vườn quốc gia u minh hạ

các mô hình canh tác hiệu quả trên đất phèn vùng đệm Vồ Dơi vườn quốc gia U Minh hạ - Cà Mau

các mô hình canh tác hiệu quả trên đất phèn vùng đệm Vồ Dơi vườn quốc gia U Minh hạ - Cà Mau
... Ki u sử dụng Cấp TN - LUT1: Lúa - - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT - - LUT4: Tràm - Cá S1 - LUT1: Lúa - - LUT4: Tràm - Cá S1 - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT - Cá Đề xuất hình hình ... hình u tiên - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT - - LUT1: Lúa - - LUT2: Lúa - Cá S1/S2 - LUT1: Lúa - - LUT4: Tràm - Cá S1 - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT- Cá S2 - LUT1: Lúa - - LUT4: ... phèn - Khả tưới hình canh tác thử nghiệm với nông dân vùng đệm Vồ Dơi, vườn Quốc Gia, U Minh Hạ, Mau TT Nông dân Đánh giá Lọai đất hình Khuyến cáo kỷ thuật Kỷ thuật canh tác trồng nuôi...
 • 19
 • 545
 • 0

Tài liệu KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẤT Ở VÙNG NGOẠI BIÊN VÀ VÙNG LÕI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ-CÀ MAU ppt

Tài liệu KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẤT Ở VÙNG NGOẠI BIÊN VÀ VÙNG LÕI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ-CÀ MAU ppt
... (vùng lõi) thoát nước tự nhiên (vùng ngoại biên) khu vực rừng than bùn tái sinh rừng than bùn bị cháy Vườn Quốc Gia U Minh Hạ - Cà Mau, (ii) khảo sát thay đổi hóa học môi trường đất điểm khảo sát ... lượng nguồn than bùn Kiên Giang Luận văn Thạc sĩ Nông học, Trường Đại học Cần Thơ Hùynh Thanh Ghi 2008 Đặc tính hóa học đất nước vùng đất than bùn Vườn Quốc Gia U Minh Hạ- Cà Mau Luận văn ... dày Vùng ngoại biên Rừng than bùn tái sinh Vùng lõi Vùng ngoại biên Vùng lõi Rừng than bùn bị cháy Hình 2: Giá trị trung bình thời điểm lấy m u pH EC đất (±SE) vườn quốc gia U Minh Hạ - Cà Mau...
 • 9
 • 220
 • 0

VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ pptx

VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ pptx
... thành lập Vườn quốc gia quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ, nguồn gen động thực vật phong phú bảo vệ, phục vụ cho công tác nghiên c u khoa học Ðây nơi l u giữ giá trị truyền thống ... nhu c u giới nghiên c u khách tham quan du lịch đến với hệ sinh thái U Minh Nhi u đơn vị khai thác du lịch nước quan tâm đến khảo sát tìm hi u có bảy doanh nghiệp đăng ký đ u tư khai thác du ... lại rừng U Minh để lãnh đạo cách mạng miền nam Ðồng chí Võ Văn Kiệt, làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Li u, người gắn bó m u thịt với U Minh Hạ Sau ngày, thống đất nước, rừng U Minh tiếp tục nơi c u mang...
 • 2
 • 188
 • 0

KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở VÙNG NGOẠI BIÊN VÀ VÙNG LÕI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ - CÀ MAU docx

KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở VÙNG NGOẠI BIÊN VÀ VÙNG LÕI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ - CÀ MAU docx
... bị cháy Vùng Vùng lõi ngoại biên Kênh rừng (kênh Minh Hà) Kênh rừng Vùng ngoại biên Vùng lõi Vùng Vùng lõi ngoại biên Nước rừng Hình 3: pH EC (±SE) nƣớc Vƣờn quốc gia U Minh Hạ - Mau (SE: sai ... bị cháy Vùng Vùng lõi ngoại biên Kênh rừng (kênh Minh Hà) Vùng ngoại biên Kênh rừng Vùng lõi Vùng Vùng lõi ngoại biên Nước rừng Hình 4: Hàm lƣợng Fe2+ (±SE) nƣớc Vƣờn quốc gia U Minh Hạ (SE: ... (Kênh Minh Hà) Tháng 7/08 ng:26 (2013):10 5-1 12 gian nghiên c u vùng ngoại biên vùng lõi Vườn quốc gia U Minh Hạ - Mau cho kết tương tự: hàm lượng Fe2+, Al3+ vật li u than bùn giảm thấp vùng lõi...
 • 8
 • 208
 • 0

Vườn quốc gia U Minh Hạ doc

Vườn quốc gia U Minh Hạ doc
... thông qua quy hoạch khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ phê duyệt dự án đ u tư xây dựng với tổng kinh phí đ u tư cho giai đoạn (2008-2011) 144 tỷ đồng Theo đó, Vườn quốc gia U Minh Hạ chia ... xâm Vườn quốc gia U Minh Hạ thành lập ngày 20/11/2006 sở hợp Khu bảo tồn thiên nhiên Vồ Dơi với phần diện tích rừng tràm U Minh Hạ thuộc lâm ngư trường: U Minh III, Trần Văn Thời Vườn quốc gia U ... hoạch chung Từ hình thành nên khu du lịch vừa bảo tồn, vừa phát huy giá trị sinh thái độc đáo Vườn quốc gia U Minh Hạ Hệ sinh thái rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ: Điểm du lịch sinh thái lý tưởng tương...
 • 5
 • 135
 • 0

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM WORLD VIEW 1 GIẢI đoán HIỆN TRẠNG RỪNG KHU vực vườn QUỐC GIA u MINH hạ cà MAU

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM WORLD VIEW 1 GIẢI đoán HIỆN TRẠNG RỪNG KHU vực vườn QUỐC GIA u MINH hạ  cà MAU
... đệm Hình 3 .1 Ảnh vệ tinh World View khu vực vườn quốc gia U Minh hạ Đây ảnh thể toàn cảnh khu vực vườn quốc gia U Minh hạ bao gồm vùng đệm vườn quốc gia U Minh hạ, khu vực U Minh hạ phần bên ... Hình 2 .1 L u đồ bước giải đoán ảnh viễn thám 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3 .1 GIỚI THI U KHÁI QUÁT KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ 3 .1. 1 Đi u kiện tự nhiên Vườn quốc gia U Minh hạ vườn quốc gia tỉnh ... 489346 10 217 96 4 910 86 10 18286 498796 10 17806 499066 10 217 66 498586 10 27646 Hình 3.6 Ảnh khu vực vườn quốc gia Hình 3.7 Ảnh khu vực vườn quốc gia U Minh hạ trước nắn U Minh hạ sau nắn Qua kết nắn ảnh...
 • 81
 • 355
 • 0

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CẢNH BÁO CHÁY RỪNG Ở KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ, CÀ MAU, DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CẢNH BÁO CHÁY RỪNG Ở KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ, CÀ MAU, DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)
... li u cháy Chỉ khả bén lửa vật li u cháy cấp độ cháy rừng ti u khu Ứng dụng hệ thống thông tin địa xây dựng đồ phân bố không gian cấp cháy theo phương pháp dự báo cháy rừng, giúp nhà quản ... thời gian từ thấp đến cao, từ khả xuất cháy rừng (cấp 0) đến cấp cháy nguy hiểm (cấp V) khu vực Vườn Quốc Gia U Minh Hạ (Hình 2) Qua kết dự báo cháy rừng mùa khô 2006-2007 Vườn Quốc gia U Minh ... li u cháy bổ sung thiết lập phương trình dự báo cháy rừng tổng hợp  Ứng dụng GIS xây dựng đồ khả nguy hại cháy rừng theo không gian thời gian Vườn Quốc gia U Minh Hạ, mau PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG...
 • 10
 • 228
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia u minh hạ tỉnh cà mau

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia u minh hạ  tỉnh cà mau
... triển du lịch sinh thái phân tích tài nguyên trạng khai thác loại hình du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ tỉnh Mau Chương Giải pháp phát triển Du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ ... tích luận văn thu thập từ Ban quản lý Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Trung tâm Thông tin Quảng Bá Du lịch tỉnh Mau, UNESCO, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Mau, Cty CPTM&DV Du lịch Minh Hải, ... sinh thái, đi u kiện để phát triển du lịch sinh thái, rút học kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái số nước Chương Thực trạng Du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ Trình bày tiềm phát triển...
 • 103
 • 304
 • 1

định giá chất lượng môi trường bằng phương pháp chi phí du lịch tại vườn quốc gia u minh hạ cà mau

định giá chất lượng môi trường bằng phương pháp chi phí du lịch tại vườn quốc gia u minh hạ cà mau
... tiềm du lịch kết hợp với mục ti u bảo vệ môi trƣờng lý chọn đề tài này: “ Định giá chất lượng môi trường phương pháp chi phí du lịch Vườn quốc gia U Minh Hạ- Mau 1.2 MỤC TI U NGHIÊN C U 1.2.1 ... VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH  NGÔ KIM TRỌNG ĐỊNH GIÁ CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH TẠI VƢỜN QUỐC GIA U MINH HẠ CÀ MAU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên ... đƣợc xác chi phí du lịch Chi phí hội khách nhàn rỗi thấp so với chi phí du lịch khách phải nghỉ việc để du lịch Thông tin kinh nghiệm du lịch VQG du khách: sở thích du khách đến U Minh Hạ thƣờng...
 • 65
 • 69
 • 0

khảo sát hiện trạng chất lượng nước trong rừng tràm ở vườn quốc gia u minh hạ, tỉnh cà mau

khảo sát hiện trạng chất lượng nước trong rừng tràm ở vườn quốc gia u minh hạ, tỉnh cà mau
... LUẬN 4.1 Hiện trạng phân bố Tràm VQG U Minh Hạ Rừng Tràm Vườn quốc gia U Minh Hạ phân bố không đồng đ u, tập trung chủ y u phía Vườn quốc gia N u phân chia theo độ tuổi rừng rừng Tràm Vườn ... NGUYÊN THIÊN NHIÊN BỘ MÔN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ TNTN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG RỪNG TRÀM Ở VƯỜN ... thuộc VQG U Minh Hạ, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Thời gian nghiên c u: từ tháng 7/2014 đến tháng 12/2014 Nội dung nghiên cư u 3.2 Đo độ s u ngập lô Tràm khác để chọn lô đo đếm Thu m u đo tiêu...
 • 57
 • 87
 • 0

ảnh hưởng của đất than bùn đến sinh khối rừng tràm tại vườn quốc gia u minh hạm tỉnh cà mau

ảnh hưởng của đất than bùn đến sinh khối rừng tràm tại vườn quốc gia u minh hạm tỉnh cà mau
... đất than bùn đến sinh khối rừng tràm Vườn Quốc Gia U Minh Hạ, tỉnh Mau thực 1.2 MỤC TI U CỤ THỂ VÀ MỤC TI U TỔNG QUÁT 1.2.1 Mục ti u tổng quát Nghiên c u ảnh hưởng đất than bùn đến sinh khối ... luận văn tốt nghiệp: Ảnh hưởng đất than bùn đến sinh khối rừng tràm Vườn Quốc Gia U Minh Hạ, tỉnh Mau công trình nghiên c u khoa học Các số li u, kết trình bày luận văn trung thực chưa công ... sống C u Long (trong rừng U Minh, thuộc tỉnh Mau Kiên Giang) với diện tích khoảng 24.000 ha, diện tích lớn chọn khu bảo tồn, Vườn Quốc Gia U Minh Thượng U Minh Hạ Những vùng đất than bùn với...
 • 76
 • 75
 • 0

vườn quốc gia u minh hạ

vườn quốc gia u minh hạ
... học, phát triển du lịch Du khách đến thăm Cà Mau ghé tham quan rừng U Minh hạ để quan sát sinh cảnh rừng U Minh lạ độc đáo Trong ti u lận nhóm xin giới thi u vườn quốc gia U Minh Hạ đa dạng sinh ... Vườn quốc gia U Minh Hạ tăng cường công tác quản lý bảo vệ tầng than bùn có Theo đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân định cư lâm phần, xung quanh khu vực Vườn quốc gia U Minh Hạ ... thuộc huyện U Minh xã Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc thuộc huyện Trần Văn Thời Vị trí vườn quốc gia U + Bắc giáp tuyến 27 - Phân trại K3 thuộc trại giam K1 Cái T u + Nam giáp vùng đệm kinh xáng Minh...
 • 16
 • 369
 • 0

giới thiệu về Đa dạng sinh học ở Vườn Quốc Gia U Minh Thượng

giới thiệu về Đa dạng sinh học ở Vườn Quốc Gia U Minh Thượng
... Ti u luận Đa Dạng Sinh Học U Minh Thượng MỤC LỤC I Vài nét U Minh Thượng II Mức độ đa dạng sinh học U Minh Thương II.1 Đa dạng loài thực vật II.2 Đa dạng loài động vật III Giá trị VQG U Minh Thượng ... Nguyễn Thế Lạc-DH09CT Ti u luận Đa Dạng Sinh Học U Minh Thượng IV Thách thức ĐDSH U Minh Thượng: Từ năm 2002, sau trận cháy lớn thi u rụi gần 4.000ha rừng tràm nguyên sinh vườn quốc gia U Minh ... Giang, phía Nam U Minh Hạ thuộc Cà Mau Rừng U Minh (U Minh Thượng U Minh Hạ) ki u rừng đặc thù, xếp hạng độc đáo quí giới Rừng tập trung U Minh Thượng nhi u chủ y u loại rừng nguyên sinh Người Nam...
 • 10
 • 1,015
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: động vật nổi vườn quốc gia u minh thượngvườn quốc gia u minh thượng đến năm 2020xây dựng chiến lược phát triển dlst tại vườn quốc gia u minh thượngvuon quoc gia u minh thuongvườn quốc gia ba vì hà nộiđiều tra theo dõi diễn biến môi trường nước và thuỷ sinh vật ở vường quốc gia u minh thượngvườn quốc gia ba vì có gì hayvườn quốc gia ba vì cách hà nội bao xađường từ hà nội đến vườn quốc gia ba vìđi từ hà nội đến vườn quốc gia ba vìđường đi vườn quốc gia ba vì từ hà nộiđi vườn quốc gia ba vì từ hà nộivườn quốc gia ba vì cách hà nộiđường từ hà nội lên vườn quốc gia ba vìđánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sinh kế người dân các xã vùng đệm vườn quốc gia cát bàHình tượng tác giả trong tạp văn - Nguyễn Việt Hàcác phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái họcGiáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0Phát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn hà nộiBáo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khíĐồ án kết cấu thép công trình có một tầng một nhịp hai cầu trụcĐồ án thiết kế cống lộ thiên phục vụ tiêu cho diện tích 60000ha và có loại xe 8 10 tấn đi quaNghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 trong công tác thẩm định các công trình thủy lợi tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bìnhNghiên cứu giải pháp sử dụng vôi trộn với đất phong hóa từ đá magma axit để làm giảm tính trương nở của đất phục vụ công tác xây dựng và nâng cấp, sửa chữa hồ chứa vừa và nhỏ trênghiên cứu áp dụng khối bảo vệ mái stone block nhật bản cho bờ biển việt nam trường hợp bờ biển xã hải dương, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếNghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của xi phông trong quá trình hạ chìm áp dụng cho dự án xi phông sông mang, quảng ninhNghiên cứu giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kè hồ ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninhNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án cải tạo hệ thống sông trục huyện yên khánh, tỉnh ninh bình nhằm ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặnNghiên cứu đề xuất quy trình bảo trì công trình hồ chứa nước bà râu huyện thuận bắc tỉnh ninh thuậnNghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóaNghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông trọng lực ở việt namNghiên cứu, đề xuất các giải pháp lựa chọn nhà thầu xây lắp cho dự án sử dụng vốn của ngân hàng thế giới (WB) do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên làm chủ đầu tưGiải pháp huy động các nguồn lực phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninhĐồ án Lập dự án công trình cầuLuận văn thiết kế trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập