Kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN : KINH TẾ HỌC

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN : KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
... cầu: Xác định sản lượng mức giá • Sự thay đổi tình trạng cân kinh tế Chương 7: Phân tích sách kinh tế thông qua AS- AD a Mục tiêu chương: Sau học xong chương này, sinh viên phải nắm được: ... tài khóa • Các công cụ sách tiền tệ b • Tác động cuối sách toàn kinh tế Các đề mục chương: • Giới thiệu hai loại sách kinh tế m : tài khóa tiền tệ • Phân tích tác động sách tài khóa AD • Phân ... lượng kinh tế b Các đề mục chương: • Giới thiệu thành tố tổng chi tiêu o Tiêu dùng tiết kiệm o Đầu tư o Chi tiêu phủ o Xuất ròng • Tác động số nhân việc thay đổi thành tố tổng chi tiêu Chương 4:...
 • 5
 • 275
 • 1

kinh tế vi chương 1,kinh tế học nhập môn

kinh tế vi mô chương 1,kinh tế học nhập môn
...   1 .Kinh tế học gì? 2 .Kinh tế vi Kinh tế 3 .Kinh tế học thực chứng v Kinh tế học chuẩn tắc 04/03/14 I Một số khái niệm   1 .Kinh tế học gì?( Economics) Kinh tế học môn khoa học xã ... cho có hiệu vi c sản xuất hàng hóa phân phối hàng hóa cho người tiêu dùng tương lai 04/03/14 I Một số khái niệm   2 .Kinh tế vi Kinh tế a .Kinh tế vi mô( Microeconomics) môn học nghiên ... cách thức hoạt động tế bào kinh tế. Nó nghiên cứu cách thức ứng xử , phản ứng tế bào kinh tế loại thò trường 04/03/14 I Một số khái niệm  b .Kinh tế mô( Macroeconomics) môn học nghiên cứu hoạt...
 • 33
 • 244
 • 0

KINH TẾ MÔ_CHƯƠNG 1: KHOA HỌC KINH TẾ ppt

KINH TẾ VĨ MÔ_CHƯƠNG 1: KHOA HỌC KINH TẾ VĨ MÔ ppt
... T i l i ph i h c Kinh t V mô? mô? Th t nghi p v n DE < >I ) * # = ) &A F G E ( H + & ! F G The Science of Macroeconomics CHAPTER T i l i ph i h c Kinh t V mô? mô? ) * # = ) &A F G ( ... TTD DM3 DMY N MN D slide ( H $# DMY N MN N The Science of Macroeconomics T i l i ph i h c Kinh t V mô? mô? DE < - V N N $% SN / H DQ EN N $# CHAPTER & ( MH 8G SE < slide 10 ! % # - % ! ) * # = ... ) ( $Z ! O , E ( H 8, & ! & $% / [ $-"J CHAPTER The Science of Macroeconomics slide 11 Các hình kinh t L m phát & th t nghi p nh ng n m b u c / & , & ! ) ? # "J DLTP T3 TX QW 3X - \ ]^ $ $...
 • 6
 • 118
 • 0

Ứng dụng của toán học và một số hình toán học trong kinh tế

Ứng dụng của toán học và một số mô hình toán học trong kinh tế
... DUNG * * * I _ Ứng dụng toán học số hình toán học kinh tế _ Lịch sử toán kinh tế học Sự ứng dụng toán kinh tế tượng Thật toán đóng vai trò đáng kể kinh tế học kỷ thuyết kinh tế cổ điển phát ... DUNG I _ ứng dụng toán học số hình toán học kinh tế 4→17 _ Lịch sử toán kinh tế học 4→7 _ Hạn chế toán kinh tế 7→8 _ vai trò toán nghiên cứu kinh tế 8→12 II _ hình tăng ... thống kinh tế Nói chung, toán giúp kinh tế, kinh tế lý thuyết, tiến triển nhiều Toán hoá làm thay đổi chất phạm vi môn kinh tế Toán ảnh hưởng lớn đến truyền đạt ý niệm đề xuất kinh tế, nhà kinh tế...
 • 17
 • 1,127
 • 2

Kinh tế học mô_Chương 2

Kinh tế học vĩ mô_Chương 2
... 100 - 20 03 20 04 17 22 125 160 119 1 52, 4 19 28 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I Nhóm hàng hóa dịch vụ (Chỉ số chung) Chi tiêu Giá ($) ($) 1 ,2 12, 5 75 1,5 150 23 1 100  110 21 0 CPI  23 1 21 0 ... thực tế, số điều chỉnh GDP Năm Gạo (kg) Nước mắm (lít) Tính tiêu Giá Lượng Giá Lượng GDPn GDPr DGDP 20 02 1000 180 426 0 426 0 100 20 03 120 0 7,5 190 622 5 4930 126 ,3 20 04 1350 21 0 8430 5 520 1 52, 7 2. 2.3 ... bảng 2. 9, thấy GDPn GDPr 426 0 năm sở 20 02 Chỉ số DGDP = 100 • Năm 20 03, GDPn = 622 5 GDPr = 4930, có DGDP = 126 ,3 Điều có nghĩa mức giá chung kinh tế năm 20 03 tăng lên 26 ,3% so với năm 20 02 Bảng 2. 9:...
 • 11
 • 1,044
 • 16

Kinh tế học mô_Chương 4

Kinh tế học vĩ mô_Chương 4
... Nguyên lý Kinh tế học mô, Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Lao động - Xã hội, 2005 [7] Nguyễn Văn Ngọc, Hướng dẫn giải tập Kinh tế mô, NXB Thống kê, 2001 [8] Trang Web tranh luận Kinh tế học: http://economics.about.com/ ... MD0 M2 M1 Chương 4: Tiền tệ CSTT Lượng tiền 28 14 4 .4 Thị trường tiền tệ • 4. 4.1 Trạng thái cân thị trường tiền tệ • 4. 4.2 Sự thay đổi trạng thái cân Chương 4: Tiền tệ CSTT 29 4. 4.1 Trạng thái ... đoái quản lý ngoại hối Chương 4: Tiền tệ CSTT 42 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO • • • • • • • • • [1] Kinh tế học mô, Giáo trình dùng trường Đại học, Cao đẳng khối kinh tế, Bộ Giáo dục Đào tạo xuất...
 • 22
 • 150
 • 0

Kinh tế học mô_Chương 7

Kinh tế học vĩ mô_Chương 7
... Nghiên cứu kinh tế, Viện Khoa học xã hội nhân văn • [9] Tạp chí Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân • [10] Tạp chí Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh tế HCM • [11] Trang Web Kinh tế học giảng ... khảo bắt buộc • [1] Kinh tế học mô, Giáo trình dùng trường Đại học, Cao đẳng khối kinh tế, Bộ Giáo dục Đào tạo xuất bản, NXB Giáo dục, tái lần thứ 6, năm 2006 • [2] Kinh tế học tập David Begg, ... Công, Bài tập Kinh tế mô I, NXB Lao động, 2006 • [5] Rudiger D, Stainley F & Richard S, Macroeconomics, Eighth Edition, 2001 • [6] Nguyên lý Kinh tế học mô, Đại học Kinh tế quốc dân, NXB...
 • 25
 • 152
 • 0

Kinh tế học mô_Chương 5

Kinh tế học vĩ mô_Chương 5
... Nghiên cứu kinh tế, Viện Khoa học xã hội nhân văn [10] Tạp chí Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân [11] Tạp chí Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh tế HCM [12] Trang Web Kinh tế học giảng ... Nguyên lý Kinh tế học mô, Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Lao động - Xã hội, 20 05 [7] Nguyễn Văn Ngọc, Hướng dẫn giải tập Kinh tế mô, NXB Thống kê, 2001 [8] Trang Web tranh luận Kinh tế học: http://economics.about.com/ ... thu nhập kinh tế Mỹ, đưa kinh tế Mỹ dần thoát khỏi khủng hoảng năm 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO • • • • • • • • • • • • [1] Kinh tế học mô, Giáo trình dùng trường Đại học, Cao đẳng khối kinh tế, Bộ...
 • 14
 • 323
 • 0

Kinh tế học mô_Chương 6

Kinh tế học vĩ mô_Chương 6
... William Housego "A W." "Bill" Phillips, (1914-1975 nhà kinh tế học người New Zealand, làm việc trường kinh tế học London Công trình tiếng kinh tế học ông đường Phillips, đưa năm 1958 25 7.3.1 Đường ... 133 ASS1 ASS0 121 110 AD2 AD1 AD0 500 550 60 0 65 0 700 Sự gia tăng tổng cầu dự đoán trước làm tăng lạm phát, không làm thay đổi GDP thực tế 750 GDP thực tế (tỷ USD) Hình 7.7: Lạm phát dự đoán trước ... giảm xuống, kinh tế rơi vào thời kì đình trệ lạm phát, đánh đổi lạm phát thất nghiệp Khi Chính phủ tăng mức cung tiền liên tục để giữ cho tổng cầu không suy giảm thất nghiệp tăng, kinh tế đạt mức...
 • 28
 • 125
 • 0

Tài liệu Kinh tế học vi mô_chương_6 pptx

Tài liệu Kinh tế học vi mô_chương_6 pptx
... chơi THS PHAN THẾ CÔNG Lý thuyết trò chơi • Lý thuyết trò chơi nhánh toán học ứng dụng thường sử dụng phân tích kinh tế – Nó sử dụng mô hình để nghiên cứu tình chiến thuật, người tham gia (người ... tin đối thủ cạnh tranh người có lý trí hành động để tối đa hóa lợi nhuận họ phải tính đến hành vi họ định tối đa hóa lợi nhuận THS PHAN THẾ CÔNG Một số khái niệm • Người chơi: – Những người tham...
 • 24
 • 213
 • 0

Tài liệu Kinh tế học vi mô_ Chương 2 doc

Tài liệu Kinh tế học vi mô_ Chương 2 doc
... hữu hạn đờng cầu cung Công thức EDp = %Q %P P P2 A2 A1 P1 D Q2 Q1 Q Ví dụ: Tính EDp (A1A2) P2=75, P1=50, Q2 =25 , Q1=50 áp dụng công thức có: EDp (A1A2= *Co dãn điểm: (Point Elastricity of demand): ... P2 D Q1 Q2 Q Edp Qd2 > Qs2 => tợng thiếu hụt thị trờng, cầu vợt (excess demand) => gây sức ép lm tăng gía v lợng thiếu hụt l : IJ = Qd2 Qs2 Qui mô d thừa hay thiếu hụt...
 • 41
 • 172
 • 0

Tài liệu Kinh tế học vi mô_ Chương 5 doc

Tài liệu Kinh tế học vi mô_ Chương 5 doc
... nhắc phản ứng đối thủ (phản ứng nhanh qua giá phản ứng chậm vi c đa s/p - Hng ro nhập cao nên gia nhập ngnh l khó thông qua: tính kinh tế theo qui mô, quyền bị hãng cũ liên kết trả đũa 2.3.Mô hình ... lợi nhuận cho riêng Chơng VI Thị trờng sức lao động I Cung sức lao động Khái niệm: S W W2 W1 t1 t2 t Những nhân tố ảnh hởng đến cung sức lao động 2.1 áp lực kinh tế 2.2 áp lực mặt tâm lý xã ... thuyết trò chơi: - Lý thuyết trò chơi mô tả định thông minh hãng phụ thuộc lẫn Những trò chơi kinh tế tiến hnh cách hợp tác không hợp tác - Nếu hãng hợp tác có hợp đồng rng buộc khiến họ hoạch...
 • 78
 • 151
 • 0

Ứng dụng của toán học và một số hìnhtoán học trong kinh tế

Ứng dụng của toán học và một số mô hìnhtoán học trong kinh tế
... DUNG * * * I _ Ứng dụng toán học số hình toán học kinh tế _ Lịch sử toán kinh tế học Sự ứng dụng toán kinh tế tượng Thật toán đóng vai trò đáng kể kinh tế học kỷ thuyết kinh tế cổ điển phát ... DUNG I _ ứng dụng toán học số hình toán học kinh tế 4→17 _ Lịch sử toán kinh tế học 4→7 _ Hạn chế toán kinh tế 7→8 _ vai trò toán nghiên cứu kinh tế 8→12 II _ hình ... thống kinh tế Nói chung, toán giúp kinh tế, kinh tế lý thuyết, tiến triển nhiều Toán hoá làm thay đổi chất phạm vi môn kinh tế Toán ảnh hưởng lớn đến truyền đạt ý niệm đề xuất kinh tế, nhà kinh tế...
 • 17
 • 47
 • 0

Quản lý điểm sinh viên trong khoa và sinh viên khoa khác học các môn của khoa tin học kinh tế.doc.DOC

Quản lý điểm sinh viên trong khoa và sinh viên khoa khác học các môn của khoa tin học kinh tế.doc.DOC
... Mức Quản sv khoa tin khoa Tạo sở liệu Quản điểm Tổng kết năm học Quản tốt nghiệp Mức Tạo sở liệu Nhập hồ sơ sv Nhập danh sách môn học Nhập lớp Nhập sinh viên năm Quản điểm Quản ... lớp In điểm Hiệu trưởng Ds điểm danh Ds thi lại Khoa tin Danh sách môn học Tổng kết hk Bảng điểm môn Bảng điểm học kỳ Sinh viên Xét học bổng đối tượng khác 1.4.nhập sinh viên năm 2 .Quản điểm ... -Nhập hồ sơ sinh viên -Nhập danh sách môn học -Nhập lớp -Nhập sinh viên năm -Nhập luận văn quản điểm -Quản thi học kỳ +Nhập điểm thi học kỳ +In lịch thi +In danh sách thi -In điểm thi +Theo...
 • 16
 • 1,228
 • 2

ĐẠO ĐỨC, KINH TẾ HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐẠO ĐỨC, KINH TẾ HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
... học, luật, kinh tế môn học khác liên quan đến sở đạo đức cho đối xử với môi trường tự nhiên Cuốn sách” kinh tế sinh thái học phát hành 2/3/1998 phát hành đặc biệt của” kinh tế, đạo đức môi trường ... chịu tải môi trường 3.1 Triết học đạo đức tự nhiên Chúng ta nêu khác biệt trường phái hệ thống đạo đức: triết học đạo đức nhân văn triết học đạo đức tự nhiên Trong triết lý nhân văn học, người ... quát, nên làm gì, kinh tế học phúc lợi sử dụng cách tiếp cận Một vài lời phê bình thuyết vị lợi việc sử dụng kinh tế học phúc lợi trình bày phần chương Trong bối cảnh kinh tế môi trường, vấn đề...
 • 41
 • 269
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách học tốt môn kinh tế vĩ môphương pháp học tốt môn kinh tế vĩ môcách học tốt môn kinh tế vi môđề thi hết học phần môn kinh tế vi môđề thi học kì môn kinh tế vĩ môđề thi học kì môn kinh tế vi môlàm sao để học tốt môn kinh tế vĩ môđể học tốt môn kinh tế vĩ môđiều kiện học tập để học tốt môn học này yêu cầu sinh viên đã học các môn 1 triết học 2 kinh tế chính trị 3 kinh tế vĩ mô 4 kinh tế quốc tếluận chứng khoa học về một mô hình phát triển kinh tế sinh thái trên một số đảo cụm đảo lựa chọn vùng biển ven bờ việt namtài liệu học tập môn kinh tế chính trịhọc thuyết kinh tế cổ điển mớiđề thi kết thúc học phần môn kinh tế lượngđại học kinh tế tài nguyên môi trườngde thi va đáp án đề thi học phần môn luật kinh tế 2Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Quản lý hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (LA tiến sĩ)Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại tỉnh Khăm Muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Năng lực viên chức viện khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Thực hiện văn hóa công sở tại bộ tài nguyên và môi trường, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Huy động cộng đồng dân cư trong giám sát, bảo vệ môi trường tại thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênSKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcCâu chuyện: bác hồ đến với các cháu mồ côi ở trại kim đồngKể chuyện Bác Hồ, câu chuyện: Bác đến thăm các cháu thiếu nhi mồ côi ở Trại Kim đồngNghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh lạng sơn giai đoạn 2011 2014Nghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (TT)Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấnGuide to multi carrier CDMA2000 BTS3606 20050922 a 2 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập