Sinh hoc 9 soan theo thong tu 1858

Sinh hoc 9 soan theo thong tu 1858

Sinh hoc 9 soan theo thong tu 1858
... giao t a sinh ngi cú mt en(A-) b hoc m cho giao t A kiu gen, kiu hỡnh P l: M mt en(Aa) x b mt en (Aa) Hoc M mt xanh (aa) x b mt en (Aa) ỏp ỏn: b hoc d Bi 5: F2 cú 90 1 cõy qu , trũn: 299 cõy qu ... loi giao t a sinh ngi mt en (A_) B hoc m cho mt giao t A Kiu gen v kiu hỡnh P l: M mt en (Aa) x b mt en (Aa) Hoc: M mt xanh (aa) x b mt en (Aa) Bi 5: F2 cú 90 1 cõy qu , trũn : 299 cõy qu bu ... e) Hng dn hc sinh t hc nh.(1) - Hc bi theo ni dung SGK - c trc bi 9; K bng 9. 1 v 9. 2 vo v bi Rỳt kinh nghim gi dy: Tit 10 Bi 9: NGUYấN PHN...
 • 196
 • 98
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP4 THEO THÔNG 302014

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP4 THEO THÔNG TƯ 302014
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP4 THEO THÔNG TƯ 30-2014 CHUYÊN ĐỀ I CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP I ... giúp giáo viên có tài liệu ôn luyện Trân trọng giới thiệu với thầy giáo giáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH ... lực cho học sinh đánh giá Tạo điều kiện hội cho tất học sinh hoàn thành chương trình có mảng kiến thức dành cho đối ng học sinh khiếu Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nhiệm...
 • 192
 • 551
 • 0

skkn TIỆN ÍCH QUẢN lý điểm học SINH THCS” cải TIẾN THEO THÔNG 582011TT BGDĐT

skkn TIỆN ÍCH QUẢN lý điểm học SINH THCS” cải TIẾN THEO THÔNG tư 582011TT BGDĐT
... 2 Sáng kiến cải tiến năm 2012 “TIỆN ÍCH QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH THCS” CẢI TIẾN THEO THÔNG TƯ 58/2011/TT- BGDĐT Việc đánh giá xếp loại học sinh, ghi vào sổ lớn, nhập vào học bạ xác vấn đề ... kết tháng điểm thứ năm học (tháng học kỳ 2) Thực nhu cầu công việc cụ thể trường nên, có tiện ích Quản điểm học sinh THCS theo thông 58/2011/TT – BGDĐT, sau: Tiện ích dùng cho năm học 2011 ... trung học sở học sinh trung học phổ thông Để thực tốt nhiệm vụ năm học, tiếp tục giảm tải áp lực công việc cho giáo viên, tâm hoàn thiện Tiện ích Quản điểm học sinh THCS theo thông 58/2011/TT...
 • 29
 • 159
 • 0

skkn một số biện pháp nhằm đánh giá học sinh có hiệu quả theo thông 30

skkn một số biện pháp nhằm đánh giá học sinh có hiệu quả theo thông tư 30
... chất học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học - Kết hợp đánh giá giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, đánh giá giáo viên quan trọng - Đánh giá tiến học sinh, không so sánh học sinh với học sinh ... kết đánh giá Giải pháp cũ thường làm Năm học 2014 – 2015 áp dụng số biện pháp để đánh giá học sinh theo Thông 30 Cụ thể: 2.1 Đánh giá học sinh theo đạo cấp Ngay sau Thông 30/ 2014/TT-BGDĐT ... thần Thông 30 Bởi suy nghĩ thay đổi biện pháp đánh giá học sinh năm học nhằm giúp cho học sinh tiến Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 3.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức việc đánh giá học...
 • 25
 • 122
 • 1

skkn một số biện pháp nhằm đánh giá học sinh có hiệu quả theo thông 30

skkn một số biện pháp nhằm đánh giá học sinh có hiệu quả theo thông tư 30
... tập ; d n kết đ n Giải pháp cũ thường làm Năm ọ 2014 – 2015 t p d n số b ện p p để đ n ọ sn t eo T n 30 t ể: 2.1 Đánh giá học sinh theo đạo cấp Ngay sau Thông 30/ 2014/TT-BGD T đượ ban ... pháp tiến hành để giải vấn đề 3.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức việc đánh giá học sinh theo Thông 30 Tron qu trìn od , o v ên ữ v trí, vai trò quan trọn Giáo viên n ườ trự t ếp ản , od ọ s ... 16 Học sinh hội diễn văn nghệ Học sinh thi vẽ tranh chào mừng 20-11 Thi kéo co 17 Vui chơi thưởng 3.6 Biện pháp 6: Sử dụng linh hoạt lời nhận xét nhằm động viên, khuyến khích, giúp đỡ học sinh...
 • 25
 • 85
 • 0

Ôn tập sinh học 9 - Có hệ thống

Ôn tập sinh học 9 - Có hệ thống
... Hệ sinh thái đồng ruộng - Hệ sinh thái ao hồ - Hệ sinh thái biển - Hệ sinh thái rừng - Hệ sinh thái đồng cỏ Gồm bớc: + Kể tên sinh vật hệ sinh thái + Xác định mối quan hệ mặt dinh dỡng + Lập ... trên,/ Bài tập 1, 2, 3, SGK trang 121 Chơng Hệ sinh thái Bài tập SGK trang 142, Bài tập SGK trang 1 49, Bài tập SGK trang 153 Xây dựng chuỗi thức ăn, lập lới thức ăn hệ sinh thái: - Hệ sinh thái ... cải tạo hệ sinh thái bị thoái hoá? Câu 24 Vai trò trách nhiệm học sinh việc bảo vệ thiên nhiên? Câu 25 Vì phải bảo vệ hệ sinh thái rừng, biển? Biện pháp bảo vệ? Câu 26 Tại nói nớc ta hệ sinh...
 • 2
 • 774
 • 1

GIAO AN SINH HOC 12 SOAN THEO CHUAN VÀ TÍCH HỢP GDMT

GIAO AN SINH HOC 12 SOAN THEO CHUAN VÀ TÍCH HỢP GDMT
... ®éng vËt TiÕt7: THùc hµnh Tªn häc sinh v¾ng mỈt 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 I.Mơc tiªu: KiÕn thøc: - Häc sinh ph¶i quan s¸t ®ỵc NST díi kÝnh hiĨn vi quang häc - X¸c ®Þnh ®ỵc sè d¹ng ®ét ... B − 3 3 12 12 15 aabb 1 1 1 TiÕt 11: liªn kÕt gen vµ ho¸n vÞ gen Ngµy so¹n:…………………… Ngµy gi¶ng:…………………… Líp Ngµy gi¶ng SÜ sè Tªn häc sinh v¾ng mỈt 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 I.Mơc ... ADN ban ®Çu (b¸n b¶o tån) vµ m¹ch míi ®ỵc tỉng hỵp TiÕt : phiªn m· vµ dÞch m· Ngµy so¹n: …… Ngµy gi¶ng:……………… Líp Ngµy gi¶ng SÜ sè Tªn häc sinh v¾ng mỈt 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8...
 • 74
 • 374
 • 11

Tài liệu Sinh học 9 - THOÁI HOÁ DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN pptx

Tài liệu Sinh học 9 - THOÁI HOÁ DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN pptx
... THOÁI HOÁ DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học Nội dung ghi bảng sinh 5’ Họat động1: Tìm hiểu I Hiện tượng thoái tượng thoái hoá hoá: * Yêu cầu HS đọc SGK - ... dị - Các nhóm khác bổ hợp biến đổi sung hoàn chỉnh - Qua hệ tự thụ qua hệ tự thụ phấn phấn giao phối giao phấn gần gần thể dị hợp giảm ? Tại tự thụ phấn dần; thể đồng hợp tăng giao phấn giao phối ... hỏi bố ? Giao phối gần mẹ giao phối với hay giao phối bố mẹ chúng ? Giao phối gần gây hậu - Hậu giao phối gần sinh trưởng phát triển yếu - sinh quái thai - dị tật bẩm sinh - chết non Hoạt động...
 • 6
 • 1,140
 • 0

Tài liệu Sinh học 9 - THÁI HÓA DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN docx

Tài liệu Sinh học 9 - THÁI HÓA DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN docx
... thoái hóa giao qs hình 34.2 sgk ( T100) trả lời phối động vật câu hỏi sgk  a Giao phối gần: giao phối - GV y/c đại diện nhóm trình bày sinh từ cặp bố mẹ bố mẹ b Thoái hóa giao phối gần: Thế ... thoái hóa - GV y/c nhóm ng/cứu thông tin Hiện tượng thoái hóa giống sgk qs hình 34.1  thảo luận thực vật câu hỏi sgk (T 99) - Hiện tượng thoái hóa (ở ngô) tự - GV y/c hs tìm ví dụ vè tượng thụ phấn ... dị hợp không biểu hiện(thường ttxấu - GV giải thích hình 34.3: Màu xanh - Nguyên nhân thoái hóa tự biểu thị đồng hợp trội lặn thụ phấn giao phối cận huyết - GV y/c đại diện nhóm trình bày qua...
 • 5
 • 320
 • 0

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi sinh học 9 tỉnh kiên giang từ năm 2006 đến 2015(có đáp án)

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi sinh học 9 tỉnh kiên giang từ năm 2006 đến 2015(có đáp án)
... tử prôtêin tổng hợp từ gen 0,25 0,25 0,25 0,5 - Số nuclêôtit mạch mã gốc gen thứ nhất: 3060 = 90 0 3,4 (nuclêôtit) - Số axit amin phân tử prôtêin gen thứ điều khiển tổng hợp: 90 0 − = 298 (axit amin) ... tế bào, vào kì trung gian - Đều dựa khuôn mẫu ADN - Đều diễn biến tương tự: ADN tháo xoắn, tách mạch, tổng hợp mạch Câu - Sự tổng hợp mạch diễn theo NTBS (4 điểm) - Đều cần nguyên liệu, lượng ... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TỈNH LỚP THCS MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2014 – 2015 Câu Nội dung Miễn dịch khả thể không bị mắc số...
 • 57
 • 1,972
 • 9

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC LỚP 5 THEO THÔNG 302014 CẤP TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC LỚP 5 THEO THÔNG TƯ 302014 CẤP TIỂU HỌC.
... CẤP TIỂU HỌC Chân trọng cảm ơn! CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC LỚP THEO THÔNG TƯ 30-2014 CẤP TIỂU HỌC ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC ... thầy giáo giáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC LỚP THEO THÔNG TƯ 30-2014 CẤP ... trường phổ thông Để có chất lượng giáo dục toàn diện việc nâng cao chất lượng đại trà vô quan trọng Đối với cấp tiểu học, nội dung học tập chất lượng bốn môn Toán Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử...
 • 22
 • 181
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC LỚP 4 THEO THÔNG 302014 CẤP TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC LỚP 4 THEO THÔNG TƯ 302014 CẤP TIỂU HỌC.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC LỚP THEO THÔNG TƯ 30-20 14 CẤP TIỂU HỌC ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC MÔN: TOÁN- NĂM HỌC 20 14- 2015 ... cô giáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC LỚP THEO THÔNG TƯ 30-20 14 CẤP TIỂU HỌC ... cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nhiệm vụ trường phổ thông Để có chất lượng giáo dục toàn diện việc nâng cao chất lượng đại trà vô quan trọng Đối với cấp tiểu học, nội dung học tập chất...
 • 23
 • 207
 • 0

MẪU NHẬN xét ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập HS THEO THÔNG 30

MẪU NHẬN xét ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập HS THEO THÔNG tư 30
... khảo nhận xét HS vào sổ: +Sổ theo dõi chất lượng giáo dục Đối với giáo viên chủ nhiệm *Mục a) Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng): Ví dụ 1: + Nhận xét tháng thứ Ba học sinh lớp 5, giáo ... dụ 2: + Nhận xét tháng thứ Ba học sinh lớp 4, giáo viên ghi sau: - Hoàn thành tốt nội dung chương trình tháng song trình bày ẩu Nhắc nhở học sinh cẩn thận viết + Sổ theo dõi chất lượng giáo dục ... sắc độ đậm, nhạt để tô vào - Hoặc: Nắm cách vẽ theo mẫu hoàn thành ng đối tốt vẽ Cần phát huy Ví dụ 2: + Nhận xét tháng thứ Hai học sinh lớp 5, giáo viên Âm nhạc ghi sau: - Đã hát thuộc lời...
 • 3
 • 653
 • 0

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần Sinh thái học, Sinh học 12 (NC) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần Sinh thái học, Sinh học 12 (NC) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
... BI GING IN T PHN SINH THI HC, SINH HC 12 (NC) THEO HNG TCH HP TRUYN THễNG A PHNG TIN Chuyên ngành: Lý luận ph-ơng pháp dạy học sinh học Mã số: 60.14.10 Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục Ng-ời ... PHN SINH THI HC, SINH HC 12 (NC) THEO HNG TCH HP TRUYN THễNG A PHNG TIN 2.1 Cỏc nguyờn tc xõy dng bi ging in t theo hng THTTPT 39 2.2 Quy trỡnh xõy dng bi ging in t phn STH lp 12 THPT theo ... in t phn STH, Sinh hc 12 (NC) theo hng tớch hp truyn thụng a phng tin Mc ớch nghiờn cu Su tm v gia cụng s phm b t liu dng k thut s thit k v s dng bi ging in t phn STH lp 12 (NC) theo hng TH TTPT...
 • 119
 • 669
 • 4

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần STH, Sinh học 12 (NC) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện.pdf

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần STH, Sinh học 12 (NC) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện.pdf
... BI GING IN T PHN SINH THI HC, SINH HC 12 (NC) THEO HNG TCH HP TRUYN THễNG A PHNG TIN Chuyên ngành: Lý luận ph-ơng pháp dạy học sinh học Mã số: 60.14.10 Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục Ng-ời ... PHN SINH THI HC, SINH HC 12 (NC) THEO HNG TCH HP TRUYN THễNG A PHNG TIN 2.1 Cỏc nguyờn tc xõy dng bi ging in t theo hng THTTPT 39 2.2 Quy trỡnh xõy dng bi ging in t phn STH lp 12 THPT theo ... ging in t phn STH, Sinh hc 12 (NC) theo hng tớch hp truyn thụng a phng tin Mc ớch nghiờn cu Su tm v gia cụng s phm b t liu dng k thut s thit k v s dng bi ging in t phn STH lp 12 (NC) theo hng TH...
 • 119
 • 412
 • 0

Xem thêm

Từ khóa:   b đề cương ôn luyện hs giỏi môn sinh học 8 soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng và kĩ năng sống bxây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần sinh thái học sinh học 12 nc theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiệnmẫu sổ điểm cá nhân của học sinh tiểu học theo thong tư 30cách ghi nhận xét trong so theo dõi hoc sinh theo thong tu 30bao cao tham luan ve danh gia thuong xuyen hoc sinh theo thong tu 30xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương iii iv v phần di truyền học sinh học lớp 12 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiệnbài giảng điện tử sinh học 9giáo án điện tử sinh học 9hệ thống kiến thức sinh học 9giáo án điện tử sinh học 9 bài 56 57bài giảng điện tử sinh học 9 bài 3bài giảng điện tử sinh học 9 bài 34bài giảng điện tử sinh học 9 bài 24thư viện bài giảng điện tử sinh học 9bài giảng điện tử sinh học 9 bài 2Bài Tập Xác Định Vị Trí Của Vật Và Ảnh Khi Biết Sự Dịch Chuyển Của Chúng Trước Thấu KínhĐỒ án de tai de xuat mo hinh phan loai rac cua truong theo phuong trinh phan loai rac tai tphcmChuyên đề Xây dựng thương hiệu hàng thủ công mỹ nghệ trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tếPhương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm nonNghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngôGiáo án Đại Số 8: TIẾT 15 BÀI 11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨCFinancial reporting and analysis GibSONBAI GIANG CHUYÊN đề HƯỚNG dẫn làm đồ DÙNG đồ CHƠIPhát huy tư duy giải nhanh sóng cơ, sóng điện từ vật líTUYỂN CHỌN 900 bài tập TRẮC NGHIỆM TRỌNG tâm môn TOÁN LUYỆN THI THPT QG 2017KIẾN THỨC cơ bản về THƠ mới, ngữ văn 11, HK2Đồ án Thủy công Đề số 33Văn hóa ẩm thực đồng bằng Bắc Bộ Việt NamTUYÊN THỆ Kết nạp ĐảngMETASTOCK - BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG GÌ ĐƠN GIẢN NHẤTđang ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhGiải pháp marketing cho dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng premier village da nang resortTiểu luận xử lý điểm nóng chính trị nghiên cứu về điểm nóng chính trị ở tỉnh bo kẹo nước cộng hoà dân chủ nhân dân làoTình huống quản lý nhà nước: Thực trạng và giải pháp cho chương trình 135TIỂU LUẬN, TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: Sai phạm trong việc lập hồ sơ để hoàn thuế giá trị gia tăng tại một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập