Bài 3 thoát hơi nước

Bài 3: THOÁT HƠI NƯỚC Ở LÁ

Bài 3: THOÁT HƠI NƯỚC Ở LÁ
... khổng mở - Học sinh giải thích, sau giáo viên bổ sung + Khi nớc khí khổng đóng * Hoạt động III Các tác nhân ảnh hởng đến trình thoát nớc - Giáo viên cho học sinh nghiên cứu mục III ? Quá trình thoát ... tiết thoát nớc qua cutin qua khí khổng - Giáo viên: cho học sinh đọc mục II.3, quan sát hình 3.4 - Sự đong mở khí khổng phụ thuộc vào hàm lợng nớc tế bào khí khổng ? Hãy giải thích chế đóng mở khí ... chịu ảnh hởng nhân tố nào? - Các nhân tố ảnh hởng: - Học sinh nêu đợc yếu tố: + ánh sáng Nớc, ánh sáng, nhiệt độ * Hoạt đọng 6: Học sinh đọc mục IV - ? Thế cân nớc ? - ? Để sinh trởng bình thờng...
 • 2
 • 1,881
 • 13

Bài 3. Thoát hơi nước

Bài 3. Thoát hơi nước
... Sự di chuyển nước Gân Sự di chuyển saccarôzơ Tế bào mô xốp Tế bào khí khổng Vậy thoát nước chủ yếu qua phận ? Cây thoát nước chủ yếu qua II.THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ: 1.Lá quan thoát nước: Cấu tạo ... Bài trước bàn vân chuyển chất Ngoài ý nghĩa trên, thoát nước có quan trọng cho không, thoát nước nào? CÁC BẠN HÃY CÙNG NHÓM TÌM HIỂU NHÉ I.VAI TRÒ CỦA QÚA TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC: 1) Lượng nước ... trọng thoát nước cây? Mặt có nhiều khí khổng mặt nên có cường độ thoát nước cao loài + Vì mặt đoạn khí khổng có thoát nước? Chứng tỏ: nước khuếch tán qua bề mặt Trường hợp gọi thoát nước qua...
 • 28
 • 585
 • 4

bài 3- Thoát hơi nước

bài 3- Thoát hơi nước
... gỗ cao hàng trục mét? Bài mới: Mở bài: Động lực đầu giúp dòng nớc ion khoáng di chuyển đợc từ rễ lên thoát nớc Vậy trình thoát nớc diễn nh nào? Chúng ta nghiên cứu chế thoát nớc GV: Nguyễn Thị ... cung cấp cho nớc? trình quang hợp +) HS: nêu đợc: II Thoát nớc qua - Sự thoát nớc mặt dới cao mặt Lá quan thoát nớc Có hai đờng thoát nớc là: - Thoát nớc chủ yếu qua khí khổng phân bố mặt dới Qua ... trò cây? - Thế thoát nớc qua lá? - Thoát nớc tợng nớc qua bề - Vai trò thoát nớc qua lá? mặt phận khác tiếp xúc với không khí +) HS nghiên cứu thông tin SGK trả lời * Vai trò thoát nớc đời sống...
 • 4
 • 736
 • 0

Sinh học 11 - Bài 3 : THOÁT HƠI NƯỚC Ở LÁ pdf

Sinh học 11 - Bài 3 : THOÁT HƠI NƯỚC Ở LÁ pdf
... viên : Cho học sinh đọc số liệu chức thoát nước bảng 3. 1, quan sát hình 3. 1 đến 3. 3 ? em có nhận xét tốc độ thoát nước mặt mặt ? ? Từ cho biết có đường thoát nước ? Học sinh : nêu -Thoát nước ... NHÂN III ĐẾN QUÁ HƯỞNG ẢNH TRÌNH ? Quá trình thoát nước chịu THOÁT HƠI NƯỚC ảnh hưởng nhân tố ? -Các nhân tố ảnh hưởng Học sinh : Nêu yếu tố nước, ánh +Nước sáng, nhiệt độ … +Anh sáng +Nhiệt độ, ... trò thoát nước đối Giáo viên : cho học sinh quan sát thí với đời sống nghiệm (TN) chuẩn bị sẵn +Tạo lực hút đầu tượng thoát nước thực vật ? cho biết thoát nước ? vai +Hạ nhiệt độ vào trò thoát nước...
 • 6
 • 7,319
 • 23

bài 3 thoát hơi nước

bài 3 thoát hơi nước
... TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC: II.THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ: Lá quan thoát nước: - Mặt có nhiều khí khổng mặt nên có cường độ thoát nước cao loài - Hơi nước khuếch tán qua bề mặt Trường hợp gọi thoát nước ... QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC: II.THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ: Lá quan thoát nước: Các đường thoát nước: +) Qua khí khổng +) Qua cu tin a .Thoát nước qua khí khổng *Cấu tạo tế bào khí khổng: (H 3. 4SGK) Thành ... tăng thoát nước I.VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC: II.THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ: III CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC IV CÂN BẰNG NƯỚC VÀ TƯỚI TIÊU HỢP LÍ CHO CÂY TRỒNG: Cân nước: ...
 • 21
 • 770
 • 1

Sinh học 11 Bài 3 Thoat hơi nước

Sinh học 11 Bài 3 Thoat hơi nước
... bào khí khổng Hơi nước Khí khổng Tế bào khí khổng Khí khổng mở cho phép CO2 vào nước ngồi I Vai trò q trình nước II Thốt nước qua III.Các tác nhân ảnh hưởng đến q trình nước IV.Cân nước tưới tiêu ... q trình nước: Lượng nước sử dụng vai trò cây:  Một động lực giúp cho dòng nước ion khống di Đọc SGK phần I, đoạn đầu  Nhu cầu nướcngồi ý chuyển từ rễ lên lá, nước Vậy nghĩa trên, ? nước có ... đến nước − Cân nước tính so sánh lượng nước rễ hút vào lượng nước Lỗ Tế bào bao vệ Kết thực nghiệm Tên Mặt Số lượng Thoát nước Khí khổng / mm2 ( mg/ 24 giờ) Cây thược dược Mặt 22 500 Mặt 30 600...
 • 22
 • 1,344
 • 2

bài giảng sinh học 11 bài 3 thoát hơi nước

bài giảng sinh học 11 bài 3 thoát hơi nước
... cây? Cây thoát nước nào? BÀI MỚI: THOÁT HƠI NƯỚC I.VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC: Cung cấp thông tin: Khoảng 98% lượng nước mà rễ hấp thụ bị qua đường thoát nước. Chỉ có 2% lượng nước qua ... THOÁT HƠI NƯỚC: - Thoát nước động lực đầu dòng mạch gỗ ( vận chuyển nước ion khoáng lên cao, tạo môi trường liên kết phận…) ý nghĩa trình sau ? I.VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC: Thoát nước ... động sinh lý diễn bình thường - Vậy thoát nước chủ yếu qua phận ? Trả lời: thoát nước chủ yếu qua II.THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ: 1.Lá quan thoát nước: Thí nghiệm: 1859 Garô thiết kế dụng cụ (hình 3. 2...
 • 28
 • 706
 • 0

Bài 3 thoát hơi nước ở thực vật

Bài 3 thoát hơi nước ở thực vật
... biểu bì lá: lớp cutin dày, thoát nước giảm ngược lại III Các tác nhân ảnh hưởng đến trình thoát nước: - Độ mở khí khổng rộng, thoát nước nhanh - Các nhân tố ảnh hưởng: + Nước + Ánh sáng + Nhiệt ... ion khoáng IV Cân nước tưới tiêu hợp lí cho trồng - Cân nước tính so sánh lượng nước rễ hút vào lượng nước thoát - Tưới nước hợp lí cho trồng: + Thời điểm tưới nước + Lượng nước cần tưới + Cách ... xét, bổ sung → kết luận * Hoạt động 3: Các tác nhân ảnh hưởng đến trình thoát nước GV cho HS đọc mục III, trả lời câu hỏi: - Quá trình thoát nước chịu ảnh hưởng nhân tố nào? HS nghiên cứu mục...
 • 2
 • 132
 • 0

TIET 3: THOÁT HƠI NƯỚC Ở LÁ

TIET 3: THOÁT HƠI NƯỚC Ở LÁ
... lượng nước khổng mở nước thoát tế bào khí khổng +Khi no nước khí khổng mở - Không hết +Khi nước khí khổng nước đóng III.Các tác nhân ảnh hưởng đến trình thoát nước: -Các nhân tố ảnh hưởng: - ... nước? -Hãy giải thích chế đóng mở khí khổng? - Vì khí khổng không đóng hoàn toàn? -Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến trình thoát nước qua khí khổng -Thoát nước chủ yếu qua khí ... khí khổng phân bố mặt -Con đường thoát nước: +Tầng cutin(không đáng kể) +Khí khổng Cơ chế điều tiết thoát nước qua khí khổng: -Tế bào khí khổng no nước -Sự đóng mở khí khổng phụ thành uốn cong...
 • 2
 • 623
 • 2

Bài 3. SỰ THOÁT HƠI NƯỚC

Bài 3. SỰ THOÁT HƠI NƯỚC
... cây? Cây thoát nước nào? BÀI MỚI: THOÁT HƠI NƯỚC I.VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC: Cung cấp thông tin: Khoảng 98% lượng nước mà rễ hấp thụ bò qua đường thoát nước. Chỉ có 2% lượng nước qua ... thường Vậy thoát nước chủ yếu qua phận ? Trả lời: thoát nước chủ yếu qua II.THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ: 1.Lá quan thoát nước: Thí nghiệm: 1859 Garô thiết kế dụng cụ (hình 3.2 ) để đo lượng nước thoát qua ... TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC: - Thoát nước động lực đầu dòng mạch gỗ ( vận chuyển nước ion khoáng lên cao, tạo môi trường liên kết phận…) ý nghóa trình sau ? I.VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC: - Thoát...
 • 32
 • 432
 • 1

Giải bài 1,2,3,4 trang 19 SGK Sinh 11: Thoát hơi nước

Giải bài 1,2,3,4 trang 19 SGK Sinh 11: Thoát hơi nước
... thoát nước khí khổng cutin Bài trước: Giải 1,2,3,4 trang 14 SGK Sinh 11 : Vận chuyển chất B Hướng dẫn giải tập SGK trang 19 Sinh Học lớp 11: Thoát nước Bài 1: (trang 19 SGK Sinh 11) Vì bóng mát mái ... khí mái che vật liệu xây dựng Bài 2: (trang 19 SGK Sinh 11) Cây vườn đồi, có cường độ thoát nước qua cutin mạnh ? Đáp án hướng dẫn giải 2: Cây vườn có cường độ thoát nước qua cutin mạnh hơn, vườn ... chất lớp cutin làm giảm thoát biểu bì lá.Lớp cutin giày thoát nước giảm ngược lại.Vì thế, đồi có lớp cutin giày để giảm han chế tối đa việc thoát nước Bài 3: (trang 19 SGK Sinh 11) Tác nhân chủ...
 • 2
 • 528
 • 0

Bài thoát hơi nước

Bài thoát hơi nước
... khí, nước thoát qua lớp cuticun Tìm nhân tố ảnh hưởng đến thoát nước 1 .Nước 2.Ánh sáng 3.Nhiệt độ, gió, ion khoáng Chuyện xảy khi: 1.Rễ hút vào thoát 2.Rễ hút vào > thoát 3.Rễ hút vào > thoát ... Thoát nước (mg/24h) Trên 22 500 Dưới 30 600 Trên Thược dược Mặt 200 Dưới 60 490 Trên 0 Dưới 80 180 Câu hỏi So sánh số lượng khí khổng mặt mặt Tại thường xuân đoạn, mặt khí khổng mà có thoát nước? ... Thoát nước qua khí khổng Thoát nước qua khí khổng  Động lực cho dòng mạch gỗ CO2 khuếch tán vào lá, giúp quang...
 • 10
 • 326
 • 1

Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN pot

Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN pot
... đong dung dịch 100ml - ũa thủy tinh -Hoá chất : Dung dịch dinh dưỡng (phân NPK) 1g/lit III NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH - Chia cột thành nhóm 1 .Thí nghiệm : So sánh tốc độ thoát nước hai mặt Dùng ... hồng 2 .Thí nghiệm : Nghiên cứu vai trò phân bón NPK Mỗi nhóm làm chậu +Một chậu thí nghiệm (1) cho vào dung dịch NPK +Một chậu đối chứng (2) cho nước Cả chậu bỏ xốp có đục lỗ, xếp hạt nảy mầm vào ... 2 Thí nghiệm - Hạt thóc nảy mầm 2-3 ngày - Chậu hay cốc nhựa (đủ để xếp từ 5 0-1 00 hạt lúa, lỗ cách lỗ 510mm) - Thước nhựa có chia mm - Tấm xốp đặt vừa lòng chậu có khoan lỗ - ng đong...
 • 4
 • 24,495
 • 125

giáo án sinh học 11 bài 7 thực hành - thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

giáo án sinh học 11 bài 7 thực hành - thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón
... que để khuấy cho phân hò tan hết - B2: Rót dung dịch phân NPK vào chậu thí TaiLieu.VN Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò phân bón NPK Tiến hành quan sát đo chiều cao chậu thí nghiệm chậu đối chứng, ... nhóm tiến hành thí nghiệm với chọn vườn trường làm thí nghiệm Tên Ngày, nhóm Tên cây, vị trí Thời gian chuyển màu Mặt Mặt - Ghi kết thu vào bảng Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò phân bón NPK GV ... Nội dung Page Thí nghiệm So sánh tốc độ thoát nước Thí nghiệm So sánh tốc độ thoát hai mặt nước hai mặt GV hướng dẫn Hs bước thực thí Báo cáo thực hành theo mẫu nghiệm: Bước 1: Dùng miếng giấy...
 • 5
 • 8,366
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC 9 Một số phương pháp giúp học sinh khắc sâu kiến thức để giải bài tập lai một cặp tính trạng của môn sinh học lớp 9SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 7 Một số phương pháp học từ vựng có hiệu quả ở khối 7 trường Trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 6 Một số giải pháp giúp học sinh lớp 6a1 trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi nâng cao kỹ năng viết lại câu không thay đổi nghĩaSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN 8Các phương pháp giúp học sinh khắc sâu và vận dụng Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ cho học sinh lớp 8Á Trường TRUNG HỌC CƠ SỞ Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI Một số nội dung tích hợp kiến thức các môn học nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt dưới cờ ở Trường trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM Một số giải pháp duy trì sĩ số học sinh lớp chủ nhiệm cấp trung học cơ sởToán nâng cao Tiểu học CHUYÊN ĐỀ 4 CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔIToán nâng cao Chuyên đề IX CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌCBài giảng Chuyên đề VI CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý duy trì sỉ số học sinh trường trug học cơ sở Thạnh LợiTài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 4Tài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 5Tài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 8Tài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 9KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNGBộ câu hỏi phục vụ cho hội thi tìm hiểu về cải cách hành chỉnh tỉnh Lai châuGiáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp THCS - Cả nămĐề thi thử THPT quốc gia môn địa lý có đáp ánNGHIÊN cứu THỰC TRẠNG NHẬN THỨC về y đức của SINH VIÊN đại học điều DƯỠNG đa KHOA năm 4 TRƯỜNG đại học kĩ THUẬT y tế hải DƯƠNG THÁNG 42015 62015Mẫu T13 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập