16240 speaking corner 4

IELTS SPEAKING TEST 4

IELTS SPEAKING TEST 4
... interfere in other people’s lives, even if they are famous Thank you That is the end of the speaking test ...
 • 4
 • 43
 • 0

Tổng Hợp Đề Thi IELTS Speaking Tháng 4 Năm 2015

Tổng Hợp Đề Thi IELTS Speaking Tháng 4 Năm 2015
... together? - What you think about being a leader in a group of people? - What qualities does he/she need to possess? Đề Thi IELTS Speaking Tháng Năm 2015 - Tại Malaysia (Academic) IELTS Speaking Part ... on reading? - Can you compare between reading and watching TV? Đề Thi IELTS Speaking Tháng Năm 2015 - Tại Mongolia (Academic) IELTS Speaking Part 1: - What is your full name? - Can I see your ID? ... others IELTS Speaking Part 3: - Is featuring famous artists important for a movie's success? - Do you think people in different stages of life will choose different types of movies? Why? - Do you think...
 • 3
 • 123
 • 1

Lesson plan 12-Unit 4-Speaking

Lesson plan 12-Unit 4-Speaking
... curriculumn, core , tuition fees, state school, primary education, secondary education…) - T leads to the lesson : You will practise speaking about the school education system in Vietnam Pre –speaking - ... to act out their dialoues Gives feedback and comments Consolidation Confirms the content of the lesson There are three levels of education in Vietnam – preschool, primary education and secondary ... upper secondary school Homework: (2ms) Asks Ss learn by heart new words Preparation for the next lesson () - Prepare for section : Listening Self – evaluation : ………………………………………………………………………… ...
 • 4
 • 481
 • 1

Anh 10 Cb Unit 4 Speaking

Anh 10 Cb Unit 4 Speaking
... She also likes (10) ……, (11)…… and the different (12) at school Task 4: Summary of the interview (Key) Fill the blanks with ONE suitable word or phrase Hanh is now in (1) grade 10 at Nguyen Gia ... to school in the morning and often has (4) ……each morning After each period, she has a (5)……She has different (6) …… like oral tests, 15-minute tests, 45 -minute tests and the final exams at the ... like? What you like best about your school? Task 4: Summary of the interview (With book closed) Fill the blanks with ONE suitable word or phrase Hanh is now in (1) …… at Nguyen Gia Thieu High School...
 • 11
 • 2,622
 • 14

Unit 4-speaking

Unit 4-speaking
...
 • 13
 • 254
 • 0

Unit 4: LESSON - SPEAKING

Unit 4: LESSON - SPEAKING
... education 3-4 In an Infant or Primary School 4-5 1-3 Primary education Age From-to) Childcare environment Pre-school Grade/Year (From-to) 5-7 4-6 8-1 0 7-9 1 1-1 4 1 0-1 1 1 4-1 6 GCSE HOMEWORK: - Prepare ... Grade/Year Age education (From-to) (From-to) Nursery 3-4 Kindergarten 4-5 Primary education 1-5 6-1 0 Secondary school Lower secondary 6-9 1 1-1 4 Pre-school Upper secondary 1 0-1 2 1 5-1 7 optional Compulsory ... education Age (From-to) Nursery Pre-school Grade/Year (From-to) 3-4 Kindergarten 4-5 Primary education 1-5 6-1 0 Secondary school Lower secondary 6-9 optional 1 1-1 4 Upper secondary 1 0-1 2 1 5-1 7 Compulsory...
 • 12
 • 158
 • 0

Unit 4 - Speaking - DTH

Unit 4 - Speaking - DTH
... Quoc Viet High School - Listen - Read in pairs - Group works Task - Complete the interview in pair in minutes - Go round and provide help - Check ss’ feedbacks and correct - Have ss practise the ... pairs - Correct ss’ pronunciation - Work in pairs - Give feedbacks - Practise reading the interview in pairs * Answers: A B C D E F G While – speaking Task 2: - Work in pairs to make interview - ... necessary - Ask some students to report and give feedback - Correct the students’ work and give remark Post – speaking: Task 3: - Ask ss to read the example - Read and tudy the example - Have ss...
 • 3
 • 152
 • 0

Unit 4: VOLUNTEER WORK...SPEAKING

Unit 4: VOLUNTEER WORK...SPEAKING
... directing the traffic 4 Which activity they take part in? Decide which of the following activities are volunteer work •Taking part in an excursion •Helping people in remote or mountainous areas •Giving ... dialogue and then make similar conversations, using the activities that follow T A:- What kind of volunteer work are you participating in? B:- We’re helping people in mountainous areas A:- What ... intersections * Helping old people and young children to cross the road Mo el 2: MODEL 2: A:- What kind of volunteer work are you participating in? B:- We’re Helping old or sick people A:- What exactly are...
 • 25
 • 1,476
 • 8

UNIT 4 - SPEAKING (G12)

UNIT 4 - SPEAKING (G12)
... Primary education Grade from-to Nursery Age from-to 3 -4 Kindergarten 4- 5 1-5 Optional 6-1 0 Compulsory Lower Secondary 6-9 Secondary education Upper Secondary 1 0-1 2 1 1- 14 1 5-1 7 Optional/ National Examination ... Lower Secondary 6-9 Upper Secondary 1 0-1 2 Compulsory Lower secondary 7-9 1 1- 14 1 5-1 7 Optional/ National Examination for GCSE Upper secondary 1 0-1 1 Age from-to 3-5 Optional 5-1 0 1 1- 14 Compulsory/ ... Grade from-to Age from-to Grade from-to Nursery 3 -4 Childcare Environment Pre-school Optional Kindergarten Primary Education Secondary Education 4- 5 In an Infant or Primary school 1-5 6-1 0 1-6 Lower...
 • 9
 • 141
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng hệ điều hành mã nguồn mở uclinux cho các hệ thống nhúng dùng vi điều khiển có nhân vi xử lý 32NGHIÊN cứu các yếu tố CẠNH TRANH DỊCH vụ OTT tại DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG VIỆT NAMPhân tích các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam (BIDV) chi nhánh chương dươngTĂNG CƯỜNG CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂNĐánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Rắn Công Nghiệp Tại Khu Công Nghiệp Thụy Vân, Tỉnh Phú ThọNghiệp Vụ Kinh Doanh Ngoại Tệ (Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại 2)TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đại ĐOÀN kết VÀ sự vận DỤNG CỦA ĐẢNG VÀO CÔNG CUỘC đổi mới ở nước TA HIỆN NAYCHẾ TẠO MẠCH IN THỦ CÔNG TẠI PHÒNG NGHIÊN CỨUNGHIÊN cứu ỨNG DỤNG MẠNG cảm BIẾN KHÔNG dây CHO NGÔI NHÀ THÔNG MINHBỘ 40 ĐỀ THI VẬT LÝ 8 HK1 (2014-2015)TÀI LIỆU THAM KHẢO ý NGHĨA PHÁT HUY sức MẠNH đại ĐOÀN kết TOÀN dân tộc TRONG sự NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN đại HÓA đối với GIỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ hội CHỦ NGHĨA ở nước TAMô hình kênh trong truyền thông kết hợp FSONG PON2Nâng cao chất lượng ĐTN trên địa bàn tỉnh quảng ninhNghiệp Vụ Bảo Lãnh (Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại 2)Nghiệp Vụ Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu (Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại 2)THỰC TRẠNG DU LỊCH văn hóa tại đền TRẦN NAM ĐỊNHBiện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại bưu điện tỉnh bắc giangchuyen de vốn lưu động và một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất và thương mại đại hoàng trong giai đoạn 2013 2015 2016Áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong công ty cổ phần may phú dụThực trạng các phần hành kế toán tại công ty TNHH hoàng vũ
Đăng ký
Đăng nhập