15896 read tick 7

Unit 7 - Read

Unit 7 - Read
...  - category (n)  - labeling scheme (n)  - Innovation (n)  - consumer (n)  - conserve (v)  - effectively (adv) SONY SHARP SONY SHARP SANYODAEWOO SANYO DAEWOO matching: - category (n) - labeling ... save energy? - save money - conserve the Earth’s resources - protect the environment - prevent disasters - be healthier group II What should we to save energy? - use energy saving bulbs - turn off ... scheme (n) - innovation (n) - consumer (n) - conserve (v) - effectively (adv) kÕ ho¹ch d¸n nh·n lo¹i, h¹ng ng­êi tiªu dïng cã hiÖu qu¶ s¸ng kiÕn, sù ®æi míi b¶o tån - category (n) - labeling...
 • 18
 • 196
 • 0

Unit 7: Saving Energy ( Read) ( qua dinh)

Unit 7: Saving Energy ( Read) ( qua dinh)
... Electricity bill Refrigerator Energy -saving light bulbs Freezer Washing machine Unit 7: Saving energy READ a) Which of the following is the best summary of the passage? Energy- saving bulbs should be ... How much will she pay if she uses two energy -saving bulbs instead? What is the purpose of the labeling scheme? Why should we save energy? Unit 7: Saving energy READ b) Answer the questions Write ... Electricity Unit 7: Saving energy READ L C H A L T I In Western countries, electricity, gas, and water are not Luxury > < Necessityluxeries but necessities Companies now realize that Consumer (n) :...
 • 11
 • 783
 • 5

Unit 7 - Listen and Read

Unit 7 - Listen and Read
... pictures a 1.wet market d 2.hairdresser’s b 3.swimming-pool e 4.drugstore c 5.stadium 6.grocery store f - close by (adv) : - (to) serve : - a pancake : - tasty (adj) : Gần Phục vụ Bánh bột mì, trứng, ... II/ Pre - questions •Nam and Na are talking about the place where they live But Na is new there a How long has Nam lived in that neighborhood ? b Where does Na want to go ? Listen and Read * ... conversation between Na and Nam Restaurant Hue food Nam 10 years Na new Home work - Learn vocabulary -Write the summarize the dialogue between Na & Nam in your notebook - Prepare speak ...
 • 9
 • 272
 • 0

UNIT 7:SAVING ENERGY(READ)

UNIT 7:SAVING ENERGY(READ)
... BAY CHIN KHONG UNIT : NEW WORDS: READ /P.60, 61 a bulb : bóng đèn tròn UNIT : READ /P.60, 61 lighting (n): việc thắp sáng UNIT : READ /P.60, 61 Kind = ? category (n) : loại , hạng UNIT : READ /P.60, ... hạng UNIT : READ /P.60, 61 (to) replace : thay UNIT : READ /P.60, 61 efficiency (n) : hiệu UNIT : READ /P.60, 61 in_ov_ti_n innovation (n) : đổi UNIT : READ /P.60, 61 plan = ? scheme (n) : kế...
 • 17
 • 949
 • 1

U 7-read

U 7-read
... our national TV ? VTV1 VTV VTV VTV VTV5 VTV How many hours per week you watch TV ? Which programme you usually watch ? Which channel you like the most ? The words in A appear in the reading passage ... intended to be funny, usually with a happy ending Documentary- B : A film or a television programme giving facts about something Decide whether the following statements are true or falsetatements ... FOREIGN LANGUAGE COMEDY RT CARTOON FOLK SONG LEARNING FOREIGN LANGUAGE COMEDY SPORT CARTOON FOLK SONG ANSWER THE QUESTIONS When you often watch TV? How many channels are there on our national...
 • 14
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: GIA CONG PRO 2co tay lap trinh cncbai giang cad cam cnc phay tien2005Giải pháp tăng cường kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuỷ sản và nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) huyện Thanh TrìẢnh hưởng của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoánCông Ty Cổ Phần Powerpoint (Môn Luật Kinh Tế)Chinh phục lý thuyết vật lýDI TRUYỀN học PHÂN tửphương pháp giải nguyên hàm tích phân và ứng dụngỨNG DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BẤT ĐẲNG THỨC CỰC TRỊ VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH13 đề thi thử THPT quốc gia chọn lọc môn toán 2017Đề tài thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụQuang học huỳnh huệTổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thôngTổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông 2Tuyen tap 40 de thi dai hoc mon vat ly 2017Thiết kế bài giảng ngữ văn 11 tập 1Hoàn thiện hoạt động quản trị kênh phân phối của công ty TNHH công nghệ thực phẩm châu á tại thị trường thành phố hồ chí minh giai đoạn 2015 2017Hoàn thiện dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt namChuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập