De tham khao mon duoc ly

ĐỀ THAM KHẢO MÔN VẬT - Mã đề thi 132 pot

ĐỀ THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ - Mã đề thi 132 pot
... 8cm, chu kì T = 2s Khi t = vật qua VTCB theo chiều dương Phương trình dao động điều hoà vật là: π π A x=8cos(π t+ )cm B x=8cos(π t-π )cm C x=8cos(π t)cm D x=8cos(π t- )cm Caâu 17 * Một lắc lò ... Caâu 14 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình: x1 = 5cos( π t + π /3) (cm); x2 = 5cos π t (cm) Dao động tổng hợp vật có phương trình A x = cos( π t - π /4 ) ... 5cos( π t - π /3) (cm) Caâu 15 Trong dao động điều hòa, đại lượng sau dao động không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu A Biên độ dao động B Tần số C Pha ban đầu D Cơ toàn phần Caâu 16 Một vật dao...
 • 4
 • 102
 • 1

Đề thi HSG 12 vòng 2 Tỉnh Đồng Nai (đề tham khảo) môn vật

Đề thi HSG 12 vòng 2 Tỉnh Đồng Nai (đề tham khảo) môn vật lý
... 0 ,25 đ m1 x1 + m2 x2 = ⇒ x1 = − x2 u r ur r u u r ur u m1 v1 + m2 v2 = ⇒ v1 = −v2 (1) Mặt khác theo định luật bảo toàn lượng ta có : 1 2 m1v 12 + m2v2 + k ( x1 − x2 − l0 ) = const 2 0 ,25 đ 0 ,25 ... 0 ,25 đ Ảnh cuối ảnh thật Khoảng cách từ ảnh cuối đến thấu kính L1 ∆l = l + d ' ( l + ) 18 = l + =l+ l − 12 1 82 + 18 l − 12 0 ,25 đ Lấy đạo hàm theo l ta : ∆l = − ' 0 ,25 đ 1 82 ( l − 12 ) Khi 12cm ... : P = P2 + ⇒ PV1 = kl 2S 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 3,0 đ 0 ,25 đ 0,5 đ V kl PV = 3P2 + 2 2 Sử dụng phương trình Clapayrông – Menđêlêep ta có T1 = 3T + 1,0 đ kl R 0 ,25 đ ⇒ ∆T = 2T + 0 ,25 đ 3kl...
 • 7
 • 39
 • 1

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN NGUYÊN THỐNG KÊ

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
... 17, 16, 11, 10 Tổ 2(số bàn/CN) : 5, 7, 4, 5, 8, 6, 7, 5, 4, Dùng độ lệch chuẩn để so sánh độ biến thi n NSLĐ jữa tổ ta có kết luận sau: a ∂1>∂2 b ∂1...
 • 5
 • 1,199
 • 50

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN NGUYÊN THỐNG KÊ ( CO ĐÁP ÁN)

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ ( CO ĐÁP ÁN)
... hàng A (triệu đồng) 2262,8 tháng (triệu đồng) 2448,6 tháng so với tháng (% ) +3.3 B 2197,6 2062,4 -1.5 C 975,6 1088,1 +8,6 Chỉ số tổng hợp khối lượng hàng tiêu thụ tháng so với tháng (% ) (lấy số ... độ lệch tiêu chuẩn kg Kết luận rút ra: a.Biến thi n chiều cao cân nặng b.Chiều cao biến thi n nhiều biến thi n cân nặng c.Chiều cao biến thi n biến thi n cân nặng d.Chưa thể rút kết luận Câu 16: ... loại sp, số liệu cho bảng: Phân xưởng Kì gốc Sản lượng(cái) Giá thành đv Kỳ báo cáo Sản lượng (cái) Giá thành đơn A 1000 (1 000đ) 10 8000 vị (1 000đ) B 2500 12 3000 11,5 C Tông 4500 8000 13 1000...
 • 5
 • 4,193
 • 140

Tài liệu Đề cương bài giảng tham khảo môn học thuyết Tài chính - Tiền tệ doc

Tài liệu Đề cương bài giảng tham khảo môn học Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ doc
... ti liu ny khụng th thay th giỏo trỡnh thuyt Ti chớnh- tin t ca trng i hc Ngoi thng ChapterI: Fundamentals of Money Mc lc CHƯƠNG I: LUậN CHUNG Về TIềN Tệ .15 I Khỏi nim tin t ... ti liu tham kho nờn c: Cỏc bỏo v cú liờn quan ti kinh t v ti chớnh Finance- Zvi Bodie & Robert C Merton- Prentice Hall Publisher, 2000 Tin t, ngõn hng v th trng ti chớnh Fredric S Mishkin- NXB ... qun ngoi hi l thu hỳt cng nhiu ngoi hi cng tt, kim soỏt cht ch v hn ch mc hp nht cỏc lung ngoi hi biờn gii quc gia, cựng ú l vic qun nghiờm ngt d tr ngoi hi quc gia Chớnh sỏch qun lý...
 • 160
 • 568
 • 5

Đề kiểm tra tham khảo môn Vật 12 pps

Đề kiểm tra tham khảo môn Vật lý 12 pps
... k=100N/m khối lượng vật treo m=200g, lấy g=10m/s Từ vị trí cân kéo vật xuống đoạn cm buông nhẹ vật dao động điều hoà Lực hồi phục có độ lớn cực đại A 9N B 6N C 8N D 4N Câu 26: Một vật dao động điều ... vận tốc vật có hướng ngược A Điểm H B Điểm N C Điểm K D Điểm M Câu 22: Sóng ngang truyền môi trường nào? A Rắn, lỏng khí B Lỏng khí C Rắn mặt thoáng chất lỏng D Khí rắn Câu 23: Một lắc vật lí ... sóng mặt nước bao nhiêu? A v = 26m/s B v = 26cm/s C v = 52m/s D v = 52cm/s - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ...
 • 2
 • 139
 • 1

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT THAM KHẢO MÔN VẬT - KHỐI 12 ppt

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ - KHỐI 12 ppt
... theo chương trình chuẩn) Đồ thị li độ vật cho hình vẽ bên, phương x trình phương trình dao động vật A 2  t ) T 2 C x = Acos t T A x = Acos( 2  t ) T O 2 -A D x = Asin t T B x = Asin( T t ... dài thời gian sau ngừng ánh sáng kích thích, xảy với vật rắn C Hiện tượng quang hóa tượng phản ứng hóa học xảy tác dụng ánh sáng Năng lượng cần thi t để phản ứng xảy lượng phôton có tần số thích ... sai mẫu nguyên tử Bo? A Tiên đề trạng thái dùng: Nguyên tử tồn trạng thái có lượng xác định gọi trạng thái dừng Trong trạng thái dừng nguyên tử xạ lượng B Tiên đề xạ hay hấp thụ: Khi nguyên...
 • 5
 • 50
 • 0

Đề tham khảo môn Toán CKI

Đề tham khảo môn Toán CKI
... Lớp :…………………… ĐỀ THAM KHẢO MƠN TỐN CUỐI KÌ I 1/ Đặt tính tính : 435 x 709 52029 : 423 10570 : 302 24012 : 276 …………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tên :…………………… Lớp :…………………… ĐỀ THAM KHẢO MƠN TỐN CUỐI KÌ I 1.Đặt tính tính: 56345 + 356245 673547 - 26754 ... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tên :…………………… Lớp :…………………… ĐỀ THAM KHẢO MƠN TỐN CUỐI KÌ I Bi 1: a) Âàût räưitênh (1 âiãøm ) 32756+25897 92134 -15675 21893 x 208...
 • 8
 • 149
 • 0

Đề tham khảo môn access

Đề tham khảo môn access
... điều khiển hình sau 25 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG -ĐỀ ÔN THI HẾT MÔN MS ACCESS – ĐỀ SỐ THỜI GIAN : 120 PHÚT Tạo bảng , thiết lập mối quan hệ nhập liệu vào bảng theo ... thông tin sau : “ACC002”; “LẬP TRÌNH ACCESS NÂNG CAO”; 40000 Tạo form HOADON hình sau : Yêu cầu : a Nếu chứng từ nhập tiêu đề HÓA ĐƠN NHẬP SÁCH, ngược lại tiêu đề HÓA ĐƠN XUẤT SÁCH b Số chứng từ ... chứng từ nhập tiêu đề HÓA ĐƠN NHẬP SÁCH, ngược lại tiêu đề HÓA ĐƠN XUẤT SÁCH Tạo bảng DKHIEN hình bên : Yêu cầu : Khi click nút thực hoạt động chức Click nút VỀ CSDL lại CSDL access; Click nút...
 • 44
 • 250
 • 3

Đề tham khảo kiểm tra 12 quang học

Đề tham khảo kiểm tra lý 12 quang học
... 0,514µm; C 15.10-3m; D 12, 85.10-3m 14/ Phát bi u sau ây ÚNG ? A Quang ph v ch phát x không ph thu c vào thành ph n ngu n sáng; B Trong quang ph h p th c a natri v ch màu vàng; C Quang ph v ch ch t ... chàm, tím 16/ Phát bi u sau ây KHÔNG ÚNG ? A Quang ph c a ánh sáng bóng èn dây tóc quang ph liên t c; B Quang ph liên t c ph thu c vào nhi t ngu n sáng; C Quang ph liên t c ph thu c vào thành ph n ... t cao phát ra; D Tùy theo i u ki n nhi t , m t ch t có th phát quang ph liên t c ho c quang ph h p th 15/ B n v ch c trưng cho quang ph c a hydro A , lam, chàm, tím; B , cam, chàm, tím; C l...
 • 2
 • 122
 • 0

Đề tham khao môn văn

Đề tham khao môn văn
... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VĂN - NĂM HỌC 2009 - 2010 Trường THPT Bắc Trà My ******************** Câu ( điểm ... sắc nghệ thuật đoạn thơ, cần làm bật hình tượng người lính đoạn thơ trích đề bài: *Giới thiệu vấn đề( mở bài) kết thúc vấn đề( kết ): 1,0 điểm *Về nội dung: ( 3,0 điểm ) Đoạn thơ khắc hoạ hình ảnh ... khát vọng để hành động đem lại sống thiết thực cho - Vấn đề lí tưởng niên nói chung thân nói riêng ( Nêu dẫn chứng bình luận mở rộng vấn đề ) * Bài học nhận thức hành động thân: Nhận thức vai trò...
 • 4
 • 117
 • 0

Gián án De tham khao mon sinh

Gián án De tham khao mon sinh
... ngun sinh -> đại cổ sinh -> đại trung sinh -> đại tân sinh Đại thái cổ -> đại cổ sinh -> đại ngun sinh -> đại trung sinh -> đại tân sinh Đại thái cổ -> đại ngun sinh -> đại trung sinh -> đại cổ sinh ... tiền sinh học-tiến hóa sinh học tiến hóa sinh học-tiến hóa tiền sinh học-tiến hóa hóa học tiến hóa tiền sinh học – tiến hóa sinh học-tiến hóa hóa học tiến hóa lý học- tiến hóa hóa học-tiến hóa sinh ... cổ -> đại ngun sinh -> đại trung sinh -> đại cổ sinh -> đại tân sinh Đại tân sinh -> đại ngun sinh -> đại cổ sinh -> đại trung sinh -> đại thái cổ Bò sát khổng lồ chiếm ưu tuyệt đối kỉ Jura Tam...
 • 5
 • 100
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập