62026 end term test

Evaluation of washback effects of ESP end - term test for second-year students at UEB-VNUH on teachers at Faculty of English - ULIS - VNUH = Đánh giá tác động c

Evaluation of washback effects of ESP end - term test for second-year students at UEB-VNUH on teachers at Faculty of English - ULIS - VNUH = Đánh giá tác động c
... negative washback can be minimized Such gap has encouraged the researcher to choose Evaluation of washback effects of ESP end - term test for second-year students at UEB- VNUH on teachers at Faculty ... Division, Faculty of English ULIS -VNUH More specifically, it focuses on: 1) Investigating the washback effects that the ESP end- term test for second-year students has on teachers of English for ... washback effects of the ESP end- term test for second-year students on just teachers from Division of English for Economics, Faculty of English, ULIS -VNUH From data gathered through questionnaires,...
 • 62
 • 117
 • 0

end term test- grade 2- next stop

end term test- grade 2- next stop
... (2 points) (1).B I'm Beakie What's (2) ? your Hi, I'm (3) A Bye B Hello C Goodbye A name B friend C hot A Hannah B Tim C Eddie II Look at the picture and circle the people you see There is one ... points) (1).B I'm Beakie What's your (2) A.? Hi, I'm (3) C A Bye B Hello C Goodbye A name B friend C hot A Hannah B Tim C Eddie II Look at the picture and circle the people you see There is one...
 • 22
 • 268
 • 1

EVALUATION OF AN END TERM LISTENING TEST FOR FIRST YEAR MAINSTREAM STUDENTS OF ENGLISH DEPARTMENT – COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES – VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY

EVALUATION OF AN END TERM LISTENING TEST FOR FIRST YEAR MAINSTREAM STUDENTS OF ENGLISH DEPARTMENT – COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES – VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY
... to choose Evaluation of an endterm listening test for first year mainstream students of English Department College of Foreign Languages Vietnam National University as the topic of her research ... assignment, a Mid -term test, and an End- term test Further information regarding the evaluation of the testing of listening skill for first year students, what the listening assignment looks like and how ... ENGLISH LISTENING COMPREHENSION SKILL OF FIRST- YEAR MAINSTREAM STUDENTS II.1.1.Standard levels of mastery of Listening comprehension skill for first year students Level of mastery set for first year...
 • 53
 • 303
 • 0

THE SECOND TERM TEST – GRADE 11

THE SECOND TERM TEST – GRADE 11
... thi: 328 THE SECOND TERM TEST GRADE 11 Time : 45 minutes I Read the passage, then choose the best answer: ( From 01 to 06 ) Old St Paul was built a long time ago It was burnt down in the Great ... got to the zoo, A people was watching the animals B people were watching the animals C people will watch the animals D people watched the animals II Choose the correct sentence which has the same ... school .the morning A at B in C on D by V Choose the best form of the verbs in brackets: ( From 23 to 30 ) Peter and John are friends They (23 work ) together in a factory They (24 know) .each other...
 • 13
 • 928
 • 10

Term-Test 12 - CB

Term-Test 12 - CB
... Câu 21: Chọn phương án (A, B, C D) để hoàn thành câu sau: 'Would you like another cup of coffee?' - ' ' A No, thank you I've had enough B You're so nice C My pleasure D Fine, thank you Câu 22 : ... products and need more and more water We live in a world of water But almost all of it — about 97% - is in the oceans This water is too salty to be used for drinking, farming, and manufacturing Only...
 • 3
 • 209
 • 0

FIRST - TERM TEST REVIEW (ENGLISH 11)

FIRST - TERM TEST REVIEW (ENGLISH 11)
... clean water in many parts of the world today a drainage b loss c decrease d shortage III WRITING : Review _ the structure of formal and informal letters _ sentence structures in letters _ sentence ... (move) into the next class B Verb Forms : Choose the best answer 1/ I have decided that second-hand coat a not buy b not to buy c not buying 2/ Do your parents allow with us now ? a to go ... Please, please !”  3/ “ Give me your homework”  4/ “ I’ll buy you an ice-cream”  5/ “ Please, don’t smoke in my car”  6/ “I’m sorry I didn’t phoned...
 • 4
 • 308
 • 14

review for the first term test

review for the first term test
... to talk about the usage of the Past simple tense - Form ? T asks sts to talk about the form of the Past simple tense - Examples? T asks sts to give some examples and write them on the board * Work ... calls some sts to go to the board to write all the tenses they have learnt - T and the whole class check and correct if necessary - T gives feedback Tens es I./ Review Review: * Tenses: - Use ... laptop days ago? The Past simple with wish The Past simple is used to make a wish about the present I wish my husband didn t smoke so much I wish I lived in a big city It is boring in the country...
 • 3
 • 389
 • 0

THE FIRST TERM TEST-ENGLISH 6 (JAP)

THE FIRST TERM TEST-ENGLISH 6 (JAP)
... In the afternoon, he (8.play) ………… sports or reads books In the evening, He (9.do) ………his homework and (10.watch) ………… television He goes to bed at 10 o’clock IV.Make the sentences,basing on the ... correct sentence : 1.there are four people in his family 2.He is an engineer 3.No,she doen’t.She goes to work by motorbike 4.He is in class 6A 5.He does his homework in the evening III 0.25p ... 2.brushes 3.has 4.goes 6. comes 7.has 8plays 9.does IV 0.5p / a correct sentence :1.She goes to school by bicycle 2.My father is watching TV now 3.We don’t have English on Saturdays 4.There aren’t any...
 • 2
 • 294
 • 0

THE SECOND TERM TEST-E 6 (JAP)

THE SECOND TERM TEST-E 6 (JAP)
... Minh is the biggest city in Viet nam IV.0.5p / a correct sentence 1.Tuan listens to music in his freetime 2.We visit our grandmother twice a week 3.I am taller than my brother 4.They are ... : 1.35 years old 2.doctor *Tape script: 5,0 2,5 3 .the USA 2,5 20 2,5 4.student 5.Japanese •Mr John is 35 years old.He is a doctor.He is from the USA.He speaks English •Hello.My name’s Lee.I’m ... week 3.I am taller than my brother 4.They are watching a soccer match now 5.What about going to the movies ? 10 ...
 • 2
 • 319
 • 0

THE 1ST TERM TEST GRADE 122011

THE 1ST TERM TEST GRADE 122011
... Ø /the D the/ an Question 31: rich should help poor and disabled A a/a/a B the/ the /the C Ø/Ø/Ø D the/ the/Ø Question 32: I can’t the test because it is too difficult A If the test ... Ø/in C Ø/on D the/ Ø Question 25: I can’t the test because it is too difficult A If the test weren’t too difficult, I could it B If the test isn’t too difficult, I can it C If the test weren’t ... B the/ the/Ø C the/ the /the D Ø/Ø/Ø Question 24: Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest A found B country C count D sound Question 25: Choose the...
 • 9
 • 263
 • 2

6th-1st term test

6th-1st term test
... Listening text 1st term test (2010 -2011) – Grade Nga’s family live in a small house in the country It’s beautiful There ... left, there are tall trees There is a lake near the house It’s very quiet here Listening text 1st term test (2010 -2011) – Grade Nga’s family live in a small house in the country It’s beautiful There ... left, there are tall trees There is a lake near the house It’s very quiet here Listening text 1st term test (2010 -2011) – Grade Nga’s family live in a small house in the country It’s beautiful There...
 • 3
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bảo tồn và lưu trữ nguồn gen vi sinh vậtKinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trường THCSMột số kiến thức bổ trợ giúp dạy tốt bài 12 “Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân môn Giáo dục công dân lớp 9 ở trường THCSMột số giải pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn học hát cho học sinh lớp 6Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh khối 8 trường THCS Nga NhânKinh nghiệm sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Công nghệ 8 góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh ở trường THCSNghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phân nhóm xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ emPhối hợp hoạt động giữa Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Phòng Giáo dục Đào tạo trong việc tổ chức các lớp năng khiếu thể dục thể thao cho học sinh huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ))Dạy học đa thức bậc bốn và các dạng toán liên quan cho học sinh khá, giỏi ở THPTPhát triển năng lực tự học cho học sinh bằng dạy học bài tập chương este lipit tại một số trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề tỉnh vĩnh phúcWifi ads marketing 103Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng LongPhát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc GiangPhát triển nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hộiQuản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà NộiNâng cao hiệu quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ))bo de thi suu tam dia ly khoi 12 co dap anCHIẾN lược KINH DOANH QUỐC tế VINASOY THỊ TRƯỜNG SINGAPORECHIẾN lược MARKETING TOÀN cầuHOẠCH ĐỊNH CHIẾN lược CHO CÔNG TY NHỰA BÌNH MINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập