58233 test worksheet (1)

Test unit 1

Test unit 1
... left 31 He felt so excited about going to London because _ A He hadn't been there for 10 years B He hadn't been there for a long time C He hadn't been there before D He went there 10 years ... English 11 C LE THANH BINH A sociable B self-confident C responsible D talkative 23 Lan always hopes for ... the writer A feels bored with his tour B usually spend his weekend in London English 11 C C has lived in London for ten years D went to London with some of his friends LE THANH BINH...
 • 4
 • 2,219
 • 6

Test 45-1

Test 45-1
... games and pinches or taps are common in many countries in the world Name:……………………………… Class: 11………… Test – 45 Minutes Question I: Choose one word whose underlined part is pronounced differently Identify...
 • 4
 • 178
 • 0

test 9-1

test 9-1
...
 • 1
 • 153
 • 0

English 11 Basic test No.1 Code 01

English 11 Basic test No.1 Code 01
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/479/87919/ /Test1 code1 %20Key.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 240
 • 0

English 11 Basic test No.1 Code 02

English 11 Basic test No.1 Code 02
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/479/87921/ /Test1 code2 %20Key.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 208
 • 0

Test Unit 1-16- !0 CB- có key

Test Unit 1-16- !0 CB- có key
... a scientific test see how people react to different smells C Scientists conducted a scientific test to see how people react to different smells D Scientists conducted a scientific test to see ... the search for a cure for cancer 69 test i how I to conduct I people I smells I react I scientific I to see I different I' A Scientists conducted scientific test to see how people react to different ... months 44 On her first day at the language school she was given a _test A placement B placed C placing D place 45 Nga did the test A badly B well C good D very well 46 How did she feel when she...
 • 81
 • 1,760
 • 25

Test -Unit 1

Test -Unit 1
... (learn) 10 / They (tell) him they (not meet) him before 11 / He (ask) why we (come) so early 12 / She (say) that she (already, see) _ Dr Rice 13 / By the time ... essentiality 10 Those villagers are very _ to visitors a hospitable b hospitably c hospitability d hospitabilities 11 _ friendship is two – side affair a The/a b A/ an c A/ the d ∅/ a 12 ... 14 / When we (arrive) at our place, we (find) that a burglar (break) in 15 / Almost everybody (leave) _ for home by the time we (arrive) _ UNIT FRIENDSHIP TEST Choose...
 • 10
 • 688
 • 5

Test AV9-1

Test AV9-1
...
 • 3
 • 162
 • 0

TEST 11 - 1

TEST 11 - 1
... writing d received C ERROR IDENTIFI CATION: identify one underlined word or phrase that is incorrect 31 The girl who name’s Alice gave you this letter a b c d 32 The quality of the shoes produced in ... athlete recites the oath on behalf of all the athletes The Olympic Oath was first taken during the 19 20 Olympic Games by Belgian Fencer Victor Boin The Olympic Oath states:“In the name of all (38) ... E CHOOSE THE ANSWER (A,B,C or D) that is nearest in meaning to the sentence printed before it 41 The coffee was too hot for me to drink A The coffee is so hot that I can’t drink it B The coffee...
 • 2
 • 164
 • 0

Test Unit 1- Tieng Anh 8

Test Unit 1- Tieng Anh 8
... 27 I want to buil a house I must out STRAIGHT an iron bar 28 My teacher said to us : “Tommorow, you will have a period test CORRECT ” 29 Yesterday, the organization board defered ... 15 You have beautiful hair Your hair ENGLISH – UNIT – MY FRIENDS ****************************************** (8) ... building 47 The problem isn’t important It won’t cause us concern 48 The explanation is clear We can understand it 49 That shot is taut Goalie can’t...
 • 9
 • 1,574
 • 63

test Unit 1

test Unit 1
... market yesterday ? - I ( not remember ) _ , I am sorry 10 .I ( know ) how to dance when I ( be ) years old V/ Enough 01 The buffalo isn't big It can't harm you ... on holiday 10 She doesn't know much French She can't read a newspaper _ V/ Make questions : 01. What _ ? - Nguyen Van ... fishing 08 What ? - Nguyen Du School 09 What ? - Class 8/2 10 Who _ ? - Phong and Nam ...
 • 2
 • 292
 • 0

test unit 1 - 2

test unit 1 - 2
... clothe d clothing a were made only by b were made only of c were made only in d were made only them 10 a any b many c a little d much VI Rewrite the sentences, beginning with words given or using...
 • 2
 • 407
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phương pháp thu thập bằng chứng khi thực hiện kiểm toán số dư năm đầu tiên tại công ty TNHH grant thornton việt namĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ nam đông, tỉnh thừa thiên huếĐánh giá thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và tác động của nó đối với công tác quản‎ lý, bảo vệ rừng ở thành phố đông hà, tỉnh quảng trịCác nhân tố tác động đến tình hình cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam (VCB) chi nhánh bình tây giai đoạn 2013 2015Giáo trình tư duy thơ hiện đại việt namChương trình đào tạo ngành Tiếng anh phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nga phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP việt á chi nhánh sài gònChương trình đào tạo ngành Tiếng nga sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 9Các đặc trưng plasmon và tính chất động lực học của hệ điện tử trong grapheneCông tác xã hội nhóm trong việc nâng cao kỹ năng giao tiếp cho nhóm đồng tính nam nòng cốt trong tiếp cận đồng đẳnggiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 27Chương trình đào tạo ngành Tiếng Ả rập phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nhật sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)12 thì cơ bản trong Tiếng Anh dành cho người bị mất kiến thức căn bảnCác yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư tại các chung cư cao tầng tại thành phố hồ chí minhMột số giải pháp nhằm áp dụng thẻ điểm cân bằng tại ngân hàng TMCP đầu tư phát triển việt nam chi nhánh sài gònNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên tại công ty lưới điện cao thế miền namHoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến tại tập đoàn tân á đại thành ở thành phố hồ chí minh đến2020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập