6610 homographs heteronyms

Báo cáo khoa học: "Exploring the Sense Distributions of Homographs" docx

Báo cáo khoa học:
... to s2, with the only difference being that the concordances of the homographs are replaced by the concordances of the instances of w1 Regarding the interpretation of the results, if the ratio between ... counts: The first is the number of concordance lines where the two words associated with sense occur together The second is the number of concordance lines where the first word associated with sense ... width of ±300, the number of correct cases (201) outnumbers the number of incorrect cases (63) by a factor of 3.2 Note that the increase of incorrect cases is probably mostly an artefact of the...
  • 4
  • 121
  • 0

TCVN 6610-5:2000 doc

TCVN 6610-5:2000 doc
... S T, S TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) 2.1 2.3 2.2 T TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) 2.4 T, S TCVN 6610-1 (IEC 60227-1) TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) TCVN 6610-1 ... T T TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) 2.3 2.3 2.2 T TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) 2.4 T, S T, S TCVN 6610-1 (IEC 60227-1) TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) TCVN ... 60227-1) T, S T, S TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) 1.9 1.10 T, S T, S TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) 1.11 1.11 TCVN 6614-1-1 (IEC 60811-1-1) TCVN 6614-1-2...
  • 17
  • 285
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bản vẽ thiết kế thân điều ápBản vẽ autocad máy nghiền xa luân nghiền ướt, máy nghiền con lănHướng dẫn tự học môn xã hội học đại học kinh tế quốc dânBản vẽ autocad máy nghiền bi nghiền thanHướng dẫn tự học môn thương mại điện tử đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn tin học ứng dụng đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn toán cao cấp cho các nhà kinh tế 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị kinh doanh thương mại 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị tác nghiệp 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn ngân hàng thương mại 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn nghiệp vụ ngoại thương đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn lịch sử kinh tế đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn luật dân sự 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn lý thuyết tài chính tiền tệ 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kinh tế việt nam đại học kinh tế quốc dânBản vẽ autocad máy đập hàm đơn giản, máy đập hàm phức tạpHướng dẫn tự học môn kinh tế phát triển 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn cơ sở lập trình đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn dẫn luận ngôn ngữ học đại học kinh tế quốc dân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập