bài 38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển ở động vật sinh học 11 p huy quang

bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngphát triển dộng vật

bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở dộng vật
... ếch nhờ hoocmôn: A Sinh trưởng B Tirôxin C ơstrôgen D Testosterôn Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển côn trùng: A juvennin, tirôxin, hoocmôn sinh trưởng B ecđisơn, ơstrogen, ... Phân biệt biến thái hoàn toàn biến thái không hoàn toàn động vật ? I nhân tố bên Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống a) Hoocmôn gì? Trình bày hiểu biết thân hoocmôn ... hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trư ởng phát triển động cật có xương sống Tên hoocmôn Hoocmôn sinh trưởng Hoocmôn tirôxin Hoocmôn ơstrôgen Hoocmôn testostêron Nơi sản xuất Tác dụng Tìm hiểu hoocmôn ảnh hưởng...
 • 20
 • 4,605
 • 8

Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngphát triển động vật

Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
... truyền Nhân tố bên Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng & phát triển Nhân tố bên Giới tính Hoocmôn Các nhân tố sinh (ánh sáng, nhiệt độ…) Các nhân tố hữu sinh (thức ăn, sinh vật khác…) I Nhân tố ... phát triển không qua biến thái: A Bọ ngựa, Cào cào B Cánh cam, Bọ rùa C Cá chép, Khỉ, Bò, Gà D Bọ xít, Ong, Châu chấu Bài 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT Nhân tố ... ÔN TẬP BÀI CŨ Nêu khái niệm sinh trưởng & phát triển động vật Mối liên hệ sinh trưởng & phát triển Sinh trưởng: trình tăng kích thước thể tăng số lượng kích thước tế bào  Phát triển: trình...
 • 31
 • 1,404
 • 2

Bài 38. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNGPHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT(tiết 1)

Bài 38. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT(tiết 1)
... HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT Bệnh lùn BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG ... trứng BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT menstrualCycle_0.swf BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ... thành ếch? BÀI 38: CÁC NHÂN 38 ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÀI TỐ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ẾN SINH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐỘNG VẬT TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT I ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG 1) Giới...
 • 28
 • 6,404
 • 13

bai 38: các nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o dv( 11NC)

bai 38: các nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o dv( 11NC)
... ko có khả sinh sản Hooc môn điều hoà sinh trưởng Hoocmôn sinh trưởng phát triển: Hooc môn điều hoà phát triển a Hoocmôn điều hoà sinh trưởng Hoocmon quan trọng điều hòa sinh trưởng người hoocmon ... thành sinh dục  Các tính trạng sinh dục thứ sinh điều hòa hoocmôn n o? * Được điều hoà hooc môn sinh dục Ơstrogen ,Testostêrôn: Ơstrogen Testosteron tuyến tiết ra? Có vai trò gì? Ơstrogen : ... hoàn to n bướm, bọ cánh cứng gây biến thái ko hoàn to n châu chấu Biến thái không hoàn to n BIẾN THÁI HOÀN TO N * Điều hòa t o thành tính trạng sinh dục thứ sinh Thế tính trạng sinh dục thứ sinh? ...
 • 27
 • 786
 • 3

Bai 38: các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của động vật

Bai 38: các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của động vật
... - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG Giới tính Tốc độ sinh trưởng phát triển đực, khác Vd: Mối chúa…, người… Các hoocmôn sinh trưởng phát triển a Hoocmôn điều hòa sinh trưởng Hoocmôn sinh trưởng ... thai Duy trì thể vàng Dặn dò • Học thuộc kiến thức • Xem nội dung 39 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật ... quan sinh dục nguyên sinh tính trạng sinh dục thứ sinh? Cho ví dụ tính trạng sinh dục thứ sinh động vật? Tại đến lứa tuổi dậy đàn ông mọc ria mép? + Các tính trạng sinh dục thứ sinh tính trạng hình...
 • 17
 • 1,173
 • 12

Bài 38 :Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngphát triển động vật

Bài 38 :Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
... bo - tuổi trưởng thành phát sinh chứng bướu cổ, tuyến giáp nở to Tha hoc thiu Tiroxin ếch Tirụxin : bin i nũng nc ch I/ Nhõn t bờn Nhân t di truyn Cỏc hoocmụn a Cỏc hoocmon nh hng n sinh trng ... 38 (Tiết 1) CU TRC Nhõn t bờn Nhõn t di truyn Gii tớnh Hoúc mụn Cỏc nhõn t nh hng Nhõn t bờn ngoi Cỏc nhõn t vụ sinh ( ỏnh sỏng, nhit ) Cỏc nhõn t hu sinh ( thc n, sinh vt khỏc ) I Các nhân tố ... tới ST PT động vật Hoocmon sinh trng (GH) Hóy ch trng hp no l tuyn yờn sn xut quỏ ớt hoc quỏ nhiu hoocmon sinh trng vo giai on tr em? Ti tuyn yờn sn xut quỏ ớt hoc quỏ nhiu hoocmon sinh trng...
 • 29
 • 669
 • 2

Bài 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNGPHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT

Bài 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
... NHÂN TỐ BÊN TRONG 1 .Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống Tuyến yên Tuyến giáp CÁC HOOCMON DO CÁC Các hoocmon TUYẾN NỘI TIẾT NÀO TIẾT RA ?hưởng đến ảnh sinh trưởng ... để hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp -Riêng testostêron làm tăng mạnh tổng hợp protein ,phát triển mạnh bắp Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật không xương sống Hoocmôn ... trình sinh trưởng phát triển bình thường thể -Gây biến thái từ nòng nọc thành ếch Ơstrôgen Buồng trứng Testostêron Tinh hoàn -Kích thích sinh trưởng phát triển mạnh giai đoạn dậy nhờ: +Tăng phát triển...
 • 22
 • 674
 • 0

bai 38 cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o dong vat

bai 38 cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o dong vat
... trạng sinh dục thứ sinh điều hòa loại hoocmon n o? -Các tính trạng sinh dục thứ sinh điều hòa loại hoocmon : ơstrôgen testostêron Tên Nơi sản hoocmon xuất Ơstrogen Testosteron Tác dụng sinh lí ... hoocmôn sinh trưởng phát triển: a) Hoocmôn điều hòa sinh trưởng: Tên Nơi sản hoocmôn xuất GH Tizôxin Tác dụng sinh lí Hình Tuyến ? yên Hoocmôn ? GH Tuyến yên Hormon GH Tuyến giáp Tuyến ? Hoocmôn ... v o giai o n n o? Tại sao? o n trẻ em Hình - Tại phần ăn hàng ngày trẻ thiếu iot dẫn đến bệnh đần độn? Tiroxin giúp thể phát triển bình thường, Iot thành phần cấu t o tiroxin Nếu thiếu iot...
 • 38
 • 396
 • 0

GA Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngphát triển động vật

GA Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
... niệm sinh trưởng phát triển động vật? Cho vd? Nêu mối quan hệ sinh trưởng phát triển? Bài mới: a) Mở bài: - trước tìm hiểu sinh trưởng phát triển động vật Chúng ta nhớ lại ví dụ phát triển ... giáp vào nước? HS trả lời, GV nhận xét đánh giá *GV đặt vấn đề: Đó nhân tố tác động đến sinh trưởng phát triển động vật, hoocmôn chúng chịu ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng tiếp tục tìm hiểu? b) Bài ... Hoạt động 2: Tìm hiểu ảnh hưởng loại hoocmôn sinh trưởng phát triển *: Dựa vào chức hoocmôn * HM điều hoà sinh Hoocmôn sinh (HM) người ta chia HM làm loại trưởng HM điều trưởng phát nào? hoà phát...
 • 8
 • 381
 • 0

bài 38: các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngphát triển động vật (t1)

bài 38: các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (t1)
... Nhân tố bên GIỚI TÍNH HOOCMÔN Nhân tố bên THỨC ĂN KHÍ HẬU ? Quá trình sinh trưởng phát triển động vật chịu ảnh hưởng nhân tố nào? I NHÂN TỐ BÊN TRONG Giới tính • Trong loài sinh trưởng phát triển ... dụ: Mối Hoocmôn: a Hoocmon điều hòa sinh trưởng Quan sát hình nêu hoocmôn ảnh hưởng đến trình sinh trưởng người? - Hãy giải thích giai đoạn trẻ em, thừa GH dẫn đến bệnh khổng lồ( thiếu GH lại gây ... dẫn đến đần độn,chịu lạnh kém…? Thừa tiroxin gây bệnh basedow  Hãy thực tốt hiệu: “toàn dân dùng muối iốt” Bộ y tế b Hoocmon điều hòa phát triển Điều hòa biến thái Sơ đồ ảnh hưởng hoocmon đến...
 • 28
 • 169
 • 0

Bai 38. Cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o dong vat_Dinh Van Du_Lop Sinh 06A_Truong DH Dong Thap

Bai 38. Cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o dong vat_Dinh Van Du_Lop Sinh 06A_Truong DH Dong Thap
... hoocmôn ảnh hưởng đến ST & PT ĐVCXS Tuyến yên Tuyến giáp Buồng trứng Tinh hoàn Hoocmôn sinh trưởng Tirôxin Vai trò loại Ơstrôgen hoocmôn này? (ở nữ) Testostêrol (ở nam) I Nhân tố bên Các hoocmôn ... Quan sát hình, th o luận trả lời câu lệnh SGK tr.153? I Nhân tố bên Người khổng lồ Các hoocmôn ảnh hưởng đến ST & PT ĐVCXS + Do tuyến yên tiết nhiều hoocmôn sinh trưởng + Hoocmôn sinh trưởng nhiều ... mạnh giai thích o n dậy nữ Xương (ở nữ) Testostêrol Kích thích (ở nam) SDPTC Sinh trưởng, phát triển mạnh giai o n dậy nam Tổng hợp protein, phát triển bắp I Nhân tố bên Các hoocmôn ảnh hưởng...
 • 24
 • 61
 • 0

bai 38: cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o động vật

bai 38: cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o động vật
... sinh Th o luận hoàn thành phiếu học tập (4HS/nhóm phút) Tên hoocmon Nơi sản xuất Hoocmôn sinh trưởng - Tuyến yên Tên hoocmôn Hoocmôn sinh trưởng Hoocmôn tirôxin - Kích thích phân chia tế b o ... động vật không xương sống I Ảnh hưởng nhân tố bên trong: Nhân tố di truyền Con voi thỏ ăn cỏ, voi to thỏ nhiều? Tại sao? H 38.1 Đây cặp song sinh trứng Các hoocmôn ảnh hưởng đến ST PT động vật ... b o qua tăng tổng hợp protein Tác dụng thước - Kích thước phát triển xương (dài to lên) - Do tuyến giáp tiết Hoocmôn tirôxin Hoocmôn ơstrôgen - Do Hoocmôn ơstrôgen buồng trứng tiết Hoocmôn testosteron...
 • 32
 • 183
 • 0

bài 38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật

bài 38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển ở động vật
... Các hoocmon ảnh hương đến sinh trưởng phát triển ĐVCXS Nhân tố bên Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển ĐV không xương sống Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật ... nhiên phát triển không bình thường sinh vật rối loạn hoocmon Các em mô tả lại cách thức chơi trò chơi kéo co Quan sát hình bảng cho biết có hoocmôn ảnh hưởng lên trình sinh trưởng phát triển động ... tiết hoocmôn tương ứng ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển ĐVCXS Quan sát H .38. Hãy xếp tên hoocmôn từ khóa ứng với vai trò hoocmôn Vai trò hoocmôn sinh trưởng phát triển ĐVCXS Phân chia tế...
 • 13
 • 103
 • 0

bài 38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngphát triển động vật

bài 38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
... động vật có xương sống b Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cuả động vật không xương sống a Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống 111 111 11 Các ... 152 -Soạn 39 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật để trả lời câu hỏi sau: thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng có ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật? ... lượng trưởng thành 50-60 kg 85-95 kg Trọng lượng tối đa (giới hạn sinh trưởng) 180-220 kg 70-75 kg / I/ Nhân tố bên Nh©n tố di truyền Các hoocmôn a Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển...
 • 30
 • 87
 • 0

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngphát triển động vật.

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.
... bướm - Nghiên cứu hình 38.3 nêu hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển côn trùng? - Nghiên cứu hình 38.3 cho biết hoocmon ecđixơn juvenin ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển sâu bướm? ngừng ... thấp? trẻ em động vật non chậm lớn Tại gà trống sau cắt bỏ tinh hoàn phát triển không bình thường: mào nhỏ, cựa, gáy khả sinh dục? 2/ Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật không ... sinh trưởng hình thành đặc điểm sinh dục thứ cấp (phát triển mào, cựa, quản ) Thiếu hoocmon testosteron gây hậu gà trống phát triển không bình thường - hoocmon chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng, ...
 • 3
 • 253
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: SỬ DỤNG THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA PHÁT TRIỂN vốn từ PHỔ THÔNG CHO TRẺ 5 6 TUỔI ở hà TĨNHNghiên cứu áp dụng thang điểm chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngNGHIÊN cứu KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, một số đặc điểm GIẢI PHẪU, SINH lí của LOÀI vẹt HAIESII (bruguiera hainesii rog ) và vẹt dù (bruguiera gymnorrhiza (lour ) poir ) TRỒNG THÍ NGHIỆM tại xã GIAO lạc, HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNHNghiên cứu áp dụng bảng điểm okuda, CLIP, barcelona trong phân loại bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào ganMÔ HÌNH vũ TRỤ CHUẨN LAMBDA CDMĐề thi tiếng nhật JTEST AD 107Nghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclayĐề thi tiếng nhật JTEST AD 108Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012DIỄN NGÔN PHỐ TRONG TIỂU THUYẾT TRẦN dầnVAI TRÒ của các CƯỜNG QUỐC TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 1945)VẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢOTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU họcTỔ CHỨCDẠY học CHỦ đề TÍCH hợp “DÒNG điện KHÔNG đổi TRONG CUỘC SỐNG” ở TRUNG học PHỔ THÔNGNGũ GIớI, THậP THIệN TRONG đạo PHậT và ý NGHĩA của nó đối với GIáO dục đạo đức CHO THANH NIÊN VIệT NAM HIệN NAYTỔ CHỨC dạy học CHỦ đề TÍCH hợp sản XUẤT điện NĂNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề của học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG dân tộc MIỀN núiTỔ CHỨC dạy học CHỦ đề TÍCH hợp“ KIM LOẠI TRONG đời SỐNG”BẬC TRUNG học PHỔ THÔNGNGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ bị tổn THƯƠNG DO BIẾN đổi KHÍ hậu của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn VEN BIỂN cửa SÔNG lèn, TỈNH THANH hóaTHỰC TRẠNG vận DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN vào KIỂM TOÁN KHOẢN mục DOANH THU bán HÀNG và CUNG cấp DỊCH vụ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và tư vấn APEC THỰC HIỆN tại KHÁCH HÀNGCUỘC vận ĐỘNG xây DỰNG NÔNG THÔN mới ở xã ĐỒNG LUẬN HUYỆN THANH THỦY TỈNH PHÚ THỌ từ năm 2010 đến năm 2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập