Bài 34 sinh trưởng ở thực vật

bài 34 : sinh trưởng thực vật

bài 34 : sinh trưởng ở thực vật
... III: Sinh trưởng phát triển A Sinh trưởng phát triển thực vật I/ KHáI NIệM Bài 3 4: Sinh trưởng thực vật II/ SINH TRƯởNG SƠ CấP Và SINH TRƯởNG THứ CấP THựC VậT Sinh trưởng sơ cấp Tại hai Sinh trưởng ... III: Sinh trưởng phát triển A Sinh trưởng phát triển thực vật Bài 3 4: Sinh trưởng thực vật I/ KHáI NIệM Định nghĩa sinh trưởng phát triển Mối quan hệ sinh trưởng phát triển Chu kì sinh trưởng ... Chương III: Sinh trưởng phát triển A Sinh trưởng phát triển thực vật Bài 3 4: Sinh trưởng thực vật I/ KHáI NIệM Định nghĩa sinh trưởng phát triển Mối quan hệ sinh trưởng phát triển - Sinh trưởng phát...
 • 17
 • 2,120
 • 4

Bài 34. Sinh trưởng thực vật

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật
... Sinh trưởng thực vật: trình tăng lên kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) thể tăng số lượng kích thước tế bào, làm lớn lên giai đoạn II SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP THỰC VẬT ... vòng tròn có tầng sinh mạch tầng sinh bần) +Thời gian sống lâu (cây lâu năm) * ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG SƠ CẤPVÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP Chỉ tiêu so sánh Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp Dạng Cây ... tầng sinh bần (vỏ) tầng sinh mạch + Mơ phân sinh lóng có thân mầm 2 – Sinh trưởng sơ cấp: + Là hình thức sinh trưởng làm cho lớn cao lên (nhờ phân chia tế bào mơ phân sinh đỉnh) + Xảy mầm phần...
 • 11
 • 791
 • 16

Bài 34: Sinh trưởng thực vật

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật
... mầm hạt, chồi - Sinh trưởng tối ưu 25 – 350 - Sinh trưởng tối thiểu 50 – 150 - Sinh trưởng tối đa 450 - 500 Ánh sáng: Ảnh hưởng tới quang hợp ( tích lũy sinh khối khô sở sinh trưởng Quy định ngày ... có mầm 2.2 Sinh trưởng sơ cấp A Miền chồi đỉnh B Quá trình sinh trưởng cành Sinh trưởng sơ cấp hình thức sinh trưởng mô phân sinh Làm cho lớn lên cao lên Các bó mạch xếp lộn xộn (ở mầm) nên thân ... Cây trưởng thành Ra hoa Khái niệm Sinh trưởng Sinh trưởng thực vật trình tăng kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) thể tăng số lượng kích thước tế bào Mối liên hệ sinh trưởng phát triển Sinh...
 • 20
 • 489
 • 6

Bài 34: Sinh trưởng thực vật

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật
... III: sinh trưởng phát triển A sinh trưởng phát triển thực vật Bài 34 : sinh trưởng thực vật Bài 34: sinh trưởng thực vật I Khái niệm Định nghĩa sinh trưởng phát triển a Mối liên quan sinh trưởng ... Bài 34: sinh trưởng thực vật I Khaí niệm Định nghĩa sinh trưởng phát triển Mối liên quan sinh trưởng phát triển Chu kì sinh trưởng phát triển II Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp thực vật Các ... triển Mối liên quan sinh trưởng phát triển Chu kì sinh trưởng phát triển II Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp thực vật Các loại mô phân sinh Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp Thảothành...
 • 13
 • 2,303
 • 8

Bài 34: Sinh trưởng thực vật (11 NC)

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật (11 NC)
... NI DUNG BI HC I Khỏi nim II Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp thực vật III Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng I KHI NIM Định nghĩa sinh trưởng phát triển a Sinh trng Cỏc em cú nhn xột gỡ ... năm Nơi sinh trưởng Ngọn , rễ Thân trưởng thành Mô PS tham gia Mô phân sinh đỉnh Mô PS bên (tầng sinh mạch , tầng sinh vỏ) Lộn xộn Đồng tâm Kích thước thân Bé Lớn Dạng sinh trưởng Sinh trưởng chiều ... ca sinh trng s cp v sinh trng th cp Nghiờn cu mc II v hỡnh 34.2 SGK hon thnh bng sau? Phân biệt sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp Các tiêu Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp Dạng Một...
 • 22
 • 849
 • 7

Bai 34 :Sinh truong o thuc vat

Bai 34 :Sinh truong o thuc vat
... tế b o II SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP Ở THỰC VẬT Chồi đỉnh chứa mơ phân sinh đỉnh Tầng sinh mạch Tầng sinh bần Các mơ phân sinh : MPS đỉnh trở thành cành hoa MPS bên Lá non Ở gỗ, ... cấp: - Thân , rể dài - Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thân rễ theo chiều dài hoạt động mơ phân sinh đỉnh - Xãy mầm phần thân non (ngọn ) hai mầm Chồi đỉnh Vảy chồi Biểu bì Vỏ Sinhtrưởng năm ... sinh mạch Vỏ H 34. 3 – SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ THỨ CẤP CỦA CÂY THÂN Ỗ – Sinh trưởng thứ cấp - Là sinh trưởng theo đường kính thân làm tăng bề ngang( dày ) thân rễ họat ngun phân tê b o mơ phân sinh...
 • 20
 • 408
 • 8

Bai 34 sinh truong o thuc vat

Bai 34 sinh truong o thuc vat
... Hỡnh thc sinh trng Sinh trng th cp Sinh trng s cp + Cú dng cõy no? + Hot ng ca loi mụ no ó dn n hỡnh thc ST ny? + Kt qu ca kiu sinh trng ny l gỡ? Bi 34 Sinh trng s cp Sinh trưởng thực vật Sinh trng ... kớch thc t bo Bi 34 Sinh trưởng thực vật I.Khỏi nim II Sinh trng s cp v sinh trng th cp Mụ phõn sinh -Khỏi nim: L nhúm t bo cha phõn hoỏ, trỡ c kh nng phõn bo nguyờn phõn - Phõn loi: + MPS nh ... MPS lúng MPS bờn Bi 34 Sinh trưởng thực vật I.Khỏi nim Chi nh Chi nỏch MPS bờn II Sinh trng s cp v sinh trng th cp MPS nh Mụ phõn sinh MPS lúng Cỏc loi mụ phõn sinh Bi 34 Sinh trưởng thực vật...
 • 25
 • 467
 • 6

Tài liệu Bai 34 Sinh truong o thuc vat ppt

Tài liệu Bai 34 Sinh truong o thuc vat ppt
... lợng hoa, quả, hạt Pha sinh trởng phát triển sinh dỡng Pha sinh trởng phát triển sinh sản Sinh trởng phát triển có mối quan hệ với ? Cho ví dụ Chư ngưIII: Sinh trư ngưvàưphátưtriển A Sinh trởng ... Giai o n mọc lá, sinh trởng mạnh: Lá xanh xuất mẫn cảm Với ánh sáng Quan sát chu kì sinh trởng phát triển năm cho gồm giai o n có pha? - Giai o n hoa thụ tinh: ứng với t o thành giao tử - ... Sinh trng th cp Hai mầm Mô phân sinh đỉnh Mô phân sinh bên( tầng sinh vỏ tầng sinh mạch) Xếp lộn xộn Xếp chồng chất Bé lớn sinh trởng chiều cao Sinh trởng bề ngang năm Nhiều năm Chư ngưIII: Sinh trư...
 • 17
 • 373
 • 3

BÀI 34 SINH TRƯỞNG THỰC VẬT

BÀI 34 SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
... trình thực vật ? NỘI DUNG BÀI MỚI I KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG II SINH TRƯỞNG SƠ CẤP SINH TRƯỞNG THỨ CẤP Các mô phân sinh Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng ... dài lóng Cây mầm Sinh TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ II .SINH trưởng sơ cấp thân, rễ SINH thực TRƯỞNG THỨ CẤP loại mô phân sinh nào? Sinh trưởng sơ cấp Quan sát hình vẽ sau: Lông hút Sinh trưởng sơ MPS cấp có ... rễ lớp thưc Chóp vật nào? rễ MPS đỉnh cành Sinh trưởng sơ cấp rễ MPS chồi nách Sinh trưởng sơ cấp thân Sinh trưởng sơ cấp - Kết trình sinh trưởng sơ cấp thân rễ gì? - Sinh trưởng sơ cấp gi? Lông...
 • 29
 • 1,082
 • 1

Giáo án sinh học 11 - Ban cơ bản Bài 34 SINH TRƯỞNG THỰC VẬT pptx

Giáo án sinh học 11 - Ban cơ bản Bài 34 SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT pptx
... Thị Bích Liên Giáo án sinh học 11 - Ban trình sinh trưởng cây? thức học - Nhiệt độ - Nước: - Ánh sáng - Ôxy - Dinh dưỡng khoáng Chỉ tiêu so sánh Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp Nguồn gốc ... điểm khác sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ Sinh- Công nghệ -Trang 4- GV soạn: Hoàng Thị Bích Liên Giáo án sinh học 11 - Ban Điểm phân biệt Sinh trưởng sơ cấp ... Liên Giáo án sinh học 11 - Ban - Dinh dưỡng khoáng Củng cố dặn dò( 5-7 '): a Củng cố: Nêu điểm khác sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp? b Dặn dò : - Đọc phần tóm tắt - Trả lời câu hỏi tập SGK -...
 • 11
 • 5,721
 • 28

Tiết 36. Bài 34 Sinh trưởng thực vật

Tiết 36. Bài 34 Sinh trưởng ở thực vật
... Bài 34: Sinh trưởng thực vật I.Khái niệm sinh trưởng thực vật II.Mô phân sinh III.Các hình thức sinh trưởng IV.Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng Quan sát hình vẽ cho ... thức sinh trưởng: 1.Phân biệt sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp: •Quan sát hình 34. 2, 34. 3 nội dung sgk thảo luận nhóm hoàn thành PHT sau phút: • Phân biệt sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng ... niệm: Sinh trưởng thực vật gì? Sinh trưởng thực vật trình tăng lên số lượng, kích thước tế bào làm cho lớn lên giai đoạn, tạo quan sinh dưỡng rễ, thân, II.Mô phân sinh Khái niệm: Mô phân sinh...
 • 26
 • 283
 • 1

GIÁO ÁN BÀI 34 SINH TRƯỞNG THỰC VẬT SINH HỌC 11 CƠ BẢN

GIÁO ÁN BÀI 34 SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT SINH HỌC 11 CƠ BẢN
... thức sinh trưởng diễn theo chế lại cho kết gì? Chúng ta vào mục II: Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp? Hoạt động 2: Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp II Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng ... ảnh hưởng đến sinh trưởng thực vật Để hiểu rõ vai trò nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng thực vật vào mục Hoạt động 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng: ... trình sinh trưởng thực vật diễn nào, chịu tác động nhân tố vào Bài 34: SINH TRƯỞNG THỰC VẬT b Dạy Thời gian Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung học Đầu tiên tìm hiểu khái niệm sinh trưởng Hoạt...
 • 13
 • 11,013
 • 154

bài giảng sinh học 11 bài 34 sinh trưởng thực vật

bài giảng sinh học 11 bài 34 sinh trưởng ở thực vật
... III: sinh trưởng phát triển A – sinh trưởng phát triển thực vật Bài 34: Sinh trưởng thực vật Bài 34: sinh trưởng thực vật I KHÁI NIỆM ĐỊNH NGHĨA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN a Định nghĩa sinh trưởng ... NGHĨA SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN MỐI LIÊN QUAN GIỮA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN II SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ CHU KÌ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN SINH TRƯỞNG THỨ CẤP THỰC VẬT CÁC LOẠI MÔ PHÂN SINH SINH TRƯỞNG ... NGHĨA SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN MỐI LIÊN QUAN GIỮA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN II SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ CHU KÌ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN SINH TRƯỞNG THỨ CẤP THỰC VẬT CÁC LOẠI MÔ PHÂN SINH SINH TRƯỞNG...
 • 13
 • 545
 • 2

Bài 34. Sinh trưởng thực vật

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật
... sơ cấp 28’ sinh trưởng thứ cấp thực vật PP: VĐ + NC SGK Bài hôm tìm hiểu kỹ sinh trưởng thực vật Phần II Sinh trưởng sơ cấp phát triển thực vật sinh trưởng thứ cấp làm rõ 36 thực vật: - GV giảng ... III SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN làm rõ vấn đề Bài Bài 34 SINH TRƯỞNG THỰC VẬT TL 1’- Hoạt động GV Hoạt động HS * Hoạt động 1: Tìm Nội dung I Khái niệm 15’ hiểu sinh trưởng Định nghĩa sinh thực vật ... phân sinh đỉnh Mô phân sinh lóng Đáp án: Bảng 34 Đặc điểm sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp Các tiêu Dạng Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp Một mầm Hai mầm Hai mầm Nơi sinh trưởng Mô...
 • 17
 • 2,528
 • 9

Bài 34: Sinh Trưởng Thực Vật

Bài 34: Sinh Trưởng Ở Thực Vật
... Sinh Học 11 Chương lll: Sinh Trưởng Và Phát Triển A Sinh Trưởng Và Phát Triển Thực Vật Nội dung học: I Khái niệm II Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp Các mô phân sinh Sinh trưởng sơ ... Tầng sinh mạch Sinh trưởng thứ cấp gì??? -Sinh trưởng thứ cấp kiểu sinh trưởng làm tăng đường kính thân rễ hoạt dộng nguyên phân mô phân sinh bên tạo -Sinh trưởng thứ cấp xảy hai mầm -Sinh trưởng ... mộtt mầm) 2 Sinh trưởng sơ cấp Chồi đỉnh Biểu bì Mạch rây sơ cấp Vỏ Tầng sinh mạch Tủy Mạch gỗ sơ cấp Sinh trưởng Sinh trưởng sơ cấp gì??? cấp gì??? -Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thân rễ...
 • 14
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tự học ngôn ngữ lập trình c#Công nghệ HSDPA và ứng dụngLy truong thanh que 4240 assignsubmission file 4a10 ly truong thanh que robert frosts poem the road not taken a cognitive linguistic approachVai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt Nam (1) - CopyCác yếu tố tác động đến tinh thần làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCMLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhLL_Hoàng Huy Việt_ địa vị pháp lý và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội qua thực tiễn tỉnh bắc giangCác yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặtPhát triển nhà ở giá rẻ tại thành phố hồ chí minh chính thức so với phi chính thứcLL_Ngô Kiều Dâng_Tổ chức và hoạt động của cơ quan phòng chống tham những ở Việt NâmCác yếu tố tác động đến ý định dự tuyển của ứng viên trong quá trình tuyển dụngLL_Nguyễn Thu Hường_Áp dụng pháp luật của tòa án nhân dân trong giải quyết án hôn nhân và gia đình qua thực tiển tỉnh Thái NguyênLL_Phan Thị Sánh_Vài trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giangtính toán sửa chữa máy nén lạnh và động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 phaLL-Nguyễn Thị Thu Hằng-Giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Giang hiện nayTổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thịLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnLL-Phạm Thị Ngọc Minh-Giáo dục pháp luật cho phụ nữ ở nước ta hiện nay
Đăng ký
Đăng nhập