ÔN tập HK i TRAO đổi vật CHẤT và NĂNG LƯỢNG ở THỰC vật sinh học 11 hồ hiền

Thiết kế sử dụng bộ tranh để tổ chức dạy học phần chuyển hóa vật chất năng lượng thực vật sinh học 11 THPT luận văn thạc sỹ sinh học

Thiết kế và sử dụng bộ tranh để tổ chức dạy học phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật sinh học 11 THPT luận văn thạc sỹ sinh học
... tài: "Thiết kế sử dụng tranh để tổ chức dạy học phần chuyển hóa vật chất lượng thực vật - Sinh học 11 THPT" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng tranh để sử dụng dạy học phần chuyển hóa vật chất ... cứu, thiết kế bổ sung hoàn thiện tranh hoàn chỉnh phù hợp 26 Chương THẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BỘ TRANH ĐỂ DẠY HỌC CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG THỰC VẬT - SINH HỌC 11 THPT 2.1 Thiết kế tranh phần ... việc thiết kế sử dụng tranh giáo khoa nói chung, từ vận dụng vào thiết kế sử dụng tranh phần chuyển hóa vật chất lượng thực vật, nhằm nâng cao chất lượng dạy học - Xây dựng quy trình thiết kế hệ...
 • 74
 • 971
 • 5

SKKN: HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC – XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NGẮN PHẦN CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG THỰC VẬTSINH HỌC 11

SKKN: HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC – XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NGẮN PHẦN CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT – SINH HỌC 11
... bi % S bi % 11 Toỏn 10 27,78 20 55,56 16,66 0 11 Lý 19,35 19 61,29 19,36 0 11 Hoỏ 25,00 20 60,60 14,40 0 11 Sinh 10 32,25 17 54,83 12,92 0 11 Vn 21,21 21 63,64 12,12 0,33 11 Anh 11 30,56 19 52,78 ... phõn mụn s dng ging dy v ụn cho hc sinh lp11,c bit l hc sinh cỏc chuyờn Sinh, hc sinh ụn thi tt nghip, ụn thi i hc v ụn kin thc chung ti s dng cho mi i tng hc sinh Tu theo mc nhn thc v trỡnh ... thit nht cho hc sinh chuyờn Sinh, hc sinh thi tt nghip THPT v nhng hc sinh yờu thớch mụn sinh hc cú nguyn vng thi B Phng phỏp ụn ny cũn cú th c ng dng phm v nht nh ca vic ging dy mụn sinh hc núi...
 • 31
 • 679
 • 3

SKKN hệ thống hóa kiến thức - xây dựng câu hỏi ngắn phần chuyển hóa vật chất năng lượng thực vật - sinh học 10

SKKN hệ thống hóa kiến thức - xây dựng câu hỏi ngắn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - sinh học 10
... Trang Phần I: mở đầu I- Lý chọn đề tài II- Mục đích , Đối t ợng Ph ơng pháp nghiên cứu 1 Phần II: N I DUNG I- TRAO II S IN H P TH III- QUANG H P C TH C V T KHONG V TRAO I NIT TH C V T TH C V T 10 ... hoỏ quang hoỏ - Cú th túm t t pha sỏng b ng cỏc ph n ng sau: + Ph n ng kớch thớch chlorophin: chl + h (chl-tr ng thỏi bỡnh th = chl* = chl ng, chl*-tr ng thỏi kớch thớch, chl -tr ng thỏi b n th ... III- QUANG H P A- H TH NG KI N TH C TR NG TM Khỏi ni m v quang h p a Khỏi ni m - Ph ng trỡnh quang h p c vi t nh sau: n ng l ng ỏnh sỏng 11 TH C V T ng cl y CO2 + H2O C6H12O6 + O2 h s ct - Khỏi...
 • 31
 • 319
 • 0

Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất năng lượng thực vật - Sinh học 11

Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - Sinh học 11
... chương chuyển hóa vật chất lượng thực vật - Sinh học 11 Mục đích nghiên cứu - Giúp học sinh phương pháp học tiếp thu kiến thức phần chuyển hoá vật chất lượng thực vật có hiệu từ áp dụng vào ... năm giảng dạy, rút số kinh nghiệm giúp cho học sinh phương pháp học tốt áp dụng có hiệu phần chuyển hoá vật chất lượng thực vật để giảng dạy lớp 11, thi học sinh giỏi môn sinh vào thực tế sản ... đề phương pháp giảng dạy chương chuyển hoá vật chất lượng thực vật dựa kiến thức có tài liệu tham khảo sáng kiến này, hướng đến dạy cho đối tượng học sinh lớp 11 ôn luyện đội tuyển học sinh...
 • 41
 • 820
 • 2

SKKN Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất năng lượng thực vật - Sinh học 11

SKKN Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - Sinh học 11
... pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất lượng thực vật - Sinh học 11 2 Mục đích nghiên cứu - Giúp học sinh phương pháp học tiếp thu kiến thức phần chuyển hoá vật chất lượng thực vật có hiệu ... nhiều năm giảng dạy, rút số kinh nghiệm giúp cho học sinh phương pháp học tốt áp dụng có hiệu phần chuyển hoá vật chất lượng thực vật để giảng dạy lớp 11, thi học sinh giỏi môn sinh vào thực tế ... đề phương pháp giảng dạy chương chuyển hoá vật chất lượng thực vật dựa kiến thức có tài liệu tham khảo sáng kiến này, hướng đến dạy cho đối tượng học sinh lớp 11 ôn luyện đội tuyển học sinh...
 • 47
 • 604
 • 3

Hệ thống câu hỏi phần chuyển hóa vật chất năng lượng thực vât

Hệ thống câu hỏi phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vât
... phình to Câu 9: Tại cần phải có dòng vận chuyển vật chất? Nếu dòng nhập vào tượng xảy ra? Trả lời: Cần có dòng vận chuyển vật chất dòng có thành phần chiều vận chuyển khác Nếu dòng nhập vào chất tập ... biến đổi tích luỹ lượng (năng lượng vật lí thành lượng hoá học), hấp thụ CO2 thải O2 điều hòa không khí - Lá thực vật C3, thực vật CAM có tế bào mô giậu chứa lục lạp, thực vật C có tế bào mô ... 35oC Thực vật C3 có hô hấp sáng làm giảm suất quang hợp từ 30%- 50%, thực vật C4 hô hấp sáng Vì môi trường nhiệt đới suất quang hợp thực vật C4 cao hẳn thực vật C3 Câu 9:a- Giải thích thực vật...
 • 23
 • 3,751
 • 10

CHUYỂN HÓA VẬT CHÂT NĂNG LƯỢNG THỰC

CHUYỂN HÓA VẬT CHÂT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC
... Vai trò nguyên tố Fe thể thực vật? A Hoạt hóa nhiều E, tổng hợp dịêp lục B.Cần cho trao đổi nitơ, hoạt hóa E C.Thành phần Xitôcrôm D A C 26 Vai trò nguyên tố Phốt thể thực vật? A Là thành phần Axit ... tất * 11, Hệ rễ ảnh hưởng đến môi trường ? A phá hủy hệ vi sinh vật đất có lợi B ảnh hưởng xấu đến tính chất đất C làm giảm ô nhiễm môi trường D tất sai * 12, Nhiều loài thực vật lông hút rễ hấp ... A Đỉnh sinh trưởng B Miền lông C Miền sinh trưởng D Rễ hút 4, Trước vào mạch gỗ rễ, nước chất khoáng hòa tan phải qua: A Khí khổng B Tế bào...
 • 10
 • 158
 • 0

CHUYÊN đề CHUYỂN hóa vật CHẤT NĂNG LƯỢNG THỰC vật

CHUYÊN đề CHUYỂN hóa vật CHẤT và NĂNG LƯỢNG ở THỰC vật
... dịch chiết Đỏ, da Cơ quan dung môi chiết suất cam, Xanh vàng, lục vàng lục Xanh - Nớc Đối chứng) tơi - Cồn(thí nghiệm) Lá - Nớc (Đối chứng) Vàng - Cồn (thí nghiệm) Cà - Nớc (Đối chứng) Quả chua ... HS: Khi sử dụng thực phẩm hàng ngày cần ý ăn đầy đủ thành phần dinh dỡng loại sắc tố có thực vật (xanh, đỏ, vàng ) Thi gian Tit 13 45 phỳt Hot ng Sn phm t c Hot ng: Thc hnh thớ nghim - Cho HS xung ... thông tin: Carôtenốit chất tiền thân Vitamin A, ăn rau có màu xanh cung cấp ion Mg2+ cho thể H: Phải ăn uống nh để cung cấp đầy đủ khoáng loại Vitamin cho thể? HS: Khi sử dụng thực phẩm hàng ngày...
 • 24
 • 1,458
 • 4

bai 43: trao đoi chat va nang luong o vi sinh vat

bai 43: trao đoi chat va nang luong o vi sinh vat
... rừng có loài sau: Các loài có mối quan hệ với nhau? Bài 43 TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI Chuỗi thức ăn gì? Bài 43 TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI I Trao đổi vật chất quần xã sinh vật ... Một hệ sinh thái gồm thành phần n o? Trả lời - thành phần vô sinh - thành phần hữu sinh - sinh vật sản xuất - sinh vật tiêu thụ - sinh vật phân giải Bài 43 TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI ... Câu 2: chuỗi thức ăn có thành phần sinh vật n o? A Động vật, thực vật vi sinh vật B Sinh vật cạn, nước phân giải C Sinh vật SX, sinh vật tiêu thụ, SV phân giải D Sinh vật tự dưỡng, dị dưỡng phân...
 • 19
 • 218
 • 0

TRAO đổi CHẤT NĂNG LƯỢNG ĐỘNG vật CHUYÊN đề SINH lí máu

TRAO đổi CHẤT và NĂNG LƯỢNG ở ĐỘNG vật CHUYÊN đề SINH lí máu
... 100mmHg (ở phổi), số lượng O2 kết hợp với Hb 20ml,còn áp suất riêng phần O2 40mmHg (ở mô), số lượng O2 kết hợp 15ml Nghĩa lượng O2 giải TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG ĐỘNG VẬT phóng từ 100ml máu đến ... thời đẩy chất 17 TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG ĐỘNG VẬT dịch có màu vàng, suốt khỏi cục máu đông, dịch gọi huyết Như huyết huyết tương yếu tố đông máu Hình 11 Đông máu Bảng Các yếu tố đông máu Danh ... nhân bị giảm tiểu cầu Truyền máu toàn phần thực bệnh nhân máu cấp tính với khối lượng máu bị lớn (trên 30 % lượng máu thể) 26 TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG ĐỘNG VẬT Câu hỏi tập tự luyện Câu a...
 • 31
 • 309
 • 0

quá trình trao đổi chất năng lượng vi sinh vật

quá trình trao đổi chất và năng lượng ở vi sinh vật
... oxidized to pyruvic acid • ATP produced • NADH produced Figure 5.12, steps 6–10 Glycolysis • Glucose + ATP + ADP + PO4– + NAD+ → pyruvic acid + ATP + NADH + 2H+ Intermediate Step • Pyruvic acid (from ... glucose to pyruvic acid produces ATP and NADH Preparatory Stage of Glycolysis • ATP are used • Glucose is split to form glucose-3-phosphate Figure 5.12, steps 1–5 Energy-Conserving Stage of Glycolysis ... Substrate-Level Phosphorylation • Energy from the transfer of a high-energy PO4– to ADP generates ATP Trao đổi Carbohydrates (Carbohydrate Catabolism) • The breakdown of carbohydrates to release energy...
 • 79
 • 197
 • 0

Sinh học 10 cơ bản - SINH HỌC VI SINH VẬT - CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG VI SINH VẬT - Tiết 23: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG VI SINH VẬT pot

Sinh học 10 cơ bản - SINH HỌC VI SINH VẬT - CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT - Tiết 23: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT pot
... cũ: Bài m i: Hoạt động GV Nội dung HS Bài 22 Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất Hoạt động lượng vi sinh vật (?) Hãy kể tên số I Khái niệm vi sinh vật: loại vi sinh vật mà em VSV sinh vật nhỏ bé, ... khác nhau, VSV hấp thụ chuyển hoá HS: vật chất nhanh, sinh trưởng mạnh (?) Vi sinh vật ? II Môi trường kiểu dinh dưỡng: HS: sinh vật có Các loại môi trường bản: kích thước nhỏ - Môi trường tự nhiên: ... dấm… Củng cố: Câu 1: Vi sinh vật ? A Là virut kí sinh gây bệnh cho sinh vật khác B Là vi trùng có kích thước hiển vi sống hoại sinh sinh C Là thể sống có kích thước hiển vi. * D Cả a b Câu 2:...
 • 5
 • 2,111
 • 4

Giáo án Sinh 11 (NC) - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG ĐỘNG VẬT - Bài 15 TIÊU HÓA ĐỘNG VẬT ĂN THỊT ĂN TẠP pdf

Giáo án Sinh 11 (NC) - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT - Bài 15 TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỊT VÀ ĂN TẠP pdf
... CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định Kiểm tra cũ: không Bài mới: Giới thiệu SGV Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh GV vấn đáp: Tiêu hoá: trình biến đổi thức ăn phức - Động vật muốn tồn tạp lấy ... học phút) - Quan sát hình 15. 1 so sánh khác người thú.Nêu II QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI HÓA HỌC vai trò - Thực nhờ enzim dịch tiêu hóa tiêu hóa thức ăn? tuyến tiêu hóa tiết tuyến nước bọt, - QT biến ... thành chất hữu phát triển phải lấy thức ăn đơn giản hấp thụ vào máu đưa từ môi trường qua trình đến tế bào Đây trình chuyển hoá trung tiêu hoá - - Vậy tiêu hoá gian tạo điều kiện cho TĐC chuyển...
 • 5
 • 941
 • 2

TÀI LIỆU SINH 10: SỰ TRAO ĐỔI CHẤT NĂNG LƯỢNG CƠ THỂ SỐNGNGUYÊN PHÂN ppt

TÀI LIỆU SINH 10: SỰ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở CƠ THỂ SỐNGNGUYÊN PHÂN ppt
... trao đổi chất lượng la` điều kiện tồn phát triển bình thường thể sống ĐẶC ĐIỂM TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG SINH VẬT Tính tất yếu trao đổi chất lượng sinh vật Trong giới vô sinh có tượng trao đổi ... Vậy thể ngừng tăng trưởng có phân huỷ tổng hợp liên tục chất sống, đòi hỏi thể phải trao đổi chất lượng với môi trường Rõ ràng nhờ trình trao đổi chất lượng với môi trường, sinh vật sinh trưởng ... thực vật phân chia làm cho mọc dài VAI TRÒ CỦA TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Sự tồn phát triển thể, từ lúc sinh đến lúc bị huỷ diệt, có đặc trưng trao đổi chất lượng với môi trường, sinh trưởng phát...
 • 6
 • 250
 • 1

Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất năng lượng vi sinh vật

Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
... SINH HỌC VI SINH VẬT CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG VI SINH VI SINH VẬT TIẾT 23: DINH DƯỠNG CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG VI SINH VẬT CẤU TRÚC BÀI GIẢNG: I Khái niệm vi sinh ... 2 Các kiểu dinh dưỡng vi sinh vật Căn vào nguồn lượng nguồn cacbon người ta chia dinh dưỡng VSV thành kiểu nào? Các kiểu dinh dưỡng vi sinh vật Nguồn Cac bon Kiểu dinh dưỡng Nguồn lượng Quang ... thực (vi tảo, vi nấm ĐVNS) Đặcthước nhỏ đem lại ưu cho VSV? Kích điểm chung: - Có khả hấp thu chuyển hoá chất dinh dưỡng nhanh - Sinh trưởng sinh sản nhanh, phân bố rộng II Môi trường kiểu dinh...
 • 17
 • 3,600
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vậtsự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vậttrao đổi chất và năng lượng ở vi sinh vậttrao đổi chất và năng lượng ở ngườitrao đổi chất và năng lượng ở tế bàođổi vật chất và năng lượng ở vi sinh vậtLDS_Nguyễn Hương Giang_thừa kế theo pháp luật -một số vấn đề lý luận và thực tiễnLDS_Nguyễn Thị Thúy_Hoàn thiện chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự Việt NamLDS_Trần Viết Thắng_thế chấp quyền sử dụng đất theo PLVN hjieejn nayĐề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2015 2016 trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà NộiLDS_Vũ Thị Hà_bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận ở việt nam theo luật sở hữu trí tuệ năm 2005LDS_Vũ Thị Khánh_giao dịch dân sự vô hiệu do lừa dối theo Pháp luật Việt NamLDS-Bùi Thị Nga-Phân loại tài sản trong pháp luật Dân sự Việt NamLDS-Bùi Thị Thu Hiền-Bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự theo pháp luật Việt NamLDS-Nguyễn Thị Huế-Diện và hàng thừa kế theo pháp luật Việt NamLDS-Nguyễn Thị Hương-Hòa giải vụ án hôn nhân và gia đìnhLDS-Doan Viet Dung-don phuong cham dut thuc hien hop dong theo quy dinh cua bo luat dan su nam 2005LDS-Dương Thị Ngọc Chiến-Giao kết hợp đồng dân sự theo bộ luật dân sự năm 2005LDS-Lương Huy Hùng-Nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sựLDS-Nguyen Ha Giang-Thu tuc hoi va tranh luan tai phien toa dan su so thamLDS-Nguyễn Quỳnh Hương-Xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng trong pháp luật Việt NamLDS-Nguyễn Thanh Tú-Thực tiễn giải quyết ly hôn tại tòa án nhân dân quận hai bà trưng, thành phố hà nội theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000LDS-Nguyễn Thị Thúy-Quyền hiến bộ phận cơ thể theo pháp luật Việt Nam hiện hànhLDS-Nguyễn Thị Việt Nga-Thụ lý và chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sựLDS-Nguyen Thu Hien-Hoan thien che dinh khoi kien va thu ly vu an dan su trong phap luat to tung dan su Viet NamLDS-Phùng Văn Hiếu-Thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình - thực tiễn áp dụng tại ngân hàng thương mại quốc tế Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập