Non - Sông đất Việt trong cảm hứng lịch sử ở thơ phú thế kỉ X - thế kỉ XV

Non - Sông đất Việt trong cảm hứng lịch sử thơ phú thế kỉ X - thế kỉ XV

Non - Sông đất Việt trong cảm hứng lịch sử ở thơ phú thế kỉ X - thế kỉ XV
... dung cảm hứng lịch sử thơ phú viết Non , Sông đất Việt văn học kỉ X - kỉ XV Chương 3: Cảm hứng lịch sử thơ phú viết Non , Sông đất Việt văn học kỉ X- kỉ XV mối quan hệ với nguồn cảm hứng ... tưởng, văn hóa thơ phú viết Non , Sông đất Việt cảm hứng lịch sử văn học kỉ X kỉ XV 1.3.1 Tiền đề lịch sử - x hội Lịch sử dân tộc Việt Nam lịch sử đấu tranh giành giữ độc lập dân tộc Trong ... khái niệm như: khái niệm cảm hứng, khái niệm cảm hứng chủ đạo để sở hiểu cách đắn cảm hứng lịch sử thơ phú kỉ X kỉ XV viết Non , Sông đất Việt Tuy nhiên, cảm hứng lịch sử văn học không tự nhiên...
 • 95
 • 28
 • 0

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng
... mong góp thêm tiếng nói Cảm hứng lịch sử tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng Nguyễn Thị Phương Thoa vào việc đưa tiểu thuyết lịch sử nói chung tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Huy Tưởng nói riêng vào giảng ... tài cảm hứng, cảm hứng lịch sử, khái niệm tiểu thuyết, đặc trưng thể loại tiểu thuyết * Chương 2: Những chất liệu chủ yếu cảm hứng lịch sử tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng Miêu tả phân tích cảm hứng ... say cảm hứng ngợi ca hào hùng tác phẩm Cảm hứng lịch sử tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng Nguyễn Thị Phương Thoa CHƯƠNG 2:NHỮNG CHẤT LIỆU CHỦ YẾU CỦA CẢM HỨNG LỊCH SỬ TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN HUY TƯỞNG...
 • 101
 • 519
 • 2

cảm hứng lịch sử trong kịch nói nguyễn huy tưởng

cảm hứng lịch sử trong kịch nói nguyễn huy tưởng
... GIẢI CẢM HỨNG LỊCH SỬ TRONG KỊCH NÓI NGUYỄN HUY TƯỞNG Đề tài luận văn chứa đựng hai yếu tố: cảm hứng lòch sử yếu tố kòch nói Nguyễn Huy Tưởng Cảm hứng lòch sử, giới thuyết, vừa phận nội dung tư tưởng ... cảm hứng, cảm hứng lòch sử, khái niệm kòch văn học, đặc trưng văn thoại kòch…đồng thời nêu hướng tìm hiểu, lí giải cảm hứng lòch sử kòch nói Nguyễn Huy Tưởng Chương hai: TỪ CẢM HỨNG LỊCH SỬ TRONG ... cảm hứng khác cảm hứng lòch sử, cảm hứng yêu nước, cảm hứng dân tộc, cảm hứng bi kòch, cảm hứng lãng mạn…tuỳ thuộc vào phạm vi, góc độ mà họ quan tâm Người viết nghó chúng biến thể khác cảm hứng...
 • 97
 • 1,442
 • 4

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng_3 pps

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng_3 pps
... mạnh mẽ đến cảm hứng sáng tác nhà văn, đặc biệt yếu tố lại hòa quyện tâm hồn trí thức yêu nước, nặng lòng với lịch sử dân tộc Lịch sử trở thành cảm hứng chủ đạo toàn trước tác Nguyễn Huy Tưởng: ... lồng cảm hứng lịch sử vào phương thức nghệ thuật thể Nghệ thuật kết cấu Nghệ thuật kết cấu tác phẩm tự cách thức nhà văn tổ chức hệ thống kiện xây dựng hệ thống nhân vật Ba tiểu thuyết Nguyễn Huy ... tộc, cộng đồng lịch sử, với bối cảnh tạo rộng lớn hơn, số lượng nhân vật phong phú Do vậy, xung đột tiểu thuyết An Tư mạch truyện Người đọc nhận thấy lấy tên An Tư, song tiểu thuyết dành dung...
 • 5
 • 96
 • 1

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng_2 potx

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng_2 potx
... Khái Hưng dựa vào bối cảnh lịch sử để tập trung khai thác khía cạnh lãng mạn tiểu thuyết diễm tình Nguyễn Huy Tưởng dựa vào kiện lịch sử có thật ghi sử xây nên tiểu thuyết, với nhân vật, việc ... Nguyễn Huy Tưởng khác với tiểu thuyết lịch sử người trước Nguyễn Triệu Luật thành công việc dựng lại không khí lịch sử cách xác khai thác yếu tố, chi tiết li kỳ chốn thâm cung mà chất tiểu thuyết ... Thời gian tiểu thuyết lịch sử thời gian khứ Trong hai tiểu thuyết Đêm hội Long Trì An Tư, Nguyễn Huy Tưởng tuân thủ thời gian theo trật tự tuyến tính, theo trình tự kiện xảy ra, với mắt sử gia hệ...
 • 6
 • 73
 • 0

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng _1 ppt

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng _1 ppt
... muốn để người đọc tự cảm nhận, tự tìm thấy giá trị học lịch sử Đây điểm khác biệt văn phong Nguyễn Huy Tưởng với bậc tiền bối có nhiều ảnh hưởng tới ông tiểu thuyết gia Nguyễn Triệu Luật Điểm ... nhà văn thời sau này, thấy, Nguyễn Huy Tưởng mạnh dạn lồng vào tiểu thuyết cảnh ân, vốn điều cấm kị giai đoạn văn học trở trước Không táo bạo sống sượng số tiểu thuyết gia cuối kỷ XX miêu tả, ... miêu tả, không né tránh điển cố nhà tiểu thuyết lịch sử thời, Nguyễn Huy Tưởng miêu tả cảnh chăn gối An Tư với Thoát Hoan thực tế mà không thô lậu thấu hiểu, đồng cảm Như Tây Thi đem thân làm vũ...
 • 6
 • 140
 • 1

Cảm hứng lịch sử trong tác phẩm Báu vật của đời của Mạc Ngôn

Cảm hứng lịch sử trong tác phẩm Báu vật của đời của Mạc Ngôn
... quát cảm hứng lịch sử sáng tác Mạc Ngôn 19 1.3.1 Vài nét nhà văn Mạc Ngôn 19 1.3.2 Cảm hứng lịch sử xuyên suốt tác phẩm Mạc Ngôn 20 CHƢƠNG : NHỮNG BIỂU HIỆN CẢM HỨNG LỊCH SỬ TRONG BÁU VẬT ... quát cảm hứng lịch sử dấu ấn cảm hứng lịch sử văn học Trung Quốc Chƣơng : Những biểu cảm hứng lịch sử Báu vật đời Mạc Ngôn Chƣơng : Những phƣơng thức nghệ thuật biểu cảm hứng lịch sử Báu vật đời ... đời Mạc Ngôn PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG : KHÁI QUÁT VỀ CẢM HỨNG LỊCH SỬ VÀ DẤU ẤN CẢM HỨNG LỊCH SỬ TRONG VĂN HỌC TRUNG QUỐC 1.1 Khái quát cảm hứng cảm hứng lịch sử 1.1.1 Khái niệm cảm hứng cảm hứng...
 • 119
 • 246
 • 2

Nâng cao năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử trường trung học phổ thông (vận dụng qua dạy học lịch sử việt nam từ 1919 đến 1975, chương trình chuẩn)

Nâng cao năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (vận dụng qua dạy học lịch sử việt nam từ 1919 đến 1975, chương trình chuẩn)
... PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO 60 66 68 HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1975, LỚP 12, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 3.1 Ví trí, mục tiêu phần lịch sử việt Nam từ 1919 đến 1975, lớp ... tiễn dạy học lịch sử trường trung học phổ thông 2.2.2 Vấn đề thực hành dạy học lịch sử trường trung học 38 43 43 phổ thông 2.3 Nội dung lực thực hành lịch sử trường phổ thông 2.3.1 Nội dung lực thực ... sử 1.2.3 Nâng cao lực thực hành lịch sử Chương 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC NÂNG CAO Trang 1 2 4 6 25 25 28 29 NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC...
 • 96
 • 802
 • 5

Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử trường trung học phổ thông (thực nghiệm phần lịch sử thế giới lớp 10 – chương trình chuẩn)

Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (thực nghiệm phần lịch sử thế giới lớp 10 – chương trình chuẩn)
... 27 Chương VẤN ĐỀ TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề tạo hứng thú học tập lịch sử cho học sinh ... khái niệm hứng thú, hứng thú học tập, luận án xác định rõ khái niệm hứng thú, hứng thú học tập, hứng thú học tập lịch sử tạo hứng thú học tập lịch sử cho HS; biểu hiện, mức độ hứng thú học tập LS ... thú học tập cho học sinh dạy học lịch sử trường trung học phổ thông Lý luận thực tiễn Chương 3: Đổi thiết kế nội dung học hình thức tổ chức dạy học nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh Chương...
 • 165
 • 770
 • 4

Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử trường trung học phổ thông (thực nghiệm phần lịch sử thế giới lớp 10 chương trình chuẩn)tom tat

Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (thực nghiệm phần lịch sử thế giới lớp 10 chương trình chuẩn)tom tat
... việc tạo hứng thú học tập cho HS DHLS Từ khái niệm hứng thú, hứng thú học tập, luận án xác định rõ khái niệm hứng thú, hứng thú học tập, hứng thú học tập lịch sử tạo hứng thú học tập lịch sử cho ... PHỔ THÔNG LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề tạo hứng thú học tập lịch sử cho học sinh 2.1.1 Quan niệm hứng thú, hứng thú học tập, hứng thú học tập lịch sử 2.1.1.1 Khái niệm hứng thú, ... tập cho HS - Tiến hành TNSP phần TNSP toàn phần để kiểm chứng tính khả thi biện pháp sư phạm đề xuất Chương VẤN ĐỀ TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ...
 • 25
 • 299
 • 0

tóm tắt luận án nâng cao năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử trường trung học phổ thông (vận dụng qua dạy học lịch sử việt nam từ 1919 đến 1975

tóm tắt luận án nâng cao năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (vận dụng qua dạy học lịch sử việt nam từ 1919 đến 1975
... thực thường xuyên Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Mục tiêu môn Lịch ... hiệu hành động đạt mức tốt Chương BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1975, LỚP 12, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 3.1 Ví trí, mục tiêu phần Lịch sử ... cực sáng tạo họ Nâng cao lực thực hành (NLTH) cho HS dạy học lịch sử (LS) yêu cầu để thực theo hướng tích cực Hiện nay, thực hành (TH) dạy học LS trường trung học phổ thông (THPT) sử dụng có...
 • 27
 • 565
 • 2

một số biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử trường thpt (vận dụng qua chương trình lớp 10- chương trình chuẩn)

một số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử ở trường thpt (vận dụng qua chương trình lớp 10- chương trình chuẩn)
... tiễn biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm ngôn ngữ dạy học lịch sử trường THPT Chương Những biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm ngôn ngữ dạy học lịch sử trường THPT 13 CHƯƠNG ... NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO TÍNH BIỂU CẢM CỦA NGÔN NGỮ DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT 1.2.1 VỊ TRÍ CỦA VIỆC NÂNG CAO TÍNH BIỂU CẢM TRONG NGÔN NGỮ DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT 1.2.1.1 Tính biểu cảm ngôn ... cho biểu cảm 42 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM NHẰM NÂNG CAO TÍNH BIỂU CẢM CỦA NGÔN NGỮ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT 2.1 NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA TÍNH BIỂU CẢM TRONG NGÔN NGỮ DẠY HỌC LỊCH...
 • 129
 • 300
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cảm hứng lich sửchuyên đề sử vận dụng kiến thức liên môn chủ đề tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường thcssử dụng sơ đồ tư duy trong dạy – học lịch sử ở trường thptsu dung so do tu duy trong day hoc lich su o truong pho thongchuyen de su dung do dung day hoc trong day hoc lich su o trung hoc co soskkn sử dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy lịch sử ở trường thcssáng kiến kinh nghiệm sử dụng các di tích cách mạng tỉnh đăk lăk trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sởskkn sử dụng di tích cách mạng trong dạy học lịch sử ở trường thcsmột số kinh nghiệm về xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thôngkĩ năng hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực chủ động trong dạy học lịch sử ở trường thpt mường látphát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thôntai lieu lich su dia phuong quang binh trong day hoc lich su o tieu hocskkn xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông docứng dụng một số kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường thpt tĩnh gia 5nghề thủ công trong tiến trình lịch sử ở nam bộNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và tối ưu hoá quá trình sản xuất axit photphoric (PA) trong công nghiệp sản xuất phân bón DAPđồ án phanh Xây dựng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh trên xe tải hạng nặngNghiên cứu công nghệ xử lý vi sinh nước thải sản xuất bột giấy của công ty cổ phần giấy an hòaTài liệu toán cao cấpTriển khai hệ thống FFT 128 radix 22 trên FPGACÁC QUY TRÌNH PHÁT TRIỀN PHẦN mềmQuy trình xuất khẩu hàng sản xuất và hàng ủy thác tại công ty tnhh kẻ gỗTìm hiểu hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) trên ô tôNghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt Diclophenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tạo mô sẹo và tái sinh cây dâu tây (fragaria vesca l ) từ mảnh láProlonged infusions of beta lactam antibioticsSolubility enhancement of hydrophobic drugs using synergistically interacting cyclodextrins and cosolventFood industries manualĐáp án thi học kì môn Công nghệ chế biến sữa (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)bai tap tien cnc 2222222Bài tập trắc nghiệm luyện thi chứng chỉ A, B, CThu hút đầu tư vào khu công nghệ cao hòa lạcPHÂN TÍCH sự KHÁC NHAU GIỮA ĐƯỜNG lối xây DỰNG văn hóa TRƯỚC đổi mới và SAU đổi mới của ĐẢNG TA16 mau phieu nhan xet phan bien bai bao (1)Bai thu hoach nghi quyet TW4 khoa XII
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập