De kiem tra chuong i hinh hoc 7

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IHÌNH HỌC 11.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 11.
... học để gi i tốn Hình thức: Tự luận II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: Chuẩn bị ma trận đề, đề, đáp án, biểu i m Học sinh: Chuẩn bị kiến thức, thước, bút, giấy kiểm tra MA TRẬN ĐỀ (ĐS ... luận II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: Chuẩn bị ma trận đề, đề, đáp án, biểu i m Học sinh: Chuẩn bị kiến thức, thước, bút, giấy kiểm tra MA TRẬN ĐỀ (ĐS 11-CƠ BẢN chương 2) MĐỘ NHẬN BIẾT ... Mục tiêu Kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh về: - Cách gi i phương trình lượng giác - Gi i phương trình bậc hàm số lượng giác Hình thức: Tự luận II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên:...
 • 15
 • 9,342
 • 77

Đề kiểm tra chương I(Hình học 10)

Đề kiểm tra chương I(Hình học 10)
... Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: ... phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 ... ĐạI Họ tên: LớP 10B Phiếu LàM BàI Môn Hình Học 10 (Đề số 1) Phần 1: Trắc nghiệm: Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi tr ớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc...
 • 8
 • 811
 • 14

De kiem tra chuong I Hinh Hoc 9

De kiem tra chuong I Hinh Hoc 9
... ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I A- TRẮC NGHIỆM : 1) B 2) C 3) C 4) C B- TỰ LUẬN : B i : cos 350 > sin 500 > sin 250 > cos 700 B i : AB = AC.tgC = 7.tg 300 = BC = B i : AC 14 = cos C = 3 ; ; BÂ = 90 0 – ... = 90 0 suy AEHF hình chữ nhật b) AH = 4,8 suy EF = 4,8 c) AH = AE.AB ; AH = AF.AC Suy i u ph i chứng minh d) sinC = cosB ; tgC = cotgB Suy : A = sin 2B + cos 2B – tgB.cotgB = GV đề : NGUYỄN MINH...
 • 2
 • 1,855
 • 48

Tuyển tập đề kiểm tra chương I hình học 11(Nâng cao)

Tuyển tập đề kiểm tra chương I hình học 11(Nâng cao)
... Đa: (I) Tam giác có đỉnh nằm a biến thành (II) Đường tròn có tâm nằm a biến thành Trong hai câu trên: A Tất B Câu (I) câu (II) sai C.Câu (I) sai câu (II) D Tất sai Câu 3: Hình hình sau tâm đ i xứng? ... A .Hình gồm hình vuông đường tròn n i tiếp B .Hình gồm đường tròn tam giác n i tiếp C .Hình gồm đường tròn hình chữ nhật n i tiếp D .Hình gồm đường tròn hình vuông ngo i tiếp Câu 4: Chọn câu sai: ... luận (7 i m) BàiI(4 i m) Cho hai i m A,B đường tròn (O ) i m chung v i đường thẳng AB.Qua i m M chạy (O ) dựng hình bình hành MABN.Chứng minh i m N thuộc đường tròn xác định BàiII (3 i m):...
 • 17
 • 6,074
 • 105

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 9 - TIẾT 19 PPCT

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 9 - TIẾT 19 PPCT
... A- Phần trắc nghiệm: (3,0 i m) M i ý cho 0,5đ Câu Ý Đáp án A C C a 2 d a B- Phần tự luận: (7,0 i m) CÂU ĐÁP ÁN x = 202 − 162 = 12 122 y= =9 16 z = 16 + = 25 a BC = 62 + 82 = 10 (cm) AC µ sin ... VP (Đẳng thức CM) sin α AH = b c BIỂU I M 1,0đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,75đ 0,5đ 1,0đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác xác GV cho i m tuyệt đ i ... µ C = 90 0 − B ≈ 36052 ' AB.AC 6.8 = = 4,8 (cm) BC 10 BC 10 AM = = = (cm) 2 AH 4,8 · · cosMAH = = ⇒ MAH = 16016 ' AM VT = + tg α = +1 sin α cos 2α cos α = +1 sin α cos α sin α = + sin α sin α =...
 • 3
 • 1,006
 • 21

Đề kiểm tra chương I - Hình học 9

Đề kiểm tra chương I - Hình học 9
... Nên : sin200 < sin240 < sin540 < sin550 < sin780 + Vậy : cos700 < sin240 < sin540 < cos350 < sin780 µ µ µ + B + C = 90 0 suy : C = 90 0 – 600 = 300 + AB = BC.sin300 suy : AB = 5cm + AC = BC.sin600 ... Hình vẽ + BC = BH + CH = + = + AB2 = BH.BC = 4 .9 = 36 ⇒ AB =6 + AC2 = CH.BC = 5 .9 = 45 ⇒ AC =3 + AH2 = BH.CH = 4.5 = 20 ⇒ AH = a b a b 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 + cos350 = sin550 + cos700 = sin200 ... = 90 0 suy : C = 90 0 – 600 = 300 + AB = BC.sin300 suy : AB = 5cm + AC = BC.sin600 suy : AC =5 + Hình vẽ Áp dụng hệ thức lượng cho ∆AHB ∆AHC + AH2 = AE.AB + AH2 = AF.AC + Suy : AE.AB = AF.AC +...
 • 2
 • 93
 • 0

DE KIEM TRA CHUONG I HINH HOC 12CB

DE KIEM TRA CHUONG I HINH HOC 12CB
... kh i chóp dựa vào tỉ số ĐỀ KIỂM TRA Sở Giáo dục & Đào tạo An Giang Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG I Mơn Hình học – Kh i 12 – Ban Cơ Th i gian 45 phút ( Khơng kể th i gian ... = a ( đvtt) 13 13 13 13 0.5 0.75 075 * Ghi : Học sinh tính toán có l i gi i khác câu GVBM tuỳ theo cách gi i học sinh mà chấm i m Ngư i soạn :Dương Hiều Kỳ ... + Nếu hình vẽ đến câu cho 0,5 i m + Hình vẽ khơng xác ( vng góc, kí hiệu sai) khơng cho i m + Vẽ đường khơng khuất trừ 0,5 i m CÂU BIỂU I M VÀ ĐÁP ÁN B I GI I Ta có VS ABCD = S ABCD SA *...
 • 4
 • 171
 • 0

de kiem tra chuong i hinh hoc 2013-2014

de kiem tra chuong i hinh hoc 2013-2014
... hiệu hình thoi trang 105 SGK (m i dấu hiệu : 0,5 i m) b) Nêu bốn dấu hiệu hình chữ nhật trang 97 SGK (m i dấu hiệu : 0,5 i m) B i : (1 i m) B i : (1 i m) Vẽ : Vẽ : M đ i xứng v i A qua H đ i ... xứng v i A qua d I đ i xứng v i B qua d N đ i xứng v i B qua Q đ i xứng v i C qua B i : (4 i m) K B i xứng v i C qua d đố I B i : (4 i m) A K N [ − Hình vẽ −Hình vẽ − Ghi GT, KL D M C − Ghi GT, ... nhật giao i m hai đường chéo cách bốn đỉnh hình chữ nhật Hình thoi có hai trục đ i xứng hai đường chéo Hình thang cân có tâm đ i xứng giao i m hai đường chéo Sai II.TỰ LUẬN B i (1.5 i m):Cho...
 • 12
 • 148
 • 0

Một số đề kiểm tra chương I hình học 12

Một số đề kiểm tra chương I hình học 12
... A ' B 'C '  i m i m 0,5 a3 b N i ( AB ' C ') chia kh i lăng trụ b N i ( BA ' C ') chia kh i lăng thành hai kh i đa diện trụ thành hai kh i đa diện a3 Tính VAA ' B 'C '  Ghi VABCB 'C '  ... TRA CHƯƠNG I - HÌNH HỌC 12 Tầm Tính % i m Qui Trọng Qui MẠCH KIẾN THỨC quan tổng i m b i số i m 10 trọng ma trận 0.25 30% 60.00 3.093 3.00 Thể tích lăng trụ Thể tích kh i chóp tứ giác 22% 66.00 ... http://trithuctoan.blogspot.com/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - HÌNH HỌC 12 (DỰA TRÊN MA TRẬN NHẬN THỨC) Nhận Thông MẠCH KIẾN THỨC Vận dụng Cộng biết hiểu KT, KN Ch(1) Thể tích lăng trụ S câu 1 S i m 3.00 3.00 KT,...
 • 10
 • 96
 • 0

De kiem tra chuong I Hinh hoc 6 chuan KTKN co ma tran

De kiem tra chuong I Hinh hoc 6 chuan KTKN co ma tran
... tên tia đ i : : Ax Ay; Bx By ; Ax AO; Ax AB; Ax AO; Ax AB; Ax Ox Oy; Ax Ay;…………… Ay;…………… HS trả l i i m C nằm hai điiểm A, B HS trả l i i m C nằm hai điiểm A, B HS trả l i i m C nằm hai điiểm ... Tìm tia trùng b Tìm tia đ i Câu 3:(1,5đ) Cho i m A, B,C biết: AC = cm BC = cm AB = cm H i i m nằm hai i m l i ? Câu 4:(2,5đ) Vẽ hình theo diễn đạt sau: a hai đường thẳng a b song song v i b ... đoạn thẳng AB = 10 cm i m C nằm A B cho AB = 4cm a Tính độ d i đoạn thẳng CB b Trên đoạn AB lấy i m M cho CM = 1cm tính đọ d i đoạn thẳng AM c i m M có ph i trung i m đoạn thẳng AB không?...
 • 3
 • 131
 • 0

Kiem tra chuong I hinh hoc 8(co Ma tran)

Kiem tra chuong I hinh hoc 8(co Ma tran)
... Chứng minh APQH hình chữ nhật ( i m ) b)G i M i m đ i xứng H qua AC,N i m đ i xứng H qua AB Chứng minh i m M,A,N thẳng hàng ( 2 i m) c) Chứng minh AH = MN ( 2 i m) Đáp án I- Trắc nghiệm: Câu ... Lớp:………………………… i m KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC CHƯƠNG I Th i gian 45 phút L i phê GV Đề b i: I- Trắc nghiệm: ( đ) Câu 1:( ** ) Tứ giác sau hình bình hành? K M E F I N H G P Q S R Y V U X a) KMNI b) EFGH ... II-Tự luận : ( i m ) B i 1: a)Phát biểu SGK ( i m ) b)T ính AB = 18 Câu b Câu a Câu a = 12 cm ( 0,5 ểm ) B i : a)Chứng minh APQH hình chữ nhật: ( ểm ) b)Chứng minh : M,A,N thằng hàng (2 i m)...
 • 3
 • 945
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: GIÁO án MAM NON LOP GHEP QUYỂN 5 TGĐVGIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 4 NGHỀ NGHIỆP20082015 Chuong 4_Nghiep vu cho vay_ co HuongCHUONG 6 THI TRUONG SO CAP PHAT HANH CHUNG KHOANCHUONG 3 THI TRUONG CO PHIEUCHUONG III THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆTPhân tích Điều khoản Incoterms 2010 tiếng anhKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN của công ty TNHH ECOS ELECTRONIC Việt NamMỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG THƯỞNG NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN DŨNGĐề thi vào chuyên 20132014Đề thi vào chuyên 20132014Truyền thông Profibus PLC S7300 với MM440Secrets of Closing the Sale by Zig ZiglarNghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà NẵngNghiên cứu các phương pháp tính toán tổn thất điện năng, đánh giá chất lượng điện năng tỉnh thái nguyên, đề xuất các phương án cải tạo và nâng cấp lưới điện trung áp tỉnh Thái NguyênPhương pháp kiểm tra tạp chất tinh bột, CMC trong tôm bằng test nhanhCông nghệ sản xuất bột cacaoNhu cầu học cao học của sinh viên năm cuối – một nghiên cứu trong sinh viên đại học bách khoaCuộc phiêu lưu kinh doanhPhát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh trung yên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập