KEY đề DEMO số 03 40 câu TRẮC NGHIỆM THI THPTQG2017 cô PHAN điệu

KEY đề DEMO số 03 40 câu TRẮC NGHIỆM THI THPTQG2017 PHAN điệu

KEY đề DEMO số 03 40 câu TRẮC NGHIỆM THI THPTQG2017 cô PHAN điệu
... PHAN ĐIỆU – Moon.vn A.any B some Facebook: phandieu89 C little D few Some: - Sử dụng "some" câu hỏi để bộc lộ rõ ý muốn người nói,đặc biệt câu yêu cầu đề nghị Khiđó,ng nói ... Hotline: 0432 99 98 98 PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 Ở câu sau: Theo tôi, phủ làm thêm nhiều để giúp nâng cao sống người dân trung lưu đô thị (->vẫn tiêu cực) Vế câu cần điền cần bắc ... định Hotline: 0432 99 98 98 PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 Từ cần điền từ nối topic sentence đoạn sau (câu đoạn sau) với ý đoạn trước (những vấn đề gặp phải sống đô thị) Topic sentence:...
 • 10
 • 180
 • 0

ĐỀ DEMO số 02 40 câu TRẮC NGHIỆM THI THPTQG2017 PHAN điệu

ĐỀ DEMO số 02 40 câu TRẮC NGHIỆM THI THPTQG2017 cô PHAN điệu
... 31.B 35.B 39.D 4 B C 12.A 16.A 20.D 24.A 28.A 32.C 36.C 40. C Hotline: 0432 99 98 98 PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 Giáo viên Phan Điệu Nguồn Moon.vn Moon.vn – Học để khẳng định Hotline: ... institution (C) customer (D) formula Moon.vn – Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 Question 23: The word “fixed” in paragraph is closest in meaning to ... fee paid for the use of money Moon.vn – Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 (D) The number of years a banks allows a borrower in order to repay...
 • 5
 • 260
 • 2

ĐỀ THI DEMO số 01 40 câu TRẮC NGHIỆM THI THPTQG2017 PHAN điệu

ĐỀ THI DEMO số 01 40 câu TRẮC NGHIỆM THI THPTQG2017 cô PHAN điệu
... 98 PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 (C) rain snow, and humidity (D) rain, hail, and humidity Question 24: What is the average annual rainfall in inches in the United States? (A) Thirty-six ... PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 Question 15: It (A) is becoming extremely difficult (B) to grow enough ... (C) areas (D) mountain ranges Moon.vn – Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your...
 • 4
 • 135
 • 0

đề thi mẫu 40 câu trắc nghiệm tiếng anh mai phương

đề thi mẫu 40 câu trắc nghiệm tiếng anh cô mai phương
... without our knowledge Question 26 How has science done a disservice to people? Đề thi mẫu tuyển sinh Đại học môn Tiếng Anh A The scientists have preserved the color of meats, but not of vegetables ... A couldn’t have rained B must rain C must have rained D should have rained Đề thi mẫu tuyển sinh Đại học môn Tiếng Anh ... young people who need a few pounds and some excitement (11) that this makes having your house turned upside down and your favorite things stolen any easier to (12) In most cases, the police have...
 • 5
 • 666
 • 6

40 cau trac nghiem dao dong co hoc

40 cau trac nghiem dao dong co hoc
... D Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T=2s : 1s vật thực đợc dao động 2s vật thực đợc dao động tần số góc dao động 2(rad/s) tần số dao động Hz B Vật dao động điều hoà thực đợc 20 dao động 10s ... 2s A Vật dao động điều hoà theo phơng trình x=2cos4t (cm) tần số dao động 2Hz 4Hz 1Hz 8Hz A Vật dao động điều hoà với vận tốc v=4cos(2t + /4)(cm/s) biên độ dao động : cm cm cm cm C Vật dao động ... tần số ngoại lực B Trong tự dao động tần số dao động nhỏ tần số dao động riêng tần số dao động riêng lớn tần số ngoại lực tần số ngoại lực B Dao động tự dao động có tần số phụ thuộc yếu tố bên có...
 • 6
 • 318
 • 7

40 cau trắc nghiệm kì I( đáp án)

40 cau trắc nghiệm kì I( có đáp án)
... tăng dân số tự nhiên ĐÁP ÁN Câu Đáp án C B A A B B C D B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C C A B A D A B A C Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án A D A C A B ... từ năm 1996-> 2002 xu hướng A Tăng nhanh B Tăng chậm C Tăng năm D xu hướng giảm Câu 34.Dựa vào bảng số liệu cho thấy việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số vùng Đồng Sông Hồng vai trò quan trọng ... nhanh chóng hội nhập kinh tế giới ngành dịch vụ vai trò quan trọng A Bưu viễn thông B Giao thông vận tải C Khách sạn, nhà hàng D Tài tín dụng Câu 18: khác hoạt động thương mại vùng nước ta A...
 • 5
 • 1,058
 • 11

40 CÂU TRẮC NGHIỆM THI KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔNTiếng anh

40 CÂU TRẮC NGHIỆM THI KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔNTiếng anh
... ĐÁP ÁN 40 câu trắc nghiệm B 11 D 21 B 31 C 12 C 22 C 32 D B A 13 C 23 C 33 B B 14 B 24 D 34 A C 15 C 25 B 35 B C 16 D 26 C 36 B A 17 A 27 A 37 B B 18 C 28 A 38 B B 19 B 29 B 39 C 30 C 40 A 10.C ... .” A I don’t agree, I’m afraid B Yes, please C Yes, I’d love to D It’s right, I think 10.8.3.30 There is nothing we can to change their decision We’ll just have to _the best of the situation ... following questions 10.8.4 .40 There has been insufficient rainfall over the past two years, and farmers are having trouble A adequate B unsatisfactory C abundant D dominant 20 CÂU TỰ LUẬN Finish each...
 • 8
 • 103
 • 0

200 câu trắc nghiệm thi toiec đáp án

200 câu trắc nghiệm thi toiec có đáp án
... to work hard until then and think about what you’re doing right and/or wrong Mr Macy is very down-to-earth and friendly Relax, act natural, be professional, and everything will be fine I’m sure ... second floor terrace This secluded property is surrounded by trees and has a small pond It has a newly painted interior, and new storm windows Situated by Vermont ski areas, this house is a great ... Friday I’ve been so busy with work I haven’t had time to anything Anyway, I’d like to make it up to you I just bought tickets for Chicago this Saturday It starts at p.m and the seats are great We...
 • 31
 • 379
 • 0

870 CÂU TRẮC NGHIỆM THI TOEFL ĐÁP ÁN

870 CÂU TRẮC NGHIỆM THI TOEFL CÓ ĐÁP ÁN
... the thirteenth century A B C D 90 Au bones have an exterior layer, termed the cortex, that is smooth, dense, continuous, and _ (A) of varying thickness (B) varied thickness (C) its thickness ... substance called protoplasm a All living things consist of b Although all living things that consist of c All living things consisting of d In all living things consisting of 239 A newspaper's ... substance called protoplasm a All living things consist of b Although all living things that consist of c All living things consisting of d In all living things consisting of 420 A newspaper's...
 • 105
 • 187
 • 0

40 CÂU TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ

40 CÂU TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ
... CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ NQH Câu 10: Hàm số y  2x  x 1 có phương trình tiếp tuyến điểm có hoành độ x = a y   x  b y   x  Câu 11: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  a b Câu ... đứng; b.Đồ thị hàm số có cực đại cực tiểu; GIẢI TÍCH 12 CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ NQH { } c Tập xác định hàm số thẳng y  GIẢI TÍCH 12 d Tiệm cận ngang đường Câu 21: Giá trị m để hàm số y  x3  ... định; b Đồ thị hàm số có điểm uốn I(1; -2); c Đồ thị hàm số nhận điểm uốn làm tâm đối xứng; d Đồ thị hàm số có cực đại cực tiểu Câu 20: Cho hàm số Khẳng định sau Đúng? a Đồ thị hàm số cóđủ tiệm...
 • 4
 • 507
 • 7

đề thi học ki 1(40 câu trắc nghiệm)

đề thi học ki 1(40 câu trắc nghiệm)
... ˆÿ»¿.ÃÌ@v'Ỵ–Ȧ¦ỉÿwµCh?ÚWP¢}8@…i”-üU~âȪ;ž«2Ủ„’5“w$è¦í?~÷§YHru§«½Z½ùỊ¤íZkiOi(V=Rá~®9PyD0J( ªée„iýçBÐoþµơüˆ6øÈỊđ%ù+¥¾N ò!IK£QÀÕ2”“º9 ¢ỊÝß›‚Ëð¤ 賿aQx-ò–ENF÷ ºhB†”t'/ØÈêAÕàjïS@X:0¤¢yPỉ‘wI‚± ... ‰i¯5c?[?¿Ø²ª$X~Tè¬èúh‘‹M´‘ÈÕÝG;pâÏML+EJIf›¬WÈ0”‹¢ïò¨»%¶ÛqƯ%Q);ÄỊơỊ‡'Ơ-ÌáÀå„Q‡õ{ ¦œ* ƯÁŒ\ðỉ¶¼ùÂì®S/¡đ~¤„ðg‡*Yjê.ª–7–½¤1a]l¾Ưëeiâ[PhŸgíiÚkig½ú*ŸÐüŸK°“»{×Ỉ«žB${ÉGQ™ÇÉ© »>r$_đAâ«Agjè(µ ðzT* Ị:2rYSDs²ˆ8Ï€)/šþìÐQUEY˜¶ơÝ*l…r9DßX„³=]ø%K5$OZ-k¾?’ú¾–j«¤n$á%...
 • 30
 • 340
 • 1

đề thi học kì 1lớp 10 nâng cao 40 câu trắc nghiệm

đề thi học kì 1lớp 10 nâng cao 40 câu trắc nghiệm
... a ) = − 2sin a cos a 2 30/ Phương trình 9014 x − 875 x − 406 = có nghiệm phân biệt? A Ba nghiệm B nghiệm C Một nghiệm D uu r uuu Bốn nghiệm r uuu r uu r uu r 31/ Cho tam giác ABC điểm I cho IA ... C(2;0) 39/ Cho mệnh đề :" ∀x ∈ ¡ ; x = " Mệnh đề phủ định mệnh đề là: A " ∃x ∈ ¡ ; x > x3 < " B " ∃x ∈ ¡ ; x < " C " ∃x ∈ ¡ ; x > " D " ∃x ∈ ¡ ; x = " 40/ Kí hiệu a,b,c độ dài ba cạnh tam giác ABC ... m + Với giá trị m hệ phương trình có nghiệm?  x + my = A m ≠ ±1 B m ≠ C m ≠ −1 D.Tất đáp án sai 25/ Với giá trị m phương trình mx − ( m − ) x + m − = có nghiệm? A m4 C m ≤ D ≤ m ≤ 24/...
 • 3
 • 303
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: 40 câu trắc nghiệm có đáp án môn pháp luật đại cươngde va dap an 500 cau trac nghiem tu tuong ho chi minh40 cau trac nghiem mon tin hoc lop 10500 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoándownload 500 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoán500 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoán co dap an500 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoán đáp án500 câu trắc nghiệm chứng khoán có đáp áncác câu trắc nghiệm thi công chức môn tin họcnhung cau trac nghiem thi tieng anh295 câu trắc nghiệm vật lý có đáp án800 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoán150 câu trắc nghiệm thi bằng lái xe a11136 câu trắc nghiệm hóa vô cơ100 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoánCHUYEN DE SHPT: Quy trình tổng quát sàng lọc thuốc hiệu năng caoToán tử đơn điệu trong không gian HIlberthệ thống thống tin địa lí và GISHƯỚNG dẫn RA câu hỏi và đề KIỂM TRA ĐỊNH kì môn TIN học lớp 4 THEO THÔNG tư 22MỘT số vấn đề lí LUẬN CHUNG về THIẾT kế bài KIỂM TRA ĐỊNH kì (THEO THÔNG tư 222016)TậP HUẤN RA đề KIỂM TRA ĐỊNH kỳ môn TIếNG ANHBài giảng Kiến trúc máy tính Chương 4 Bộ vi xử lýBài giảng Kiến trúc máy tính chương 3: Mạch logic sốHƯỚNG dẫn RA câu hỏi và đề KIỂM TRA ĐỊNH kì môn TIN học lớp 3 THEO THÔNG tư 22Nghiên cứu đánh giá biến động bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ quản lý đới bờMột số biện pháp nhằm tăng cường thu hút khách du lịch Trung Quốc tại công ty khách sạn du lịch Kim LiênBT1,2 KINH tế DU LỊCHTHUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG SỰ PHÁT QUANGReported speech GRAMMARNguyên lý truyền hình màu1150 câu lý thuyết hóa học theo từng chương và tổng hợp có đáp ánchuyên đề khảo sát hàm sốĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Phòng GDĐT Tiền Hải, Thái Bình năm học 2016 2017SKKN KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌCgiáo án giao thông lớp chồi 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập