bai16 tieu hoa o dong vat tt

bai16.tieu hoa o dong vat - tt

bai16.tieu hoa o dong vat - tt
... vật so với ruột non thú ăn thịt - Các chất dinh dưỡng tiêu hoá - Các chất dinh dưỡng tiêu hoá hoá học hoá học hấp thụ ruột non hấp thụ ruột non giống người giống người Tiết: 16 - Trang - Gi o ... quan hệ cấu t o ống tiêu hoá với loại thức ăn? HS: Thức ăn khác nhau, cấu t o ống tiêu hoá khác - Ruột dài thức ăn cứng khó tiêu hoá - Thức ăn qua ruột non trải qua trình tiêu hoá thành chất ... HCl tiêu hoá prôtêin có cỏ VSV từ cỏ xuống Bản thân VSV nguồn cung cấp prôtêin quan trọng cho thú ăn Thực vật - Ruột non ngắn nhiều so với - Ruột non dài vài chục mét dài nhiều ruột non thú ăn...
 • 3
 • 7,551
 • 30

bai 16: tieu hoa o dong vat (tt)

bai 16: tieu hoa o dong vat (tt)
... RUỘT NON CẤU T O -Ngắn: CHỨC NĂNG -Các chất dinh dưỡng tiêu hoá hoá học háp thụ ruột non giống người THÚ ĂN THỰC VẬT CẤU T O -Dài vài chục mét CHỨC NĂNG -Các chất dinh dưỡng tiêu hoá hoá học ... cỏ theo thức ăn v o múi khế v o ruột Tại chúng bò tiêu hoá trở thành nguồn cung cấp prôtêin quan trọng cho động vật nhai lại  TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK Sự khác cấu t o ống tiêu hoá trình tiêu hoá thức ... tiêu hoá xenlulôzơ chất dinh dưỡng Các chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ qua manh tràng  Tại ruột non thú ăn thực vật lại dài nhiều so với ruột non thú ăn thòt? Do thức ăn thực vật khó tiêu hoá...
 • 11
 • 1,494
 • 17

bai 16: Tiêu hóa động vật (tt)

bai 16: Tiêu hóa ở động vật (tt)
... Động vật ăn thịt: Chó sói Hổ Báo Động vật ăn thực vật: Hươu cao cổ Voi Thỏ Cừu V Đặc điểm tiêu hoá thú ăn thực vật thú ăn thực vật Đặc điểm tiêu hóa thú ăn thịt: Răng xương ... chuyển vào múi khế +Tiết pepsin HCl tiêu hóa protein có cỏ vi sinh vật Động vật ăn thực vật khác +Dạ dày đơn: Ruột +Chứa thức ăn tiêu hóa hấp thụ +Ruột non dài +Tiêu hóa hấp thụ thức ăn +Ruột già +Hấp ... thưc ăn +Tiêu hóa học + Tiêu hóa hóa học + Ruột non ngắn + Tiêu hóa hấp thụ chất dinh dưỡng vào tế bào máu + Ruột già + hấp thụ lại nước + Ruột tịt không phát triển + Hầu chức tiêu hóa thức ăn...
 • 13
 • 121
 • 0

Slide sinh 11 tiêu hóa động vật (tt) _N.H Thảo ft M.T.B yến

Slide sinh 11 tiêu hóa ở động vật (tt) _N.H Thảo ft M.T.B yến
... quan tiêu hóa III Tiêu hóa động vật có túi tiêu hóa IV Tiêu hóa động vật có ống tiêu hóa BÀI 16: TIÊU HÓA ĐỘNG VẬT (Tiếp theo) V Đặc điểm tiêu hóa thú ăn thịt thú ăn thực vật BÀI 17: HÔ HẤP ĐỘNG ... CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG A CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG THỰC VẬT B CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG ĐỘNG VẬT BÀI 15: TIÊU HÓA ĐỘNG VẬT I Tiêu hóa II Tiêu hóa động vật chưa ... TÊN ĐỘNG VẬT VÀO CÁC NHÓM TƯƠNG ỨNG Động vật ăn thịt: …… Động vật ăn tạp: …… Động vật ăn t /vật: ……… Động vật ăn thịt: 1, Động vật ăn tạp: 2, Động vật ăn t /vật: 4, TIẾT 16: TIÊU HÓA ĐỘNG VẬT...
 • 57
 • 176
 • 0

bài 15 tiêu hóa động vật tiếp theo (TT)

bài 15 tiêu hóa ở động vật tiếp theo (TT)
... thú ăn thực vật Riêng động vật ăn tạp, điển hình người trình bày Sinh học lớp Kể tên vài loại động vật ăn thịt ? V ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT: Đặc điểm tiêu hóa thú ăn ... thể hấp thụ • động vật ăn chuyên loại thức ăn có nguồn gốc động vật nguồn gốc thực vật, ống tiêu hóa có đặc điểm thích nghi với loại thức ăn Nội dung đề cập đến đặc điểm tiêu hóa thức ăn thú ... tiêu hóa học tiêu hóa hóa học - Ruột non: ngắn - Ruột già: ngắn - Manh tràng: nhỏ - Tiêu hóa hấp thụ thức ăn - Hấp thụ lại nước thải chất cặn bã - Hầu tác dụng Đặc điểm tiêu hóa thú ăn thực vật: ...
 • 38
 • 867
 • 0

Bài 16- Tiêu hóa động vật ( tiếp theo)

Bài 16- Tiêu hóa ở động vật ( tiếp theo)
... biệt tiêu hóa nội bào tiêu hóa ngoại bào? * Tiêu hóa ống tiêu hóa thuộc hình thức nào? Ưu điểm hình thức này? Tiết 15 Tiêu hóa động vật (Tiếp theo) V Đặc điểm tiêu hóa thú ăn thịt thú ăn thực vật ... Tiết 15 Tiêu hóa động vật (Tiếp theo) V Đặc điểm tiêu hóa thú ăn thịt thú ăn thực vật Đặc điểm tiêu hóa thú ăn tht Đặc điểm tiêu hóa thú ăn thc vt * Dạ dày : D dy n (th, cu) D dy kộp (trõu, bũ ... Chó - Tiêu hóa học tiêu hóa hóa học (giống người) Nêu đặc điểm v thích nghiavới thức thỳ thịt thịt ? Nêu đặc điểm chc nng c dày ăn ăn ? Tiết 15 Tiêu hóa động vật (Tiếp theo) V Đặc điểm tiêu hóa...
 • 13
 • 2,105
 • 16

Bài 15: Tiêu hóa động vật

Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
... # động vật đơn bào không bào tiêu hóa Tiêu hóa ngoại bào (ngòai tế bào) # Tiêu hóa túi tiêu hóa (tiêu hóa nội bào ngọai bào) # Tiêu hóa ống tiêu hóa II_TIÊU HÓA ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ CƠ QUAN TIÊU ... tiêu hóa nội bào ? _Tiêu hóa túi tiêu hóa diễn Trả tiêu hóa lời: ngọai bào (ở túi tiêu hóa) nội bàođã tiêu Thức ăn (ở bên tế bào túi tiêu hóa) hóa ngọai bào có Tiêu hóa thức ăn túi tiêu hóa thủy ... 5-6.khoang tiêu hóa THỦY TỨC IV_TIÊU HÓA ĐỘNG VẬT CÓ ỐNG TIÊU HÓA Động vật có xương sống nhiều loài động vật không xương sống có ống tiêu hóa Ống tiêu hóa cấu tạo từ nhiều phận khác Thức ăn tiêu hóa...
 • 30
 • 3,101
 • 13

tiêu hóa động vật

tiêu hóa ở động vật
... PHÂN BIỆT TIÊU HOÁ CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT Đặc điểm Động vật chưa có Động vật có quan tiêu hoá túi tiêu hoá Cơ quan tiêu hoá Quá trình tiêu hoá Chưa có Động vật có ống tiêu hoá Cơ quan tiêu hoá hoàn ... CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯNG ĐỘNG VẬT BÀI 15: TIÊU HOÁ ĐỘNG VẬT Chọn câu trả lời khái niệm tiêu hoá: a .Tiêu hoá trình làm biến đổi thức ăn TIÊU HOÁ thành chất hữu LÀ GÌ? b .Tiêu hoá trình ... Túi tiêu hoá tiêu hoá nhiều thức ăn Túi tiêu hóa tiêu hoá thức ăn khó tiêu Túi tiêu hoá tiêu hoá thức ăn khó tiêu nhiều thức ăn CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 5: Những hoạt động ống tiêu hoá? A Tiêu...
 • 28
 • 948
 • 8

Tiêu Hóa động vật(rất hay)

Tiêu Hóa ở động vật(rất hay)
... bào tiêu hóa ( tiêu hóa nội bào) • động vật đa bào : tiêu hóa diễn tế bào, túi tiêu hóa ống tiêu (tiêu hóa ngoại bào) II.TIÊU HÓA CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT 1 .Tiêu hóa động vật chưa có quan tiêu hóa ... ăn động vật có túi tiêu hóa động vật chưa có quan tiêu hóa? Trả lời: động vật có túi tiêu hóa kích thước thức ăn lớn so với động vật chưa có quan tiêu hóa 3 .Tiêu hóa động vật có ống tiêu hóa ... tiêu hóa ? động vật chưa có quan tiêu hóa chúng tiêu hóa thức ăn theo hình thức nào? Trả lời : Tiêu hóa thức ăn động vật đơn bào tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên tế bào = không bào tiêu hóa) Dưới...
 • 29
 • 555
 • 4

bài 16: Tiêu hóa động vật

bài 16: Tiêu hóa ở động vật
... khác tiêu hoá nội bào tiêu hoá ngoại bào? Giải thích khác - Sự tiến hoá hệ tiêu hoá thể qua lớp động vật? Tiết 16 Tiêu hoá động vật (tt) V đặc điểm tiêu hoá thú ăn thịt thú ăn thực vật Đặc điểm tiêu ... thực vật: A không tiêu hóa phá vỡ nhờ co bóp dày B nước bọt thuỷ phân thành chất đơn giản C tiêu hoá nhờ vi sinh vật cộng sinh manh tràng dày cỏ D tiêu hoá hoá học nhờ enzim tiết từ ống tiêu ... VSV cộng sinh tiếp tục tiêu hoá xelulôzơ chất dưỡng có tế bào thực vật - Các chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ qua manh tràng Kiểm tra đánh giá Câu1:Trong ống tiêu hoá động vật nhai lại,thành xenlulôzơ...
 • 15
 • 787
 • 11

TIết 15 bài 16 tiêu hóa ơ động vật (tiếp)

TIết 15 bài 16 tiêu hóa ơ động vật (tiếp)
... ăn động vật chia thành nhóm nào? Trả lời: Động vật chia thành nhóm là: Động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt động vật ăn tạp Kể tên vài lồi động vật ăn thịt, ăn thực vật, ăn tạp V ĐẶC ĐIỂM TIÊU ... Xenlulơzơ tiêu hố ruột già nhờ : a Enzim Xenlulaza vi khuẩn sống cộng sinh ruột già tiết b Enzim tiêu hố Xenlulơzơ niêm mạc ruột già tiết c Enzim tiêu hố Xenlulơzơ tuyến tiêu hố tiết d Được tiêu ... Câu : Tiêu hố ngoại bào tiêu hố : a Xảy bên ngồi tế bào b Thức ăn tiêu hố hố học túi tiêu hố c Thức ăn tiêu hố hố học học ống tiêu hố d Cả câu a, b , c Câu : Trong túi tiêu hố, thức ăn sau tiêu...
 • 41
 • 703
 • 2

bai 15: Tieu hoa o dong vat

bai 15: Tieu hoa o dong vat
... hoá nội b o tiêu hoá ngoại b o?   - Tiêu hoá nội b o tiêu hoá thức ăn bên tế b o Thức ăn tiêu hoá hoá học không b o tiêu hoá nhờ hệ thống enzim lizôxom cung cấp - Tiêu hoá ngoại b o tiêu hoá ... tiêu hoá Chưa có quan tiêu hoá Túi tiêu hoá Ống tiêu hoá Hình thức tiêu hoá Tiêu hoá nội b o Tiêu hoá ngoại b o ( chủ yếu) tiêu hoá nội b o Tiêu hoá ngoại b o nhờ biến đổi học hoá học  Cho biết ... ăn bên tế b o Thức ăn tiêu hoá hoá học túi tiêu hoá tiêu hoá mặt học hoá học ống tiêu hoá  Tại lại nói tiêu hoá thức ăn ống tiêu hoá tiêu hoá ngoại b o?  Thức ăn tiêu hoá bên tế b o, thức ăn...
 • 18
 • 885
 • 9

Bai 15: tieu hoa o dong vat

Bai 15: tieu hoa o dong vat
... Tiêu hoá nội b o tiêu hoá thức ăn bên tế b o Thức ăn tiêu hoá hoá học không b o tiêu hoá nhờ hệ thống enzim lizôxom cung cấp - Tiêu hoá ngoại b o tiêu hoá thức ăn bên tế b o Thức ăn tiêu hoá hoá ... hoá nội b o Tiêu hoá ngoại b o nhờ biến đổi học hoá học  Hãy rút chiều hướng tiến hoá hệ tiêu hoá động vật cách điền nội dung v o bảng  Cho biết khác tiêu hoá nội b o tiêu hoá ngoại b o?   ... đơn b o Ruột khoang giun dẹp Động vật có xương sống Cơ quan tiêu hoá Chưa có quan tiêu hoá Túi tiêu hoá Ống tiêu hoá Hình thức tiêu hoá Tiêu hoá nội b o Tiêu hoá ngoại b o ( chủ yếu) tiêu hoá nội...
 • 22
 • 985
 • 4

bai15.tieu hoa o dong vat.doc

bai15.tieu hoa o dong vat.doc
... KT lớn  Túi tiêu hoá TB tuyến (Thức ăn) Chất KT nhỏ (Tiêu hoá ngoại b o) (Chất DD)  Tiêu hoá ngoại b o (Tiêu hoá túi TH)  Tiêu hoá nội b o (Tiêu hoá bên TB thành túi tiêu hoá để biến thức ăn ... tiêu hoá cao điểm n o? - Học sinh nêu ống tiêu hoá ống dài, gồm nhiều phận với chức khác - Thức ăn theo chiều Gi o viên phát phiếu học tập cho học sinh? Thức ăn tiêu hoá ống tiêu hoá n o? Học ... trường qua miệng v o túi tiêu hoá + Thức ăn tiêu hoá ngoại b o sau tiếp tục tiêu hoá nội b o ? Tại phải có trình tiêu hoá nội b o? Học sinh giải thích nhiều cách Gi o viên lưu ý thức ăn biến đổi...
 • 4
 • 773
 • 7

tieu hoa o dong vat an thuc vat

tieu hoa o dong vat an thuc vat
... nh loi cú vỳ, ch yu on rut non nh cỏc nhung mao tng din tớch hp thu Manh trng cú th hp thu nc, mui khoỏng, cỏc cht cha nit, cỏc sn phm lờn men Xoang tit niu sinh dc hp thu nc Hp thu Protein ... v HCl Dch v cựng thc n chuyn xung d dy c Vn ng co búp ca d dy tuyn yu v chm Lỳc u nú gión n khụng hon ton, sau ú co búp nhanh v mnh, co búp mnh hn Tiờu húa d dy c D dy c l phn phát trin ... IV Tiêu hoá động vật ăn thực vật Biến đổi hoá học biến đổi sinh học c chim ăn hạt gia cầm - Hệ tiêu hoá gồm : + ống tiêu hoá: Miệng Thực quản Diều Dạ dày Ruột Lỗ huyệt + Tuyến tiêu hoá : Dạ dày...
 • 24
 • 335
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Lời bài hát Bèo dạt mây trôiChap 1 electric charge and fieldDE THI GIAO VIEN GIOI 2016bế tắc và xử lý bế tắc trong hệ phân tánbài tập tiếng anh 10 thí điểm lưu hoằng trí (file word có thể copy)Solutions Intermediate Progress Test 01 ATiểu luận môn PR quản trị khủng hoảng nêu khái niệm các giai đoạn và các biện pháp trong quản trị khủng hoảng lấy ví dụ cụ thể minh họa( khủng hoảng trong hoạt động của cơ quan báo chí truyền thông)CHUYÊN TỪ VỰNG 7 (THÍ ĐIỂM)Đề tài: Chuyên đề xử lý nước thải bằng các quá trình tự nhiênTiểu luận môn lịch sủ tư tưởng quản lý học THUYẾT QUAN hệ GIỮA NGƯỜI với NGƯỜI của MAYO – và sự vận DỤNG vào QUẢN lý xã hội HIỆN NAYTieu luan lich su ly luan bao chi các vấn đề KINH tế báo CHÍ TRUYỀN THÔNGsáng kiến kinh nghiệm hay ở tiểu họctiểu luận chuyên đề báo chíTieu luan bao chi hoc tìm HIỂU THÔNG điệp QUỐC GIA của các lãnh đạo qua các trang báo40 BÀI TẬP TIẾNG ANH TÌM RA LỖI TRONG CÂU ( ERROR IDENTIFICATION) có đáp ánKế hoạch chủ đề Bé và gia đình thân yêu của bé nhà trẻ 18 đến 24 thángGiáo án điện tử Làm quen chữ cái G Y trường Mẫu giáoKế hoạch thực hiện chủ đề Một số hiện tượng tự nhiên trường Mẫu giáoPhiếu quan sát các hoạt động khác mẫu giáoSOẠN BÀI THƯƠNG VỢ (TRẤN TẾ XƯƠNG)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập