63975 freetime actitivities

Unit 14: Freetime Fun

Unit 14: Freetime Fun
... Period 87: Unit 14: freetime fun Period: 87 – B1,2 – page 144-145 New words - (a) cartoon: phim hoạt hình - (a) fistful:...
 • 14
 • 1,529
 • 6

Anh văn 7 - fourteen: Freetime fun - Phần 1 potx

Anh văn 7 - fourteen: Freetime fun - Phần 1 potx
... a question: What does Hoa’s family in their freetime? -They talk about their day, usually read and sometimes play chess What Lan’s family in their freetime? Her family watches TV every night ... We like to different things Rewrite them into the notebook -I like to watch TV c Would you like to have dinner at my house tonight? -I’d love to News in English: Answer the questions Series: ... usually in your freetime? Do you like always to watch TV? What is your favorite program? Does your Mom? Dad like to watch TV? What does he/ she prefer to in his/ her Students’ answers freetime? Ask...
 • 5
 • 165
 • 0

Anh văn 7 - Unit fourteen: Freetime fun - Phần 2 docx

Anh văn 7 - Unit fourteen: Freetime fun - Phần 2 docx
... questions exceptions Talk about you: - Do you like to see a movie? -Which program you like best? -How often you go to the movie theater? Rewrite these duties into the -When you usually go to the movie ... sentences have Notes these sentences: - Would you like to+ V infinitive Using the invitations to make up -What would you like to+ V infinitive other dialogue -Can you make it on ? @ Use the invitations ... and correct their mistakes Make questions: Answer these questions - Which program will they see? They will see a cowboy movie - When will they see it? They will see it on Sunday night 3, Practice...
 • 4
 • 571
 • 1

Anh văn 7 - Unit fourteen: Freetime fun - Phần 3 potx

Anh văn 7 - Unit fourteen: Freetime fun - Phần 3 potx
... questions in their home 30 years ago? What did they always after Can answer by Vietnamese and dinners? English Where did they watch TV? What color were the TV programs 30 Note years ago? new words ... their TV home nowadays? the Practice these words correct answers: Only a few people had TV sets 30 years ago They watched TV after dinners and Listen to teacher and repeat this they gathered both ... Close the books and answer reading again the questions Have them close the books and look at 3, Practice the pictures to answer the questions again Then ask them to ask and answer in front...
 • 5
 • 321
 • 1

Anh văn 7 - Unit fourteen: Freetime fun - Phần 4 doc

Anh văn 7 - Unit fourteen: Freetime fun - Phần 4 doc
... groups -What about you? What kinds of program you like? Why? -Which program you prefer? Rewrite these sentences into -What you think about the TV books programs for teenagers in Viet Nam? -Are ... questions: 4, Production Talk about you -What is the most popular TV show in a lot of countries? The most popular TV shows are series in a lot of countries This question you can practice -What many ... and give the correct answers: -No, because there aren’t any good programs for teenagers Rewrite them into notebooks -Ba watches sports shows, cartoons and movies -Nga likes to watch programs about...
 • 5
 • 252
 • 2

Anh văn 7 - Unit fourteen: Freetime fun - Phần 5 ppt

Anh văn 7 - Unit fourteen: Freetime fun - Phần 5 ppt
... to teacher - Children’s programs: C T thiếu nhi - Early News: Bản tin chào buổi sáng Talk about these program - Weather forecast: Dự báo thời tiết - The World Today: Thế giới ngày - Movie: “ ... Listen and give the correct time - a at five Give the keys - b at six Listen to the tape again and - c at ten past ten correct the mistakes - d at a quarter past six - e at seven * We know that nowadays ... question: In which programs notebooks these scenes usually appear? The moffats- pop music Contestants- TV contests Sherlock Holmes- imports Play the tape and ask students to repeat while they listening...
 • 6
 • 250
 • 0

Giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: Unit fourteen: Freetime fun doc

Giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: Unit fourteen: Freetime fun doc
... Teaching date: Period 87 Unit fourteen: Freetime fun A/ Time for TV ( A2 + A4 ) I/ Objectives By the end of the lesson the students continue to speak about activities in the freetime and review the ... Do exercise 2,3 sbt V/ Draw experience Preparatory date: Teaching date: Period 88 Unit fourteen: Freetime fun A/ Time for TV ( A3 ) I/ Objectives By the end of the lesson, the students will ... reading Rewrite part: complete the summary Preparatory date: Teaching date: Period 89 Unit fourteen: Freetime fun B/ Whats on?( B1+ B4) I/ Objectives By the end of the lesson, the students will...
 • 45
 • 655
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 1: A-1 . ppsx

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 1: A-1 . ppsx
.. . cartoons / movies Consolidation: -Ask Ss to note the main content of the lesson 5.Homework: - Ask Ss to the exercise a 1+2in the work book( p 87- 88) .. . main structures: Would you like + to- infinitive ? Prefer to / doing smt to smt else Ask Ss to write the name of some programmes in English News in English: tin tiếng anh Series : The adventure .. . Children programmes TV Programme B Presentation *Presentation: T introduces the lesson by anwsering the questions:  Do you often watch TV?  What time you watch TV?  What is your favorite...
 • 4
 • 674
 • 7

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 2: A-2. pot

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 2: A-2. pot
.. . Pop concert: chương trình nhạc pop Hanoi Opera house: nhà hát lớn Hà Nội Classical concert: hòa nhạc cổ điển Fansland: rạp Fansland Detective movie: pim trinh thám New Age theater: rạp hệ *While-reading .. . Early news B.Presentation: *Pre-reading and listening -Ask Ss to look at the advertisements in the text book &listen to the explanation of them Ha noi Youth Culture House: nhà văn hóa Thanh niên .. . about .? What about ? Let’s + V-infinitive * Post- reading and listening -Ask ss to read aloud their own dialogues Consolidation: - Ask Ss to retell the mainn form structures are in the lesson...
 • 5
 • 604
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 3: A-3. pot

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 3: A-3. pot
.. . content of the reading without text book Consolidation : - Ask Ss to give the main content of the reading : The development of TV 5.Homework: - Ask Ss to the exercise3+4( p 89) in the work book .. . watch TV now ? - Provide some new words TV owners: nhà có TV Gather: tụ tập, tập trung Any more: ( câu phủ định) không No longer: ( câu khẳng định) -Ask Ss to work in pairs to read the reading .. . Early news  Films  Sport shows  Music shows  Discovery program B Presentation: *Pre-reading -Introduce the lesson by ask Ss to look at the pictures in the book and then describe the pictures...
 • 4
 • 774
 • 3

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 4: B1 &B2. pdf

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 4: B1 &B2. pdf
.. . What is .VTV1 tonight ( a in b on c at ) Consolidation : - Ask Ss to give the main content of the lesson : The TV programs the teengers like Home work: - Ask Ss to the exercise B1 ( p: 90 ) in .. . the verb : Prefer -V-ing to + Ving .? Ex: I prefer watching TV to listening to music B.Presentation *Presentation: -Ask Ss to look at the picture in the book and then answer the question :  What .. . cartoon? - Introduce the lesson and play the tape the first time, then introduce the new words: - Like to do/ doing: thích làm Prefer doing smt: thích làm Sport shows: chương trình thể thao trình...
 • 4
 • 919
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 5: B3 &B4. pot

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 5: B3 &B4. pot
.. . Moffats band: ban nhạc Mofats Four contestants of “The road to the Olympia Peak : thí sinh đường lê đỉnh Olympia The famous detective Sherlock Holmes: thám tử lừng danh Sherlock Homes Audience: khan .. . chương trình tọa đàm TV talk shows: Ordinary characters: nhân vật đời thường Satellite TV: uyền hình vệ tinh Cable TV: truyền hình cáp A wide variety of programs: đa dạng chương trình -Share the .. . Receive Cities Show Like 10.Possible -Ask Ss to read the reading Consolidation: -Ask ss to give the main content of the lesson Home work: - Ask Ss to the exercise B.2+3+4 ( p91)in the work book...
 • 4
 • 2,248
 • 0

UNIT 14: FREETIME FUN

UNIT 14: FREETIME FUN
... Grade UNIT 14: FREETIME FUN 27 satellite/possible/from/variety/programs/with/cable/it’s/choose/wide/of/and/to/a/TV...
 • 2
 • 187
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu trạng thái stress và khả năng tư duy logic ở học sinh trường THPT thanh oai b, huyện thanh oai, thành phố hà nộiỨng dụng CNTT xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy – học môn sinh lý học nguời động vậtỨng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn sinh lý người động vật từ chương i đến chương VIIĐiều tra mức độ nhận thức về sức khỏe sinh sản và giới tính của học sinh trường THPT cẩm giàng – hải dươngCâu hỏi và đáp án ôn thi chẩn đoán hình ảnh phần cơ xương khớp chuyên khoa 1100 bài tập hình học vào lớp 10 (có hướng dẫn giải chi tiết)Bài giảng thẩm định tín dụngGiáo án nhập môn tin học: Giới thiệu về máy tính điện tử; hệ điều hànhChỉ đạo hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường Tiểu học huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ))Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong thực hiện chương trình giáo dục nhà trường ở trường trung học cơ sở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Tuyên Quang (LV thạc sĩ))Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm văn phòng phẩm của công ty cổ phần tập đoàn thiên long đến năm 2020Điều kiện KarushKuhnTucker trong bài toán tối ưu hàm rlồi (LV thạc sĩ))Bài tập quan hệ vuông góc(có lời giải chi tiết) file WordNghiên cứu bệnh sán lá ruột ở gà tại một số địa phương tỉnh Thanh Hóa và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ))Chủ đề :“Vấn đề môi trường hiện nay”skkn một số biện pháp giúp trẻ ăn ngon miệngskkn một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường mầm nonskkn mọt số BIỆN PHÁP gây HỨNG THÚ CHO TRẺ HOẠT ĐỘNG âm NHẠCVẾT NHẠN LƯNG TRỜI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập