Bai 18 tuần hoàn máu

Bài 18:Tuần hoàn máu

Bài 18:Tuần hoàn máu
... nhiều CO2 qua mang đưa CO2 ngoài thể ( xem flash minh họa) Đường máu hệ tuần hoàn đơn cá Đường máu hệ tuần hoàn kép chim Hệ tuần hoàn kép thú mô hình hoạt động Hãy quan sát sự hoạt động cuả ... thải nhanh các chất thải ngoài Tại sao? Hệ tuần hoàn côn trùng hệ tuần hòa hở Hệ tuần hoàn cá lưỡng cư, bò sát, chim thú gọi hệ tuần hoàn kín Hơ vì có một đoạn máu khỏi mạch máu, ... xét về đặc điểm tối ưu của hệ tuần hoàn này? Cho biết ưu điểm tuần hòa máu hệ tuần hòa kép so với hệ tuần hoàn đơn ? Máu từ quan trao đổi khí trơ về tim và tim bơm đi, vậy tạo áp...
 • 19
 • 625
 • 13

bai 18: tuan hoan mau

bai 18: tuan hoan mau
... hỏi lệnh trang 78 SGK: Về đường của máu  Hệ tuần hoàn hở: Máu từ timĐộng mạchkhoang máu (trộn lẫn với nước mô)trao đổi chất trực tiếp với tế bàoMáu chảy vào ... lưỡng cư, bò sát, chim thú gọi hệ tuần hoàn kín Hơ vì có một đoạn máu khỏi mạch máu, vào khoang thể Kín vì máu lưu thông liên tục mạch kín Câu hỏi trắc nghiệm Sự pha máu lưỡng cư và...
 • 19
 • 299
 • 0

bài 18: Tuần hoàn máu

bài 18: Tuần hoàn máu
... với hệ tuần hoàn đại diện động vật vừa tìm hiểu? Bài 18 Tuần hoàn Tim Hệ tuần hoàn kín Tim Hệ tuần hoàn hở II Hệ tuần hoàn hở hệ tuần hoàn kín Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín Quan sát hình hoàn ... hệ tuần hoàn Bài 18 Tuần hoàn Một số đại diện sinh vật có hệ tuần hoàn Bài 18 Tuần hoàn động vật xuất hệ tuần hoàn Đại diện: Giun đốt, ếch nhái, côn trùng, cá, chim, thú, bò sát Bài 18 Tuần hoàn ... chức nhờ hệ tuần hoàn có khả đáp ứng nhu cầu trao đổi chất tế bào ngày tăng Bài 18 Tuần hoàn Tim II Hệ tuần hoàn hở hệ tuần hoàn kín Hệ tuần hoàn hở Xoang máu Động mạch Tim Hệ tuần hoàn Châu chấu...
 • 27
 • 440
 • 3

Bài 18. Tuần hoàn máu

Bài 18. Tuần hoàn máu
... có mạch nối động mạch với tĩnh mạch (hở) - Tế bào tiếp xúc trực tiếp với máu - Máu chảy động mạch với áp lực thấp - Tuần hoàn vai trò trao đổi khí thể II CC DNG H TUN HON NG VT H tun hon kớn Cú...
 • 13
 • 244
 • 5

bai 18 tuan hoan mau

bai 18 tuan hoan mau
... mạch Tế bào TIM Khoang thể TIM Mao mạch Tĩnh mạch Đường máu Hệ tuần hoàn hở O2 O2 CO2 O2 CO2 Động mạch O2 O2 Tế bào CO O2 CO2 TIM CO2 CO2 O2 O2 CO Khoang thể CO2 Tĩnh mạch Khoang thể Đường máu ... mạch, tĩnh mạch, tim B Động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, tim C Động mạch, khoang thể, tĩnh mạch, tim D Động mạch, tĩnh mạch, khoang thể, tim CỦNG CỐ Câu 3: Chiều hướng tiến hóa hệ tuần hoàn là: A ... trai) Chân khớp (côn trùng,) Cấu tạo - Không có mao mạch - Sắc tố hô hấp hêmôxian Đường máu Tim ĐM khoang thể (bắt đầu từ tim) TM Áp lực máu động mạch Mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu động vật...
 • 26
 • 780
 • 0

Bài 18: Tuần hoàn máu

Bài 18: Tuần hoàn máu
... hóa hệ tuần hoàn?  CHIỀU HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT  Từ chưa có hệ tuần hoàn đến có hệ tuần hoàn  Từ hệ tuần hoàn hở đến hệ tuần hoàn kín Từ hệ tuần hoàn đơn đến hệ tuần hoàn ... CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ TUẦN HOÀN Cấu tạo chung Chức hệ tuần hoàn II CÁC DẠNG HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín a Hệ tuần hoàn đơn b Hệ tuần hoàn kép  Động vật đa bào ... Hệ tuần hoàn châu chấu, cá chuột có giống không? HÌNH 18.8 Khác nào? II CÁC DẠNG HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn hở: Là hệ tuần hoàn dòng tuần hoàn máu có đoạn máu tràn...
 • 22
 • 213
 • 0

BÀI 18: TUẦN HOÀN MÁU

BÀI 18: TUẦN HOÀN MÁU
... Tĩnh mạch Đường máu Hệ tuần hồn kín O2 O2 CO2 O CO2 O2 Động mạch O2 CO2 Tế bào CO2 CO2 CO2 O2 CO2 O2 TIM Mao mạch Tĩnh mạch – HỆ TUẦN HOÀN HỞ VÀ HỆ TUẦN HOÀN KÍN Hệ tuần hồn hở Hệ tuần hồn kín §¹i ... qu¸ tr×nh h« hÊp b»ng mang? B ÀI 18: TU ẦN HO ÀN M ÁU I CÊU T¹O Vµ CHøC N¡NG CđA HƯ TN HoµN Cấu tạo hệ tuần hồn  Hệ tuần hồn gồm: Hệ tuần hồn Dịch tuần hồn: máu, máu – dịch mơ cấu tạo từ phận nào? ... Khối máu huyết áp độ lượng máu giả qnh m? máu Biến động huyết áp hệ mạch -Huyết áp giảm dần từ ĐM MM TM ma sát máu với thành mạch,sự tương tác phân tử máu với Vận tốc máu: - Là tốc độ máu chảy...
 • 38
 • 327
 • 0

BAI 18: TUAN HOAN MAU

BAI 18: TUAN HOAN MAU
... mạch Tế bào TIM Khoang thể TIM Mao mạch Tĩnh mạch Đường máu Hệ tuần hoàn hở O2 O2 CO2 O2 CO2 Động mạch O2 O2 Tế bào CO O2 CO2 TIM CO2 CO2 O2 O2 CO Khoang thể CO2 Tĩnh mạch Khoang thể Đường máu ... mạch, tĩnh mạch, tim B Động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, tim C Động mạch, khoang thể, tĩnh mạch, tim D Động mạch, tĩnh mạch, khoang thể, tim CỦNG CỐ Câu 5: Nhóm động vật KHÔNG có pha trộn máu giàu ... vật thân mềm (ốc sên, trai ) Chân khớp (côn trùng, tôm ) Không có mao mạch Tim chất) Động mạch Khoang thể (Trao đổi Tĩnh mạch  Hệ tuần hoàn hở có đoạn máu khỏi mạch máu trộn lẫn với dịch mô ...
 • 41
 • 199
 • 0

Gián án sinh 11 bai 18 tuan hoan mau

Gián án sinh 11 bai 18 tuan hoan mau
... có đoạn máu tràn vào khoang thể trộn lẫn với dịch mô Đường máu hệ tuần hoàn hở O2 O2 CO2 O2 CO2 O2 Tế bào CO O2 CO2 TIM CO2 O2 O2 Động mạch CO2 O2 O2 CO2 CO2 Tĩnh mạch Khoang thể Hệ tuần hoàn ... Tim Động mạch Tĩnh mạch kh thể có Tim → Động mạch → Mao mạch Tĩnh mạch Trực tiếp (Hiện tượng tắm Gián tiếp (Thông qua thành máu tế bào) mao mạch) Áp lực thấp Áp lực cao Máu đến quan chậm Máu đến ... Khoang thể Hệ tuần hoàn hở có đặc điểm chủ yếu sau đây: • Máu tim bơm vào động mạch sau tràn vào khoang thể Ở đây, máu trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu-dịch mô Máu tiếp xúc trao đổi chất...
 • 33
 • 675
 • 6

Tài liệu Bài 18: Tuần hoàn máu ở động vật ppt

Tài liệu Bài 18: Tuần hoàn máu ở động vật ppt
... Dịch tuần hon - Tim - Hệ thống mạch máu Hệ tuần hon đợc chia thnh dạng sau: - Hệ tuần hon hở -Hệ tuần hon kín( đơn v kép) ? Bi 18 tuần hon động vật I Khái niệm hệ tuần hon: II hệ tuần hon hở: Máu ... Khái niệm hệ tuần hon: đáp ứng hoạt động sống thể Động vật đơn bo v ĐV đa bo có kích thớc nhỏ v dẹp hệ tuần hon.Các chất đợc trao đổi qua bề mặt thể động vật đa bo có hệ tuần hon Hệ tuần hon đợc ... Hệ động mạch Khoang máu Trả lời lệnh số (H18.1) Nêu đặc điểm hệ tuần hon hở +Nớc mô TĐC với Tế bo máu Máu nớc mô có chứa sắc tố hô hấp (hêmôxianin có chứa Cu) nên máu mu xanh nhạt Máu chảy động...
 • 12
 • 229
 • 0

Bai 18. Tuần hoàn máu

Bai 18. Tuần hoàn máu
... Hệ tuần hoàn kín gồm hệ tuần hoàn đơn hệ tuần hoàn kép - GV phát phiếu học tập cho HS so sánh hệ tuần hoàn đơn hệ tuần hoàn kép Hệ tuần hoàn Đại diện Đường máu Áp lực máu Vận tốc máu Hệ tuần hoàn ... từ tim) sơ đồ hệ tuần hoàn hở (H18.1) hệ tuần hoàn kép (H18.2) - HS dựa vào đặc điểm hệ tuần hoàn để XD  Cho biết ưu điểm hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở → Ở HTH này, máu chảy động mạch ... xét chiếu tóm tắt dang hệ tuần hoàn dđộng vật Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn Hệ tuần hoàn đơn Hệ tuần hoàn kín Tuần hoàn hở: - Đại diện: thân mềm, chân khớp - Đặc điểm: + Máu tim bơm vào động mạch...
 • 6
 • 3,396
 • 9

bài 18 tuần hoàn máu

bài 18 tuần hoàn máu
... tuần hoàn động vật Hệ tuần hoàn động vật gồm dạng sau Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn Hệ tuần hoàn đơn Hệ tuần hoàn kín Hệ tuần hoàn kép Hệ tuần hoàn đơn Hệ tuần hoàn kép II – Các dạng hệ tuần hoàn ... Các dạng hệ tuần hoàn động vật So sánh Hệ tuần hoàn kín Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín - Máu tiếp xúc trực tiếp với tế bào - Máu chảy động mạch áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm ... thống tuần hoàn kép hệ thống tuần hoàn máu sau ôxy hóa trở lại tim lần thứ hai trước phân phối đến mô thể Hệ thống tuần hoàn kép gồm hai vòng tuần hoàn nhỏ vòng tuần hoàn phổi vòng tuần hoàn hệ...
 • 12
 • 126
 • 0

Bài 18 Tuần hoán máu Sinh 11

Bài 18 Tuần hoán máu Sinh 11
... mỏu n cỏc c quan nhanh H.6 Quan sỏt hớnh 18. 2 Cho bit KN, i din, ng i ca mỏu.c im ca HTH Phân biệt hệ tuần hoàn kín hệ tuần hoàn hở c im Khỏi niờm 10 11 i din Hệ mạch H tun hon h L HTH cú on ... MM( TC vi TB) nờn thỳmang O n chim vgi -> T MM mang Mỏu giu CO2 TM -> Tõm nh BI 18 TUN HON MU H .11. Quan sỏt hỡnh 18. 3B, c SGK hóy ch ng i chung ca mỏu HTH kộp ca chim I- CC DNG v thỳ Ti HTH ... so sỏnh c cú nhng bit h tun hon im ca 13 BI 18 TUN HON MU I- CU TRC V CHC NNG 1,Cu to CA HTH chung 2, Chc nng I- CC DNG HTH NG VT 1, H tun hon h 11 - Khỏi nim: L HTH cú on mỏu i mch v trn ln...
 • 20
 • 260
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: FCE Practice Tests ExtraTài Liệu Tham Khảo Thẩm Định Dự Án Đầu Tư60 bài luận tiếng anh thông dụng Trần Văn Hải (P1)Đề thi vào chuyên toán Nguyễn Trãi Hải Dương 06Luyện dịch tiếng anh và tìm hiểu văn chương Anh Đắc Sơn (P2)Sách giáo khoa tiếng anh 6 thí điểm tập 2 (Bản đẹp)Đề thi IOE lớp 5 cấp tỉnh năm học 2016 2017Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số về điện (ui , ie , te) đến độ chính xác hình dáng hình học và độ chính xác kích thước gia công khi gia công hợp kim cứng (BK20) trên máy gia công tia lửa điện cực dây (CW 420 HS)TÌNH HÌNH mắc một số BỆNH sản KHOA TRÊN đàn lợn nái NUÔI tại TRẠI CHĂN NUÔI LƯƠNG sơn hòa BÌNHAN TOÀN hệ điều HÀNHBẢO tồn DI sản KIẾN TRÚCTÍNH TOÁN, PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM hệ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH của máy CHỤP x QUANG RĂNG TOÀN CẢNH DPX – 01, KHẢO sát ẢNH HƯỞNG tốc độ XOAY của cơ cấu c ARM tới CHẤT LƯỢNG CHỤPĐề cương thông tin di độngDùng các vi mạch tương tự tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng cặp nhiệt ngẫuDùng các vi mạch tương tự và vi mạch số tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng cảm biến nhiệt điện trở kim loại (ví dụ pt, cu, zn)PHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNHMô HìNH dây CHUYỀN PHÂN LOẠI sản PHẨM THEO CHIỀU CAO sử DỤNG PLC s7 200TÍNH TOÁN THIẾT kế hệ dẫn ĐỘNG BĂNG tảiGIÁO dục TÍNH tự TIN CHO TRẺ 5 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG KỊCH ở TRƯỜNG mầm NONHoàn thiện hạch toán chuyen de chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển minh quân 2014
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập