NGƯNG TUẦN HOÀN - HÔ HẤP

Xử trí Cấp cứu ngưng tuần hoàn hấp tại bệnh viện

Xử trí Cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp tại bệnh viện
... Đại cương  Ngưng tuần hoàn - hấp = Ngưng tim  Là cấp cứu xảy nơi nào: đường phố, bệnh viện, công trường, bãi biển, gia đình…  Xử trí cấp cứu = Hồi sinh Tim - Phổi:  Phân ...  Da nhợt nhạt máu cấp  Da tím ngắt có suy hấp, ngạt thở  Máu ngưng chảy mổ Hồi sinh tim - phổi Xử trí ngưng tuần hoàn hấp  Ba yếu tố đảm bảo thành công: Kíp cấp cứu thành thạo kỹ thuật ... chức dây chuyền cấp cứu tốt Can thiệp sớm, kòp thời (chỉ có - phút để hành động)  Phác đồ cấp cứu ngưng tuần hoàn hấp Theo hướng dẫn Hồi Sinh Tim Phổi AHA 2000  Tổ chức Kíp cấp cứu: Phân công...
 • 29
 • 3,523
 • 18

Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngưng tuần hoàn hấp

Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngưng tuần hoàn hô hấp
... tím ngắt có suy hấp, ngạt thở, máu ngưng chảy mổ Quy trình xử trí ngưng tuần hoàn hấp A – Airway: Kiểm soát đường thở - Đánh giá lưu thông: quan sát, thổi, dùng tay, … - Làm thông có tắc: ... nặng, tiên lượng từ trước… Sinh Bệnh học chẩn đoán ngừng tuần hoàn hấp: Khi có NTH-HH, chi’ sau - 10 giây có ý thức hoạt động não hoàn toàn phụ thuộc vào tưới máu (cung lượng tim) cung cấp oxy ... (mất máu cấp, rối loạn nhòp tim nặng, phân ly điện cơ) Tùy theo nguyên nhân, ngưng tuần hoàn xuất trước sau ngưng hấp tự nhiên Cần nghó đến NTH-HH có tình trạng: - Mất ý thức đột ngột - Ngừng...
 • 5
 • 2,355
 • 12

Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngưng tuần hoàn hấp

 Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngưng tuần hoàn hô hấp
... tím ngắt có suy hấp, ngạt thở, máu ngưng chảy mổ Quy trình xử trí ngưng tuần hoàn hấp A – Airway: Kiểm soát đường thở - Đánh giá lưu thông: quan sát, thổi, dùng tay, … - Làm thông có tắc: ... 2- ngưng HSTP thoả đáng Chẩn đoán ngừng tuần hoàn hấp Ngưng tuần hoàn thực tế thường biểu ba bệnh cảnh sau: + Ngừng tim thực (vô tâm thu), + Rung thất (thường gặp (75 - 95%), + Tim không ... ngừng tuần hoàn hấp: − Sau có NTH-HH - 10 giây có ý thức hoạt động não hoàn toàn phụ thuộc vào tưới máu (cung lượng tim) cung cấp oxy glucose − Sau - phút NTH-HH bắt đầu xuất tổn thương não không...
 • 4
 • 1,993
 • 14

Xử trí cấp cứu ngưng tuần hoàn hấp tại bệnh viện

Xử trí cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp tại bệnh viện
... tím ngắt có suy hấp, ngạt thở, máu ngưng chảy mổ Quy trình xử trí ngưng tuần hoàn hấp A – Airway: Kiểm soát đường thở - Đánh giá lưu thông: quan sát, thổi, dùng tay, … Làm thông có tắc: nâng ... Ngưng tuần hoàn ngừng tim thực (vô tâm thu), rung thất (thường gặp (75 - 95%), tim không hiệu (mất máu cấp, rối loạn nhòp tim nặng, phân li điện cơ) Tuỳ theo nguyên nhân, ngưng tuần hoàn ... được? Cần nghó đến NTH-HH có tình trạng gì? Quy trình xử trí ngưng tuần hoàn hấp bao gồm bước nào? Kiểm soát đường thở làm việc gì? Thông khí học - nhân tạo thực cách nào? Ép tim lồng ngực...
 • 4
 • 1,115
 • 27

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hấp

 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp
... nhạt máu cấp, da tím ngắt có suy hấp, ngạt thở, máu ngưng chảy mổ Quy trình xử trí ngưng tuần hoàn hấp (theo thứ tự A – B – C – D) A – Airway: Kiểm soát đường thở − Đánh giá lưu thông: quan ... dụng cụ Hỗ trợ cho nhóm có yêu cầu, trấn an, cách ly thân nhân BN Tóm lại: − Ngưng tuần hoàn - hấp cấp cứu khẩn cấp, xảy nơi đường phố, bệnh viện, công trường, bãi biển, gia đình… − Các khu vực ... xuất tổn thương não không hồi phục tim đập lại sau 2- ngưng HSTP thoả đáng Ngưng tuần hoàn ngừng tim thực (vô tâm thu), rung thất (thường gặp (75 95%), tim không hiệu (mất máu cấp, rối loạn nhịp...
 • 5
 • 1,174
 • 11

Tài liệu Giáo trình Xử trí cấp cứu ngưng tuần hoàn hấp tại bệnh viện pptx

Tài liệu Giáo trình Xử trí cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp tại bệnh viện pptx
... tím ngắt có suy hấp, ngạt thở, máu ngưng chảy mổ Quy trình xử trí ngưng tuần hoàn hấp A – Airway: Kiểm soát đường thở - Đánh giá lưu thông: quan sát, thổi, dùng tay, … - Làm thông có tắc: ... hồi được? Cần nghó đến NTH-HH có tình trạng gì? Quy trình xử trí ngưng tuần hoàn hấp bao gồm bước nào? Kiểm soát đường thở làm việc gì? Thông khí học - nhân tạo thực cách nào? Ép tim lồng ngực ... Ngưng tuần hoàn ngừng tim thực (vô tâm thu), rung thất (thường gặp (75 - 95%), tim không hiệu (mất máu cấp, rối loạn nhòp tim nặng, phân li điện cơ) Tuỳ theo nguyên nhân, ngưng tuần hoàn...
 • 4
 • 578
 • 4

Tài liệu SƠ CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN, HẤP ppt

Tài liệu SƠ CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN, HÔ HẤP ppt
... Xử trí: Yêu cầu: • Bảo đảm tuần hoàn não • Bảo đảm tiếp oxy có hiệu • Chống nhiễm toan • Phải cấp cứu bệnh nhân chỗ không chậm trễ giây phút • Phải cấp cứu liên tục, không gián đoạn Nguyên tắc ... rộng ra, phút thổi 15 lần, thổi người ấn tim ngừng ấn (4 lần ấn tim, lần thổi ngạt) o Thỉnh thoảng lau đờm rãi cho đường hấp lưu thông o Nếu người cấp cứu có vừa xoa bóp tim vừa thổi ngạt, 15 ... bệnh Triệu chứng Ngừng tuần hoàn: thường báo hiệu máy chiếu điện tâm đồ biểu lâm sàng: bất tỉnh, có co giật; xanh tái toàn thân, da lạnh; mạch bẹn mạch cảnh; không đo huyết áp; ngừng thở đột ngột...
 • 5
 • 574
 • 7

Tài liệu Giáo trình Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngưng tuần hoàn hấp docx

Tài liệu Giáo trình Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngưng tuần hoàn hô hấp docx
... tím ngắt có suy hấp, ngạt thở, máu ngưng chảy mổ Quy trình xử trí ngưng tuần hoàn hấp A – Airway: Kiểm soát đường thở - Đánh giá lưu thông: quan sát, thổi, dùng tay, … - Làm thông có tắc: ... 2- ngưng HSTP thoả đáng Chẩn đoán ngừng tuần hoàn hấp Ngưng tuần hoàn thực tế thường biểu ba bệnh cảnh sau: + Ngừng tim thực (vô tâm thu), + Rung thất (thường gặp (75 - 95%), + Tim không ... ngừng tuần hoàn hấp: − Sau có NTH-HH - 10 giây có ý thức hoạt động não hoàn toàn phụ thuộc vào tưới máu (cung lượng tim) cung cấp oxy glucose − Sau - phút NTH-HH bắt đầu xuất tổn thương não không...
 • 4
 • 208
 • 2

Tài liệu Bài giảng Xử trí cấp cứu ngưng tuần hoàn hấp tại bệnh viện 1 pdf

Tài liệu Bài giảng Xử trí cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp tại bệnh viện 1 pdf
... nhạt máu cấp Da tím ngắt có suy hấp, ngạt thở Máu ngưng chảy mổ Xử trí ngưng tuần hoàn hấp ☯ Ba yếu tố đảm bảo thành công: Kíp cấp cứu thành thạo kỹ thuật Tổ chức dây chuyền cấp cứu tốt ... tim → tưới máu Cung cấp oxy glucose ☯ Ngưng tuần hoàn sau - 10 giây ý thức ☯ Cung lượng máu não: bình thường 75 ml /10 0g chất xám Khi < 25ml /10 0g → EEG sóng chậm Khi < 15 ml /10 0g → EEG đẳng điện ... sớm, kòp thời (chỉ có - phút để hành động) ☯ Phác đồ cấp cứu ngưng tuần hoàn hấp Theo hướng dẫn Hồi Sinh Tim Phổi AHA 2000 ☯ Tổ chức Kíp cấp cứu: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên nhóm...
 • 20
 • 910
 • 3

Tài liệu Bài giảng Xử trí cấp cứu ngưng tuần hoàn hấp tại bệnh viện 2 pdf

Tài liệu Bài giảng Xử trí cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp tại bệnh viện 2 pdf
... Đại cương ☯ Ngưng tuần hoàn - hấp = Ngưng tim ☯ Là cấp cứu xảy nơi nào: đường ng phố, bệnh viện, công trường, bãi biển, gia đình… nh ng ☯ Xử trí cấp cứu = Hồi sinh Tim - Phổi: ... khác: Da nhợt nhạt máu cấp Da tím ngắt có suy hấp, ngạt thở Máu ngưng chảy mổ Hồi sinh tim - phổi Xử trí ngưng tuần hoàn hấp ☯ Ba yếu tố đảm bảo thành công: nh Kíp cấp cứu thành thạo kỹ thuật ... dây chuyền cấp cứu tốt Can thiệp sớm, kòp thời (chỉ có - phút để hành động) nh ng ☯ Phác đồ cấp cứu ngưng tuần hoàn hấp Theo hướng dẫn Hồi Sinh Tim Phổi AHA 20 00 ng ☯ Tổ chức Kíp cấp cứu: Phân...
 • 29
 • 429
 • 2

CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN-HÔ HẤP ppsx

CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN-HÔ HẤP ppsx
... tiếp tục theo dõi Việc cấp cứu thành công trường hợp ngưng hô hấp tuần hoàn có phối hợp giửa tuyến sở Cấp cứu ngoại viện 115, khả chẩn đoán xác xữ trí kịp thời đội Cấp cứu ngoại viện 115 ... (bổ túc ngày 28/05/09): CẤP CỨU THÀNH CÔNG MỘT TRƯỜNG HỢP RUNG THẤT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP Vào lúc: 9g40' ngày 11/09/2008 khoa Cấp Cứu Ngoại Viện bệnh viện Cấp Cứu Trưng Vương có nhận ... gặp ngừng tuần hoàn đột tử , nên thực Phá rung choáng điện lồng ngực động tác cấp cứu chủ yếu trước nhập viện C- Thuốc dụng cụ cần thiết: Hồi sức hô hấp tuần hoàn (phương pháp hỗ trợ hô hấp...
 • 15
 • 262
 • 0

PHƯƠNG PHÁP SƠ CỨU - Ngừng tuần hoàn, hấp docx

PHƯƠNG PHÁP SƠ CỨU - Ngừng tuần hoàn, hô hấp docx
... không ǎn uống Lứa tuổi bị, tình trạng xảy nhanh nguy hiểm trẻ nhỏ Triệu chứng nước: - Đái nước tiểu, nước tiểu vàng sẫm - Sút cân đột ngột - Miệng khô - Mắt lõm, nước mắt - Da đàn hồi hay không ... rộng ra, phút thổi 15 lần, thổi người ấn tim ngừng ấn (4 lần ấn tim, lần thổi ngạt) Thỉnh thoảng lau đờm rãi cho đường hấp lưu thông Nếu người cấp cứu có vừa xoa bóp tim vừa thổi ngạt, 15 lần ... mắt - Da đàn hồi hay không cǎng - Trẻ sinh: thóp lõm Mất nước nặng gây trụy tim mạch Xử trí: - Cho bệnh nhân nằm đầu thấp Nếu trời lạnh: sưởi ấm, đắp chǎn - Nếu huyết áp tối đa ...
 • 6
 • 202
 • 0

Đề tài : Nghiên cứu ứng dụng mặt nạ thanh quản để kiểm soát đường thở trong gây mê phẫu thuật, đặt nội khí quản khó và cấp cứu suy tuần hoàn hấp cấp

Đề tài : Nghiên cứu ứng dụng mặt nạ thanh quản để kiểm soát đường thở trong gây mê phẫu thuật, đặt nội khí quản khó và cấp cứu suy tuần hoàn hô hấp cấp
... CỦA ĐỀ TÀI BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ Về tình hình thực đóng góp đề tài KH-CN cấp Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN ĐỂ KIỂM SỐT ĐƯỜNG THỞ TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT, ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN KHĨ VÀ CẤP ... diện: vùng đầu -mặt- cổ, hầu-họng, thanh- kh quản đặt dụng cụ gây ống mũi hầu, mặt nạ quản, ống nội khí quản, đánh giá mức độ khó đặt ống nội khí quản 1.4 MẶT NẠ THANH QUẢN LỊCH SỬ PHÁT MINH - Vào ... quản GMTD: Gây tồn diện GTV: Gây tê vùng HC: Hội chứng HS: Hồ sơ LMA: Laryngeal Mask Airway Mặt nạ quản MNTQ MNTQ-Classic: Mặt nạ quản cổ điển MNTQ-Cổ điển MNTQCĐ ix MNTQ-Proseal: Mặt nạ quản...
 • 200
 • 726
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xử trí ngưng tuần hoàn hô hấpcấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấpngừng tuần hoàn hô hấpbài giảng cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấpnguyên tắc cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấpky thuat cap cuu ngung tuan hoan ho hapxử trí cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp tại bệnh việnnguyên nhân ngưng tuần hoàn hô hấp có thể phục hồi đượcchẩn đoán ngừng tuần hoàn hô hấpđặc điểm cấu tạo he tuan hoan ho hap than kinh cua thoso sanh he tuan hoan ho hấp cua chim và than lanlap bang tieu hoa tuan hoan ho hap cua dong vat co xuong song lop 7giải phẫu hệ tuần hoàn hô hấpcấp cứu người bị ngừng hô hấp ngừng tuần hoàncấp cứu ngừng tuần hoànPhương pháp nội suy và ứng dụngDe cuong on tap he tieng anh 8 chuong trinh moiđáp án Key NEW LONGMANBO DE LUYEN THI HSG LOP 6 2017Tìm hiểu công nghệ multi point mousevXây dựng website đặt món ăn trực tuyến cho cửa hàng BBQ thái nguyênXây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp module quản lý sơ yếu lý lịch ứng viên và quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH phần mềm 2NFPhát hiện bàn tay sử dụng đặc trưng internal haar like và thông tin ngữ cảnh trong hệ thống tương tác người robotNghiên cứu các chức năng của tường lửa thế hệ mới suricata và ứng dụng trong mạng nội bộ doanh nghiệpSử dụng phân cụm mở trong phân đoạn ảnh nha khoaXây dựng hệ thống quản lý đăng ký thực tập cho trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật việt bắcXây dựng webgis du lịch cho sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bắc kạnXây dựng chương trình quản lý bán hàng ăn cho nhà hàng ngon quán – thái nguyênChuyên đề Axit Nitric Muối NitratXây dựng template theo chuẩn theme forest trên mã nguồn mở prestashopKỹ thuật lạnh thực phẩm TS Nguyễn Xuân PhươngXây dựng website bán hàng cho cửa hàng máy tính minh quangSự xấp xỉ holder cho hàm nguồn của một phương trình nhiệt ngược thời gianXây dựng và phát triển ứng dụng thiết kế ảnh nghệ thuật kết hợp với sử dụng các câu danh ngôn trên nền tảng androidỨng dụng google calendars trong coongtacs lập lịch sự kiện tại trường trung học cơ sở liên sơn bắc giang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập