19652 revison testbeginner

REVISON HOC KY II - GRADE 6

REVISON HOC KY II - GRADE 6
... (be) …………… IV Complete the dialogue with the words from the box: (2pts) have - want - why - camping - by - travel - - going Thanh : What are we going to in the vacation ? Mai : Let’s go ... kitchen now (be) IV Complete the dialogue with the words from the box: (2pts) have - want - why - camping - by - travel - - going Thanh : What are we going to in the vacation ? Mai : Let’s go ... the correct answer: (3pts) b c d 4.a 5.c 6. c 7.d 8.a 9.b 10.b 11.d 12.b II Match the questions in column A with the answers in column B: (1pt) B D A C III Supply the correct form of verbs: (2pts)...
 • 11
 • 155
 • 0

REVISON (GRADE 10 KHI)

REVISON (GRADE 10 KHI)
... tell 102 Don’t ……………….such a lie to me, I can see you through A say B tell C talk D speak 103 My sister left her job……………………the good salary A because of B in spite of C although D because 104 ... to you D Me, too 105 We ……to get up early when lived in the countryside A didn’t used B were used 106 She said to me that she……… to me the Sunday before A wrote B has written 107 It ‘s months…… ... Tom A for B ago 108 Thousands of people……… in the earthquake so far A killed B have been killed 109 David: “ Merry Christmas “ John : “………………” A You are the same B Same for you 110 We haven’t been...
 • 11
 • 74
 • 0

Tài liệu VTP Revison, VTP Pasword, VTP Domain pptx

Tài liệu VTP Revison, VTP Pasword, VTP Domain pptx
... bước cấu hình : Bước : cấu hình cho vtp domain name , vtp password Cấu hình dành cho Switch1 Switch1#vlan data Switch1(vlan) #vtp domain vnpro Switch1(vlan) #vtp password vnpro Cấu hình dành cho ... Switch1#show vtp status VTP Version :2 Configuration Revision :2 Maximum VLANs supported locally : 68 Number of existing VLANs :7 VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : vnpro VTP Pruning ... zero 00:07:52: VTP LOG RUNTIME: Transmit vtp request, domain vnpro, start value 00:07:53: VTP LOG RUNTIME: Summary packet received, domain = vnpro, rev = 2, followers = 00:07:53: VTP LOG RUNTIME:...
 • 16
 • 73
 • 4

Revison Test 43 potx

Revison Test 43 potx
... the test, isn't it? A I think it will be tremendously hard for me to get a full score in the test, don't you? B Do you think I'll be able to get a 100% score on this extremely difficult test? ... always going to be so incredibly hard for me to take full marks in the test? D I think this is going to be the hardest test for me to take a score of 100% in, isn't it? In my opinion, environmental...
 • 3
 • 34
 • 0

19652 doc

19652 doc
...
 • 76
 • 47
 • 0

revison giua hoc ky 10

revison giua hoc ky 10
... history c literature d.physics 10 a chemistry b English c geography d.music III Choose the best word to complete the sentences: 11 We got on the plane and waited about 10 minutes before it A ... pay rise A B C D The telephone rang several times and then stop before I could answer it A B D C 10 Debbie, whose father is an excellent tennis player, has been playing tennis since ten years D ... River flows over the Horseshoe Falls, and the rest of the water flows over the American Falls About 10 million people visit the Falls each year, most during the summer tourist season Sightseers can...
 • 6
 • 218
 • 3

English 8- revison for test 3

English 8- revison for test 3
... 7 .30 A picks B pick C is going to pick D will pick D people use first –aid .ease the victim’s painand anxiety A so that B in order to C so as not to B D in order that .you post this letter for ... sister likes sweet from chocolate A making B made B C to make D that make III Give the correct form of the verbs in bracket sitting The man (sit) next to me was very nervous He suggested (travel) ... leaving turned Would you mind if I (turn) off the television? She has a lot of novels (write) in English written Cheese (make) .from milk is made are held The concerts (usually/hold) .at the...
 • 4
 • 92
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay casio môn Vật líTóm tắt công thức vật lí 12Giải pháp tài chính để phát triển làng nghề ở tỉnh Nghệ An (LA tiến sĩ)Luat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơiVấn đề ô nhiễm môi trườngTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caoTiểu luận Trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu của Vinamilktiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệpTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010Tìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT 300 m3 ngàyđêmTÌM HIỂU MÁY TEMSTín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt NamTình hình áp dụng thuế GTGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm từ những nước đã áp dụngTình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà NộiVận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Các Tình Huống Thực Tiễn Dành Cho Học Sinh Trung HọcPhát Triển Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Hội Nhập Quốc Tế (LA tiến sĩ)Bài Dự Thi Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Các Tình Huống Thực TiễnDạy học chủ đề tích hợp kiến thức các môn học Vật lý, Địa lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất qua bài Ự BIẾN ĐỔI CHẤT (Hóa học 8)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập