Bài 42 sinh sản hữu tính ở thực vật

bài 42 sinh sản hữu tính thực vật

bài 42 sinh sản hữu tính ở thực vật
... ? Sinh sản hữu tính tạo liệu cho chọn lọc tự nhiên vànghĩa gì? truyền, điều có ý tiến hóa Bài 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I Khái niệm SSHT gì? Đặc trưng sinh sản hữu tính II SSHT thực vật ... phận hay không? Khi ta gọi hoa gì? Cho ví dụ Bài 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I Khái niệm SSHT gì? Đặc trưng sinh sản hữu tính II SSHT thực vật có hoa Cấu tạo hoa Quá trình hình thành hạt ... hình thành hạt phấn trình hình thành túi phôi gì? Bài 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I Khái niệm SSHT gì? Đặc trưng sinh sản hữu tính II SSHT thực vật có hoa Cấu tạo hoa Quá trình hình thành hạt...
 • 43
 • 2,585
 • 14

Bài 42 Sinh sản hữu tính thực vật

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật
... TRA BÀI CŨ: Câu 1: Có thể phân chia sinh sản thực vật thành hình thức nào? A Sinh sản tính sinh sản hữu tính B Sinh sảnh sinh dưỡng sinh sản bào tử C Sự phân đôi, tái sinh sinh sản hữu tính ... Sự tái sinh, nảy chồi sinh sản hữu tính KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu 2: Những hình thức sau thuộc hình thức sinh sản tính thực vật? A Sự phân đôi sinh sản sinh dưỡng B Sinh sản bào tử sinh sản sinh ... mẹ D Là hình thức sinh sản có hợp giao tử đực cái, giống giống mẹ TIẾT 45; BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I KHÁI NIỆM: ♀ Hãy nêu vài ví dụ tượng sinh sản hữu tính thực vật mà em biết ? I...
 • 22
 • 3,906
 • 24

bài 42 - sinh sản hữu tính thực vật

bài 42 - sinh sản hữu tính ở thực vật
... Bài 42 : Sinh sản hữu tính thực vật I Khái niệm - Là hình thức sinh sản có kết hợp giao tử đực(tt) giao tử (trứng) thông qua thụ tinh để tạo thành hợp tử - Sinh sản hữu tính có đặc ... hợp tử - Khác : Đặc điểm so sánh Sinh sản tính Tại lại gọi sinh sản hữu tính? Nêu điểm khác với sinh sản Sinh sảntính ?tính hữu Khái nịêm - Không có kêt hợp - Có kêt hợp giao tử đực để tạo ... phong phú cho CLTN tiến hoá Tại lại gọi sinh sản hữu tính? Nêu điểm khác với sinh sản tính ? II Sinh sản hữu tính thực vật có hoa Cấu tạo hoa Lưỡng tính Sự hình thành hạt phấn túi phôi a Hình...
 • 14
 • 2,083
 • 10

bài 42: Sinh sản hữu tính thực vật.

bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật.
... a b Đáp án: D BÀI 42 :SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I KHÁI NIỆM Sinh sản hữu tính thực vật gì? ♀ Cá thể I I Cá thể ♂ II × 2n 2n Giảm phân I I n n Sinh sản hữu tính hình thức sinh sản có kết hợp ... tổ hợp gen - Luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử Sinh sản hữu tính ưu việt sinh sản tính Sinh sản hữu tính ưu việt sinh sản tính nào? - Tăng khả thích nghi hệ sau với MT sống thay ... tử Thụ tinh II 2n Hợp tử Hãy nêu vài ví dụ tượng sinh sản hữu tính thực vật mà em biết ? Đặc trưng sinh sản hữu tính ? Đặc trưng sinh sản hữu tính - Luôn có trình hình thành kết hợp giao tử đực,...
 • 25
 • 650
 • 6

BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT ppt

BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT ppt
... tạo: người… Gió Thực vật thụ phấn nhờ tác nhân ? Côn trùng Con người BÀI 42: Bài 42: SẢN HỮUHỮU TÍNH THỰC VẬT SINH SINH SẢN TÍNH THỰC VẬT I Khái niệm II Sinh sản hữu tính thực vật có hoa Quá ... bào Túi phôi trứng nên hợp tử, khởi đầu cá thể BÀI 42: Bài 42: SẢN HỮUHỮU TÍNH THỰC VẬT SINH SINH SẢN TÍNH THỰC VẬT I Khái niệm Nhân II Sinh sản hữu tính thực vật Nội nhũ cực (2n) có hoa (3n) ... hạt phấn từ nhị tới nhụy Thụ phấn Nhụy Bài SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT BÀI 42: 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I Khái niệm II Sinh sản hữu tính thực vật có hoa Quá trình hình thành hạt phấn...
 • 21
 • 905
 • 14

bài 42 sinh sản hữu tính thực vật (GV Nguyễn Thanh Cần)

bài 42 sinh sản hữu tính ở thực vật (GV Nguyễn Thanh Cần)
... Bài 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thanh Cần - 2014 NỘI DUNG BÀI HỌC I KHÁI NIỆM II SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT CÓ HOA Cấu tạo hoa Quá ... phấn thụ tinh Quá trình hình thành hạt, Hình sinh sản tính (SSVT), hình SSHT? • Cây bắp Hình Sinh sản tính • Cây • • Giao tử đực • Sinh sản tính Hình • Hạt Thụ tinh • • H Hình Giao tử ... có không vào bảng sau: Đặc điểm Sự kết hợp giao tử đực giao tử Thụ tinh Giảm phân Sinh sản tính Sinh sản hữu tính Không Có Không Không Có Không Có Có Tăng khả thích nghi tạo đa dạng di truyền...
 • 30
 • 1,100
 • 0

bai 42: SINH SAN HUU TINH O THUC VAT

bai 42: SINH SAN HUU TINH O THUC VAT
... nguyên phân cho tế b o( tế hạt phấn b o bé tế b o sinh sản tế b o lớn tế hạt phấn tế b o sinh sản b o ống phấn) NP lần 2 giao tử đực hạt phấn tế b o phân hóa sinh dưỡng ống phấn bao bọc giao tử đực ... tính thực +H Hoa quan sinh sản hữu tính vật có hoa: thực vật có hoa Vậy hoa cấu t o gồm 1.Cấu t o hoa: phận? Bao gồm:cuống hoa, đế hoa, đài - HS trả lời hoa, tràng hoa ( cánh hoa), nhị - Gv em quan ... liệu phong phú cho CLTN tiến hóa + T o ưu lai, t o giống trồng Hoạt động 2: TÌM HIỂU SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA TG Hoạt động GV - HS Nội dung 5p GV hỏi: II Sinh sản hữu tính thực +H Hoa...
 • 4
 • 507
 • 8

Bai 42: Sinh san huu tinh o thuc vat

Bai 42: Sinh san huu tinh o thuc vat
... quan II- Sinh sản hữu tính thực vật có hoa: Cấu t o sinh sản hữu tính thực vật có hoa Gv: cho Hs quan sát vài hoa, yêu cầu Hs mô tả: Cấu t o hoa n o? - Gv: Ở hoa, quan sinh sản đực quan sinh sản ... bội + Ở phía lỗ noãn tế b o, tế b o hai bên gọi tế b o kèm(trợ b o) , tế b o tế b o trứng + Ở cực đối diện, tế b o tế b o đối cực Vậy thể giao tử gồm tế b o: tế b o đơn bội tế b o lưỡng bội Gv ... hai tế b o, tế b o có phân hoá n o? a.TB sinh dưỡng phân hoá thành ống phấn, TB bé phát triển cho hai giao tử đực b.TB bé phân hoá thành ống phấn, TB sinh d ỡng phát triển cho hai giao tử đực...
 • 8
 • 530
 • 5

bài 42 SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT

bài 42 SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
... quan sinh sản hữu tính thực vật bậc cao là: a Củ c Hoa b hạt d bào tử Câu 3:Nhận xét sau đúng: a Thụ tinh kép có thực vật bậc thấp b Thụ tinh kép có thực vật hạt trần c Thụ tinh kép có thực vật ... Ưu sinh sản gen - Tạo hữudạngso với sinh truyền đa tính mặt di -> cung liền nguồn nguyên liệu - Luôn gắncấp sản tính? để tạo giao với giảm phân cho chọn giống tiến hoá tử II SINH SẢN HỮU TÍNH ... I KHÁI NIỆM Khái niệm sinh sản hữu tính ♂ + ♀ -> Hợp tử > Cơ thể 2 Đặc trưng sinh sản hữu tính - Luôn có quánăng thíchthành -Tăng khả trình hình nghi...
 • 17
 • 383
 • 3

bài 42. SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT

bài 42. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
... triển phôi thời kì đầu cá thể Tiết 45: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I Khái niêm Sinh sản hữu tính gì? Ưu điểm sinh sản hữu tính II Sinh sản hữu tính thực vật có hoa Quá trình hình thành hạt phấn ... Tiết 44 Bài 42 SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT 07/15/14 Tiết 45: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I Khái niệm: Định nghĩa:  Là kiểu sinh sản có hợp giao tử đực giao tử tạo ... noãn 07/15/14 13 Tiết 45: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT II Sinh sản hữu tính thực vật có hoa Quá trình hình thành hạt: a Hình thành quả: -Đối trình chín Quá với thực vật: Nhận xét cho Bảo vệ biến...
 • 20
 • 191
 • 0

Bài 42.Sinh Sản hữu tính thực vật

Bài 42.Sinh Sản hữu tính ở thực vật
... Đài hoa Bài 42 : SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I/Khái niệm sinh sản hữu tính thực vật: II/Sinh sản hữu tính thực vật có hoa : Hoa đơn tính Hoa lưỡng tính Bài 42 : SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I/Khái ... ví dụ ? Hình a Sinh sản tính Hình b Sinh sản hữu tính Bài 42 : SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I/Khái niệm sinh sản hữu tính thực vật: 1/Khái niệm : 2/Đặc trưng sinh sản hữu tính : Giao tử đực ... (n) Hợp tử (2n) Cơ thể (2n) Bài 42 : SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I/Khái niệm sinh sản hữu tính thực vật: II/Sinh sản hữu tính thực vật có hoa : Mô tả cấu tạo hoa lưỡng tính ? Đầu nhụy Bao phấn...
 • 37
 • 168
 • 1

bai 42 Sinh sản hữu tính thực vật

bai 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật
... Thế sinh sản hữu tính ? Sinh sản hữu tính khác sinh sản tính nào? 15/07/14 I.Khái niệm sinh sản hữu tính: Sinh sản hữu tính hình thức sinh sản có kết hợp giao tử đực ... :II .Sinh sản hữu tính thực vật có hoa: Cấu tạo hoa Đầu nhụy Bao phấn Vòi nhụy Bầu nhụy Chỉ nhị Túi phôi 15/07/14 Noãn Đài hoa I Sinh sản hữu tính thực vật có hoa Cấu tạo hoa Cơ quan sinh sản ... đa dạng di truyền cung cấp nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên tiến hóa 15/07/14 So sánh hình thức sinh sản thực vật Sinh sản tính Sinh sản hữu tính Khái niệm Cơ chế Đặc điểm di...
 • 28
 • 1,534
 • 3

Bài 42: Sinh sản hữu tính thực vật

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật
... giống bệnh (giống khoai tây bệnh BÀI 42 SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I KHÁI NIỆM Khái niệm sinh sản hữu tính ♂ + ♀ -> Hợp tử > Cơ thể Đặc trưng sinh sản hữu tính - Luôn có trình hình thành ... đa tử cung cấp nguồn nguyên liệu -> cho chọn giống tiến hoá Sinh sản rêu dương xỉ Cấu tạo hoa lưỡng tính II SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT CÓ HOA Cấu tạo hoa Cánh hoa Đầu nhụy Bao phấn Vòi nhụy ... Quả đơn tính Củng cố Câu 1: Nhận xét sau đúng? a Thụ tinh kép có thực vật bậc thấp b Thụ tinh kép có thực vật hạt trần c Thụ tinh kép có thực vật hạt kín d Thụ tinh kép có tất loài thực vật 1234...
 • 26
 • 367
 • 0

Bài 42: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT

Bài 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
... Bi 42: SINH SN HU TNH THC VT I.KHI NIM Sinh sn hu tớnh l kiu sinh sn ú cú s hp nht ca giao t c v giao t cỏi to thnh hp t phỏt trin thnh c th mi Vớ d: Sinh sn hu tớnh hoa bu, hoa bớ, Bi 42: SINH ... nhng c trng to s a dng di truyn cung cp nguyờn liu ca sinh sn hu tớnh? phong phỳ cho t nhiờn v tin hoỏ Bi 42: SINH SN HU TNH THC VT II SINH SN HU TNH THC VT Cể HOA cu to ca hoa: Hoa bao gm ... hoc nhy trờn mt cu hoa to - Hoa lng tớnh: nh v nhy nm trờn cựngca hoa? mt hoa Bi 42: SINH SN HU TNH THC VT II SINH SN HU TNH THC VT Cể HOA: Cu to ca hoa: Quỏ trỡnh hỡnh thnh ht phn v tỳi phụi...
 • 20
 • 232
 • 0

Bài 42. Sinh Sản hữu tính Thực vật

Bài 42. Sinh Sản hữu tính ở Thực vật
... Học 42: sinh sản hữu tính thực vật Chuẩn bị 43: Thực hành Chuẩn bị: Kéo cắt cây, dao, băng keo, dây buộc, mì, mía, rau ngót,… SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT II SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT CĨ HOA ... phấn: SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT II SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT CĨ HOA : Thụ phấn thụ tinh a Thụ phấn b Thụ tinh * Sự nảy mầm hạt phấn: * Khái niệm thụ tinh: Nội nhũ(3n) Hợp tử (2n) SINH SẢN HỮU ... ảnh hưởngnhững chín ổi hình thái sinh lí? - Êtylen thể làm chín nhanh hay chậm khơng? Có - Nhiệt độ - Hàm lượng CO2 SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT II SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT CĨ HOA : Sự chín...
 • 28
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: BỘ đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 3Cẩm Nang Kinh Doanh Tết 2017Hương thơm và một số chất thơm chính tạo thành trong quá trình chế biến chè đen và chè xanhCÁC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH cấu TRÚC của PHO mátde thi thpt quoc gia toan 2017Hương thơm trong sản phẩm biaHương thơm trong quá trình xử lý nhiệt thực phẩm giàu lipitỨng dụng kỹ thuật GC o (gas chromatography olfactometry trong phân tích thực phẩmTUT cheat youtube 2017Đảng bộ tỉnh Thái nguyên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông từ năm 1997 đến năm 2010Đánh giá ảnh hưởng một số chỉ tiêu của nước thải sinh hoạt đến chất lượng nước sông Khan, thành phố Luang Prabang, LàoGiải pháp phát triển du lịch Tiền Giang trong hội nhập kinh tế quốc tế (2)Nghiên cứu áp dụng công thức BALICA-UNESCO phát triển để tính mức độ tổn thương do lũ lụt trên lưu vực sông Thạch HãnMùi thơm và một số chất thơm chính tạo thành trong quá trình chế biến, bảo quản thịt.Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT cho giám sát môi trườngNghiên cứu xử lý Rhodamine B bằng phương pháp oxi hóa sử dụng quặng pyrolusite làm xúc tác ở nhiệt độ thường và áp suất thườngPhương pháp tính toán khoảng giải các ràng buộc không tuyến tínhXác định một số đoạn mã vạch ADN cho một số loài Trà hoa vàng ở vườn Quốc gia Tam ĐảoLập trình Mobile Game bầu cua tôm cáBáo cáo chuyên đề tiến sỹ Ứng dụng enzym trong chế biến thực phẩm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập