Đề kiểm tra 11 cơ bản sinh học 11 nguyễn thị hải

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN: SINH HỌC 12(CƠ BẢN) pps

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN: SINH HỌC 12(CƠ BẢN) pps
... SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B ... A B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B ... SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B...
 • 6
 • 344
 • 4

đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học 6 HKII(có ma trận)

đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học 6 HKII(có ma trận)
... Trường THCS Tây Sơn HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT KIỂM TRA MÔN SINH HỌC I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3Đ) Câu 10 Đáp án d c d d a c a c d c 11 b II PHẦN TỰ LUẬN Câu (2,5đ) Cây trồng có nguồn gốc ... (0,25đ) câu (1, 5đ) câu (0,25đ) câu (0,25đ) câu (2,0đ) câu (0,25đ) câu (0,5đ) câu (2,5đ) câu (2,5đ) câu (1, 0đ) câu 1, 25đ câu 2,5đ câu câu 1, 25đ 1, 5đ câu 0,5đ câu (1, 0đ) câu 16 câu 3,0đ 10 đ ... 0,5 đ Câu 4: (1 ) Bảo vệ rừng Trồng rừng Tuyên truyền bảo vệ rừng… 12 c Trường THCS Tây Sơn Nội dung MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC Thông hiểu Nhận biết TN Tảo câu (0,25đ) Rêu TL TN TL câu (0,25đ)...
 • 3
 • 280
 • 1

THPT PHAN THIẾT ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH HỌC 11 ĐỀ 1

THPT PHAN THIẾT ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH HỌC 11 ĐỀ 1
... …………………………………………………………………………………………………… Câu 4: (2.25 điểm) a (1. 25 điểm) Xác định hooc môn có tác dụng sinh lí tương ứng Hoocmon 1. Auxin 2.Giberelin 3.Xitokinin 4.Etilen 5.A.abxixic Tác dụng sinh lí A Kích thích đóng khí khổng ... đoạn chín Câu 4: (2.25 điểm) a (1. 25 điểm) Xác định hooc môn có tác dụng sinh lí tương ứng Hoocmon 1. Auxin 2.Giberelin 3.Xitokinin 4.Etilen 5.A.abxixic Tác dụng sinh lí A Kích thích đóng khí khổng ... ÁN Trả lời ĐỀ Câu 1: (3.0 điểm) Quan sát hình vận dụng hiểu biết kiến thức sinh trưởng thực vật , điền thông tin vào bảng đây: Vị trí a(0,75đ) b(0,75đ) c(0,75đ) d(0,75đ) Tên mô phân sinh MPS đỉnh...
 • 4
 • 226
 • 1

THPT PHAN THIẾT ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH HỌC 11 ĐỀ 2

THPT PHAN THIẾT ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH HỌC 11 ĐỀ 2
... long thuộc ngày dài Câu 4: (2. 25 điểm) a (1. 25 điểm) Xác định hooc môn có tác dụng sinh lí tương ứng Hoocmon 1. Auxin 2. Giberelin 3.Xitokinin 4.Etilen 5.A.abxixic Tác dụng sinh lí A Làm yếu ưu ngọn, ... chiều mầm dài Câu 2: (1. 5điểm) Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp thực vật khác điểm nào? Khái niệm Sinh trưởng sơ cấp Đối tượng ST thân rễ theo chiều dài Do hoạt động mô phân sinh đỉnh MPS lóng ... Thuận-08 /20 05) a (0.5 điểm) Liệt kê nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng long b (0.5 điểm) Theo quang chu kì, long thuộc loại nào? Câu 4: (2. 25 điểm) a (1. 25 ...
 • 5
 • 329
 • 2

De kiem tra 1tiet co ban 12

De kiem tra 1tiet co ban 12
... trình dao động thành phần làlà x1 = 5cos10πt (cm) x2=5cos(10πt + π A x = 5cos(10πt + π ) (cm) C x = cos(10πt + π B x = cos(10πt + v2 ω2 C A2 = v2 + ω2x2 D x = 5cos(10πt + π ) (cm) ) (cm) Câu 25: ... thành phần làlà x1 = 5cos10πt (cm) x2=5cos(10πt + π ) (cm) Phương trình dao động tổng hợp vật A x = 5cos(10πt + π ) (cm) C x = cos(10πt + π ) (cm) B x = cos(10πt + D x = 5cos(10πt + π π ) (cm) ... trình dao động thành phần làlà x1 = 5cos10πt (cm) x2=5cos(10πt + π A x = 5cos(10πt + π ) (cm) C x = cos(10πt + π B x = cos(10πt + v2 ω2 C A2 = v2 + ω2x2 D x = 5cos(10πt + π ) (cm) ) (cm) Câu 25:...
 • 8
 • 191
 • 1

Đề kiểm tra 10 bản

Đề kiểm tra 10 cơ bản
... Họ tên học sinh : Lớp : 10B ( Đề 102 ) Bài kiểm tra tiết- khối 10- Ban A Trắc nghiệm khách quan:( điểm) Khoanh tròn chữ đáp án cho câu hỏi sau: ... Xác định số hiệu nguyên tử viết cấu hình e R Họ tên học sinh : Lớp : 10B ( Đề 103 ) Bài kiểm tra tiết- khối 10- Ban A Trắc nghiệm khách quan:( điểm) Khoanh tròn chữ đáp án cho câu hỏi sau: ... Xác định số hiệu nguyên tử viết cấu hình e R Họ tên học sinh : Lớp : 10B ( Đề 104 ) Bài kiểm tra tiết- khối 10- Ban B Trắc nghiệm khách quan:( điểm) Khoanh tròn chữ đáp án cho câu hỏi sau:...
 • 4
 • 169
 • 0

Đề kiểm tra 10 bản 02

Đề kiểm tra 10 cơ bản 02
... Họ tên học sinh: Lớp : 10 Bài kiểm tra tiết Chơng ban - đề 102 I.Trắc nghiệm khách quan: (3đ) Khoanh tròn chữ đáp án câu hỏi sau: Câu Cation ... với Tổng số proton A B 23 Xác định tên nguyên tố A B Họ tên học sinh: Lớp : 10 Bài kiểm tra tiết Chơng ban - đề 103 I.Trắc nghiệm khách quan: (3đ) Khoanh tròn chữ đáp án câu hỏi sau: Câu Nguyên ... với Tổng số proton A B 23 Xác định tên nguyên tố A B Họ tên học sinh: Lớp : 10 Bài kiểm tra tiết Chơng ban - đề 104 E Trắc nghiệm khách quan: (3đ) Khoanh tròn chữ đáp án câu hỏi sau: Câu Nguyên...
 • 4
 • 117
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HK II MÔN SINH HỌC LỚP 8 TRƯỜNG THCS MAI DỊCH QUẬN CẦU GIẤY - HÀ NỘI

ĐỀ KIỂM TRA HK II MÔN SINH HỌC LỚP 8 TRƯỜNG THCS MAI DỊCH QUẬN CẦU GIẤY - HÀ NỘI
... Hãy xếp vùng vào thuỳ cho phù hợp II TỰ LUẬN(6Đ): Câu 3(1,5đ): Hệ tiết nước tiểu gồm phận nào? Bộ phận quan trọng nhất? Vì sao? Câu 4(3đ): Cấu tạo cung phản xạ sinh dưỡng khác cung phản xạ vận ... 4(3đ): Cấu tạo cung phản xạ sinh dưỡng khác cung phản xạ vận động điểm nào? Vẽ cấu tạo cung phản xạ sinh dưỡng Câu 5(1,5đ): Dấu hiệu nữ giới cho thấy đến tuổi có khả có con? Kể tên nguyên tắc biện...
 • 2
 • 1,062
 • 2

Đề kiểm tra 10 Co bản

Đề kiểm tra 10 Co bản
... Câu 20: Phương trình trạng thái khí lí tưởng biểu diễn hệ thức nào? A pV = Const B p = Const T C V = Const T D pV = Const T II PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Câu (3 điểm): Người ta thả vật có khối lượng ... lỏng > rắn D Lỏng > khí > rắn Câu 16: Biểu thức không suy từ định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt? A pV = Const B p1 V1 = p V2 = p V3 C p1 V2 = p V1 D p1 V1 = p V2 Câu 17: Hãy cho biết áp suất khí trơ bòng ... đỉnh mặt phẳng nghiêng góc α = 30 so với phương ngang Bỏ qua ma sát mặt phẳng nghiêng, lấy g = 10m/s2 a) Xác định vận tốc vật chân mặt phẳng nghiêng, cho biết mặt phẳng nghiêng có chiều dài 40m...
 • 2
 • 150
 • 0

Đề kiểm tra 45 phút.môn sinh học 7. Năm học 2010-2011

Đề kiểm tra 45 phút.môn sinh học 7. Năm học 2010-2011
... dỡng, sinh sản vô tính theo cách phân đôi b.Có lông bơi, dị dỡng, sinh sản hữu tính theo cách tiếp hợp c Có chân giả, luôn biến hình, sinh sản vô tính theo cách phân đôi d Có chân giả, sống kí sinh, ... c Có chân giả, luôn biến hình, sinh sản vô tính theo cách phân đôi d Có chân giả, sống kí sinh, sinh sản vô tính theo cách phân đôi Các biện pháp để phòng chống bệnh sốt rét: a Dùng thuốc diệt ... hải quì Câu5.a.Trình bày đặc điểm chung ngành giun tròn b.Cách phòng tránh số bệnh giun,sán kí sinh Bài làm ...
 • 3
 • 488
 • 3

Xây dựng ma trận đề kiểm tra trắc nghiệm môn Sinh học 12 ở trường Trung học Kiệm Tân

Xây dựng ma trận đề kiểm tra trắc nghiệm môn Sinh học 12 ở trường Trung học Kiệm Tân
... viên môn sinh nhận thức rõ việc đổi công tác kiểm tra đánh giá học sinh cấp thiết Vì vậy, định viết chuyên đề Xây dựng ma trận đề kiểm tra trắc nghiệm môn sinh học 12 trường THPT Kiệm Tân để ... cho xây dựng ma trận chi tiết qui trình đặt làm học sinh dự đoán trước đề thi giáo viên tốn nhiều thời gian - Trước môn sinh không kiểm tra tập trung kiểm tra lớp giáo viên môn tự đề kiểm tra, ... trạng nên định xây dựng lại qui trình thực việc đánh giá kết học tập học sinh Tổ môn Sinh – Công nghệ theo mô hình sau: Xây dựng ma trận đề kiểm tra (thông báo trước cho học sinh ma trận khoảng...
 • 31
 • 3,649
 • 32

Xem thêm