bai 2 van chuyen cac chat trong cay sinh học 11 lê thị thanh nga

Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây

Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây
... bì 4Trung trụ Trong Trong có có dòng vận chuyển vật chất: dòng vận -Dòng mạch gỗ (Dòng lên) chuyển vật vận chuyển nước ion khoáng chất (Dòng xuống) nào? -Dòng mạch rây vận chuyển chất hữu Hãy ... nước d.Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu d quan cho quan nhận Bài nhà: 1.Trả lời :Trong có dòng vận chuyển nào? ý nghĩa dòng vận chuyển đó? 2. Trả lời câu hỏi sách giáo khoa 3.Nghiên cứu trước ... với -Các ống rây tạo chuyển chúng? lỗ bên tế chức vậnnhau qua rây thành bào -Thành mạch gỗ linhin ống dài hóa - >bền chịu nước Thành phần dịch mạch gỗ Thành phần dịch mạch rây Gồm chủ yếu chất...
 • 19
 • 1,043
 • 8

bài 2. vận chuyển các chất trong cây

bài 2. vận chuyển các chất trong cây
... VAI TRÒ: Vận chuyển nước ion khoáng từ rễ đến phận khác 2) Cấu tạo mạch gỗ: Gồm tế chết (quản bào mạch ống) nối với 3) Thành phần dịch mạch gỗ: Chủ yếu gồm nước ,các ion khoáng,ngoài có chất hữu ... XUỐNG) 1) Vai trò: Vận chuyển chất hữu tổng hợp từ đến nơi cần sữ dụng nơi dự trữ 2) Cấu tạo mạch rây Gồm tế bào sống(ống rây tế bào kèm) 3) Thành phần dịch mạch rây Đường saccarôzơ ,các axitamin,vitamin,hoocmôn...
 • 11
 • 622
 • 9

Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây
... toàn nồng độ đường dịch vận chuyển) ; Chất nguyên sinh lại sợi mảnh; Các TB nối với qua rây  TB kèm: nằm cạnh TB rây, cung cấp lượng cho TB rây Nhân to; nhiều ti thể, chất nguyên sinh đặc; không ... TB mạch gỗ TB chết, TB mạch rây TB sống (do quan vận chuyển chất trái ngược nhau) 95% saccarozo; có chất khác: Axitamin, vitamin, hoocmon TV, số chất hữu khác ATP Một số ion khoáng sử dụng lại; ... rây TB kèm  TB ống rây: loại TB chuyên hóa cao cho vận chuyển: Không nhân (không có trình tổng hợp protein -> không huy động axitamin dịch vận chuyển) ; Ít bào quan; Không có ti thể (không có khả...
 • 3
 • 341
 • 2

bài giảng sinh học 11 bài 2 vận chuyển các chất trong cây

bài giảng sinh học 11 bài 2 vận chuyển các chất trong cây
... trời H2O + CO2  C6H12O6 + O2 Saccarơzơ Tinh bột H2O CO2 Đây q trình trao đổi hợp xanh xanh? Sơ đồ quang vật chất Sản phẩm gì?  Quan sát hình ảnh động cho biết có dòng vận chuyển nào? Trong ... Trong có dòng vận chuyển: Chất hữu - Dòng xuống (dòng mạch rây) - Dòng lên (dòng mạch gỗ) Nước ion khống Trong có hai dòng vận chuyển vật chất sau: + Dòng mạch gỗ (dòng lên): Vận chuyển nước ion ... thơng qua rây tạo dòng vận chuyển từ xuống rễ Quản bào Mạch ống Lỗ bên Hình 2. 2 Mạch gỗ thực vật có hoa Nêu thành phần dịch mạch gỗ thành phần dịch mạch rây? ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP MẠCH GỖ Thành...
 • 20
 • 860
 • 1

Sinh học 11 - Bài 2 : QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY potx

Sinh học 11 - Bài 2 : QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY potx
... dung : Phiếu học tập Học sinh : Thảo luận, hoàn thành phiếu Thành phần dịch mạch gỗ học tập, học sinh : -Thành phần chủ yếu gồm : Nước, ? Hãy nêu thành phần dịch mạch gỗ ? ion khoáng, có Học sinh ... nước Học sinh : nêu động lực với với vách mạch gỗ tạo -Ap suất rễ tạo động lực đầu thành dòng vận chuyển liên tục -Thoát nước động lực đầu từ rễ -Lực liên kết phân tử nước với mạch gỗ Học sinh ... Hoạt động - ộng lực gồm : Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình +Ap suất rễ (động lực đầu dưới) tạo 2. 3 2. 4 sức đẩy nước từ lên ? cho biết trước uon khoáng +Lực hút thoát nước vận chuyển mạch...
 • 7
 • 6,759
 • 27

bài 2 quá trình vận chuyển các chất trong cây

bài 2 quá trình vận chuyển các chất trong cây
... mch g Thu ngõn Hỡnh 2. 3 ỏp sut r Ngn thu ngõn lỳc bt u thớ nghim ; Ngn thu ngõn sau mt thi gian ; h Chờnh lch v cao ca ngn thu ngõn trc v sau thớ nghim Hóy quan sỏt hỡnh 2. 3 v 2. 4 v cho bit nc ... CHUYấN PHAN BI CHU - S GD & T NGH AN Lấ TH KIM KHNH - TRNG THPT CHUYấN PHAN BI CHU - S GD & T NGH AN Trong cõy cú hai dũng chuyn: + Dũng mch g (cũn gi l dũng nha nguyờn hay dũng i lờn) + Dũng mch rõy ... v b búc phỡnh to ra? Lấ TH KIM KHNH - TRNG THPT CHUYấN PHAN BI CHU - S GD & T NGH AN Lời nhắn: Bài soạn cha đợc hoàn thiện Rất mong đợc quý thầy cô bè bạn xa gần góp ý để soạn nói riêng soạn...
 • 21
 • 491
 • 1

giáo án Bài 2: QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY

giáo án Bài 2: QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY
... nước, ion khoáng nhờ quan em? Rễ không nào? Rồi nước ion khoáng vận chuyển theo đường nào? Bây trả lời câu hỏi qua vận chuyển chất Hoạt động GV HS HĐ1: Tìm hiểu dòng mạch gỗ -GV: Bài cô trò nghiên ... pháp thuyết trình IV Tiến trình dạy học: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - Hãy phân biệt chế hấp thụ nước với chế hấp thụ ion khoáng rễ cây? - Giải thích cạn bị ngập úng lâu chết? Bài mới: Cây hấp thụ ... Tiêu sánh chí so Mạch gỗ Mạch rây Cấu tạo Thành dịch phần Động lực - HS: SGK, tài liệu có liên quan III Kiến thức trọng tâm: - Vận chuyển chất mạch gỗ mạch rây Sự phù hợp cấu tạo chức vận chuyển...
 • 7
 • 1,633
 • 3

Giải bài 1,2,3,4 trang 14 SGK Sinh 11 : Vận chuyển các chất trong cây

Giải bài 1,2,3,4 trang 14 SGK Sinh 11 : Vận chuyển các chất trong cây
... án hướng dẫn giải 3: Nếu ống mạch gỗ bị tắc, dòng nhựa nguyên ống tiếp tục lên cách di chuyển ngang qua lỗ bên vào ống bên cạnh tiếp tục di chuyển lên Bài 4: (trang 14 SGK Sinh 11) Động lực đẩy ... đến rễ quan khác? Đáp án hướng dẫn giải 4: Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu quan cho (lá) quan nhận (rễ, hạt, quả…) Bài tiếp: Giải 1,2,3,4 trang 19 SGK Sinh 11 : Thoát nước ...
 • 2
 • 277
 • 0

skkn một vài sáng kiến kinh nghiệm khi giảng dạy bài vận chuyển các chất trong câybài đột biến số lượng nhiễm sắc thể

skkn một vài sáng kiến kinh nghiệm khi giảng dạy bài vận chuyển các chất trong cây và bài đột biến số lượng nhiễm sắc thể
... XÉT ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013-2014 Tên sáng kiến kinh nghiệm: MỘT VÀI SÁNG KIẾN KHI GIẢNG DẠY BÀI: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY VÀ BÀI ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ THEO PHƯƠNG ... không nhiễm thể nhiễm Thể ba nhiễm kép thể bốn nhiễm Câu 2: Đột biến lệch bội biến đổi số lượng nhiễm sắc thể xảy ở: A B C D Một hay số cặp nhiễm sắc thể Một cặp nhiễm sắc thể Một số cặp nhiễm sắc ... sắc thể Tất cặp nhiễm sắc thể Câu 3: Thể dị đa bội thể mà: A B C D Trong tế bào có nhiễm sắc thể lưỡng bội loài khác Trong tế bào có nhiễm sắc thể tứ bội loài Trong tế bào có số cặp nhiễm sắc thể...
 • 11
 • 196
 • 0

Giải bài tập trang 14 SGK sinh học lớp 11 vận chuyển các chất trong cây

Giải bài tập trang 14 SGK sinh học lớp 11 vận chuyển các chất trong cây
... văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí II Đáp án lời giải tập trang 14 SGK Sinh học lớp 11 Bài Chứng minh cấu tạo cấu mạch gỗ thích nghi với chức vận chuyển nước ion khoáng từ rễ lên lá? Trả lời: Mạch ... di chuyển bên Các ống xếp sít loại (quản bào - quản bào, mạch ống - mạch ống) hay khác loại (quản bào - mạch ống) theo cách lỗ bên ống sít khớp với lỗ bên ống bên cạnh, đảm bảo cho dòng vận chuyển ... vận chuyển bên liên tục số ống bị hư hỏng hay bị tắc đường cho dòng vận chuyển ngang Bài Động lực giúp dòng nước ion khoáng di chuyển từ rễ lên gỗ cao lớn hàng chục mét? Trả lời: Áp suất rể (động...
 • 2
 • 100
 • 0

Bài 17: Vân chuyển các chất trong thân

Bài 17: Vân chuyển các chất trong thân
... cành Yêu cầu học sinh thân câychỗ bò nhuộm màu? Nước muối khoánh vận chuyển qua phần thân - Đại diện nhóm báo cáo Tiểu kết 2:Vận chuyển chất hữu Mạch rây vận chuyển chất hữu thân chậu A B ,chậuA ... tiêu:Biết chất hữu vận chuyển nhờ mạch rây - Học sinh đọc thông tin sgk quan sát hình 17.2sgk -Khi bóc vỏ ta bóc mạch rây - Các nhóm thảo luận phút + Vì chất hữu vận chuyển từ xuống thân, rễ nhưnh ... bò vận chuyển xuống nên bò ứ lại,mép phình to mép chất hữu vận chuyển xuống nên không phình to - Các bọt khí bám vào cuống, mực có cặn - Học sinh cắt lát mỏng quan sát kính hiển vi - Các nhóm...
 • 3
 • 1,778
 • 10

Vận chuyển các chất trong cây

Vận chuyển các chất trong cây
... Con đường tế bào chất B Biểu bì Lớp vỏ Nội bì 4Trung trụ Trong Trong có có dòng vận chuyển vật chất: dòng vận -Dòng mạch gỗ (Dòng lên) chuyển vật vận chuyển nước ion khoáng chất (Dòng xuống) ... d.Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu d quan cho quan nhận Bài nhà: 1.Trả lời :Trong có dòng vận chuyển nào? ý nghĩa dòng vận chuyển đó? 2.Trả lời câu hỏi sách giáo khoa 3.Nghiên cứu trước ... với -Các ống rây tạo chuyển chúng? lỗ bên tế chức vậnnhau qua rây thành bào -Thành mạch gỗ lignhin ống dài hóa - >bền chịu nước Thành phần dịch mạch gỗ Thành phần dịch mạch rây Gồm chủ yếu chất...
 • 19
 • 1,420
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: tiền từ web bán hàng ebayfullstack react book r20đề thi thử môn hóa 2017 chất lượngFULL 11 đề môn hóa TÙNG TNVThu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcThuật toán điều khiển tắc nghẽn WLDATìm hiểu 4 nguyên tắc cơ bản 4RS trong việc mở đối với nguồn học liệu mởTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố Hà NộiVai trò của gia đình trong việc ngăn ngừa tội phạm vị thành niênVẫn đề sản xuất bản tin thời sự trên kênh VTV1 theo lộ trình số hóVăn hóa doanh nghiệp tại Viễn thông Hà GiangViệc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng NamViệc làm và thu nhập của lao động nông thôn ở huyện Can Lộc tỉnh Hà TĩnhXây dựng chương trình truyền thông về Biến đổi khí hậu tới các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng hệ thống kiểm soát độc lập để quản lý các chỉ dẫn địa lý của Việt NamCác giai đoạn của quản lý dự án luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpXây dựng phương pháp phát hiện một số chủng Human Papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở Việt Nam bằng kỹ thuật Realtime PCRXuất phát từ những vấn đề trên, tác giả nghiên cứu đã quyết định lựa chọn đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Pilgrimage Village (Làng Hành HươngTRÁCH NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓAKẾ HOẠCH CÔNG tác cá NHÂN mẫu 20162017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập