Bài 35 hoocmôn thực vật

Bai 35 Hoocmon thuc vat

Bai 35 Hoocmon thuc vat
... trưởng điềuvề vị trí hình Mọi phần học em có nhận xét chỉnh tác động hoocmon hoocmon thực vật thành thực vật - Trạng thái cân hoocmon thực vật tạo điều kiện cho sinh trưởng thích hợp, tăng tổng ... hoocmụn ởng mang lại kếtnụng nào, cho ví dụ địa nghip? phương em? CNG C: Ghép tên hoocmon với ứng dụngcủa ứng dụng Hoocmon Auxin a Diệt cỏ dại b Thúc xanh chóng chín cảm ứng Chất diệt cỏ hoa họ...
 • 23
 • 879
 • 7

Sinh học 11 - BÀI 35 : HOOCMÔN THỰC VẬT pdf

Sinh học 11 - BÀI 35 : HOOCMÔN THỰC VẬT pdf
... nhóm  hoocmôn thực vật -Nhóm (?) hoocmôn thực vật ? XITÔKININ) (?) kể tên số hoocmôn thực vật mà -Nhóm em biết kích ức thích (AIA, GA, chế (a.APXIXIT, ÊTILEN) (?) đặc điểm chung hoocmôn thực +Đặc ... chung : vật ? -Do tiết ra, chuyên hoá thấp +GV bổ sung ý kiến kết luận : -Nhiệt độ thấp  gây biến đổi mạnh -Vận chuyển theo mạch gỗ, libe * Hoạt động II.HOOCMÔN KÍCH THÍCH ST +GV treo tranh L h35.1, ... *Hoạt động III.NHÓM HOOCMÔN ỨC CHẾ -Treo tranh h34.4 SINH TRƯỞNG +Học sinh : Tìm hiểu tranh kết hợp SGK, thảo luận để ghi thông tin vào phiếu học tập số (10ph) +Giáo viên : cho nhóm trình bày...
 • 4
 • 1,410
 • 2

bài 35:hoocmon thuc vat. sinh 11 nang cao

bài 35:hoocmon thuc vat. sinh 11 nang cao
... c quan mi III - HOOCMễN C CH SINH TRNG: - AXT ABXIXC ( AAB, C14H19O4 ): AAB sinh b phn no ca cõy, tỏc ng sinh lớ nh th no? Ni sn sinh Cú c quan ang hoỏ gi Tỏc ng sinh lớ: L cht gõy ng ca chi, ... - HOOCMễN C CH SINH TRNG ấtilen ( H2C = CH2 ): Ni sn sinh Trong thể TV, Êtilen sinh đâu? - Khớ ờtilen c sn sinh hu ht cỏc c quan khỏc ca TV.thng gp nhiu qu chớn - Etilen c sn sinh nhiu thi gian ... mụn V bc cao Phõn loi Cú nhúm Hooc mụn thc vt c chia lm my nhúm? - Hoocmụn kớch thớch sinh trng: Giberelin, Xitokinin Auxin, - Hooc mụn c ch sinh trng: Axit abxixic, Etilen, cht lm chm sinh trng...
 • 25
 • 1,758
 • 4

bai 35 - Hoocmon thuc vat

bai 35 - Hoocmon thuc vat
... Xitokinin xitokinin? - Nguồn gốc: hình thành rễ, qua sinh trưởng mạnh vận chuyển hướng lên - Tác động: - Mức tế bào: Kích thích phân chia TB làm chậm trình già TB - Ứng dụng: - Mức thể: Kích thích ... bất lợi - Ứng dụng: Bảo quản hạt giống, củ giống III HOOCMON ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG Axit abxixic ( AAB, C14H19O4) Êtilen ( H2C = CH2) Bên trái: phun - Thường gặp chín - Tác động sinh lý: - Mức tế ... tự nhiên - IAA Chính auxin hạt kích thích bầu phát triển thành auxin tổng hợp II HOOCMÔN KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG Auxin 2.Giberelin - Nguồn gốc: Giberelin có quan non, chủ yếu lục lạp - Tác động...
 • 29
 • 253
 • 1

Bai 35. Hoocmon thuc vat

Bai 35. Hoocmon thuc vat
... thành bảng: Vị trí Etilen Acid abxixic Tác động Ứng dụng IV Tương quan hoocmon thực vật Hoocmon kích thích Hoocmon kích thích Hoocmon ức chế Củng cố Câu Điều khơng nói đến vai trò auxin? a Là chất ... trình dài thân c Kích thích rễ phụ d Thể ưu đỉnh Câu Sử dụng ni cấy mơ tế bào kích thích tạo chồi hoocmon a Auxin b Etilen c Xitokinin d Giberelin Củng cố Câu Tỷ lệ GA/ AAB nói lên điều gì? a Điều ... rễ d Điều tiết trạng thái sinh lý hạt Dặn dò Trả lời câu hỏi SGK Học Tìm hiểu thêm số ứng dụng hoocmon thực vật vào sản xuất? Chuẩn bị 36 ...
 • 32
 • 242
 • 0

bài giảng sinh học 11 bài 35 hoocmôn thực vật

bài giảng sinh học 11 bài 35 hoocmôn thực vật
... HORMONE KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG Auxin Gibberellin Cytokinin III HORMONE ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG Ethylene Abscisic acid IV TƯƠNG QUAN GiỮA HORMONE THỰC VẬT I KHÁI NIỆM hữu thể thực vật tiết + Là chất ... tế bào mô thực vật) Cytokinin Bên trái: thuốc bình thường Bên phải: thuốc đột biến, biểu mức enzyme cytokinin oxidase  tế bào không phân chia III NHÓM HOOCMÔN ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG Nhóm hoocmôn kích ... sinh Sự xếp phân tử đường đa Sự tăng dài ảnh hưởng auxin AIA kích thích trình dãn dài tế bào AIA có tham gia vào địa hướng động Thí nghiệm Went Frits Warmolt Went (1903 - 1990) nhà thực vật học...
 • 41
 • 1,596
 • 3

Bài 35: HOOCMÔN THỰC VẬT

Bài 35: HOOCMÔN THỰC VẬT
... Vai trũ vic úng m khớ khng III Tơng quan hoocmôn thực vật - Tơng quan hoocmôn điều tiết sinh trởng hoocmôn điều tiết phát triển thực vật gồm: + Tơng quan hoocmôn kích thích ức chế sinh trởng VD: ... hạt nảy mầm, GA tăng nhanh đạt trị số cực đại, AAB giảm xuống mạnh III Tơng quan hoocmôn thực vật + Tơng quan hoocmôn kích thích với VD: Tơng quan auxin xicôkinin điều tiết s phát triển mô callus ... thớch sinh trng: auxin, giberelin, xitokinin - Nhúm hoocmon c ch sinh trng: axit abxixic, etilen I Hoocmôn kích thích 1.Auxin: l cht kớch thớch thc vt sinh trng a) Nơi phân bố auxin - Auxin phổ biến...
 • 23
 • 153
 • 1

Slide sinh 11 bài 35 hoocmôn thực vật _N.T Chằm

Slide sinh 11 bài 35 hoocmôn thực vật _N.T Chằm
... HOOCMÔN THỰC VẬT I KHÁI NIỆM II HOOCMÔN KÍCH THÍCH HOOCMÔN THỰC VẬT III HOOCMÔN ỨC CHẾ IV TƯƠNG QUAN HOOCMÔN THỰC VẬT HOOCMÔN THỰC VẬT HOOCMÔN THỰC VẬT Hooc môn Kích thích Hooc môn Ức chế HOOCMÔN ... Giberelin Xytokinin Giberelin Xytokinin Etilen HOOCMÔN THỰC VẬT - Thúc đẩy trình chín - Gây rụng lá, - Ức chế trình sinh trưởng non, mầm thân củ HOOCMÔN THỰC VẬT Auxin Giberelin Auxin Auxin Abxixic ... Giberelin Giberelin HOOCMÔN THỰC VẬT Auxin Giberelin XITTÔKININ Auxin Auxin Nơi tổng hợp: tế bào phân chia rễ, non, non Auxin Giberelin Xitokinin Giberelin Xitokinin HOOCMÔN THỰC VẬT Kích thích phân...
 • 26
 • 243
 • 0

Bài 35 hoocmon thực vật sinh học 11

Bài 35 hoocmon thực vật sinh học 11
... tợng sinh - AAB có mô thực vật có mạch - thực vật có hoa, AAB đợc sinh (lục lạp), chóp rễ - AAB đợc tích luỹ quan già hoá HOANG NHAT LINH 19 Bài 35: Hoocmôn thực vật III/ Tơng quan hoocmôn thực vật ... LINH Bài 35: Hoocmôn thực vật c) ứng dụng GA Kớch thớch s di ca cỏc giúng cõy h lỳa Kớch thớch s ny mm ca ht, c HOANG NHAT LINH 11 Bài 35: Hoocmôn thực vật c) ứng dụng GA Phun GA, kích thích sinh ... LINH Bài 35: Hoocmôn thực vật Trong cây, hoocmôn đợc vận chuyển theo mạch gỗ mạch rây, nh hình vẽ: Vị trí hình thành phơng hớng vận chuyển phytohoocmon HOANG NHAT LINH Bài 35: Hoocmôn thực vật...
 • 23
 • 220
 • 0

bài 35 hoocmon thực vật sinh học 11

bài 35 hoocmon thực vật sinh học 11
... Bài 35 HOOCMÔN THỰC VẬT Hướng sáng dương Ánh sáng Hướng sáng âm b) Tác động sinh lý AIA Qu¶ ®îc t¹o thô tinh b×nh thêng Qu¶ bÞ lo¹i bá ... già, quan ngủ, nghỉ rụng Tổng hợp nhân tạo Ảnh hưởng thuốc diệt cỏ tới thực vật, người Nơi hình thành chủ yếu loại Hoocmôn thực vật Auxin Giberelin Etilen Auxin Auxin Auxin Giberelin Etilen Abxixic ... abxixic Chất diệt cỏ Nơi tổng hợp Tác động sinh lí Loại Hoocmôn Nơi tổng hợp Tác động sinh lí Êtilen - Các mô chín, già -Thúc đẩy trình chín -ức chế trình sinh trưởng non, mầm thân củ -Gây rụng lá,...
 • 18
 • 256
 • 0

BÀI 35: HOOCMÔN THỰC VẬT

BÀI 35: HOOCMÔN THỰC VẬT
... BÀI 35 HOOCMƠN THỰC VẬT I KHÁI NIỆM II HOOCMÔN KÍCH THÍCH Auxin Gibêrelin Xitôkinin III HOOCMÔN ỨC CHẾ Êtilen Axit abxixic IV TƯƠNG QUAN HOOCMÔN THỰC VẬT I Khái niệm Hoocmôn TV chất ... quanvới thực già vậ ?  Tương quan AAB/GA điều tiết ttrạng thái ngủ hoạt động hạt IV Tương quan hoocmôn thực vật Tương quan hoocmôn điều tiết ST hoocmôn điều tiết phát triển TV gồm:  Tương quan hoocmôn ... Trong hoocmôn vật gì? vận chuyển theo mạch gỗ mạch rây Giải thích tính nhữ điểm  Với nồng độ rấtn p gây rặc ng biến đổi mạnh Hãy kể tê thấ thể.hướng sáng chung số cây? hoocmôn thực hoocmôn thực...
 • 19
 • 188
 • 1

Bài 35. Hoocmôn thực vật.

Bài 35. Hoocmôn thực vật.
... không khí, gây độc hại cho nông sản ảnh hưởng đến sức khỏe người => Tóm lại hoocmon thực vật chất hửu thể thực vật tiết có tác dung điều tiết hoạt động sống Hoạt động 2: tìm hiểu đặc điểm hoocmon ... ngủ, hoạt động hạt chồi VI/ Cũng cố - Sử dụng câu hỏi cuối để cố VII/ Dặn dò - Học bài, chuẩn bị phát triển thực vật có hoa * Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... axit abxixic III/ Hoocmon ức chế 1/ Êtilen - Yêu cầu học sinh Hoocmon Nguồn Tác - Sinh loại mô thể thực vật hoàn thành phiếu gốc dụng - Tác dụng: học tập với nội + Ức chế sinh trưởng chiều dài Êtilen...
 • 3
 • 102
 • 0

giáo án bài 35 HOOCMÔN THỰC VẬT

giáo án bài 35 HOOCMÔN THỰC VẬT
... Hoocmôn thực cấu tạo hóa học loại Hoocmon lời: Chất hữu vật cho biết chất vô hay Khái niệm hữu cơ? - Hoocmôn thực vật - GV nhận xét rút kết luận: chất hữu Hoocmôn thực vật chất hữu thể thực vật ... Hoocmôn thực phận sinh dục, insulin điều tiết vật có tính chuyên môn hóa lượng đường máu Ở thực thấp vật, hoocmon thực vật phải đảm bảo nhiều chức nhiều phận So với Hoocmôn động vật bậc cao Hoocmôn ... thân vật? giberelin, xitokinin - GV nhận xét rút đặc điểm - HS nghiên cứu, trả lời: - Hoocmôn ức chế: thứ Hoocmôn thực vật Hoocmôn thực vật với nồng Eetilen, axit abxĩic - GV giai thích: Ở động vật...
 • 9
 • 96
 • 2

Bài 35: Hormone thực vật - NC

Bài 35: Hormone thực vật - NC
... Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hormone thực vật GV: Hormone thực vật gì? HS: Dựa vào SGK để trả lời : Phitohormone chất hữu có với hàm lượng nhỏ, vận chuyển để điều ... môi trường sinh vật GV: Sự cân hormone thực vật diễn nào? Có tác dụng gì? HS: Thảo luận trả lời: - Mọi hoạt động sinh trưởng phát triển điều chỉnh tác độngcủa enzim phitohormone - Vì diễn cân đồng ... - Nồng đồ sử dụng tối thích - Thỏa mãn nhu cầu nước, phân bón khí hậu - Chú ý tính chất đối kháng, hỗ trợ phitohormone - Trong nông nghiệp sử dụng chất điều hòa sinh trưởng mang lại kết III Hormone...
 • 4
 • 795
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: sinh học 11 bài 35 hoocmon thực vậtbài 35 hoocmôn thực vậtbài 35 hoocmon thực vật cơ bảnbài 35 hoocmon thực vật violetbài 35 hoocmôn thực vật sinh họcsinh 11 bài 35 hoocmon thực vậtgiáo án bài 35 hoocmon thực vậttóm tắt bài 35 hoocmon thực vậtbài 35 hoocmon thực vật thu vien bai gianggiáo án sinh học 11 bài 35 hoocmon thực vậtbài 35 hoocmôn thực vật phitôhoocmônbài giảng hoocmôn thực vậtbài giảng hoocmon thực vậtbài 36 hoocmon thực vậtbµi 35 hoocmôn thực vậttổng hợp các kỹ năng giải toán bằng máy tính casioCONG PHA BAI TOAN OXI HOA KHUBO CAU HOI TRAC NGHIEM ON TAP SINHNâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Ninh (LV thạc sĩ))SKKN: Một số biện pháp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của học sinh lớp 5LY THUYET VAT LY 12 TOAN TAP CO DAP ANTác động của khủng hoảng tài chính thế giới đến các nhóm kinh tế-xã hội tại Việt Nam20 DE THI THU VAT LI 2017 CO LOI GIAI CHI TIETHàm lượng oxi trong dầu mỏ12MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 18 – 24 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TRUNGMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNNâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Nga MỹHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))đề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordSKKN mầm non: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHƯC CÁC BÀI ĐỒNG GIAO CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠNBỘ đề THI CHUẨN cấu TRÚC TOÁN 2017 CHÍ BẰNGTài liệu về các loại PLC đầy đủ nhấtMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga TiếnPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sở
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập