16240 speaking corner 4

IELTS SPEAKING TEST 4

IELTS SPEAKING TEST 4
... interfere in other people’s lives, even if they are famous Thank you That is the end of the speaking test ...
 • 4
 • 127
 • 0

Tổng Hợp Đề Thi IELTS Speaking Tháng 4 Năm 2015

Tổng Hợp Đề Thi IELTS Speaking Tháng 4 Năm 2015
... together? - What you think about being a leader in a group of people? - What qualities does he/she need to possess? Đề Thi IELTS Speaking Tháng Năm 2015 - Tại Malaysia (Academic) IELTS Speaking Part ... on reading? - Can you compare between reading and watching TV? Đề Thi IELTS Speaking Tháng Năm 2015 - Tại Mongolia (Academic) IELTS Speaking Part 1: - What is your full name? - Can I see your ID? ... others IELTS Speaking Part 3: - Is featuring famous artists important for a movie's success? - Do you think people in different stages of life will choose different types of movies? Why? - Do you think...
 • 3
 • 168
 • 1

Lesson plan 12-Unit 4-Speaking

Lesson plan 12-Unit 4-Speaking
... curriculumn, core , tuition fees, state school, primary education, secondary education…) - T leads to the lesson : You will practise speaking about the school education system in Vietnam Pre –speaking - ... to act out their dialoues Gives feedback and comments Consolidation Confirms the content of the lesson There are three levels of education in Vietnam – preschool, primary education and secondary ... upper secondary school Homework: (2ms) Asks Ss learn by heart new words Preparation for the next lesson () - Prepare for section : Listening Self – evaluation : ………………………………………………………………………… ...
 • 4
 • 540
 • 1

Anh 10 Cb Unit 4 Speaking

Anh 10 Cb Unit 4 Speaking
... She also likes (10) ……, (11)…… and the different (12) at school Task 4: Summary of the interview (Key) Fill the blanks with ONE suitable word or phrase Hanh is now in (1) grade 10 at Nguyen Gia ... to school in the morning and often has (4) ……each morning After each period, she has a (5)……She has different (6) …… like oral tests, 15-minute tests, 45 -minute tests and the final exams at the ... like? What you like best about your school? Task 4: Summary of the interview (With book closed) Fill the blanks with ONE suitable word or phrase Hanh is now in (1) …… at Nguyen Gia Thieu High School...
 • 11
 • 3,211
 • 14

Unit 4-speaking

Unit 4-speaking
...
 • 13
 • 275
 • 0

Unit 4: LESSON - SPEAKING

Unit 4: LESSON - SPEAKING
... education 3-4 In an Infant or Primary School 4-5 1-3 Primary education Age From-to) Childcare environment Pre-school Grade/Year (From-to) 5-7 4-6 8-1 0 7-9 1 1-1 4 1 0-1 1 1 4-1 6 GCSE HOMEWORK: - Prepare ... Grade/Year Age education (From-to) (From-to) Nursery 3-4 Kindergarten 4-5 Primary education 1-5 6-1 0 Secondary school Lower secondary 6-9 1 1-1 4 Pre-school Upper secondary 1 0-1 2 1 5-1 7 optional Compulsory ... education Age (From-to) Nursery Pre-school Grade/Year (From-to) 3-4 Kindergarten 4-5 Primary education 1-5 6-1 0 Secondary school Lower secondary 6-9 optional 1 1-1 4 Upper secondary 1 0-1 2 1 5-1 7 Compulsory...
 • 12
 • 184
 • 0

Unit 4 - Speaking - DTH

Unit 4 - Speaking - DTH
... Quoc Viet High School - Listen - Read in pairs - Group works Task - Complete the interview in pair in minutes - Go round and provide help - Check ss’ feedbacks and correct - Have ss practise the ... pairs - Correct ss’ pronunciation - Work in pairs - Give feedbacks - Practise reading the interview in pairs * Answers: A B C D E F G While – speaking Task 2: - Work in pairs to make interview - ... necessary - Ask some students to report and give feedback - Correct the students’ work and give remark Post – speaking: Task 3: - Ask ss to read the example - Read and tudy the example - Have ss...
 • 3
 • 189
 • 0

Unit 4: VOLUNTEER WORK...SPEAKING

Unit 4: VOLUNTEER WORK...SPEAKING
... directing the traffic 4 Which activity they take part in? Decide which of the following activities are volunteer work •Taking part in an excursion •Helping people in remote or mountainous areas •Giving ... dialogue and then make similar conversations, using the activities that follow T A:- What kind of volunteer work are you participating in? B:- We’re helping people in mountainous areas A:- What ... intersections * Helping old people and young children to cross the road Mo el 2: MODEL 2: A:- What kind of volunteer work are you participating in? B:- We’re Helping old or sick people A:- What exactly are...
 • 25
 • 1,613
 • 8

UNIT 4 - SPEAKING (G12)

UNIT 4 - SPEAKING (G12)
... Primary education Grade from-to Nursery Age from-to 3 -4 Kindergarten 4- 5 1-5 Optional 6-1 0 Compulsory Lower Secondary 6-9 Secondary education Upper Secondary 1 0-1 2 1 1- 14 1 5-1 7 Optional/ National Examination ... Lower Secondary 6-9 Upper Secondary 1 0-1 2 Compulsory Lower secondary 7-9 1 1- 14 1 5-1 7 Optional/ National Examination for GCSE Upper secondary 1 0-1 1 Age from-to 3-5 Optional 5-1 0 1 1- 14 Compulsory/ ... Grade from-to Age from-to Grade from-to Nursery 3 -4 Childcare Environment Pre-school Optional Kindergarten Primary Education Secondary Education 4- 5 In an Infant or Primary school 1-5 6-1 0 1-6 Lower...
 • 9
 • 166
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về sự lựa CHỌN CON ĐƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA và bản CHẤT KINH tế CHỦ NGHĨA xã hộiTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ lý LUẬN về GIÁ TRỊ TRONG bộ tư bản của các mácTHAM LUẬN BỒI DƯỠNG học sinh giỏi môn Hóa học cực hayTHAM LUẬN BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤCTham luận Giải pháp nâng cao chất lượng dạy họcTHAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINHDạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học sư phạm kĩ thuậtTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU tóm tắt bộ tư bản của các mácĐỀ THI TIẾNG ANH công chức hồ chí minh CÓ ĐÁP ÁN 2016BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ các CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về TUẦN HOÀN CHU CHUYỂN tư bản và vấn đề vốn CHO CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa ở nước TA HIỆN NAYBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ SAU đại học, vận DỤNG các QUY LUẬT TRONG QUẢN lý KINH tếBÀI GIẢNG điện tử KINH tế CHÍNH TRỊ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHUYÊN đề SAU đại họcTính theo phương trình Hóa học100 mẫu câu giao tiếp tiếng nhật thông dụngKiểm tra 15 phút môn Hóa học 9 kèm đáp ánTHONG TU 15 2017 QUY DINH CHE DO LAM VIEC DOI VOI GIAO VIENTOEFL PRACTICAL TESTS MỚI NHẤT có đáp án đầy đủ.Phân tích sự lãnh đạo của đảng với việc xây dựng nhà nước pháp quyềnHoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Đăng ký
Đăng nhập