45363 9th test 2nd term

ENGLISH TEST 2nd TERM GRADE 12 - CODE TA121 doc

ENGLISH TEST 2nd TERM GRADE 12 - CODE TA121 doc
... mud in the past THE END SỞ GD - ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÍNH ENGLISH TEST - 2nd TERM GRADE 12 - 201 0-2 011 Time allowance: 45 minutes Name: Class: CODE TA122 Read the following passage ... C panda D colony THE END SỞ GD - ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÍNH ENGLISH TEST - 2nd TERM GRADE 12 - 201 0-2 011 Time allowance: 45 minutes Name: Class: CODE TA123 Choose the word which has the ... c takes d makes THE END SỞ GD - ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÍNH ENGLISH TEST - 2nd TERM GRADE 12 - 201 0-2 011 Time allowance: 45 minutes Name: Class: CODE TA124 Choose the best option to complete...
 • 8
 • 187
 • 0

Test 2nd Term English 6

Test 2nd Term English 6
... soccer / the  Son loc secondary school Full name: Class: 6b B The second semester test of English Mark School year 2010– 2011 ( Time 45 minutes) Written by : Phung Thi ... IV/ Read the passage then answer the questions: (2 ps) Susan is from Great Britain She speaks English, but she doesn’t speak Vietnamese She is on vacation in Vietnam Now she is going to visiting ... some…(2)… C) There are a lot of …( )… D) There are …(4)…vegetables E) There is (5)…rice F) there are (6) …flowers II/ Choose the best answers:(2,5 ps) 1… you have a new schoolbag ? – Yes , I A.do B does...
 • 6
 • 58
 • 0

English test for 10th form(No 2- 2nd term)

English test for 10th form(No 2- 2nd term)
... can……………only Tuesday A see B watch C play THE END D.football match D five D Sunday D meet English test for 10th form-567 Full name…………………………….Class 10……… I- Rewrite following sentences using It was ... very…………… A boring B bored C boredom Tom is …………… in learning English A interesting B to interest C interested Last week I bought …………… .English book in …………book shop A an/the B the/ a C a /the She ... next year A one B an C a 14 World cup is held evey………….years A two B three C four 15 Don’t forget……… him for coffee when you see him A to invite B invite C inviting D in week D What time D to D...
 • 5
 • 626
 • 1

2nd term practise test 1

2nd term practise test 1
... going out (Rewrite the sentence with IF) → THE END OF TEST ...
 • 3
 • 303
 • 4

THE 2ND TERM TEST

THE 2ND TERM TEST
... THE END - chấn PHU YEN TRAINING AND EDUCATION DEPARTMENT NGUYEN THI MINH KHAI HIGH SCHOOL - - THE 2ND TERM TEST SUBJECT: ENGLISH 12 Time : 45’ 273 I Read the following ... THE END - PHU YEN TRAINING AND EDUCATION DEPARTMENT NGUYEN THI MINH KHAI HIGH SCHOOL - - THE 2ND TERM TEST SUBJECT: ENGLISH 12 Time : 45’ 312 I Complete the passage ... THE END - PHU YEN TRAINING AND EDUCATION DEPARTMENT NGUYEN THI MINH KHAI HIGH SCHOOL - - THE 2ND TERM TEST SUBJECT: ENGLISH 12 Time : 45’ 431 I Choose the word...
 • 8
 • 226
 • 3

PRACTISE TEST NO 1 FOR 2ND TERM

PRACTISE TEST NO 1 FOR 2ND TERM
... give Tania your letter if she will come to school tomorrow I wish he goes to Ha Noi with me but he is very busy now 6.Nobody helps you, don’t you? If it rained heavily, I will stay at home I have ... body(4)……….harming the lungs Leads should not (5) … used in petrol because it is bad for children’s(6)……and makes them clumsy in using (7)…… hands Poisonous gas from lead collects in those parts ... going out and have some fun this weekend 10 I can’t play tennis as good as my brother Exercise 7: Use the words provided to make meaningful sentences: 1. If / I / be/ you/ I / study/ harder The...
 • 3
 • 212
 • 0

PRACTISE TEST N2 FOR 2ND TERM

PRACTISE TEST N2 FOR 2ND TERM
... ……………………………………………… Although I was very tired, I could not sleep -> I was ……………………… Let’s decorate our house for Tet -> I suggest……………………………… 10 Promise to try harder or I won’t help you -> If…………………… Exercise ... match 15 If the weather will be nice tomorrow, we’ll go on a picnic 16 I suggested studied harder for the coming exam 17 He might staying at home today because he isn’t well 18 The boy which he ... the exam Exrcise 7: Use the words provided to make meaningful sentences: I / suggest/ that/ you/ practise/ English/ friends/ class Auld Lang Syne/ be/ song/ which/ sing/ New Year’s Eve 10 The planet/...
 • 2
 • 191
 • 0

2nd term test - 4 codes(3skills-key-tapescript)

2nd term test - 4 codes(3skills-key-tapescript)
... DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING NGÔ QUYỀN HIGH SCHOOL SECOND TERM EXAMINATION FOR GRADE 11 Subject: Code: 2 34 English -  ∗  - Time: 45 minutes Student’s name: ………………………………………………………………… Class: ... DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING NGÔ QUYỀN HIGH SCHOOL -  ∗  - SECOND TERM EXAMINATION FOR GRADE 11 Subject: Code: 45 3 English Time: 45 minutes Student’s name: …………………………………………………………………… Class: ... DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING NGÔ QUYỀN HIGH SCHOOL -  ∗  - SECOND TERM EXAMINATION FOR GRADE 11 Subject: Code: 321 English Time: 45 minutes Mark: Student’s name: …………………………………………………………………...
 • 10
 • 129
 • 0

WRITTEN TEST (No. 2/2nd term) pot

WRITTEN TEST (No. 2/2nd term) pot
... mail was delivered by the time I had left for school this morning Full name: WRITTEN TEST (no.2 / 2nd term) Class 12C I Choose the word which is pronounced differently from the rest.(1pts)...
 • 4
 • 218
 • 0

THE 2ND TERM TEST SUBJECT: ENGLISH 12 Time : 45’ 108 pps

THE 2ND TERM TEST SUBJECT: ENGLISH 12 Time : 45’ 108 pps
... - THE 2ND TERM TEST SUBJECT: ENGLISH 12 Time : 45’ 273 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions ... - THE 2ND TERM TEST SUBJECT: ENGLISH 12 Time : 45’ 642 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions ... men THE END - PHU YEN TRAINING AND EDUCATION DEPARTMENT NGUYEN THI MINH KHAI HIGH SCHOOL - - THE 2ND TERM TEST SUBJECT: ENGLISH 12 Time : 45’ 312 Read the following...
 • 22
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 600 essential words for the toeic test 2nd editionfcat reading practice test 2nd gradesystems analysis and design 9th edition test banktest your english vocabulary in use elementary 2nd editionenglish test 9th gradeenglish test online 9th gradeenglish staar test 9th gradeenglish assessment test for 9th gradereleased staar test 9th grade english9th grade english test pdfenglish taks test 9th gradepractice english test 9th gradeenglish star test 9th gradeenglish placement test 9th gradeenglish diagnostic test 9th gradeVĂN CÔNG HÙNG – cái tôi TRỮ TÌNH đời tư THẾ sự CHẤT vấn CUỘC đờiNHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về các tội PHẠM về môi TRƯỜNG THEO LUẬT HÌNH sự VIỆT NAMFestival du lịch Hà NộiToán tử Hamilton và phương trình Schrodinger trong nghiên cứu hệ nhiều hạtDeterminants of adidass supply chain performance in asia pacific regionnhap mon co so du lieuBài tập vật lý 7 chương 1Những yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng mua sách trực tuyến khu vực thành phố hồ chí minhPublic asset management a study of asset management companies and policy suggestions for vietnamSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML10Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML3Tai tao tranh bia tu ky den tranh, hai duongcomplete toeic listening comprehension (link tải audio ở trang cuối)Tìm hiểu mạng vô tuyến nhận thứcHỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG và KHÔNG dâyLUY THUA DAI SO LOP 7Đề tài trò chơi đóng vai theo chủ đề và vai trò của nó đối với sự phát triển tâm lý trẻ em tuổi mẫu giáo luận văn, đồ án, luan van, do anPhân tích chất lượng dịch vụ hành chính công cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nghiên cứu điển hình tại huyện định quán, tỉnh đồng naiKiểm định tác động của tỷ giá hối đoái thực và các yếu tố khác đến cán cân thương mại tại việt namPhân tích tác động của nghèo đa chiều đến di cư của hộ gia đình nông thôn việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập