1 bài 22 ôn tập chương i (nâng cao) sinh học 11 diệp thu hạnh

Bài 22. On tap chuong I - Khoi 11

Bài 22. On tap chuong I - Khoi 11
... b i? Cơ chế phát sinh thể tứ b i, thể tam b i, dị đa b i? Vai trò hóa chất conchisin? Đặc i m thể đa b i? Vai trò ĐB đa b i tiến hóa? ÔN TẬP CHƯƠNG I Thế ĐB số lượng NST? Phân biệt ĐB SL NST ĐB ... TẬP CHƯƠNG I 15 Cơ chế hình thành thể tứ b i? 16 Cơ chế hình thành thể tam b i? 17 T i lai lo i khác l i bất thụ? 18 Thể song nhị b i gì? 19 T i lai lo i khác bất thụ thể song nhị b i l i hữu thụ? ... sơ? B i ĐỘT BiẾN GEN Kh i niệm đột biến gen? Các dạng đột biến gen? Đột biến gen phụ thuộc vào? Nguyên nhân gây nên đột biến gen? Cơ chế phát sinh đột biến gen? Phân biệt đột biến nghĩa, đột biến...
 • 26
 • 585
 • 0

bai 22 - On tap chuong 1

bai 22 - On tap chuong 1
... 3: Câu 1: - -3 trình s.líionhút (H2O, khoáng/ Rễ h.thụ nước, : khoáng từ đất vào m/gỗ/lá)– thoát nướcchuyển rễ; CO2  tạo dòng vận (lá), quang m/gỗ hợp/ lục lạp-lá, hô hấp/ ti th - cquan -Câu 2: ... bào bậc cao -Cơ quan tiêu hóa đơn giản - Tiêu hóa túi tiêu hóa -Cơ quan tiêu hóa chuyên biệt - Tiêu hóa ống tiêu hóa Tiêu hóa ngoại bào Tiêu hóa miệng, thực quản, dày -Tiêu hóa nội bào -Tiêu hóa ... Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Về nhà: -Hãy trồng để điều kiện hình, phân tích nhận xét tượng - Giải thích có tượng đó? - Nghiên cứu 23 SGK: hướng động Tiết 20 – Bài 22: ...
 • 21
 • 953
 • 5

tiet 20 - bài 22 ôn tập chuong 1

tiet 20 - bài 22 ôn tập chuong 1
... Tiết 20 Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Về nhà: -Hãy trồng để điều kiện hình, phân tích nhận xét tượng - Giải thích có tượng đó? - Nghiên cứu 23 SGK: hướng động Tiết 20 ... dạng - Hiệu quả: tiêu hóa hoàn toàn thức ăn, đảm bảo cung cấp dinh dưỡng cho thể IV./ HỆ HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT Tiết 20 Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I IV./ HỆ HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT Tiết 20 Bài 22: ÔN TẬP ... quang hợp hô hấp? Tiết 20 Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT ? Quan sát tranh, liên hệ kiến thức hoàn thành bảng sau trả lời câu hỏi: Tiết 20 Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I III./ TIÊU...
 • 22
 • 800
 • 2

bài giảng sinh học 11 bài 22 ôn tập chương 1

bài giảng sinh học 11 bài 22 ôn tập chương 1
... hợp hô hấp? Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT ? Quan sát tranh, liên hệ kiến thức hoàn thành bảng sau trả lời câu hỏi: Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I III./ TIÊU HÓA ... cấp dinh dưỡng cho thể IV./ HỆ HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I IV./ HỆ HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I IV./ HỆ HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT -TĐK: Bề mặt thể  hệ thống ... hình thức tiêu hóa Quá trình tiêu hóa Tiêu hóa học Tiêu hóa hóa học ? Em có nhận xét quan tiêu hóa trình tiêu hóa động vật? Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT Đặc điểm Tiêu...
 • 21
 • 6,782
 • 0

chương 1 bài 4: ôn tập chương 1

chương 1 bài 4: ôn tập chương 1
... k Â) x = + k x x = cot = x= + k2 3 + 12 x ữ = = tan ữ 12 + 12 x = + k 12 x = + k 12 12 x= + k ( k Â) 14 4 12 d) tan Bài - T 41 - SGK a)* Là pt bậc hàm số lợng giác - Gọi HS ... y = sin x = -1? - Tìm x để y = sin x < Bài - T 41 - SGK - Yêu cầu HS nêu tập giá trị hàm số y = sin x y = cos x - Hớng dẫn HS sử dụng tập giá trị hàm số y = sin x để làm câu a); Tập giá trị hàm ... làm câu d) sin x + 1, 5 =0 sin x sin x + 1, 5cos x = cos x 3cos x = cos x = loai cos x = x = + k2 ( k  ) Iv củng cố - hdvn Củng cố: Bài tập trắc nghiệm ( T 41- SGK) Bài Đáp án A A C B...
 • 4
 • 682
 • 0

Vật lý 8 tiết 22 - ôn tập chương I

Vật lý 8 tiết 22 - ôn tập chương I
... riêng Vật chìm FA < P dl < dV Vật FA > P dl >dV Vật lơ lửng FA = P dl = dV Tiết 22: Câu h i tập tổng kết chương: Cơ học Phần Tiết 22: Câu h i tập tổng kết chư ơng: Cơ học Ba i taọp : Một ngư i ... H I ệ U S C U C H A ấ B ả O T đ U N T ố ấ G L O I T ỏ N G N Ôn tập l i kiến thức ôn tập, hoàn thành tập tập Xem trước chất cấu tạo thể Các n i dung chương em tiếp tục học chương trình vật ... luật công: Không máy đơn giản cho ta l i (1) Về(2) lực Về công Được l i lần.thì thiệt (3) nhiêu lần đường ngược l i Tiết 22: Câu h i tập tổng kết chư ơng: Cơ học Tìm từ thích hợp i n vào ô trống...
 • 19
 • 956
 • 4

Bai giang on tap chuong I cuc HOT

Bai giang on tap chuong I cuc HOT
... Tiết 17 ƠN TẬP CHƯƠNG I A ƠN TẬP LÝ THUYẾT: III Một số tính chất tỉ số lượng giác  Cho hai góc α β phụ Khi đó: sinα = cos β cosα = sinβ tgα = cotgβ cotgα = tgβ α β Tiết 17 ƠN TẬP CHƯƠNG I A ... Kú n¨m 1886, ThiÕt kÕ: Gustave Eiffel bøc t­ỵng cã kÕt cÊu t i t×nh, ®øng hiªn ngang tr­íc sãng giã cđa biĨn New York Gustsve Eiffel còng lµ ng­ i thiÕt kÕ cÇu Long Biªn cđa ViƯt Nam vµo ®Çu ... vµ cotgα gi¶m C¸c hƯ thøc vỊ c¹nh vµ gãc tam gi¸c vu«ng Cho tam gi¸c ABC vu«ng t i A có AB = c AC = b , BC = a Viết hệ thức cạnh góc tam giác vng ABC ? Gi i b = a.sinB = a.cosC c = a.sinC = a.cosB...
 • 14
 • 229
 • 0

Bài 16 Ôn tập chuong I & II

Bài 16 Ôn tập chuong I & II
... Nguyên Xã h i Việt Nam tr i qua ba giai đoạn phát triển: * 1.Giai đoạn, ngư i t i cổ 2.Giai đoạn, ngư i tinh khôn giai đoạn đầu Giai đoạn, ngư i tinh khôn giai đoạn phát triển 3 Những i u kiện dẫn ... Th i gian Công cụ sản xuất Tổ 1: Lập giai đoạn Ngư i t i cổ Tổ 2: Lập giai đoạn Ngư i tinh khôn Giai đoạn đầu Tổ 3: Lập giai đoạn Ngư i tinh khôn Giai đoạn phát triển Giai đoạn Ngư i t i ... B i 16 Tiết 19 Ôn tập chương I Và chương II ở chương I chương II em nghiên cứu vấn đề lịch sử nào? Nước ta th i nguyên thuỷ Th i đ i dựng nước Văn Lang - Âu Lạc 1 Dấu tích xuất ngư i đất...
 • 35
 • 201
 • 0

Bài giảng On Tap chuong I - Hinh 9

Bài giảng On Tap chuong I - Hinh 9
... 50 B i tập 40 : Tính chiều cao hình 50 Chiều cao : 1, + 30.tg 350 ≈ 22, ( m) Tính x y hình vẽ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Ôn tập l i kiến thức chương I theo bảng tóm tắt tr .92 (SGK) - Xem l i tập gi i ... D IB = IK tg (500 + 150 ) = 380.tg 650 ≈ 814 ,9 (m) Khoảng cách cọc : IA = IK tg 500 = 380.tg 500 ≈ 452 ,9 (m) Vậy khoảng cách hai thuyền IB − IA ≈ 362 (m) BC − BN = 20 − ≈ 24, 59 (m) 0 cos50 sin ... 6cm, AC = 4,5cm, BC = 7,5cm a) Chứng minh tam giác ABC vuông A Tính góc B, C đường cao AH tam giác b) H i i m M mà diện tích tam giác MBC diện tích tam giác ABC nằm đường ? A cm B A cm 4,5 cm...
 • 9
 • 292
 • 0

Bài soạn Bài 16- Ôn tập chương I và II

Bài soạn Bài 16- Ôn tập chương I và II
... h i nguyên thủy Việt Nam tr i qua giai đoạn ? Giai đoạn Ngư i t i cổ Th i gian Cách 40 - 30 vạn năm Ngư i tinh khôn (giai đoạn đầu) Ngư i tinh khôn (giai đoạn phát triển) Khoảng - vạn năm trước ... Giai đoạn Ngư i t i cổ Th i gian Cách 40 - 30 vạn năm Ngư i tinh khôn (giai đoạn đầu) Ngư i tinh khôn (giai đoạn phát triển) Khoảng - vạn năm trước Cách từ 12.000 đến 4.000 năm Em tìm đòa i m, ... h i nguyên thủy Việt Nam qua giai đoạn sau? Hiện vật Đòa i m -N i Đọ (Thanh Hóa) -Xuân Lộc (Đồng Nai) -M i đá Ngườm (Th i Nguyên) -Răng ngư i t i cổ - Sơn Vi (Phú Thọ) - Công cụ đá thô sơ Công...
 • 27
 • 1,482
 • 0

Gián án Bai 16 ÔN TẬP CHƯƠNG I-II

Gián án Bai 16 ÔN TẬP CHƯƠNG I-II
... 17 Bài 16 : ÔN TẬP CHƯƠNG I - II ? Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua giai đoạn nào? Giai đoạn Người tối cổ Thời gian Cách 40 - 30 vạn năm Người tinh khôn (giai đoạn đầu) Người tinh khôn (giai ... TIẾT 17 Bài 16 : ÔN TẬP CHƯƠNG I - II Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua giai đoạn ? Giai đoạn Người tối cổ Thời gian Cách 40 - 30 vạn năm Người tinh khôn (giai đoạn đầu) Người tinh khôn (giai ... Cơ sở kinh tế: Nghề nông trồng lúa nước * Quan hệ xã hội : Sống thành Làng – Bản Đồng Bắc Bộ Ba éc Tr un gB ộ Lược đồ Việt Nam TIẾT 17 Bài 16: ÔN TẬP CHƯƠNG I - II ? ? Công trình văn hóa tiêu...
 • 27
 • 213
 • 0

Bài giảng on tap chuong I hinh 11 - hay

Bài giảng on tap chuong I hinh 11 - hay
... Cho i m I Phép biến hình biến i m I thành , biến i m M khác I thành M’ cho I đoạn thẳng MM’ g i phép đ i xứng tâm I Kí hiệu I ( I tâm đ i xứng ) Vậy I ( M ) = M ′ ⇔  Biếu thức ... thẳng song song trùng v i c Phép đ i xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng v i d Phép đ i xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng v i Câu 22: Trong mp ... Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng: a Phép đ i xứng tâm i m biến thành b Có phép đ i xứng tâm có hai i m biến thành c Có phép đ i xứng tâm có vô số i m biến thành d Phép đ i xứng tâm có i m biến...
 • 16
 • 301
 • 0

Tài liệu TNXH lớp 1 - BÀI 22 : ÔN TẬP XÃ HỘI doc

Tài liệu TNXH lớp 1 - BÀI 22 : ÔN TẬP XÃ HỘI doc
... HOẠT ĐộNG DạY HọC : 1. Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra cũ : (4 phút) -Kiểm tra lại kiến thức thuộc chủ đề hội - Kiểm tra VBT - Nhận xét đánh giá 3 .Bài : a/ Giới thiệu : “Cây sống đâu ?” ... - BÀI 23 : CÂY SỐNG Ở ĐÂU ? I MụC TIÊU : - HS biết sống khắp nơi cạn, nước - HS biết thích sưu tầm cối - HS biết bảo vệ cối II Đồ DÙNG DạY HọC : GV :Tranh SGK 50, 51 HS : Sưu tầm loại ... hỏi -Nhận xét -Hs lên bốc câu hỏi trả lời *Hoạt động : Trưng bày tranh ảnh 10 ph sưu tầm Mục tiêu : Hs biết xếp tranh theo đề tài -GV phát giấy khổ to cho nhóm -Y/C hs dán tranh theo đề tai : gia...
 • 6
 • 255
 • 2

bai 16 On tap chuong I va II

bai 16 On tap chuong I va II
... Nam tr i qua giai đoạn nào? - giai đoạn Xã h i nguyên thủy Việt Nam tr i qua giai đoạn nào? Các giai đoạn xã h i nguyên thủy Việt Nam Ngư i t i cổ Ngư i tinh khôn Ngư i tinh khôn phát triển Trước ... ta phi cựng gi ly nc Tiết 17 B i 16: Ôn tập chương I II Dấu tích xuất ngư i đất nước ta? Th i gian? Địa i m? Xã h i nguyên thủy Việt Nam tr i qua giai đoạn nào? Những i u kiện đ i nhà nước Văn ... năm => Việt Nam n i quê hương lo i ngư i Xã h i nguyên thủy Việt Nam tr i qua giai đoạn nào? Những i u kiện đ i nhà nước Văn Lang Âu Lạc Nêu i u kiện đ i nhà nước Văn Lang? Tiết 17 B i 16: Ôn...
 • 9
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 22 ôn tập chương i sinh học 11 nâng caobài 22 ôn tập chương i sinh học lớp 11bài 22 on tap chuong i khoi 11on tap chuong 2 3 4 sinh hoc 11 nang caoôn tập chương ii iii iv sinh học 11on tap chuong 2 3 4 sinh hoc 11bai 22 on tap chuong 1 mon sinh hoc 11bai 22 on tap chuong 1 mon sinh hoc lop 11bai 22 on tap chuong 1 sinh hoc 11 ncbài 22 ôn tập chương 1 sinh học lớp 11bài 22 ôn tập chương sinh học 11 nâng caogiải bài 22 ôn tập chương 1 sinh học 11bài 22 ôn tập chương 1 sinh học 11 violetbai 22 on tap chuong 1 sinh hoc 11sinh học lớp 11 bài 22 ôn tập chương 1Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng công ty cổ phần siêu thanh Hà NộiMột số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Đống ĐaMột số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa - chi nhánh Hà NộiĐề thi trắc nghiệm Toán THPT Trần Hưng Đạo 2017Bài giảng di truyền họcXây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty dịch vụ viễn thông VinaphoneGiải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa của Tổng công ty Hàng không Việt NamHoạch định chiến lược phát triển du lịch tại Thủ đô Phnom Penh (Kampuchea) đến năm 2015Một số giải pháp nhằm phát triển loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn Tp. Hồ Chí MinhPHÂN LOẠI GIỚI TÍNH NGƯỜI DÙNG MẠNG XÃ HỘI DỰA VÀO TIN NHẮN VĂN BẢN VÀ WORD2VECCác giải pháp nâng cao chất lượng dịch bán hàng của Công ty Petrolimex giai đoạn 2006 – 201NGHIÊN CỨU DỰ ÁN KHẢ THI XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI HUYỆN YÊN PHONG TỈNH BẮC NINHKHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG KINH DOANH THỰC PHẨM CHỨC NĂNGĐề tài Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400130 test bank for introduction to management accounting 16th edition132 test bank for intermediate accounting spiceland 7th edition133Test bank for cost accounting a managerial emphasis 6th edition135 test bank for financial accounting tools for business decision making 6th162 test bank for managerial accounting 2nd edition by braun166 test bank for financial accounting 9th edition harrison
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập