15896 read tick 7

Unit 7 - Read

Unit 7 - Read
...  - category (n)  - labeling scheme (n)  - Innovation (n)  - consumer (n)  - conserve (v)  - effectively (adv) SONY SHARP SONY SHARP SANYODAEWOO SANYO DAEWOO matching: - category (n) - labeling ... save energy? - save money - conserve the Earth’s resources - protect the environment - prevent disasters - be healthier group II What should we to save energy? - use energy saving bulbs - turn off ... scheme (n) - innovation (n) - consumer (n) - conserve (v) - effectively (adv) kÕ ho¹ch d¸n nh·n lo¹i, h¹ng ng­êi tiªu dïng cã hiÖu qu¶ s¸ng kiÕn, sù ®æi míi b¶o tån - category (n) - labeling...
 • 18
 • 210
 • 0

Unit 7: Saving Energy ( Read) ( qua dinh)

Unit 7: Saving Energy ( Read) ( qua dinh)
... Electricity bill Refrigerator Energy -saving light bulbs Freezer Washing machine Unit 7: Saving energy READ a) Which of the following is the best summary of the passage? Energy- saving bulbs should be ... How much will she pay if she uses two energy -saving bulbs instead? What is the purpose of the labeling scheme? Why should we save energy? Unit 7: Saving energy READ b) Answer the questions Write ... Electricity Unit 7: Saving energy READ L C H A L T I In Western countries, electricity, gas, and water are not Luxury > < Necessityluxeries but necessities Companies now realize that Consumer (n) :...
 • 11
 • 922
 • 5

Unit 7 - Listen and Read

Unit 7 - Listen and Read
... pictures a 1.wet market d 2.hairdresser’s b 3.swimming-pool e 4.drugstore c 5.stadium 6.grocery store f - close by (adv) : - (to) serve : - a pancake : - tasty (adj) : Gần Phục vụ Bánh bột mì, trứng, ... II/ Pre - questions •Nam and Na are talking about the place where they live But Na is new there a How long has Nam lived in that neighborhood ? b Where does Na want to go ? Listen and Read * ... conversation between Na and Nam Restaurant Hue food Nam 10 years Na new Home work - Learn vocabulary -Write the summarize the dialogue between Na & Nam in your notebook - Prepare speak ...
 • 9
 • 303
 • 0

UNIT 7:SAVING ENERGY(READ)

UNIT 7:SAVING ENERGY(READ)
... BAY CHIN KHONG UNIT : NEW WORDS: READ /P.60, 61 a bulb : bóng đèn tròn UNIT : READ /P.60, 61 lighting (n): việc thắp sáng UNIT : READ /P.60, 61 Kind = ? category (n) : loại , hạng UNIT : READ /P.60, ... hạng UNIT : READ /P.60, 61 (to) replace : thay UNIT : READ /P.60, 61 efficiency (n) : hiệu UNIT : READ /P.60, 61 in_ov_ti_n innovation (n) : đổi UNIT : READ /P.60, 61 plan = ? scheme (n) : kế...
 • 17
 • 1,200
 • 1

U 7-read

U 7-read
... our national TV ? VTV1 VTV VTV VTV VTV5 VTV How many hours per week you watch TV ? Which programme you usually watch ? Which channel you like the most ? The words in A appear in the reading passage ... intended to be funny, usually with a happy ending Documentary- B : A film or a television programme giving facts about something Decide whether the following statements are true or falsetatements ... FOREIGN LANGUAGE COMEDY RT CARTOON FOLK SONG LEARNING FOREIGN LANGUAGE COMEDY SPORT CARTOON FOLK SONG ANSWER THE QUESTIONS When you often watch TV? How many channels are there on our national...
 • 14
 • 171
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Lọc thông minh tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo trên thiết bị di độngLogic mệnh đề miền giá trị chân lý dựa trên đại số gia tử mịn hóaMột số biện pháp kỹ thuật quản lý và tối ưu tài nguyên vô tuyếnMột số kỹ thuật đánh giá hiệu năng phần mềm sử dụng petri net và thử nghiệm trên công cụ timenetNâng cao chất lượng giấu tin trên ảnh số JPEGNghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công cao tốc trên trung tâm gia công 5 trục UCP600Nghiên cứu bảo mật và an toàn dữ liệu trong điện toán đám mâyNghiên cứu cac context aware framework hướng service và dựa ontology áp dụng trong hệ thống hướng dẫn du lịchNghiên cứu công nghệ ảo hóa mạng với openflowNghiên cứu công nghệ VoIP và ứng dụng vào triển khai tổng đài cho doanhNghiên cứu cơ chế và giao thức phối hợp các phiên làm việc SIP(IMS) vàNghiên cứu đánh giá các giải thuật định tuyến trong mạng VANETNghiên cứu giải pháp đánh giá tính an toàn của một hệ thống websiteNghiên cứu giao thức và cơ chế cho phép liên kết kiến trúc IMS với hạ tầngNghiên cứu kiến trúc hệ thống tính toán hiệu năng cao đa dụng dựa trên card đồ họaNghiên cứu kỹ thuật tóm tắt quan điểm từ dữ liệu twitterNghiên cứu tổng hợp axit alkyl hydroxamic từ dầu dừa nhằm ứng dụng làm phụ gia cho thuốc tuyển quặng apatitNghiên cứu tổng hợp hợp chất liti có cấu trúc olivine và orthosilicate định hướng ứng dụng trong tích trữ năng lượngNghiên cứu tổng hợp polymer sử dụng làm chất giảm nhiệt độ đông đặc cho dầu thôNghiên cứu tổng hợp và xác định các đặc trưng của vật liệu hydroxyapatit đi từ vỏ trứng ứng dụng trong tái tạo xương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập