1671 palindromes

Lê huyền tông ( 1663 – 1671) pot

Lê huyền tông ( 1663 – 1671) pot
... tuổi, nối hy tông ( 1676 1705) Niên hiệu : Vĩnh Trị ( 1676 1680) Chính Hòa ( 1681 1705) Hy Tông có tên Duy Cáp ( có sách chép Duy Hợp), thứ Thần Tông em Gia Tông Khi Thần Tông qua ... năm mất, thọ 54 tuổi dụ tông ( 1705 1728) Niên hiệu: Vĩnh Thịnh ( 1706 1719) Bảo Thái ( 1720 1729) Vua húy Duy Đường, trưởng Hy Tông, nhường năm Ất Dậu ( 1705) Sau lên đổi tên niên hiệu ... 1705 1719) Bảo Thái ( 1720 1729) Tháng Giêng năm Tân Hợi ( 1731) Thái Thượng hoàng mất, thọ 52 tuổi Hôn đức công ( 1729 1732) Niên hiệu: Vĩnh Khánh LÊ THUẦN TÔNG ( 1732 1735) Niên hiệu :Long...
  • 8
  • 63
  • 0

Aggregate and spatial distributions of DNA palindromes and their applications to replication origins prediction in some viral genomes

Aggregate and spatial distributions of DNA palindromes and their applications to replication origins prediction in some viral genomes
... the palindrome provides a binding site for DNA- binding proteins which are often dimeric in structure Such double binding markedly increases the strength and specificity of the binding interaction ... from one kind of herpesvirus to another Most herpesviruses have one to two copies of latent and lytic origins Presence of palindromes around replication origins is prevalent in both latent and lytic ... (3): Computing the Window score: The score of a window in the genome is simply the total of the scores of all the palindromes occurring in this window A palindrome is considered in the window if...
  • 112
  • 111
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng thuật toán máy vector hỗ trợ trong phân loại thông tin văn bản trên hệ thống website tuyển dụng (tt)Quản trị rủi ro trong hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Kiên GiangThiết kế Dây chuyền công nghệ sản xuất bia chai công suất 30000 chai một giờNghiên cứu phương pháp tư vấn dựa trên hành vi người dùng mạng xã hội (LV thạc sĩ)Grade 4 math wisconsin 06ôn tập kì 2 môn tin học lớp 5.mớiGrade 4 math oregon 05Grade 4 math pennsylvania 06Grade 4 math pennsylvania 07Grade 4 math mississippi 10 answersNghiên cứu phương pháp dự đoán lỗi phần mềm liên dự án (tt)Giới thiệu 03 đề thi máy tính cầm tay casio vật lý hay -có lời giải chi tiếtNghiên cứu giao thức MQTT(Message Queue Telemetry Transport) và ứng dụng thu thập dữ liệu cảm biến theo MQTT (LV thạc sĩ)Xác định bài viết chứa ý định người dùng trên diễn đàn (LV thạc sĩ)Grade 4 math north carolina 08 answersXác định vị trí người dùng bằng điện thoại di động (LV thạc sĩ)Xác định vị trí người dùng bằng điện thoại di động (tt)Grade 4 math tennessee 09 item sampler answersNghiên cứu áp dụng khung quản trị kiến trúc hướng dịch vụ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu áp dụng khung quản trị kiến trúc hướng dịch vụ (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập