19652 revison testbeginner

REVISON HOC KY II - GRADE 6

REVISON HOC KY II - GRADE 6
... (be) …………… IV Complete the dialogue with the words from the box: (2pts) have - want - why - camping - by - travel - - going Thanh : What are we going to in the vacation ? Mai : Let’s go ... kitchen now (be) IV Complete the dialogue with the words from the box: (2pts) have - want - why - camping - by - travel - - going Thanh : What are we going to in the vacation ? Mai : Let’s go ... the correct answer: (3pts) b c d 4.a 5.c 6. c 7.d 8.a 9.b 10.b 11.d 12.b II Match the questions in column A with the answers in column B: (1pt) B D A C III Supply the correct form of verbs: (2pts)...
 • 11
 • 170
 • 0

REVISON (GRADE 10 KHI)

REVISON (GRADE 10 KHI)
... tell 102 Don’t ……………….such a lie to me, I can see you through A say B tell C talk D speak 103 My sister left her job……………………the good salary A because of B in spite of C although D because 104 ... to you D Me, too 105 We ……to get up early when lived in the countryside A didn’t used B were used 106 She said to me that she……… to me the Sunday before A wrote B has written 107 It ‘s months…… ... Tom A for B ago 108 Thousands of people……… in the earthquake so far A killed B have been killed 109 David: “ Merry Christmas “ John : “………………” A You are the same B Same for you 110 We haven’t been...
 • 11
 • 82
 • 0

Tài liệu VTP Revison, VTP Pasword, VTP Domain pptx

Tài liệu VTP Revison, VTP Pasword, VTP Domain pptx
... bước cấu hình : Bước : cấu hình cho vtp domain name , vtp password Cấu hình dành cho Switch1 Switch1#vlan data Switch1(vlan) #vtp domain vnpro Switch1(vlan) #vtp password vnpro Cấu hình dành cho ... Switch1#show vtp status VTP Version :2 Configuration Revision :2 Maximum VLANs supported locally : 68 Number of existing VLANs :7 VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : vnpro VTP Pruning ... zero 00:07:52: VTP LOG RUNTIME: Transmit vtp request, domain vnpro, start value 00:07:53: VTP LOG RUNTIME: Summary packet received, domain = vnpro, rev = 2, followers = 00:07:53: VTP LOG RUNTIME:...
 • 16
 • 138
 • 4

Revison Test 43 potx

Revison Test 43 potx
... the test, isn't it? A I think it will be tremendously hard for me to get a full score in the test, don't you? B Do you think I'll be able to get a 100% score on this extremely difficult test? ... always going to be so incredibly hard for me to take full marks in the test? D I think this is going to be the hardest test for me to take a score of 100% in, isn't it? In my opinion, environmental...
 • 3
 • 40
 • 0

19652 doc

19652 doc
...
 • 76
 • 55
 • 0

revison giua hoc ky 10

revison giua hoc ky 10
... history c literature d.physics 10 a chemistry b English c geography d.music III Choose the best word to complete the sentences: 11 We got on the plane and waited about 10 minutes before it A ... pay rise A B C D The telephone rang several times and then stop before I could answer it A B D C 10 Debbie, whose father is an excellent tennis player, has been playing tennis since ten years D ... River flows over the Horseshoe Falls, and the rest of the water flows over the American Falls About 10 million people visit the Falls each year, most during the summer tourist season Sightseers can...
 • 6
 • 265
 • 3

English 8- revison for test 3

English 8- revison for test 3
... 7 .30 A picks B pick C is going to pick D will pick D people use first –aid .ease the victim’s painand anxiety A so that B in order to C so as not to B D in order that .you post this letter for ... sister likes sweet from chocolate A making B made B C to make D that make III Give the correct form of the verbs in bracket sitting The man (sit) next to me was very nervous He suggested (travel) ... leaving turned Would you mind if I (turn) off the television? She has a lot of novels (write) in English written Cheese (make) .from milk is made are held The concerts (usually/hold) .at the...
 • 4
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá những yếu tố tác động đến việc mua lại cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP HCMVai trò của các tác nhân trung gian trên thị trường lúa, gạo đồng bằng sông cửu long nghiên cứu điển hình tỉnh tiền giangVai trò của nhà nước trong việc thúc đẩy hoạt động đầu tư mạo hiểm – kinh nghiệm quốc tế và bài học cho việt namNghiên cứu đặc điểm dịch tễ, xác định một số loại giun tròn gây bệnh đường tiêu hóa ở gà thả vườn tại thành phố hải phòng và biện pháp phòng trịPhân tích năng lực cạnh tranh của cụm ngành logistics vùng đông nam bộtài liệu tập huấn giáo viên ôn ngư văn hè 2017Tai lieu tap huan PPDH Vật Lý hè 2017Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ nội dung số trường hợp nghiên cứu tại thành phố hồ chí minhNâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành hồ tiêu tỉnh bà rịa – vũng tàuGiảm thiểu rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namBÀI GIẢNG KINH TẾ CỰC HAYXây dựng và tổ chức hoạt động ngoại khóa tiếng việt ở chương trình ngữ văn 11 (tt)Pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (tt)Pháp luật việt nam về hoạt động bảo lãnh ngân hàng (tt)Sinh hoạt văn hóa trong thời gian rỗi của phụ nữ xã vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang (tt)Tập bài giảng đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu họcGiáo trình toàn cầu hóa và quan hệ quốc tếBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS35Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS36Quản lý các dự án xây dựng đường tuần tra biên giới tại ban quản lý dự án 47 – bộ quốc phòng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập