giáo án lớp 3 tuần 1

Giáo án lớp 3 - tuần 3

Giáo án lớp 3 - tuần 3
... bảng, HS lớp làm vào nháp - HS làm vào - HS đọc yêu cầu SGK - HS làm bảng lớp, HS lớp viết vào - Sau chữ GV sửa chữa cho HS đọc - GV xoá cột chữ yêu cầu HS đọc lại, HS lên - Đọc bảng viết lại - Xoá ... nêu từ - Trái nghóa với riêng từ ? - Là chung - Cùng nghóa với leo từ ? - Là trèo - Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa - Là chậu rau, ? - Yêu cầu HS làm vào tập - Lời giải : mở - bể - mũi ... đánh dấu chấm Cách tiến hành : Bài - Gọi HS đọc đề - HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi SGK - Bài tập yêu cầu làm ? - Tìm hình ảnh so sánh câu thơ, câu văn - Yêu cầu HS suy nghó tự làm cách -...
 • 21
 • 1,306
 • 14

Giáo án lớp 3 - tuần 8

Giáo án lớp 3 - tuần 8
... làm Bài -1 học sinh đọc nội dung tập -Hỏi : câu văn viết tập viết theo mẫu câu ? -Yêu cầu học sinh làm -Cả lớp giáo viên nhận xét chốt lại lời giải a-Ai bỡ ngỡ đứng nép bên người thân b-Ông ngoại ... sinh lên bảng làm -Cả lớp giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải -Hs sửa Cuồn cuộn- chuồng –luống Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3 ) -GV lưu ý học sinh 1số từ em hay viết sai -Những học sinh ... vào câu hỏi gợi ý -Yêu cầu học sinh kể -GV nhận xét rút kinh nghiệm b-Bài : Hoạt động học ’ - Nghe GV giứoi thiệu -1 HS kể mẫu vài câu 3, học sinh thi kể NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI - GIÁO VIÊN TRƯỜNG...
 • 18
 • 840
 • 9

Giáo án lớp 3 - tuần 9

Giáo án lớp 3 - tuần 9
... cầu HS tự làm - HS tự làm nhóm - Gọi nhóm dán lên bảng, - Dán đọc phần làm nhóm trưởng đọc câu mà nhóm đặt - Gọi HS nhận xét câu nhóm - Nhận xét - Tuyên dương nhóm đặt nhiều câu - Đọc lại làm ... HS đọc yêu cầu - HS lên bảng, HS làm câu, HS - Yêu cầu HS tự làm lớp dùng bút chì đánh dấu vào SGK - HS nhận xét - Viết vào - Gọi HS nhận xét làm bạn + Hằng năm, vào đầu tháng 9, trường lại khai ... gì, gì) ? - Nhớ kể lại trôi chảy, diễn biến câu chuyện học từ tuần đến tuần Cách tiến hành : Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu SGK - Các học mẫu câu ? - Mẫu câu Ai ? Ai làm ? - Hãy đọc...
 • 17
 • 601
 • 9

Giáo án lớp 3 - tuần 10

Giáo án lớp 3 - tuần 10
... Cách tiến hành : - GV gọi HS đọc lại trước lớp - HS đọc, lớp theo dõi SGK - Yêu cầu HS đọc lại đoạn - HS đọc trước lớp - Thuyên Đồng vào quán gần đường làm ? - Thuyên Đồng vào quán để hỏi đường ... đỡ đói - Thuyên Đồng ăn quán với ? - Thuyên Đồng ăn quán với ba niên - Không khí quán ăn có đặc biệt ? - Bầu không khí quán ăn vui vẻ lạ thường - Vì lạc đường đóùi nên Thuyên Đồng vào - HS đọc ... phút ) - Lời giải : nặng - nắng ; - - Nhận xét tiết học - Lời giải : cổ - cỗ ; co - - cỏ - Dặn HS nhà đọc lại câu đố HS viết xấu, sai lỗi trở lên phải viết lại cho Rút kinh nghiệm tiết dạy - Nhận...
 • 20
 • 765
 • 12

Giáo án lớp 3 - tuần 31

Giáo án lớp 3 - tuần 31
... bò sau - HS xếp hình TOÁN - HS đọc đề - Số kg xi măng lại sau bán - Phải biết số kg xi măng cửa hàng bán - HS lên bảng làm ,cả lớp làm vào Giải Số ki -lô -gam xi mămg bán là; 36 550 :5 = 731 0(kg) ... 31 - GV nhận xét chữa cho điểm HS Bài - Gọi HS đọc đề toán - Y/C HS tự đặt tính tính - GV kiểm tra số HS - GV nhận xét cho điểm HS Bài tập - GV gọi HS đọc đề - Bài toán cho biết ? - Bài toán ... tính - Y/C 1-2 HS nêu lại cách chia - HS tự thực phép chia lại - HS đọc theo yêu cầu - HS đặt tính thực phép tính giấy nháp - - HS nêu lại cách chia - HS lên bảng làm ,cả lớp làm vào GIÁO ÁN TUẦN...
 • 43
 • 3,094
 • 25

Giáo án lớp 3 - tuần 32

Giáo án lớp 3 - tuần 32
... ? Lớp Học sinh Giỏi Khá Trung bình Tổng 3A 3B 3C 3D Tổng 10 15 30 20 29 22 32 19 30 34 76 11 121 GIÁO ÁN TUẦN 32 Hoạt động cuối : Củng cố dặn dò (4’) - Cô vừa dạy ? - GV nhận xét tiết học - Dặn ... GIÁO ÁN TUẦN 32 - Bài toán hỏi ? - Bài toán hỏi số bạn chia bánh - Muốn tính số bạn chia bánh ta làm - HS lên bảng làm ,cả lớp làm vào ? tập - Có cách giải khác không ... làm bài, HS lớp làm vào VBT GIÁO ÁN TUẦN 32 Tóm tắt tiết : tuần 175 tiết :… .tuần? Bài giải Số tuần lễ Hường học năm học 175 :5 =35 ( tuần) Đáp số :35 tuần - GV nhận xét cho điểm HS Bài -GV yêu cầu...
 • 44
 • 2,456
 • 16

Giáo án lớp 3 - tuần 34

Giáo án lớp 3 - tuần 34
... năm ngoái 5 236 +87 = 532 3 (người ) Số dân năm 532 3 +75 = 539 8 (người ) Đáp số : 539 8 người GIÁO ÁN TUẦN 34 Bài - Gọi HS đọc đề toán - Cửa hàng bán 1 /3 có nghóa ? - Vậy số áo lại phần ? - GV Y/C HS ... GIÁO ÁN TUẦN 34 đọc tính - GV nhận xét làm HS Bài - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS tóm tắt toán - Cửa hàng có lít dầu ? - Bán lít ? - Bán 1 /3 lít dầu nghóa ? - Muốn tìm số lít dầu lại ta làm ? - ... tiếng tên : Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Xin-ga-po Bài - GV lựa chọn phần b) - Gọi HS đọc yêu cầu -1 HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm - HS lên bảng làm, HS lớp làm vào nháp - Nhận xét,...
 • 43
 • 2,119
 • 7

Giáo án lớp 3 - tuần 1

Giáo án lớp 3 - tuần 1
... kêu ngoao ngoao, Bài 3b ngao ngán - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu SGK - Yêu cầu HS tự làm vào bảng -Lời giải : lành - - liềm - Chữa HS làm sai - Yêu cầu HS làm vào - HS làm vào ’ Hoạt ... + đàn ông + hôm + sáng loáng - HS nhận xét, lớp theo dõi tự chữa - HS đọc yêu cầu SGK - HS lên bảng, HS lớp viết vào bảng - Đọc theo yêu cầu - Sau chữ GV sửa chữa cho HS đọc - GV xoá cột chữ yêu ... kiểm tra lẫn Bài - GV giới thiệu so sánh - Yêu cầu HS đọc đề * Làm mẫu - Yêu cầu HS đọc lại câu thơ phần a - Tìm từ vật câu thơ -1 HS đọc - Làm theo yêu cầu GV Lời giải : Tay em đánh Răng trắng...
 • 26
 • 577
 • 6

Giáo án lớp 3 - tuần 2

Giáo án lớp 3 - tuần 2
... chuyện kể En-ri-cô Cô-rét-ti - Vì Cô-rét-ti vô tình chạm vàokhuỷu tay En-ri-cô, làm bút En-ri-cô nguệch đường xấu Hiểu lầm bạn cố ý làm hỏng viết mình, En-ri-cô tức giận trả thù Cô-rét-ti bằn cách ... VĨNH NGUYÊN - Có bạn nói, có lỗi En-ri-cô có điểm đáng khen Em tìm điểm đáng khen En-ri-cô ? - Còn Cô-rét-ti có đáng khen ? đánh bạn - En-ri-cô có lỗi có điểm đáng khen, klà cậu biết thương bạn ... hận - En-ri-cô không đủ can đảm để xin lỗi Cô-rét-ti - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - đến HS trả lời: Đúng lời hẹn, sau tan học En-ri-cô đợi Cô-rét-ti cổng trường, tay lăm lăm thước Khi Cô-rét-ti...
 • 23
 • 607
 • 6

Giáo án lớp 3 - tuần 4

Giáo án lớp 3 - tuần 4
... : - GV gọi HS đọc lại trước lớp TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN - nhóm thi đọc tiếp nối - HS đọc, lớp theo dõi SGK - Đọc thầm - đến HS kể, HS khác theo dõi nhận xét - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn - Hãy ... con, bà - Yêu cầu HS lớp đọc lại từ tìm được, sau - HS lớp nhìn bảng, đồng đọc từ viết vào tập Bài - HS đọc thành tiếng, HS lớp - Gọi HS đọc đề đọc thầm - Con cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo với - Hỏi ... e, g - HS lên bảng lớp làm HS lớp - Yêu cầu HS làm làm vào tập Đáp án : + cha mẹ : c, d + Con cháu cha mẹ, ông bà : a, b + Anh chò em : e, g - Chữa cho điểm HS Bài - HS đọc đề trước lớp, lớp theo...
 • 21
 • 515
 • 5

Giáo án lớp 3 - tuần 5

Giáo án lớp 3 - tuần 5
... - HS đọc yêu cầu SGK - Giữ chặt lòng bàn tay - Là từ - Rất nhiều - Là gạo nếp - Gạo dẻo để thổi xôi, làm bánh - HS làm vào - Yêu cầu HS làm vào Hoạ t độ n g cuố i : Củ n g cố , dặ n dò (3 ) - ... vật so sánh với câu ngang nhau, hay ? - Sự khác cách so sánh câu đâu tạo nên ? - Yêu cầu HS xếp hình ảnh so sánh thành nhóm : + So sánh + So sánh - Chữa cho điểm HS Bài - Gọi HS đọc đề - Các hình ... khoẻ ông./ trăng sáng đèn./ Ngôi thức chẳng mẹ thức - HS đọc trước lớp, lớp đọc thầm - So sánh ngang - Đáp án : như, là, tựa, là, tựa như, thể, - Câu Chiếc máy bay giật cất cánh Cả đội bước nhanh...
 • 21
 • 431
 • 6

Giáo án lớp 3 - tuần 6

Giáo án lớp 3 - tuần 6
... HIỀN - GV gọi HS đọc lại trước lớp - Hảy tìm tên người kể lại câu chuyện TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN - HS đọc, lớp theo dõi SGK - Đó Cô - li - a Bạn kể tập làm văn - giáo cho lớp đề văn nào? - ... em học, mẹ lại Thế Cô - li - a cố gắng để văn dài Cô - li - a làm cách nào? Chúng ta tìm hiểu trước nội dung - Thấy bạn viết nhiều, Cô - li - a làm cách để viết - - li - a cố nhớ lại việc dài ... kể cho bạn lớp nghe Kể trước lớp - Tổ chức cho HS thi kể chuyện - Tuyên dương HS kể tốt - HS đọc trước lớp Cả lớp theo dõi đọc thầm - HS kể, sau lần cho bạn kể, lớp theo dõi nhận xét - Lần lượt...
 • 20
 • 453
 • 4

Giáo án lớp 3 - tuần 22

Giáo án lớp 3 - tuần 22
... dạy học sáng tác - HS đọc trước lớp - HS tự làm - HS làm bảng phụ - Lớp nhận xét - Cả lớp làm vào theo lời giải - Gọi HS đọc yêu cầu củabài - HS tự làm - HS trình bày lên làm bảng lớp - HS chép ... kéo ? - Mong ước bà cu gợi cho - i-xơn ý nghó - HS đọc thầm đoạn - Nhờ óc sáng tạo kì diệu - i-xơn ? Nhờ quan tâm đến người c) Đoạn : - Nhờ đâu mong ước bà cụ thực ông - HS phát biểu ? - Theo ... - i-xơn  Cách tiến hành : a) Hướng dẫn HS chuẩn bò - GV đọc đoạn văn lượt - Hỏi : + Những phát minh, sáng chế - i-xơn có ý nghóa ? + Em biết - i-xơn ? Hoạt động học - Nghe GV giới thiệu -...
 • 17
 • 436
 • 6

Giáo án lớp 3 - tuần 23

Giáo án lớp 3 - tuần 23
... trước lớp - Cho HS trình bày - Lớp nhận xét - GV nhận xét ’ Bài ( 13 ) - HS đọc BT2 - Một HS đọc yêu cầu BT - HS viết vào - GV nhắc lại yêu cầu - 4HS trình bày trước lớp viết - Cho HS viết - Cho ... (9’) - HS đọc trước lớp - Gọi HS đọc yêu cầu tập - GV nhắc lại yêu cầu tập - HS làm (1 em hỏi, em trả lời - HS làm theo nhóm đôi sau đổi lại) - cặp HS thi hỏi – trả lời trước lớp - Cho HS thi - Lớp ... Bài 3b - Gọi HS đọc yêu cầu - HS tự làm - GV dán tờ phiếu, mời nhóm lên bảng thi làm bảng phụ - Nhận xét kết luận nhóm thắng ’ Trút – trúc Lụt – lục - HS đọc yêu cầu SGK - HS lớp làm vào - HS...
 • 16
 • 514
 • 5

Giáo án lớp 3 - tuần 24

Giáo án lớp 3 - tuần 24
... (10 ) - HS đọc trước lớp - Gọi HS đọc yêu cầu tập - GV nhắc lại yêu cầu tập - HS làm - Cho HS làm - HS lên thi - Cho HS thi giấy khổ to - Lớp nhận xét - GV nhận xét, chốâùt lại lời giải - HS chép ... bò sau - HS đọc - Nghe GV giới thiệu - HS trả lời - HS trả lời - HS lên bảng viết, HS lớp viết vào bảng - HS đọc - Nghe GV giới thiệu - HS trả lời - HS lên bảng viết, HS lớp viết vào bảng - HS ... tranh - Cho HS quan sát tranh - HS khá, giỏi kể mẫu - Cho HS phát biểu - Mỗi nhóm HS Mỗi HS kể lại đoạn - GV nhận xét chốt lại lời giải (3 -1 -2 HS nhómtheo dõi góp ý cho -4 ) - HS kể, lớp theo...
 • 17
 • 876
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả sau của Viettel trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkNghiên cứu tài sản thương hiệu cho sản phẩm Smartphone Khảo sát tại thị trường Đà NẵnNghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của các dịch chiết từ rể cây mật nhân (E.Longifolia) và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩPhân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk NônPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bảo Lộc, tỉnh Lâm ĐồngPhát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng NamPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Quy NhơnPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà VinhPhát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Quảng Na45 IELTS Speaking Part 2 Topics Questions THÁNG 2 THÁNG 5 2017Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài GòPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng NaPhát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh tỉnh Quảng Ngãbộ 10 đề 8 điểm môn toán 2017 có đáp án chi tiết (p1)Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Quy NhơPhát triển du lịch sinh thái tại Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng BìnhPhát triển du lịch tại Mỹ SơnPhát triển du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bìn
Đăng ký
Đăng nhập