De tham khao mon duoc ly

ĐỀ THAM KHẢO MÔN VẬT - Mã đề thi 132 pot

ĐỀ THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ - Mã đề thi 132 pot
... 8cm, chu kì T = 2s Khi t = vật qua VTCB theo chiều dương Phương trình dao động điều hoà vật là: π π A x=8cos(π t+ )cm B x=8cos(π t-π )cm C x=8cos(π t)cm D x=8cos(π t- )cm Caâu 17 * Một lắc lò ... Caâu 14 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình: x1 = 5cos( π t + π /3) (cm); x2 = 5cos π t (cm) Dao động tổng hợp vật có phương trình A x = cos( π t - π /4 ) ... 5cos( π t - π /3) (cm) Caâu 15 Trong dao động điều hòa, đại lượng sau dao động không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu A Biên độ dao động B Tần số C Pha ban đầu D Cơ toàn phần Caâu 16 Một vật dao...
 • 4
 • 147
 • 1

Đề thi HSG 12 vòng 2 Tỉnh Đồng Nai (đề tham khảo) môn vật

Đề thi HSG 12 vòng 2 Tỉnh Đồng Nai (đề tham khảo) môn vật lý
... 0 ,25 đ m1 x1 + m2 x2 = ⇒ x1 = − x2 u r ur r u u r ur u m1 v1 + m2 v2 = ⇒ v1 = −v2 (1) Mặt khác theo định luật bảo toàn lượng ta có : 1 2 m1v 12 + m2v2 + k ( x1 − x2 − l0 ) = const 2 0 ,25 đ 0 ,25 ... 0 ,25 đ Ảnh cuối ảnh thật Khoảng cách từ ảnh cuối đến thấu kính L1 ∆l = l + d ' ( l + ) 18 = l + =l+ l − 12 1 82 + 18 l − 12 0 ,25 đ Lấy đạo hàm theo l ta : ∆l = − ' 0 ,25 đ 1 82 ( l − 12 ) Khi 12cm ... : P = P2 + ⇒ PV1 = kl 2S 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 3,0 đ 0 ,25 đ 0,5 đ V kl PV = 3P2 + 2 2 Sử dụng phương trình Clapayrông – Menđêlêep ta có T1 = 3T + 1,0 đ kl R 0 ,25 đ ⇒ ∆T = 2T + 0 ,25 đ 3kl...
 • 7
 • 111
 • 1

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN NGUYÊN THỐNG KÊ

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
... 17, 16, 11, 10 Tổ 2(số bàn/CN) : 5, 7, 4, 5, 8, 6, 7, 5, 4, Dùng độ lệch chuẩn để so sánh độ biến thi n NSLĐ jữa tổ ta có kết luận sau: a ∂1>∂2 b ∂1...
 • 5
 • 1,518
 • 52

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN NGUYÊN THỐNG KÊ ( CO ĐÁP ÁN)

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ ( CO ĐÁP ÁN)
... hàng A (triệu đồng) 2262,8 tháng (triệu đồng) 2448,6 tháng so với tháng (% ) +3.3 B 2197,6 2062,4 -1.5 C 975,6 1088,1 +8,6 Chỉ số tổng hợp khối lượng hàng tiêu thụ tháng so với tháng (% ) (lấy số ... độ lệch tiêu chuẩn kg Kết luận rút ra: a.Biến thi n chiều cao cân nặng b.Chiều cao biến thi n nhiều biến thi n cân nặng c.Chiều cao biến thi n biến thi n cân nặng d.Chưa thể rút kết luận Câu 16: ... loại sp, số liệu cho bảng: Phân xưởng Kì gốc Sản lượng(cái) Giá thành đv Kỳ báo cáo Sản lượng (cái) Giá thành đơn A 1000 (1 000đ) 10 8000 vị (1 000đ) B 2500 12 3000 11,5 C Tông 4500 8000 13 1000...
 • 5
 • 5,634
 • 158

Tài liệu Đề cương bài giảng tham khảo môn học thuyết Tài chính - Tiền tệ doc

Tài liệu Đề cương bài giảng tham khảo môn học Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ doc
... ti liu ny khụng th thay th giỏo trỡnh thuyt Ti chớnh- tin t ca trng i hc Ngoi thng ChapterI: Fundamentals of Money Mc lc CHƯƠNG I: LUậN CHUNG Về TIềN Tệ .15 I Khỏi nim tin t ... ti liu tham kho nờn c: Cỏc bỏo v cú liờn quan ti kinh t v ti chớnh Finance- Zvi Bodie & Robert C Merton- Prentice Hall Publisher, 2000 Tin t, ngõn hng v th trng ti chớnh Fredric S Mishkin- NXB ... qun ngoi hi l thu hỳt cng nhiu ngoi hi cng tt, kim soỏt cht ch v hn ch mc hp nht cỏc lung ngoi hi biờn gii quc gia, cựng ú l vic qun nghiờm ngt d tr ngoi hi quc gia Chớnh sỏch qun lý...
 • 160
 • 646
 • 5

Đề kiểm tra tham khảo môn Vật 12 pps

Đề kiểm tra tham khảo môn Vật lý 12 pps
... k=100N/m khối lượng vật treo m=200g, lấy g=10m/s Từ vị trí cân kéo vật xuống đoạn cm buông nhẹ vật dao động điều hoà Lực hồi phục có độ lớn cực đại A 9N B 6N C 8N D 4N Câu 26: Một vật dao động điều ... vận tốc vật có hướng ngược A Điểm H B Điểm N C Điểm K D Điểm M Câu 22: Sóng ngang truyền môi trường nào? A Rắn, lỏng khí B Lỏng khí C Rắn mặt thoáng chất lỏng D Khí rắn Câu 23: Một lắc vật lí ... sóng mặt nước bao nhiêu? A v = 26m/s B v = 26cm/s C v = 52m/s D v = 52cm/s - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ...
 • 2
 • 171
 • 1

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT THAM KHẢO MÔN VẬT - KHỐI 12 ppt

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ - KHỐI 12 ppt
... theo chương trình chuẩn) Đồ thị li độ vật cho hình vẽ bên, phương x trình phương trình dao động vật A 2  t ) T 2 C x = Acos t T A x = Acos( 2  t ) T O 2 -A D x = Asin t T B x = Asin( T t ... dài thời gian sau ngừng ánh sáng kích thích, xảy với vật rắn C Hiện tượng quang hóa tượng phản ứng hóa học xảy tác dụng ánh sáng Năng lượng cần thi t để phản ứng xảy lượng phôton có tần số thích ... sai mẫu nguyên tử Bo? A Tiên đề trạng thái dùng: Nguyên tử tồn trạng thái có lượng xác định gọi trạng thái dừng Trong trạng thái dừng nguyên tử xạ lượng B Tiên đề xạ hay hấp thụ: Khi nguyên...
 • 5
 • 85
 • 0

Đề tham khảo môn Toán CKI

Đề tham khảo môn Toán CKI
... Lớp :…………………… ĐỀ THAM KHẢO MƠN TỐN CUỐI KÌ I 1/ Đặt tính tính : 435 x 709 52029 : 423 10570 : 302 24012 : 276 …………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tên :…………………… Lớp :…………………… ĐỀ THAM KHẢO MƠN TỐN CUỐI KÌ I 1.Đặt tính tính: 56345 + 356245 673547 - 26754 ... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tên :…………………… Lớp :…………………… ĐỀ THAM KHẢO MƠN TỐN CUỐI KÌ I Bi 1: a) Âàût räưitênh (1 âiãøm ) 32756+25897 92134 -15675 21893 x 208...
 • 8
 • 189
 • 0

Đề tham khảo môn access

Đề tham khảo môn access
... điều khiển hình sau 25 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG -ĐỀ ÔN THI HẾT MÔN MS ACCESS – ĐỀ SỐ THỜI GIAN : 120 PHÚT Tạo bảng , thiết lập mối quan hệ nhập liệu vào bảng theo ... thông tin sau : “ACC002”; “LẬP TRÌNH ACCESS NÂNG CAO”; 40000 Tạo form HOADON hình sau : Yêu cầu : a Nếu chứng từ nhập tiêu đề HÓA ĐƠN NHẬP SÁCH, ngược lại tiêu đề HÓA ĐƠN XUẤT SÁCH b Số chứng từ ... chứng từ nhập tiêu đề HÓA ĐƠN NHẬP SÁCH, ngược lại tiêu đề HÓA ĐƠN XUẤT SÁCH Tạo bảng DKHIEN hình bên : Yêu cầu : Khi click nút thực hoạt động chức Click nút VỀ CSDL lại CSDL access; Click nút...
 • 44
 • 361
 • 3

Đề tham khảo kiểm tra 12 quang học

Đề tham khảo kiểm tra lý 12 quang học
... 0,514µm; C 15.10-3m; D 12, 85.10-3m 14/ Phát bi u sau ây ÚNG ? A Quang ph v ch phát x không ph thu c vào thành ph n ngu n sáng; B Trong quang ph h p th c a natri v ch màu vàng; C Quang ph v ch ch t ... chàm, tím 16/ Phát bi u sau ây KHÔNG ÚNG ? A Quang ph c a ánh sáng bóng èn dây tóc quang ph liên t c; B Quang ph liên t c ph thu c vào nhi t ngu n sáng; C Quang ph liên t c ph thu c vào thành ph n ... t cao phát ra; D Tùy theo i u ki n nhi t , m t ch t có th phát quang ph liên t c ho c quang ph h p th 15/ B n v ch c trưng cho quang ph c a hydro A , lam, chàm, tím; B , cam, chàm, tím; C l...
 • 2
 • 164
 • 0

Đề tham khao môn văn

Đề tham khao môn văn
... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VĂN - NĂM HỌC 2009 - 2010 Trường THPT Bắc Trà My ******************** Câu ( điểm ... sắc nghệ thuật đoạn thơ, cần làm bật hình tượng người lính đoạn thơ trích đề bài: *Giới thiệu vấn đề( mở bài) kết thúc vấn đề( kết ): 1,0 điểm *Về nội dung: ( 3,0 điểm ) Đoạn thơ khắc hoạ hình ảnh ... khát vọng để hành động đem lại sống thiết thực cho - Vấn đề lí tưởng niên nói chung thân nói riêng ( Nêu dẫn chứng bình luận mở rộng vấn đề ) * Bài học nhận thức hành động thân: Nhận thức vai trò...
 • 4
 • 146
 • 0

Gián án De tham khao mon sinh

Gián án De tham khao mon sinh
... ngun sinh -> đại cổ sinh -> đại trung sinh -> đại tân sinh Đại thái cổ -> đại cổ sinh -> đại ngun sinh -> đại trung sinh -> đại tân sinh Đại thái cổ -> đại ngun sinh -> đại trung sinh -> đại cổ sinh ... tiền sinh học-tiến hóa sinh học tiến hóa sinh học-tiến hóa tiền sinh học-tiến hóa hóa học tiến hóa tiền sinh học – tiến hóa sinh học-tiến hóa hóa học tiến hóa lý học- tiến hóa hóa học-tiến hóa sinh ... cổ -> đại ngun sinh -> đại trung sinh -> đại cổ sinh -> đại tân sinh Đại tân sinh -> đại ngun sinh -> đại cổ sinh -> đại trung sinh -> đại thái cổ Bò sát khổng lồ chiếm ưu tuyệt đối kỉ Jura Tam...
 • 5
 • 130
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tham khảo môn vật lý 11đề tham khảo môn lýde on thi hoc sinh gioi tham khao mon vat ly lop8tài liệu tham khảo môn vật lýtài liệu tham khảo môn nguyên lý kế toántài liệu tham khảo môn địa lý kinh tếtài liệu tham khảo môn địa lýđề tham khảo môn toán lớp 9đề tham khảo môn toán lớp 8sach tham khao mon vat ly lop 9đề thi hết môn dược lýsach tham khao mon vat ly lop 10sach tham khao mon dia lyđề tham khảo môn toán khối 9 hoc ki1đáp án đề tham khảo môn toán khối d nawm 2007Thời hiệu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu trong BLDS 2015Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của nấm Isaria japonica và Phellinus pini ở vùng Bắc Trung Bộ (LA tiến sĩ)Everest brochure Everest 2016 Everest 2016Chuyên đề tốt nghiệpchuyên đề hoàn chỉnh CUONGVề mã constacyclic nghiệm lặp trên vành chuỗi hữu hạn (LA tiến sĩ)Cơ học lượng tử là một trong những lý thuyết cơ bản của vật lý họcHoạt động của Ngân hàng Đông Dương từ năm 1875 đến năm 1945 (LA tiến sĩ)Điều khiển độ căng của phân tử ADN trong dung môi phi tuyến bằng kìm quang học (LA tiến sĩ)ẢNH HƯỞNG của BIẾN ĐỘNG TĂNG GIÁ dầu đến TRỒNG CHÈ ở THÁI NGUYÊNNGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÊN BỆNH NHÂN CÓ PHÂN SUẤT TỐNG MÁU THẤT TRÁI GIẢM (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng xương nhân tạo, máu tủy xương tự thân điều trị khớp giả xương dài chi dưới (LA tiến sĩ)xây dựng tính toán thiết kế trạm xử lý nướcNghiên cứu ảnh hưởng của kết cấu cốt đến một số tính chất của composite vải dệt kimNghiên cứu đặc điểm cấu tạo hình dáng phần dưới cơ thể học sinh nữ lứa tuổi 15 17 ở hà nộiNghiên cứu tính năng ủi của một số chủng loại vảiNghiên cứu một số chỉ số huyết động của động mạch thận và mức lọc cầu thận ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mối quan hệ giữa bề mặt cơ thể người và phương pháp thiết kế ba chiềuNghiên cứu phát triển thương hiệu thời trang việt namNghiên cứu phân loại đặc điểm cơ thể sinh viên nam lứa tuổi 21 trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật vinatex
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập