54170 ask your friend (1)

Tài liệu RPC Your Friend or Foe? doc

Tài liệu RPC Your Friend or Foe? doc
... they work and what sorts of things are available through RPC calls RPC Decodes – SANS 2001 What are RPCs for? RPCs - Friends or Foe? SANS 2001 - Imagine for a moment that you have a number of workstations, ... what RPC s are Purpose of Portmap Transport Methods What RPC s should look like How to identify anomalous RPC traffic RPCs - Friends or Foe? SANS 2001 - Welcome to the wonderful world of RPCs! ... an RPC for absolutely anything There is provision within the specification for “User” space RPCs 11 RPC Decodes – SANS 2001 RPC Basics How we find RPC services on a system? RPCs - Friends or Foe?...
 • 59
 • 148
 • 0

Tài liệu 11) The reader is not your friend pdf

Tài liệu 11) The reader is not your friend pdf
... from other styles of writing  In an academic paper, it is not appropriate to talk about yourself You should not give your opinions or tell your feelings  It is also not ok to talk about the reader ... paper, the reader is not your friend so don’t be too friendly Don't talk about yourself Instead of: Google Sites is my favorite way to make a free website Write: Google Sites is one of the most ... w3ll How is your academic writing class going? Are there any cute boys there I hope not :( When you are fr33, letz go out for coffee, 0k?  ur friend,   H4n5 A freindly letter It’s nice, isn’t...
 • 8
 • 252
 • 0

Tài liệu Boost Your Vocabulary 1 ppt

Tài liệu Boost Your Vocabulary 1 ppt
... the things you've got in your room If you've got other things in your room, add them to the list 11 D 12 o 13 D 14 D D 15 D D 16 D 17 D 18 D 19 10 D D 20 ~ - , D Match ... below Who is your favourite pop star or sports star at the moment? Write a star profile in the chart Then write a full description fill lind ~ ~~'!f? 11 l11li 9tlt ~1! r:i1 ~97P 11 1 ~'.~~ Ugh ... vertically ( 'Y ) 1. _ 1j-,R " A ""h 3" ! I N LQ ~I ~- D c E U, 6" I , "" B C 7~ I I U R T I ,," - 10 ~ 11 ~M II ! I, U G ? 12 "1 "" F E 14 ~ I P [N I A , 16 ~ G [fi R A F A D ? 15 , T ""N D C ...
 • 97
 • 344
 • 4

McGraw-Hill- PDA Robotics - Using Your PDA to Control Your Robot 1 Part 1 ppt

McGraw-Hill- PDA Robotics - Using Your PDA to Control Your Robot 1 Part 1 ppt
... Full-Bridge Driver (PDA Robot Motor Controller) Description The GP2D12 IR Range Finder 96 97 10 2 Connecting to the Sensor 10 4 Operation 10 4 Calibration 10 4 xi PDA Robotics Ambient Light 10 5 IR ... 18 9 10 The PDA Robotics Command Center 19 5 The Video Link 19 5 Motion Detection 19 7 Sending Data Using FTP 2 01 The Wireless Data Link 206 11 Infinitely Expandable Global Positioning System 211 ... Assistant (PDA) Beneath the Cover The SA -1 1 10: An Example of ARM Architecture Robotic System Overview Major Electronic Parts 15 15 Microchip MCP 215 0 IrDA Standard Protocol Stack Controller 15 Vishay...
 • 20
 • 61
 • 0

McGraw-Hill- PDA Robotics - Using Your PDA to Control Your Robot 1 Part 2 doc

McGraw-Hill- PDA Robotics - Using Your PDA to Control Your Robot 1 Part 2 doc
... used PDA 11 12 DSP MMU 32 TMS 320 C55x DSP (instruction cache, SARAM, DARAM, DMA, H/W accelerators) DSP public (shared) peripheral bus 32 16 16 SDRAM memories 32 E M I F F MPU Bus 32 32 32 32 32 32 ... Figure 2 .1 PDA Robot Figure 2. 2 Block diagram of PDABot 16 Chapter / Robotic System Overview Figure 2. 3 MCP 21 5 0 chipset Vishay TFDS4500 Serial Infrared Transceiver The TFDU 410 0, TFDS4500 (Figure 2. 4), ... Instruments, Toshiba, Triscend, Virata, Yamaha, Zarlink, and ZTEIC The SA -1 1 10: An Example of ARM Architecture The SA -1 1 10 is a general-purpose, 3 2- bit RISC microprocessor with a 16 kB instruction...
 • 20
 • 132
 • 0

McGraw-Hill- PDA Robotics - Using Your PDA to Control Your Robot 1 Part 3 pdf

McGraw-Hill- PDA Robotics - Using Your PDA to Control Your Robot 1 Part 3 pdf
... that range from 0.7 to 1. 3 microns, or 700 billionths to 13 00 billionths of a meter • Mid-infrared (mid-IR)—Mid-IR has wavelengths ranging from 1. 3 to microns Both near-IR and mid-IR are used by ... 23 Copyright 20 03 by The McGraw-Hill Companies, Inc Click Here for Terms of Use PDA Robotics Figure 3 .1 The essential tools Figure 3. 2 Drill press 24 Chapter / Tools and Equipment Figure 3. 3 ... transmission at 75 kb/s at the top end • The data are coded using a 16 -pulse sequence multiplied by a 1. 5-MHz subcarrier, which is allocated for high-speed remote control in IEC 16 0 3 -1 , although this base...
 • 20
 • 163
 • 0

McGraw-Hill- PDA Robotics - Using Your PDA to Control Your Robot 1 Part 4 ppsx

McGraw-Hill- PDA Robotics - Using Your PDA to Control Your Robot 1 Part 4 ppsx
... Figure 5 .13 Motor controller schematic diagram 51 PDA Robotics Figure 5 . 14 Motor controller PCB motor connector (A), ribbon connector (B), motor connector (C), motor power supply connector (D), ... Figure 5 .10 MCP 215 0 (A), the ribbon connection (B), and the transceiver (C) 49 PDA Robotics Figure 5 .11 The PIC16F876, MCP 215 0, and TFDS4500 block diagram the RS232 transmit pin and RB1 as the ... MCP 215 0 set to 11 5200 The MCP 215 0 Connection to the IR Transceiver The IR transponder used by PDA Robot consists of a Microchip MCP 215 0 IrDA standard protocol stack controller and a Vishay TFDS4500...
 • 20
 • 148
 • 0

McGraw-Hill- PDA Robotics - Using Your PDA to Control Your Robot 1 Part 5 ppt

McGraw-Hill- PDA Robotics - Using Your PDA to Control Your Robot 1 Part 5 ppt
... the MCP 2 15 0 in an embedded system 59 PDA Robotics Figure 5. 20a A typical application block diagram Table 5. 2 describes the MCP 2 15 0 pins for the 18 -pin dual in-line package used in PDA Robot s ... specifications PDA Robot uses 22 pf capacitors for both the MCP 2 15 0 and PIC16F876 The values can range from 10 to 22 pf for a ceramic resonator and 15 to 30 pf for a crystal oscillator Because PDA Robot ... Packets are protected by a CRC 16 -bit CRC for speeds up to 11 5. 2 kbaud • Data Communication Rate—9600 baud minimum data rate Figure 5. 25 MCP 2 15 0 IrDA protocol stack 67 PDA Robotics The following Physical...
 • 20
 • 143
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tạp chí nghiên cứu y học Volume 104 số 6 năm 2016HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM VÀ CẤY CHỈ CATGUT TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU VAI GÁY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔTÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG CỦA ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP VỚI XÔNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG CẤPĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA THUỐC XỊT THÔNG XOANG NAM DƯỢC TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM MŨI XOANG CẤPGiải phương trình lyapunov bằng phương pháp luân phương ẩn (LV thạc sĩ)bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏigiải chi tiết big step 1 tpeic part 7 quyển 2 phần 1LÂM SÀNG VÀ TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN GEN CỦA MỘT SỐ CA BỆNH MUCOPOLYSACCHARIDOSIS TYP IIGIÁ TRỊTIÊN LƯỢNG CỦA NỒNG ĐỘ ESTRADIOL TẠI NGÀY TIÊM hCG VỚI HỘI CHỨNG QUÁ KÍCH BUỒNG TRỨNG SỚM TRONG THỤ TINH ỐNG NGHIỆMBáo cáo chuyên đề bất đẳng thứcĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO CỦA MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINHĐỊNH LƯỢNG ACID AMIN TỰ DO TRONG DỊCH SINH HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG SIÊU HIỆU NĂNGBài tập viết lại câu Tiếng Anh hay chọn lọcXÁC LẬP CÔNG THỨC ƯỚC LƯỢNG KÍCH THƯỚC GẦN XA RĂNG NANH VÀ RĂNG CỐI NHỎ Ở NGƯỜI VIỆT DÙNG TRONG DỰ ĐOÁN KHOẢNGĐỐI CHIẾU HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI) VÀ KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠCGIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TƯỚI MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ ÁC TÍNH CỦA U THẦN KINH ĐỆM TRƯỚC PHẪU THUẬTHIỆU QUẢ KẾT HỢP DẪN LƯU VÀ SỬ DỤNG ALTEPLASE NÃO THẤT TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU NÃO THẤTCÓ GIÃN NÃO THẤT CẤPDỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM (2004 2013)báo cáo thực tập ngành mayHoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)