L p 10 b i t p HALOGEN l n 1

giáo án bồi dưỡng thao giảng giáo viên vật lý lớp 9 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (1)

giáo án bồi dưỡng thao giảng giáo viên vật lý lớp 9 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (1)
... điện chạy qua thể người nhỏ khơng nguy hiểm H 19. 2 Tiết 18 I AN TỒN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: Nhớ lại qui tắc an tồn sử dụng điện học lớp 7: Một số qui tắc an tồn khác sử dụng điện: - Khi sửa chữa thiết ... dời Tn thủ qui tắc an tồn sử dụng điện Ngun nhân gây tai nạn điện Trẻ chơi với …dây điện TAI NAN DO BẤT CẨN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN Tiết 18 I AN TỒN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: Nhớ lại qui tắc an tồn sử dụng điện ... điện có C9 - Có nêndụng đồ dùng điệncụ hay thời gian cần Chỉ sử sử dụng dụng thiết bị điện thiết lúc khơng cần thiết hay khơng? Vì sao? Tiết 18 I AN TỒN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: Nhớ lại qui tắc an tồn...
 • 34
 • 196
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng giáo viên vật lý lớp 9 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (1)

giáo án bồi dưỡng thao giảng giáo viên vật lý lớp 9 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (1)
... GV: Trần Thị Ngọc Vỹ 1.064 .94 8 803.037 96 . 198 5 .96 6 .95 9 892 .344 182.265 8.482.036 1 .90 9.022 10.773.032 Trang 17 1.276 .99 4 4.177.446 15.582.672 1.276 .99 4 5. 198 .758 19. 697 .868 QTTCH1_4 GV: Trần Thị ... 83.848 256.325 6.637.7 39 3.512.653 33.5 49 567 .96 0 118.236 163.583 7 .96 4.437 3.530.721 44.740 59. 4 79 158 .92 9 12.477.205 5.561.148 106.151 664.137 59. 782 15. 493 . 097 8.3 39. 558 Trang 16 QTTCH1_4 Thặng ... 97 2.502 492 .556 1.808 .93 1 1.552.606 7 89. 867 2.808. 596 2.645.012 1.0 89. 417 3.105.466 2 .94 6.537 1.830 .95 9 4.204.772 4.144 .99 0 2.247.6 59 3.104 188.222 74.464 181 .93 0 4.761 .91 3 1.752.757 28.688 13.283...
 • 15
 • 204
 • 0

giáo án tham khảo bồi dưỡng sinh học lớp 9 bài thực hành quan sát thường biến (1)

giáo án tham khảo bồi dưỡng sinh học lớp 9 bài thực hành quan sát thường biến (1)
... loi sinh vt no xy hin tng thng bin ? S khỏc gia thng bin v t bin l gỡ? Tất câu hỏi Thầy, trò nghiên cứu trả li hôm nay: Tiết 29 Bài 27 Thực hành quan sát THNG biến Tiết 29 Bài 27 thưC HNH: QUAN ... nhiên, cá biệt í ngha Phát sinh đồng loạt theo hưng tưng ứng với điều kiện môi trư ng Có lợi cho thân sinh vật Thưng có hại cho thân sinh vật Tiết 29 Bài 27 thưC HNH: QUAN ST THNG BIN III NHN BIT ... rm hn hố chng rột) Cng c ngi PH CNG Phỳ v Cng l hai anh em sinh ụi cựng trng ( cựng kiu gen) B v m ca hai em u l b i, hi sinh nm 197 5, lỳc hai em mi c thỏng tui Sau ngy Nam hon ton gii phúng,...
 • 32
 • 342
 • 0

giáo án tham khảo bồi dưỡng sinh học lớp 9 bài thực hành quan sát thường biến (1)

giáo án tham khảo bồi dưỡng sinh học lớp 9 bài thực hành quan sát thường biến (1)
... hành: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I Quan sát, nhận biết số thường biến: Thường biến: khoai tây mọc ngồi sáng có màu xanh, mọc tối có màu tím Tiết 30 Bài 27: Thực hành: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I Quan sát, ... Thực hành: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I Quan sát, nhận biết số thường biến: Ven bờ Giữa ruộng Những lúa gieo từ hạt mạ ven bờ mạ ruộng Tiết 30 Bài 27: Thực hành: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I Quan sát, nhận ... hành: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I Quan sát, nhận biết số thường biến: NHIỆT ĐỚI BẮC CỰC SỰ BIẾN ĐỔI MÀU LÔNG CỦA LOÀI GIA CẦM Ở MÔI TRƯỜNG KHÁC NHAU Tiết 30 Bài 27: Thực hành :QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I Quan...
 • 26
 • 251
 • 0

TIẾT 10 BÀI 9 LỰC ĐÀN HỒI

TIẾT 10 BÀI 9 LỰC ĐÀN HỒI
... Thø 6ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2 010 Các bước tiến hành thí nghiệm: 1.Biến dạng lò xo:  Thí nghiệm (H 9. 1- 9. 2 ) lo Người thực hiện: ĐÀO VĂN TIẾN TIẾT10 : Thø 6ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2 010 I Biến dạng ... Sơn TIẾT10 : Thø 6ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2 010 C5 Dựa vào bảng 9. 1, tìm từ thích hợp I Biến dạng đàn hồiĐộ biến dạng: điền vào chỗ trống câu sau : 1.Biến dạng lò xo:  Thí nghiệm (H 9. 1- 9. 2 ) Kết ... biến dạng: Biến dạng lò xo:  Thí nghiệm (H 9. 1- 9. 2 ) l2 =? -  Người thực hiện: ĐÀO VĂN TIẾN TIẾT10 : Thø 6ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2 010 Các thao tác tiến hành thí nghiệm theo...
 • 27
 • 155
 • 0

[Toán Học] Các Loại Tập Hợp Số Phần 1 pdf

[Toán Học] Các Loại Tập Hợp Số Phần 1 pdf
... a1, a2, , ak +1 thuc X v m < k + ta cú: k +1 Khi m = k thỡ theo nh ngha a i =1 i k m = a i a k +1 = a i a m +1 i =1 i =1 k m = a i a i a k +1 i =1 i =1 i =1 i = m +1 ... phn t a1, a2, , an kớ hiu l a1a2 an hay n a i =1 i c nh ngha quy np theo n nh sau: a1a2 an = (a1a2 an1)an hay n a i =1 i n1 = an i =1 Nu a1 = a2 = = an = a thỡ n a i =1 i vit ... ngha 2 .1 Cho (X, +) l mt na nhúm, a1, a2, , an l n phn t ca X (n 3) Tng ca cỏc phn t a1, a2, an kớ hiu l a1 + a2 + + an hoc n a i =1 a1 + a2 + + an = (a1 + a2 + + an1) + an hay n a i =1 18 i...
 • 19
 • 171
 • 2

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 16 phần 1 docx

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 16 phần 1 docx
... dân, với bọn Lu-giê-nốp-xki bọn Phi-lô-nốp Ông ta không tham gia trừng phạt, với bọn Rennên-cam-phơ bọn Men-le - Da-cô-men-xki Ông ta không lệnh bắn vào đám đông Mát-xcơ-va, với Đu-ba-xốp Ông ta ... 2005 10 102052 014 ( 01) 79 789 80 010 1020000 lời nhà xuất Những tác phẩm V I Lê-nin tập in theo dịch Nhà xuất Sự thật, Hà-Nội â Nhà xuất Tiến bộ, 19 79 10 102052 014 ( 01) 79 789 80 010 1020000 ... đàn áp bóc lột hàng triệu "dân mu-gích" luôn không ngớt bị bọn Gây-đen cớp bóc, trớc năm 18 61, năm 18 61, sau năm 18 61 sau năm 19 05 Ngay trớc kia, Nê-cra-xốp Xan-t-cốp dạy xã hội Nga biết cách phân...
 • 47
 • 172
 • 0

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 14 phần 1 pot

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 14 phần 1 pot
... chủ-xã hội Ba-lan Lít-va, Ban chấp hành trung ơng tổ chức dân chủ-xã hội miền Lát-vi-a Tán thành triệu tập đại hội có ban chấp hành: Bri-an-xcơ, Cuốc-gan, Min-xcơ, Ni-giơ-ni Nốp-gô-rốt, Ôm-xcơ, ... Gu-tsơ-cốp, Rôma-nốp, Xtô-l-pin) Ông Gu-tsơ-cốp lập luận đúng, triệt để nhiều so với đảng viên dân chủ - lập hiến ngời la lớn chống lại ông ta ngời mà đại diện bọn Vi-nô-gra-đốp, Xtơ-ru-vê, I-dơ-g - p ... kỷ niệm 13 5 năm ngày sinh Vlađimia Ilích Lê-nin (2 2-4 -1 8 70 - 2 2-4 -2 005), Nhà xuất Chính trị quốc gia xuất Bộ sách quý V I Lê-nin - Toàn tập gồm 55 tập tập Tra cứu VII Bộ sách V I Lê-nin - Toàn...
 • 38
 • 190
 • 0

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 13 phần 1 pdf

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 13 phần 1 pdf
... 19 05 Tháng Sáu 19 06 lên sóng công phẫn đơn vị quân đội Xê-va-xtô-pôn, Ri-a-dan, Ba-tu-mi, Vla-đi-cápca-dơ, Tam-bốp, đến tháng Bảy nổ khởi nghĩa binh lính lính thuỷ Xvi-boóc-gơ, Crôn-stát, Rê-ven ... 10 10 2-0 93 014 ( 01 )-8 0 903 79 010 1020000 Lời nhà xuất Những tác phẩm V I Lê-nin tập in theo dịch Nhà xuất Sự thật, Hà-nội â Nhà xuất Tiến bộ, 19 79 10 10 2-0 93 014 ( 01 )-8 0 903 79 010 1020000 Khẳng ... bôn-sê-vích, ngời men-sê-vích Báo cáo viên ngời bôn-sê-vích Lê-nin Ngời báo cáo đại hội trớc cán đảng thủ đô, họp công nhân dân chủ - xã hội tiểu khu Nga Pháp, khu Mát-xcơ-va Nác-va Pê-téc-bua,...
 • 38
 • 176
 • 0

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 11 phần 1 pot

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 11 phần 1 pot
... nghiệp lớn Tháng Bảy tháng Tám, bãi công biểu tình xảy Ni-giơ-ni Nốp-gô-rốt, Ri-ga, Bê-lô-xtốc, Vác-sa-va, Rô-xtốp, Khác-cốp, Nô-vô-rốt-xi-xcơ nhiều thành phố khác nớc Chính phủ Nga hoàng huy động ... quốc gia Hà Nội - 2005 â Nhà xuất Tiến bộ, 19 79 10 10 2-7 62 014 ( 01 )-7 9 90 1- 7 9 010 1020000 Lời tựa Lời tựa * * * Lời nhà xuất Khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin t tởng Hồ Chí Minh tảng t tởng kim nam ... đẫm máu Mát-xcơ-va", "Bãi công trị chiến đấu đờng phố Mát-xcơ-va", "Bài học biến Mát-xcơ-va" nhằm nói bãi công trị nổ ngày 19 tháng Chín (2 tháng Mời) 19 05 Mát-xcơ-va Công tác trị - quần chúng...
 • 38
 • 178
 • 0

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 9 phần 1 ppsx

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 9 phần 1 ppsx
... tựa 19 0 5, số 28 ban chấp hành có 21 ban chấp hành tán thành triệu tập đại hội đảng Các khu công nghiệp lớn trung tâm chủ chốt: Pê-téc-bua, Mát-xcơ-va, Ri-ga, Ba-cu, Ê-ca-tê-ri-nô-xláp, - ét-xa, ... - xã hội Nga: Glê-bốp, Cô-ni-a-ghin, Tơ-ra-vin-xki, Lô-sát Ô-xi-pốp 10 Hôm nay, qua đại diện Ban chấp hành trung ơng Béc-lanh đợc biết nghị họp bốn (?) uỷ viên Ban chấp hành trung ơng Nga 11 ... _ 1) Xem Toàn tập, tiếng Việt, Nhà xuất Tiến bộ, Mát-xcơ-va, t 8, tr 11 0 - 11 8 2) Nh trên, tr 13 0 - 13 3 39 * Điều trớc hết có liên quan đến đồng chí Ô-xi-pốp Sau cố nhiên có...
 • 39
 • 171
 • 0

[Triết Học] Học Thuyết Chủ Nghĩa Karl Marx - Marx Engels tập 33 phần 1 ppsx

[Triết Học] Học Thuyết Chủ Nghĩa Karl Marx - Marx Engels tập 33 phần 1 ppsx
... _ 1F1 1* - họ tới ời12F1 1* - Phri-đrích Vin-hem 18 ăng-ghen gửi mác, 22 tháng chạp 18 82 chuyển quân từ phía đông, qua ngả Béc-lin Kể từ chủ nhật từ thứ hai, Bô-na-pác-tơ nhiều chiếm ... tới 21 4* Ph.Ăng-ghen "Tiểu luận chiến tranh - 1" 5* Ê-l - -no-ra 6* - Gien-ni Mác (con gái), ký tên vấn đề Ai-rơ-len bút danh Uy-li-am _ 1* - bản, chủ yếu 44 Ăng-ghen ... Zwischen F .Engels und K .Marx" , Bd IV, Stuttgart, 19 13 In theo viết tay Nguyên văn tiếng Đức 13 Mác gửi Ăng-ghen 14 Mác gửi Ăng-ghen Man-se-xtơ Man-se-xtơ Ram-xghết, 12 tháng Tám 18 70 Ram-xghết, 15 tháng...
 • 63
 • 161
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: b¡i tºp hiîu öng cutoutlập kế hoạch tài chính chi tiết chi tiết hóa phần 1nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty công nghệ và truyền thông b i tbµi t­êng tr×nh thý nghiömbµi 19 §ång bng sng cöu long tiõt 1 1 vên ®ò sö dông vµ c¶i t¹o tù nhiªntªn bµi d¹y chim s¬n ca vµ bng cóc tr¾ngb¶ng tæng hîp ph©n tých l­¬ng§äc râ rµng rµnh m¹ch c¸c bµi tëp ®äc ®· häc tõ tn 19 ®õn tn 26 ph¸t ©m râ tèc ®é ®äc kho¶ng 45 tiõng phót hiĩu néi dung cđa ®o¹n bµi tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái vị néi dung ®o¹n ®äcôn tập hai bµi t§n tđn số 7 và số 8lịch sử lớp 5 tuần 12bµi tëp cuèi tuçn 9to¸n 4 – båi dìng hsg nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt nambµi 2 §¸nh dêu nh©n vµo trèng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhêt§äc tri ch¶y râ rµng diơn c¶mvµ tr¶ lêi ®óng c¸c c©u hái cđa c¸c bµi tëp ®äc ®· häc tõ tn 19 ®õn tn 27bµi 22 tiõt 90 v¨n b¶n chiõu dêi ® lý cng uènng÷ v¨n bµi 2 tiõt 90 v¨n b¶n chiõu dêi ® lý cng uènNghiên cứu phương pháp khôi phục tiếng nói truyền trong xương (LV thạc sĩ)project 1SB (dạy thêm tiếng anh)Ảnh hưởng của việc chuyển đổi thức ăn đến khả năng sản xuất và chất lượng thịt của gà F1(♂ MÍA x ♀ RI) nuôi tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)happy street student book (dạy thêm tiểu học)Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)TÍNH LIPSCHITZ CỦA ÁNH XẠ ĐA TRỊ ĐA DIỆNGrammar book starterVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – VẬT LÍ 11 CƠ BẢNVỀ SỰ TỒN TẠI HẠNG CỦA MODULE TỰ DO HỮU HẠN SINH TRÊN CÁC VÀNH KHÔNG GIAO HOÁNLập kế hoạch truyền thông đại chúng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệngTăng cường công tác quản trị nhân lực tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động quảng cáo của công ty thiết kế in ấn Đại Trung PhướcPhân tích hoạt động quảng cáo của công ty cổ phần quảng cáo quà tặng Nón VàngPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt NamPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty cổ phần sữa VinamilkPhân tích và đánh giá hoạt động quan hệ truyền thông của công ty Cổ phần Vinacafe Biên HoàPhát triển khoa học và công nghệ cùng với phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầuQuản lý huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải dươngMicro finance service quality the hoi an city, vietnam experience= chất lượng dịch vụ tài chính vi mô kinh nghiệm tại thành phố hội an, việt namPhát triển hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng agribank việt nam chi nhánh hà tây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập