60463 grammar monthly test

Tài liệu Intermediate Language Practice Grammar Progress Test docx

Tài liệu Intermediate Language Practice Grammar Progress Test docx
... Name: _ Intermediate Language Practice Grammar Progress Test 1a (Units 2–9) Date: 18 Intermediate Language Practice Grammar Progress Test 4b (Units 29–37) Underline ... Name: _ Intermediate Language Practice Grammar Progress Test 1a (Units 2–9) Date: 20 Intermediate Language Practice Grammar Progress Test 5a (Units 38–46) Underline ... before Intermediate Language Practice Grammar Progress Test 1a (Units 2–9) 35 4 was has been came have come have seen saw has gone went (Total = 45 marks) Intermediate Language Practice Grammar Progress...
 • 219
 • 3,816
 • 10

monthly test

monthly test
... passage? A.thw tests were not carried out aboard the space shuttle B.the women involved had previous physical fitness training C.the women were tested once a year from 1977 to 1981 D.the test was carried ... for pasage? A.older women can travel in space, too B.space testing causes backaches in women C.poor wages for space test volunteers D.tests show women suited for space travel What can be said ... zezo-gravity-condition in space For how long was each woman tested? A.4 days B 20days C.27days D.1month Whwt was the average number of women in each in each group tested? A.9 B.27 C.33 D.51 Which of the following...
 • 5
 • 108
 • 0

MONTHLY TEST FOR NOVEMBER pptx

MONTHLY TEST FOR NOVEMBER pptx
... influence French D where the French influence the city ANSWER TO MONTHLY TEST FOR NOVEMBER CLASS: 12H ( Total 90 points , one point for each correct answer ) Part A 1.D 2.B 3.A 4.D 5.A 6.B 7.B ... can’t afford to buy that house A The house is too expensive for my parents to buy D The house costs more than B The house is expensive enough for my parents to buy my parents can afford C ... A B C D C.READING Bai I.Read the passage then choose the best answer for each question Students must apply for a place before attending any class Application whether by post or in person , are...
 • 6
 • 80
 • 0

ENGLISH GRAMMAR PRACTISE Test 7

ENGLISH GRAMMAR PRACTISE   Test 7
... absorptive D absorbed 25 “I not know English means A I can speak English B I have some good knowledge of English C I have no knowledge of English D I can speak English fluently 26 Which sentence ... gesture B English C conflict D custom 16 Choose the underline part (a,b,c, or d) that is incorrect in English : He invited(A) me to having (B) dinner with (C) him and his family (D) 17 This is ... interesting A is B are B be D to be 26 Which part is in correct in English? We are very (A) interesting (B) in (C) watching films (D) 27 He never (A) allows us (B) smoking (C) in this (D) room 28 Why...
 • 15
 • 74
 • 0

ENGLISH GRAMMAR PRACTISE Test 5

ENGLISH GRAMMAR PRACTISE   Test 5
... that woman here 16.“ The test we did last time was more difficult than this one” This sentence means: A We did a test last time and a more difficult than this one B The test we have this time is ... had known - would have gone C know- will go D hadn’t known – wouldn’t have gone 15. Which sentence is not correct in English? A Children need having good education B Children should have good education ... and a more difficult than this one B The test we have this time is not difficult at all C This test is not as difficult as the one we did last time D We had a more difficult time last week than...
 • 16
 • 50
 • 0

Grammar practice test ôn tập ngữ pháp tiếng anh

Grammar practice test ôn tập ngữ pháp tiếng anh
... to work from to In any case you can’t type Be first to know when grammar rules change! Sign up to our newsletter here: englishgrammar.org (It's free) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ...
 • 2
 • 132
 • 1

Grammar space2( TEST

Grammar space2( TEST
... police next week ⓐ ⓑ 25 have to / new shoes / Jason / buy / doesn’t →‌ Grammar Space • Midterm Test Grammar Space Final Test Date [1-5] Choose the correct words My uncle goes skiing ① in ④ every ... buildings around the world ⓐ ⓑ 25 to the park / convenient / is / It / to go / by bus →‌ Grammar Space • Final Test ... He’ll be sad party ① and ④ so than mine (big) ④ more dangerously The boy goes to bed ① late ④ the latest Ellie’s eyes are ② dangerously ⑤ most dangerously down the blind? (pull) you don’t come to...
 • 4
 • 8
 • 0

GRAMMAR PRACTICE TEST FOUNDATION TEST 1

GRAMMAR PRACTICE TEST FOUNDATION TEST 1
... / more young people are going / university KEY TEST Ex1 Content word Singapore think violent Vivian never calmly Ex2 B A B A B D B C D 10 C 11 A 12 B Ex3 attraction -> attractive logic -> logical ... candidate, he didn’t win the elections A Since B As C Although D But 11 _ of the cakes had been baked the day before A Most B Every C Many 12 There were too many applicants for too _ jobs A a few ... won’t pass the test _ you study A when B if C unless D whenever She has an incredible voice; _, she will go far in her music career A otherwise B however C similarly D undoubtedly 10 _ he...
 • 7
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề cương chi tiết học phần Kinh tế môi trường (Đại học Kinh tế)Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của NHNNVN chi nhánh tỉnh lai châu đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnhTổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý trường THCS huyện thanh thủy tỉnh phú thọChương trình đào tạo cử nhân sư phạm hoá học (Đại học Kinh tế)Ảnh hưởng của các tỷ lệ bột tỏi trong khẩu phần đến khả năng sản xuất và kháng bệnh của gà thịt lương phượng nuôi tại huyện bảo thắng tỉnh lào caiChương trình đào tạo cử nhân sư phạm ngữ văn (Đại học Kinh tế)Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm lịch sử (Đại học Kinh tế)các văn bản liên quan đến thuế sử dụng đấtgiáo án ngữ văn 11Tìm hiểu và phân tích hiệu năng bảo mật lớp vật lý của hệ thống MISOQuản lý LOG tập trung sử dụng GrayLog 2Phân vùng thích hợp đất đai để phát triển cây cam sành tại khu vực phía tây bắc huyện lục yên, tỉnh yên báiĐánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại đai học thái nguyên đến năm 2015Xây dựng văn hóa ứng xử ở trường trung học phổ thông yên lập, tỉnh phú thọPrinciples of Management NEWBẫy thu nhập trung bình thực trạng và giải pháp vượt qua của việt namBai giang luat quan ly thue 2016CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG sắt đô THỊTìm hiểu về chuẩn lean productionthuế bảo vệ môi trường
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập