Non - Sông đất Việt trong cảm hứng lịch sử ở thơ phú thế kỉ X - thế kỉ XV

Non - Sông đất Việt trong cảm hứng lịch sử thơ phú thế kỉ X - thế kỉ XV

Non - Sông đất Việt trong cảm hứng lịch sử ở thơ phú thế kỉ X - thế kỉ XV
... dung cảm hứng lịch sử thơ phú viết Non , Sông đất Việt văn học kỉ X - kỉ XV Chương 3: Cảm hứng lịch sử thơ phú viết Non , Sông đất Việt văn học kỉ X- kỉ XV mối quan hệ với nguồn cảm hứng ... tưởng, văn hóa thơ phú viết Non , Sông đất Việt cảm hứng lịch sử văn học kỉ X kỉ XV 1.3.1 Tiền đề lịch sử - x hội Lịch sử dân tộc Việt Nam lịch sử đấu tranh giành giữ độc lập dân tộc Trong ... khái niệm như: khái niệm cảm hứng, khái niệm cảm hứng chủ đạo để sở hiểu cách đắn cảm hứng lịch sử thơ phú kỉ X kỉ XV viết Non , Sông đất Việt Tuy nhiên, cảm hứng lịch sử văn học không tự nhiên...
 • 95
 • 11
 • 0

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng
... mong góp thêm tiếng nói Cảm hứng lịch sử tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng Nguyễn Thị Phương Thoa vào việc đưa tiểu thuyết lịch sử nói chung tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Huy Tưởng nói riêng vào giảng ... tài cảm hứng, cảm hứng lịch sử, khái niệm tiểu thuyết, đặc trưng thể loại tiểu thuyết * Chương 2: Những chất liệu chủ yếu cảm hứng lịch sử tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng Miêu tả phân tích cảm hứng ... say cảm hứng ngợi ca hào hùng tác phẩm Cảm hứng lịch sử tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng Nguyễn Thị Phương Thoa CHƯƠNG 2:NHỮNG CHẤT LIỆU CHỦ YẾU CỦA CẢM HỨNG LỊCH SỬ TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN HUY TƯỞNG...
 • 101
 • 488
 • 2

cảm hứng lịch sử trong kịch nói nguyễn huy tưởng

cảm hứng lịch sử trong kịch nói nguyễn huy tưởng
... GIẢI CẢM HỨNG LỊCH SỬ TRONG KỊCH NÓI NGUYỄN HUY TƯỞNG Đề tài luận văn chứa đựng hai yếu tố: cảm hứng lòch sử yếu tố kòch nói Nguyễn Huy Tưởng Cảm hứng lòch sử, giới thuyết, vừa phận nội dung tư tưởng ... cảm hứng, cảm hứng lòch sử, khái niệm kòch văn học, đặc trưng văn thoại kòch…đồng thời nêu hướng tìm hiểu, lí giải cảm hứng lòch sử kòch nói Nguyễn Huy Tưởng Chương hai: TỪ CẢM HỨNG LỊCH SỬ TRONG ... cảm hứng khác cảm hứng lòch sử, cảm hứng yêu nước, cảm hứng dân tộc, cảm hứng bi kòch, cảm hứng lãng mạn…tuỳ thuộc vào phạm vi, góc độ mà họ quan tâm Người viết nghó chúng biến thể khác cảm hứng...
 • 97
 • 1,258
 • 4

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng_3 pps

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng_3 pps
... mạnh mẽ đến cảm hứng sáng tác nhà văn, đặc biệt yếu tố lại hòa quyện tâm hồn trí thức yêu nước, nặng lòng với lịch sử dân tộc Lịch sử trở thành cảm hứng chủ đạo toàn trước tác Nguyễn Huy Tưởng: ... lồng cảm hứng lịch sử vào phương thức nghệ thuật thể Nghệ thuật kết cấu Nghệ thuật kết cấu tác phẩm tự cách thức nhà văn tổ chức hệ thống kiện xây dựng hệ thống nhân vật Ba tiểu thuyết Nguyễn Huy ... tộc, cộng đồng lịch sử, với bối cảnh tạo rộng lớn hơn, số lượng nhân vật phong phú Do vậy, xung đột tiểu thuyết An Tư mạch truyện Người đọc nhận thấy lấy tên An Tư, song tiểu thuyết dành dung...
 • 5
 • 87
 • 1

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng_2 potx

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng_2 potx
... Khái Hưng dựa vào bối cảnh lịch sử để tập trung khai thác khía cạnh lãng mạn tiểu thuyết diễm tình Nguyễn Huy Tưởng dựa vào kiện lịch sử có thật ghi sử xây nên tiểu thuyết, với nhân vật, việc ... Nguyễn Huy Tưởng khác với tiểu thuyết lịch sử người trước Nguyễn Triệu Luật thành công việc dựng lại không khí lịch sử cách xác khai thác yếu tố, chi tiết li kỳ chốn thâm cung mà chất tiểu thuyết ... Thời gian tiểu thuyết lịch sử thời gian khứ Trong hai tiểu thuyết Đêm hội Long Trì An Tư, Nguyễn Huy Tưởng tuân thủ thời gian theo trật tự tuyến tính, theo trình tự kiện xảy ra, với mắt sử gia hệ...
 • 6
 • 64
 • 0

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng _1 ppt

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng _1 ppt
... muốn để người đọc tự cảm nhận, tự tìm thấy giá trị học lịch sử Đây điểm khác biệt văn phong Nguyễn Huy Tưởng với bậc tiền bối có nhiều ảnh hưởng tới ông tiểu thuyết gia Nguyễn Triệu Luật Điểm ... nhà văn thời sau này, thấy, Nguyễn Huy Tưởng mạnh dạn lồng vào tiểu thuyết cảnh ân, vốn điều cấm kị giai đoạn văn học trở trước Không táo bạo sống sượng số tiểu thuyết gia cuối kỷ XX miêu tả, ... miêu tả, không né tránh điển cố nhà tiểu thuyết lịch sử thời, Nguyễn Huy Tưởng miêu tả cảnh chăn gối An Tư với Thoát Hoan thực tế mà không thô lậu thấu hiểu, đồng cảm Như Tây Thi đem thân làm vũ...
 • 6
 • 127
 • 1

cảm hứng lịch sử trong một số tác phẩm tiêu biểu của dư hoa

cảm hứng lịch sử trong một số tác phẩm tiêu biểu của dư hoa
... Cảm hứng lịch sử tác phẩm tiêu biểu Hoa qua vấn đề bản: a Phân tích cảm hứng lịch sử số tác phẩm tiêu biểu b Dựa vào cảm hứng lịch sử bước đầu khái quát vài đặc điểm chủ yếu sáng tác Hoa ... 28 CHƯƠNG 3: CẢM HỨNG LỊCH SỬ TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM BIỂU CỦA DƯ HOA 3.1 Phương diện nội dung .30 3.1.1 Hư cấu lịch sử để lý giải thật lịch sử 30 3.1.2 Cảm quan lịch sử giai đoạn ... tưởng Hoa lấy cảm hứng từ lịch sử không lấy tất có lịch sử mà ông chắt lọc lựa chọn thời kì lịch sử biến động để làm cảm hứng Đó tác giả muốn tái lại lịch sử độc giả cảm thấy thời lịch sử qua...
 • 86
 • 442
 • 0

luận văn phạm ngữ văn cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết chín mươi ba của victor hugo

luận văn sư phạm ngữ văn cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết chín mươi ba của victor hugo
... cảm hứng lịch sử tiểu thuyết Chín mươi ba Victor Hugo , hi vọng có nhìn khách quan việc nhìn nhận, đánh giá tiểu thuyết Chín mươi ba nói riêng, tiểu thuyết lịch sử nói chung II LỊCH SỬ NGHIÊN ... coi tiểu thuyết lịch sử Hugo, vấn đề nghiên cứu cảm hứng lịch sử tiểu thuyết chưa ý cách mực Ngay lĩnh vực lý luận văn học, giới nghiên cứu quan tâm nhiều tới cảm hứng lãng mạn, cảm hứng sử thi, ... công lý vĩnh cửu” [2; tr.15] 25 Chương 2: CẢM HỨNG LỊCH SỬ TRONG TIỂU THYẾT CHÍN MƯƠI BA CỦA VICTOR HUGO 2.1 VÀI NÉT VỀ TÁC PHẨM CHÍN MƯƠI BA CỦA VICTOR HUGO 2.1.1 Tóm tắt tác phẩm Phần thứ nhất:...
 • 91
 • 262
 • 0

Cảm hứng lịch sử trong tác phẩm Báu vật của đời của Mạc Ngôn

Cảm hứng lịch sử trong tác phẩm Báu vật của đời của Mạc Ngôn
... quát cảm hứng lịch sử sáng tác Mạc Ngôn 19 1.3.1 Vài nét nhà văn Mạc Ngôn 19 1.3.2 Cảm hứng lịch sử xuyên suốt tác phẩm Mạc Ngôn 20 CHƢƠNG : NHỮNG BIỂU HIỆN CẢM HỨNG LỊCH SỬ TRONG BÁU VẬT ... quát cảm hứng lịch sử dấu ấn cảm hứng lịch sử văn học Trung Quốc Chƣơng : Những biểu cảm hứng lịch sử Báu vật đời Mạc Ngôn Chƣơng : Những phƣơng thức nghệ thuật biểu cảm hứng lịch sử Báu vật đời ... đời Mạc Ngôn PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG : KHÁI QUÁT VỀ CẢM HỨNG LỊCH SỬ VÀ DẤU ẤN CẢM HỨNG LỊCH SỬ TRONG VĂN HỌC TRUNG QUỐC 1.1 Khái quát cảm hứng cảm hứng lịch sử 1.1.1 Khái niệm cảm hứng cảm hứng...
 • 119
 • 223
 • 1

Nâng cao năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử trường trung học phổ thông (vận dụng qua dạy học lịch sử việt nam từ 1919 đến 1975, chương trình chuẩn)

Nâng cao năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (vận dụng qua dạy học lịch sử việt nam từ 1919 đến 1975, chương trình chuẩn)
... PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO 60 66 68 HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1975, LỚP 12, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 3.1 Ví trí, mục tiêu phần lịch sử việt Nam từ 1919 đến 1975, lớp ... tiễn dạy học lịch sử trường trung học phổ thông 2.2.2 Vấn đề thực hành dạy học lịch sử trường trung học 38 43 43 phổ thông 2.3 Nội dung lực thực hành lịch sử trường phổ thông 2.3.1 Nội dung lực thực ... sử 1.2.3 Nâng cao lực thực hành lịch sử Chương 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC NÂNG CAO Trang 1 2 4 6 25 25 28 29 NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC...
 • 96
 • 771
 • 5

Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử trường trung học phổ thông (thực nghiệm phần lịch sử thế giới lớp 10 – chương trình chuẩn)

Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (thực nghiệm phần lịch sử thế giới lớp 10 – chương trình chuẩn)
... 27 Chương VẤN ĐỀ TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề tạo hứng thú học tập lịch sử cho học sinh ... khái niệm hứng thú, hứng thú học tập, luận án xác định rõ khái niệm hứng thú, hứng thú học tập, hứng thú học tập lịch sử tạo hứng thú học tập lịch sử cho HS; biểu hiện, mức độ hứng thú học tập LS ... thú học tập cho học sinh dạy học lịch sử trường trung học phổ thông Lý luận thực tiễn Chương 3: Đổi thiết kế nội dung học hình thức tổ chức dạy học nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh Chương...
 • 165
 • 707
 • 4

Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử trường trung học phổ thông (thực nghiệm phần lịch sử thế giới lớp 10 chương trình chuẩn)tom tat

Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (thực nghiệm phần lịch sử thế giới lớp 10 chương trình chuẩn)tom tat
... việc tạo hứng thú học tập cho HS DHLS Từ khái niệm hứng thú, hứng thú học tập, luận án xác định rõ khái niệm hứng thú, hứng thú học tập, hứng thú học tập lịch sử tạo hứng thú học tập lịch sử cho ... PHỔ THÔNG LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề tạo hứng thú học tập lịch sử cho học sinh 2.1.1 Quan niệm hứng thú, hứng thú học tập, hứng thú học tập lịch sử 2.1.1.1 Khái niệm hứng thú, ... tập cho HS - Tiến hành TNSP phần TNSP toàn phần để kiểm chứng tính khả thi biện pháp sư phạm đề xuất Chương VẤN ĐỀ TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ...
 • 25
 • 281
 • 0

tóm tắt luận án nâng cao năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử trường trung học phổ thông (vận dụng qua dạy học lịch sử việt nam từ 1919 đến 1975

tóm tắt luận án nâng cao năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (vận dụng qua dạy học lịch sử việt nam từ 1919 đến 1975
... thực thường xuyên Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Mục tiêu môn Lịch ... hiệu hành động đạt mức tốt Chương BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1975, LỚP 12, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 3.1 Ví trí, mục tiêu phần Lịch sử ... cực sáng tạo họ Nâng cao lực thực hành (NLTH) cho HS dạy học lịch sử (LS) yêu cầu để thực theo hướng tích cực Hiện nay, thực hành (TH) dạy học LS trường trung học phổ thông (THPT) sử dụng có...
 • 27
 • 502
 • 2

một số biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử trường thpt (vận dụng qua chương trình lớp 10- chương trình chuẩn)

một số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử ở trường thpt (vận dụng qua chương trình lớp 10- chương trình chuẩn)
... tiễn biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm ngôn ngữ dạy học lịch sử trường THPT Chương Những biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm ngôn ngữ dạy học lịch sử trường THPT 13 CHƯƠNG ... NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO TÍNH BIỂU CẢM CỦA NGÔN NGỮ DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT 1.2.1 VỊ TRÍ CỦA VIỆC NÂNG CAO TÍNH BIỂU CẢM TRONG NGÔN NGỮ DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT 1.2.1.1 Tính biểu cảm ngôn ... cho biểu cảm 42 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM NHẰM NÂNG CAO TÍNH BIỂU CẢM CỦA NGÔN NGỮ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT 2.1 NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA TÍNH BIỂU CẢM TRONG NGÔN NGỮ DẠY HỌC LỊCH...
 • 129
 • 280
 • 0

luận văn phạm sử sử dụng truyện kể trong dạy học lịch sử trường phổ thông trung học (phần lịch sử việt nam cận đại 1858 – 1918 sách giáo khoa 11)

luận văn sư phạm sử sử dụng truyện kể trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông trung học (phần lịch sử việt nam cận đại 1858 – 1918 sách giáo khoa 11)
... u t hư c u h i ký r t g n v i văn xi l ch s , ti u s khoa h c, ký s tư li u l ch s 1.2 Vai trò truyện kể Lòch sử dạy học lòch sử nhà trường Phổ Thông Trung Học Trong đ i s ng xã h i, l ch s ... TRUY N K TRONG D Y H C L CH THƠNG TRUNG H C (PH N L CH S VI T NAM C N ð I 1858 1918 SÁCH GIÁO KHOA 11) đ làm đ tài nghiên c u đ tài lu n văn t t nghi p Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 2.1 ð i tư ... NG TRUY N K TRONG D Y H C L CH S THƠNG TRUNG H C PH N L CH S VI T NAM C N ð I 1858 1918 SÁCH GIÁO KHOA 23 Bài 19: NHÂN DÂN VI T NAM KHÁNG CHI N CH NG PHÁP XÂM LƯ C (T năm 1858 đ n trư...
 • 142
 • 191
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cảm hứng lich sửchuyên đề sử vận dụng kiến thức liên môn chủ đề tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường thcssử dụng sơ đồ tư duy trong dạy – học lịch sử ở trường thptsu dung so do tu duy trong day hoc lich su o truong pho thongchuyen de su dung do dung day hoc trong day hoc lich su o trung hoc co soskkn sử dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy lịch sử ở trường thcssáng kiến kinh nghiệm sử dụng các di tích cách mạng tỉnh đăk lăk trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sởskkn sử dụng di tích cách mạng trong dạy học lịch sử ở trường thcsmột số kinh nghiệm về xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thôngkĩ năng hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực chủ động trong dạy học lịch sử ở trường thpt mường látphát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thôntai lieu lich su dia phuong quang binh trong day hoc lich su o tieu hocskkn xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông docứng dụng một số kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường thpt tĩnh gia 5nghề thủ công trong tiến trình lịch sử ở nam bộChia tay ý thức hệ - Hà Sỹ PhuĐất việt mến yêu - nhiều tác giảTRUONGHE UNGDUNGCUAGIAITICHĐọc và Suy Nghĩ - Trần Xuân Hải dịchHàn Mặc Tử - Trần Đình ThuMây mù thế kỷ - Bùi TínNa pô lê ông Bô na pác Ê.TÁC LÊNhững Điều Chúng Ta Tin Nhận - J. Clyde TurnerMẫu nhận xét, đánh giá cán bộRỪNG THIỀN - T.T. THÍCH NHẬT QUANGSóng từ trường - Thụy KhuêQuản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam theo hướng bền vữngNghiên cứu xây dựng chính sách giá cước vận tải hành khách bằng đường hàng không ở việt namHoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các tổng công ty giao thôngNghiên cứu các thông số chủ yếu của bê tông đầm lăn trong tính toán kết cấu mặt đường ô tô và sân bay2150 câu trắc nghiệm toàn bộ giải tích 12 có đáp ánNghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững vận tải thủy nội địa khu vực miền bắcNghiên cứu đề xuất phương pháp thiết kế và xây dựng để nâng cao chất lượng các công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô tại nước cộng hoà dân chủ nhân dân làophuong trinh luong giacSoạn bài đập đá côn lôn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập