16240 speaking corner 4

IELTS SPEAKING TEST 4

IELTS SPEAKING TEST 4
... interfere in other people’s lives, even if they are famous Thank you That is the end of the speaking test ...
 • 4
 • 91
 • 0

Tổng Hợp Đề Thi IELTS Speaking Tháng 4 Năm 2015

Tổng Hợp Đề Thi IELTS Speaking Tháng 4 Năm 2015
... together? - What you think about being a leader in a group of people? - What qualities does he/she need to possess? Đề Thi IELTS Speaking Tháng Năm 2015 - Tại Malaysia (Academic) IELTS Speaking Part ... on reading? - Can you compare between reading and watching TV? Đề Thi IELTS Speaking Tháng Năm 2015 - Tại Mongolia (Academic) IELTS Speaking Part 1: - What is your full name? - Can I see your ID? ... others IELTS Speaking Part 3: - Is featuring famous artists important for a movie's success? - Do you think people in different stages of life will choose different types of movies? Why? - Do you think...
 • 3
 • 156
 • 1

Lesson plan 12-Unit 4-Speaking

Lesson plan 12-Unit 4-Speaking
... curriculumn, core , tuition fees, state school, primary education, secondary education…) - T leads to the lesson : You will practise speaking about the school education system in Vietnam Pre –speaking - ... to act out their dialoues Gives feedback and comments Consolidation Confirms the content of the lesson There are three levels of education in Vietnam – preschool, primary education and secondary ... upper secondary school Homework: (2ms) Asks Ss learn by heart new words Preparation for the next lesson () - Prepare for section : Listening Self – evaluation : ………………………………………………………………………… ...
 • 4
 • 527
 • 1

Anh 10 Cb Unit 4 Speaking

Anh 10 Cb Unit 4 Speaking
... She also likes (10) ……, (11)…… and the different (12) at school Task 4: Summary of the interview (Key) Fill the blanks with ONE suitable word or phrase Hanh is now in (1) grade 10 at Nguyen Gia ... to school in the morning and often has (4) ……each morning After each period, she has a (5)……She has different (6) …… like oral tests, 15-minute tests, 45 -minute tests and the final exams at the ... like? What you like best about your school? Task 4: Summary of the interview (With book closed) Fill the blanks with ONE suitable word or phrase Hanh is now in (1) …… at Nguyen Gia Thieu High School...
 • 11
 • 3,073
 • 14

Unit 4-speaking

Unit 4-speaking
...
 • 13
 • 269
 • 0

Unit 4: LESSON - SPEAKING

Unit 4: LESSON - SPEAKING
... education 3-4 In an Infant or Primary School 4-5 1-3 Primary education Age From-to) Childcare environment Pre-school Grade/Year (From-to) 5-7 4-6 8-1 0 7-9 1 1-1 4 1 0-1 1 1 4-1 6 GCSE HOMEWORK: - Prepare ... Grade/Year Age education (From-to) (From-to) Nursery 3-4 Kindergarten 4-5 Primary education 1-5 6-1 0 Secondary school Lower secondary 6-9 1 1-1 4 Pre-school Upper secondary 1 0-1 2 1 5-1 7 optional Compulsory ... education Age (From-to) Nursery Pre-school Grade/Year (From-to) 3-4 Kindergarten 4-5 Primary education 1-5 6-1 0 Secondary school Lower secondary 6-9 optional 1 1-1 4 Upper secondary 1 0-1 2 1 5-1 7 Compulsory...
 • 12
 • 176
 • 0

Unit 4 - Speaking - DTH

Unit 4 - Speaking - DTH
... Quoc Viet High School - Listen - Read in pairs - Group works Task - Complete the interview in pair in minutes - Go round and provide help - Check ss’ feedbacks and correct - Have ss practise the ... pairs - Correct ss’ pronunciation - Work in pairs - Give feedbacks - Practise reading the interview in pairs * Answers: A B C D E F G While – speaking Task 2: - Work in pairs to make interview - ... necessary - Ask some students to report and give feedback - Correct the students’ work and give remark Post – speaking: Task 3: - Ask ss to read the example - Read and tudy the example - Have ss...
 • 3
 • 179
 • 0

Unit 4: VOLUNTEER WORK...SPEAKING

Unit 4: VOLUNTEER WORK...SPEAKING
... directing the traffic 4 Which activity they take part in? Decide which of the following activities are volunteer work •Taking part in an excursion •Helping people in remote or mountainous areas •Giving ... dialogue and then make similar conversations, using the activities that follow T A:- What kind of volunteer work are you participating in? B:- We’re helping people in mountainous areas A:- What ... intersections * Helping old people and young children to cross the road Mo el 2: MODEL 2: A:- What kind of volunteer work are you participating in? B:- We’re Helping old or sick people A:- What exactly are...
 • 25
 • 1,575
 • 8

UNIT 4 - SPEAKING (G12)

UNIT 4 - SPEAKING (G12)
... Primary education Grade from-to Nursery Age from-to 3 -4 Kindergarten 4- 5 1-5 Optional 6-1 0 Compulsory Lower Secondary 6-9 Secondary education Upper Secondary 1 0-1 2 1 1- 14 1 5-1 7 Optional/ National Examination ... Lower Secondary 6-9 Upper Secondary 1 0-1 2 Compulsory Lower secondary 7-9 1 1- 14 1 5-1 7 Optional/ National Examination for GCSE Upper secondary 1 0-1 1 Age from-to 3-5 Optional 5-1 0 1 1- 14 Compulsory/ ... Grade from-to Age from-to Grade from-to Nursery 3 -4 Childcare Environment Pre-school Optional Kindergarten Primary Education Secondary Education 4- 5 In an Infant or Primary school 1-5 6-1 0 1-6 Lower...
 • 9
 • 162
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: happy street Workbook 1 (dạy thêm tiếng anh)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌCTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONGTIẾP XÚC NGÔN NGỮ Ê ĐÊ - VIỆT Ở TỈNH DAK LĂK TRÊN BÌNH DIỆN TỪ VỰNG - NGỮ NGHĨATÌM HIỂU CA TỪ CỦA NHẠC SĨ TRẺ (QUA CÁC CA KHÚC TIẾNG VIỆT ĐƯỢC YÊU THÍCH TRÊN TRANG MẠNG MP3.ZING.VN TRONG NĂM 2012)TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HIỆN THỰC TRONG TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN CỦA BẢO NINHVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO DẠY PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮĐƠN XIN CẤP GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬPLập kế hoạch truyền thông đại chúng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệngTăng cường công tác quản trị nhân lực tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động quản trị thương hiệu tại công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)Phân tích hoạt động quảng cáo của công ty cổ phần quảng cáo quà tặng Nón VàngPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt NamPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty TNHH dầu thực vật Cái LânXây dựng chiến lược truyền thông cổ động cho sản phẩm giấy tiêu dùng Bless you của công ty cổ phần giấy Sài GònHọc thuyết mác lênin và tư tưỏng hồ chí minh về đảng và xây dựng đảngGiải pháp nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng hô chí minhphuong thuc lanh dao cua dang doi voi kinh tePhương pháp sư phạm thanh nhạcMicro finance service quality the hoi an city, vietnam experience= chất lượng dịch vụ tài chính vi mô kinh nghiệm tại thành phố hội an, việt nam
Đăng ký
Đăng nhập