trắc nghiệm anh văn c

trắc nghiệm anh văn đề số 1

trắc nghiệm anh văn đề số 1
... downs In 19 80, it was about 1% lower than that in Germany; 7.5% in 19 81; and in 19 84, it was the same rate as in 19 80 Great Britain heads the employment chart In 19 80, their situation was the ... unemployment? A Germany B France C The US D Britain 79 In what year of the 19 80s did Britain have the highest rate? A 19 80 B 19 81 C 19 84 D 19 85 80 In England, the rate of unemployment is A on their ... sharp rise in 19 81, when the rate was 10 ,5% This rose gradually over the next two years to 13 % There was no great change until two years later people saw another increase to about 13 .5% and figures...
 • 8
 • 383
 • 4

trắc nghiệm anh văn đề số 2

trắc nghiệm anh văn đề số 2
... door for 20 years A That door wasn’t used for 20 years B That door has not been used for 20 years C That door has been not used for 20 years D That door has been used by none for 20 years 72/ The ... because of D therefore 22 / “When ?” _ “ In 1 928 ” A did penicillin discovered B penicillin was discovered C did penicillin discover D was penicillin discovered 23 / It is _ that I can’t ... B Indian elephant C Elephants D Elephants’ trunks 92/ How much does a baby elephant weigh at birth? A 70 pounds B 20 0 pounds C 300 pounds D 1 ,20 0 pounds 93/ According to the passage, elephants...
 • 9
 • 319
 • 5

80 câu trắc nghiệm anh văn thi đại học

80 câu trắc nghiệm anh văn thi đại học
... fault with everything I This sentence means: A Whatever I do, my workmates will find fault with me B Whatever everything I do, my workmates will find fault with me C Everything I do, my workmates ... arrival, things went wrong Which sentence express the same idea as the above? A When he was arriving, things went wrong B Because he arrived, things still went wrong C No longer did he arrive, but things ... areas man enters only at his peril, such as the inside of a nuclear reactor Already in 1 980 there were over 800 0 such robots working in industrial plants throughout the world, the big changeover...
 • 13
 • 497
 • 13

100 câu trắc nghiệm anh văn 12

100 câu trắc nghiệm anh văn 12
... skill D Reading skill B Đọc kỹ đoạn văn chọn câu trả lời phù hợp cho câu hỏi : Rain forests cover less than six percent of the earth’s area, but they have 100, 000 kinds of all the kinds of plants ... wonderful C serious D poison 70 A health B dirty C pollution D preserving B Đọc kỹ đoạn văn chọn câu trả lời phù hợp cho câu hỏi : English is my mother tongue Besides, I can speak French and Spanish I ... all are correct III Đọc hiểu : A.Hãy chọn từ thích hợp (A, B, C, D) để điền vào chỗ trống đoạn văn sau : Language only belongs (61) _ human beings Each nation has its own language We are born...
 • 8
 • 1,398
 • 75

100 câu trắc nghiệm anh văn 12 - kì 2

100 câu trắc nghiệm anh văn 12 - kì 2
... The 22 Southeast Asia Games were _ in Vietnam in 20 03 A built B met C taken D held 51 If I _ cross a desert, I’d probably find a camel and a guide A am to B have to C would D had to 52 ... which 24 He thought of his childhood he worked in the country A when B where C why D which 25 Mary is one of the girls who often late for school A is B are C comes D get 26 I ... class A since B so that C as if D unless 22 A football fan is has a strong interest in football A a thing that B something that C a person that D what 23 Antarctic we know very little...
 • 10
 • 766
 • 63

trắc nghiệm anh văn trình độ ABC-4

trắc nghiệm anh văn trình độ ABC-4
... an alligator and occurs from the lower Mississippi drainage basin to the rivers of the western panhandle of Florida Only the relatively small Florida gar, seldom longer than two feet, lives in...
 • 22
 • 157
 • 2

bài tập trắc nghiệm anh văn 10

bài tập trắc nghiệm anh văn 10
... which The train will be leaving in five minutes so you …… hurry up A ought B should C would D will 10 This book will be provide you ……… all the information you need A for B of C with D X (nothing)...
 • 13
 • 691
 • 4

bai tap trac nghiem Anh Van 10

bai tap trac nghiem Anh Van 10
... which The train will be leaving in five minutes so you …… hurry up A ought B should C would D will 10 This book will be provide you ……… all the information you need A for B of C with D X (nothing)...
 • 13
 • 342
 • 2

45 CÂU TRẮC NGHIỆM ANH VĂN

45 CÂU TRẮC NGHIỆM ANH VĂN
... 45 CÂU TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP Kiểm tra tiết, thi học kỳ II Người soạn: HUỲNH NHẬT THIÊN Lớp 8A6, THCS Lương ... mind 18 Milk bottles can …………… after being cleaned A use B used C using D be reused 45 CÂU TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP Kiểm tra tiết, thi học kỳ II Người soạn: HUỲNH NHẬT THIÊN Lớp 8A6, THCS Lương ... 27 This is the first time Sharon …… rice paddies A is seeing B saw C see D has seen 45 CÂU TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP Kiểm tra tiết, thi học kỳ II Người soạn: HUỲNH NHẬT THIÊN Lớp 8A6, THCS Lương...
 • 6
 • 238
 • 1

8 chủ đề trắc nghiệm anh văn lớp 7

8 chủ đề trắc nghiệm anh văn lớp 7
... same time A at B in C on D of 76 : They meet friends and fun at recess A have B C play D take 77 : They talk their class and friends A at B on C in D about 78 : In Geography, we study different ... 16.Elective subjects 17. to study 18. important 19.uniform  school uniform 20.break 21.cafeteria 22.snack 23.lunchtime 24.popular 25.unpopular 26.baseball 27. home economics 28 library  librarian ... won't wear 70 : child is my teacher's son A These B Those C There D That 71 : English is an subject A difficult B different C interesting D nice 72 : Every Monday, we have math 7. 50 AM...
 • 77
 • 362
 • 3

BÀI tập TRẮC NGHIỆM ANH văn lớp 6 16 UNITS

BÀI tập TRẮC NGHIỆM ANH văn lớp 6 16 UNITS
... B It’s C It is D B & C 14 Rose fets up at 6. 00 the morning A in B on C at D with 15 Hung dressed very quickly A does B wears C carries D gets 16 Which verb adds _es in the third person? ... A 6. 30 C 6. 50 He has English on ………… A Monday and Tuesday C Monday and Saturday He lives near ………… A a lake C a hospital There is a big yard………… his house A behind C next to D doctor B 6. 45 ... To come here Rose D Here come, Rose 15 I have an English lesson Monday A at B by C in D on 16 _ a clock in your class? A Is B It C Is there D Has there] 17 Mai and Trang good friends...
 • 129
 • 2,659
 • 56

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm anh văn chuyên ngành tài chính ngân hàngtrắc nghiệm anh văn chuyên ngành ngân hàngđề thi trắc nghiệm anh văn căn bảnbài tập trắc nghiệm anh văn cơ bảnđề thi trắc nghiệm anh văn chuyên ngành kế toánđề thi trắc nghiệm anh văn công chứccâu trắc nghiệm anh văn công chức 2014trắc nghiệm anh van chuyen nganh ô tôtrắc nghiệm anh văn cơ bản có đáp ánbài tập trắc nghiệm anh văn chuyên ngành kế toánbài tập trắc nghiệm anh văn có đáp ántrắc nghiệm anh văn chuyên ngành kế toántrắc nghiệm anh văn chuyên ngành cơ khítrắc nghiệm anh văn căn bản 2tài liệu trắc nghiệm anh văn chuyên ngành tài chính ngân hàng pptHỘI THẢO KHOA học về BỆNH VIÊM QUANH KHỚP VAINGHIÊN cứu HÌNH THÁI và ĐÁNH GIÁ LIÊN tục PHÔI 3 và 5 NGÀY TUỔI của BỆNH NHÂN THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆMÔn tập giữa HK II môn địa lí 12HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM NĂM 2016 VÀ DỰ BÁO 2017báo cáo thực tập TRẠM BIẾN áp 110 kv phù mỹ bình địnhQuản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông phúc yên, tỉnh vĩnh phúcđề ôn tốt nghiệp anh văn 2017 có đáp ánMột số câu hỏi và đáp án đề thi môn ĐIACHẤTĐẠICƯƠNGbài tập môn luật doanh nghiệpQuản lý nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc giaSlide kinh tế lượng, Khắc phục hiện tượng tự tương quanQuản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Trung học Phổ thông huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc GiangQuản lý giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu phân luồng tại trung tâm GDTX và Dạy nghề huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh PhúcQuản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo hướng tích hợp ở các trường tiểu học quận Tây Hồ, thành phố Hà NộiQuản lý hoạt động tự học của sinh viên ngành sư phạm Hóa học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2Quản lý thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nayNghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu trên địa bàn tỉnh thái nnuyên (tt)TÌM HIỂU về FTP và cài đặt FTP server trên server 212Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở Việt NamNghiên cứu phát triển bền vững sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập