ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Đề kiểm tra chất lượng vật lý - thi thử đại học

Đề kiểm tra chất lượng vật lý - thi thử đại học
... độ vật nóng sáng B Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật nóng sáng C Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật nóng sáng D Quang phổ liên tục phụ thuộc vào chất vật ...  D  a D -3 4 Câu 25 : Cho biết số Plăng h= 6,625.10 Js, vận tốc ánh sáng c= 3.10 m/s Lượng tử lượng ánh sáng có bước sóng = 0,75 m : A 1,65Mev B 26,5.1 0-2 6J C 16,5ev D 26,5.1 0-2 0J Câu 26 ... A i= 6,0 mm B i=0,6 mm C i= 0,4 mm D i = 4,0 mm Câu 19 : Tính lượng liên kết riêng hạt nhân Li Biết có khối lượng m= 7,016u khối lượng prôtôn mp= 1,00728u, nơtron m n= 1,00866u 1u= 931,5MeV/c2...
 • 5
 • 538
 • 2

Đề kiểm tra chất lượng vật lý - thi thử đại học

Đề kiểm tra chất lượng vật lý - thi thử đại học
... lập điện Điện lớn mà đồng đạt 4V Tính giới hạn quang điện đồng Biết h = 6,625.1 0-3 4J.s; c = 3.108m/s; e = - 1,6.1 0-1 9C ...
 • 2
 • 392
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng vật lý - thi thử đại học

Đề kiểm tra chất lượng vật lý - thi thử đại học
... vào chất vật nóng sáng Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ vật nóng sáng Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật nóng sáng Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật ... Đáp án B Cho biết số Plăng h= 6,625.1 0-3 4Js, vận tốc ánh sáng c= Câu 27 3.10 m/s Lượng tử lượng ánh sáng có bước sóng = 0,75 m : A) 26,5.1 0-2 0J B) 26,5.1 0-2 6J C) 1,65Mev D) 16,5ev Đáp án A 234 ... hạt nhân Z X biến đổi thành hạt nhân Z 'Y thì: A) Z’ = (Z-1); A’= A B) Z’= (Z-1); A’= (A+1) C) Z’ = (Z+1); A’= A D) Z’ = (Z+1); A’= (A-1) Đáp án A Trong phản ứng phóng xạ hạt nhân X số hạt nhân...
 • 10
 • 354
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng vật lý - thi thử đại học

Đề kiểm tra chất lượng vật lý - thi thử đại học
... Một vật đặt trước thấu kính cho ảnh ngược chiều cao lần vật cách vật khoảng 60 cm.Thấu kính thấu kính loại vật cách thấu kính ? A Thấu kính hội tụ ,vật cách thấu kính 20 cm B Thấu kính hội tụ ,vật ... phân kỳ ,vật cách thấu kính 20 cm D Thấu kính thấu kính phân kỳ ,vật cách thấu kính 40 cm 29 Một vật phẳng nhỏ, đặt trước thấu kính vuông góc với trục chính, cho ảnh chiều với vật cao gấp lần vật Nếu ... tụ D = -2 dp nhìn vật vô mà điều tiết Nếu đeo kính có tiêu cự f = -1 00 cm nhìn rõ vật xa mắt ? (Biết mắt đặt sát kính trường hợp ) A 100 cm B 50 cm C 45 cm D 75 cm 34 Một kính hiển vi gồm vật kính...
 • 8
 • 321
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng vật lý - thi thử đại học

Đề kiểm tra chất lượng vật lý - thi thử đại học
... Câu 23 Tia X cứng tia X mềm có khác biệt (bài 7.16 sách tập vật 12 trang 69): A chất lượng B chất bước sóng C lượng tần số * D chất, lượng bước sóng Câu 24 Thực giao thoa với ánh sáng trắng (0,4µm ... đặt vật thật đâu trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f để thu ảnh thật lớn gấp n vật (n - 1) (n + 1) n A d = f B d = f * C d = f n n (n + 1) -f f n k= => d = f - ( k = - n) D d = f d-f k (n - 1) ... giống điểm sau đây? A Đều xác định hạt sinh B Đều có chu kỳ bán rã xác định C Đều phản ứng tỏa lượng * D Đều không phụ thuộc vào yếu tố bên Câu 36 Trường hợp sau trình thu lượng? A 210 Po   +...
 • 7
 • 318
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng cuối năm môn tiếng anh

Đề kiểm tra chất lượng cuối năm môn tiếng anh
... 7 She is always nervous when she travels by air → Travelling by air………………………………………………………………………………………………………… After fighting the fire for many ... people came to America before Columbus C To demonstrate the importance to archeologists of northeastern Asia.D To explain how to cross the Bering Strait In 1492, how many people were probably in ... Do not worry about a bit of pushing and shoving in stores or when groups board public buses or trains In this case, (10) _ are neither offered or expected The Chinese will stand much closer...
 • 3
 • 1,574
 • 42

Đề Kiểm tra chất lượng đầu HKII_K.10.

Đề Kiểm tra chất lượng đầu HKII_K.10.
... công nhanh ? Tại ? ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ K.10 CƠ BẢN ĐỀ NỘI DUNG ĐỀ  Trắc nghiệm: ( 12 câu * 0,5 điểm = điểm ) Câu Xét hệ gồm hai chất điểm có khối lượng m1 m2 chuyển ... bằng: a Độ biến thiên vận tốc chất điểm b Tổng hợp nội lực ngoại lực tác dụng vào chất điểm c Tổng hợp ngoại lực tác dụng vào chất d Xung lượng lực tác dụng lên chất điểm t điểm khoảng thời gian ... chuyển động vận tốc Động lượng hệ có biểu thức ? b p = m1v1+ m2v2 a p = m1 v1 + m2 v c p = m1 v1 - m2 v v1 v2 d p = m1v1+ m2v2 t Câu Chọn câu đúng: Độ biến thiên động lượng chất điểm khoảng thời...
 • 4
 • 203
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 0809 Toán 8

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 0809 Toán 8
... đo hai góc kề cạnh bên hình thang là: A.450 B.900 C.1200 D. 180 0 Trờng thcs vinh quang đề kiểm tra chất lợng đầu năm 20 08- 2009 Môn toán lớp Phần tự luận (7điểm) (Thời gian làm 70 phút) Câu 13(3 ... Câu15(1 điểm): Tìm giá trị lớn biểu thức A= Trờng thcs vinh quang 2x + x2 + đề kiểm tra chất lợng đầu năm 20 08- 2009 Môn toán lớp Phần tự luận (7điểm) (Thời gian làm 70 phút) Câu 13(3 điểm): a) Tìm ... giác BCHK hình thang cân Câu15(1 điểm): Tìm giá trị lớn biểu thức A= 2x + x2 + Biểu điểm đáp án toán I, Phần trắc nghiệm khách quan(12*0.25=3 điểm) Câu ĐA B A A c a d b c a 10 b 11 c II/ Phần...
 • 4
 • 913
 • 4

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm toán 8

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm toán 8
... đo hai góc kề cạnh bên hình thang là: A.450 B.900 C.1200 D. 180 0 Trờng thcs vinh quang đề kiểm tra chất lợng đầu năm 20 08- 2009 Môn toán lớp Phần tự luận (7điểm) (Thời gian làm 70 phút) Câu 13(3 ... Câu15(1 điểm): Tìm giá trị lớn biểu thức A= Trờng thcs vinh quang 2x + x2 + đề kiểm tra chất lợng đầu năm 20 08- 2009 Môn toán lớp Phần tự luận (7điểm) (Thời gian làm 70 phút) Câu 13(3 điểm): a) Tìm ... giác BCHK hình thang cân Câu15(1 điểm): Tìm giá trị lớn biểu thức A= 2x + x2 + Biểu điểm đáp án toán I, Phần trắc nghiệm khách quan(12*0.25=3 điểm) Câu ĐA B A A c a d b c a 10 b 11 c II/ Phần...
 • 4
 • 1,965
 • 48

Đề kiểm tra chất lượng HKI

Đề kiểm tra chất lượng HKI
... chia thuộc địa nớc đế quốc diễn không đồng đều, làm mâu thuẫn nớc đế quốc vấn đề thuộc địa ngày nảy sinh gay gắt - Các nớc đế quốc phát động chiến tranh vùng thuộc địa đồng thời thành lập lên ... bớc vào kỉ nguyên mới, giai đoạn phát triển lịch sử giới đại Đề II Câu 1.(4điểm) Chính sách kinh tế Lênin đợc đề hoàn cảnh nào? Tính chất tác dụng sách kinh tế nớc Nga thời gian trên? Trả lời: ... thành lập lên khối quân đối lập Cả hai khối quân đối đầu điên cuồng chạy đua vũ trang chuẩn bị phát động cho chiến tranh nhằm phân chia lại thị trờng giới b Nguyên nhân trựctiếp Ngày 28-6-1914...
 • 4
 • 164
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng HKI

Đề kiểm tra chất lượng HKI
... tủa FeS đợc tạo thành dung dịch cặp chất dới ? FeCl + NaOH Fe(NO3)2 + K2S FeSO4 + HCl FeCl2 + Na2SO4 B Vai trò NH3 phản ứng: 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O là: chất khử Chất ôxi hoá Axit Bazơ A +X Y Cho ... 3,8,3,2,4 1,4,1,2,2 1,4,1,1,2 3,6,3,2,3 C Hợp chất A có 42,6% C 57,4% O khối lợng Tỉ lệ số nguyên tử C O phân tử chất A là: 1:1 2:1 1:2 1:3 A Cacbon đóng vai trò chất oxi hoá phản ứng C + O2 CO2 C + ... D Câu 28 Số oxi hoá cao silic thể hợp chất chất sau: A) SiO B) SiO2 C) SiH4 D) Mg2Si Đáp án B Câu 29 Để khắc chữ, khắc hình lên thuỷ tinh, ngời ta dùng chất nào: A) dung dịch NaCl B) dung dịch...
 • 5
 • 142
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II
... when Jack went to her house yesterday “When ……………………………………….yesterday, Mum?” Mary asks her mother III Writing (2.5 p) You want to apply to go on a holiday study Fill in the form below: INTERNATIONAL ... …………………………………………………………………………………………………………………………………… What languages can you speak? (8) …………………………………………………………………………………………… How will you be traveling? (9) …………………………………………………………………………………………………………………………………… Signature: (10) ………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 217
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra chất lượng đầu vào hóa 12đề kiểm tra chất lượng ngữ văn 6đề kiểm tra chất lượng vật lý lớp 6đề kiểm tra chất lượng mỹ thuật 8đề kiểm tra chất lượng toán 12đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi toán 2đề kiểm tra chất lượng kỳ 2 vật lý 6đề kiểm tra chất lượng kỳ 1 toán 2đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 toán 2đề kiểm tra chất lượng tiếng việt 3đề kiểm tra chất lượng học kì 2kiêm tra chất lượng môn tiếng việt đề kiểm tra chất lượng tiếng việtđề kiểm tra chất lượng lớp 12đề kiểm tra chất lượng toán đầu năm lớp 7đề kiểm tra chất lượng toán 7Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cầu Giấy (LV tốt nghiệp)Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 2015 trên địa bàn huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện trang Web giả mạo và ứng dụng (LV thạc sĩ)project 1SB (dạy thêm tiếng anh)Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON CỦA CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC DẠY VÀ HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN) TẠI TP. HỒ CHÍ MINHTÌM HIỂU CA TỪ CỦA NHẠC SĨ TRẺ (QUA CÁC CA KHÚC TIẾNG VIỆT ĐƯỢC YÊU THÍCH TRÊN TRANG MẠNG MP3.ZING.VN TRONG NĂM 2012)Grammar book starterVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – VẬT LÍ 11 CƠ BẢNVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO DẠY PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAYĐƠN XIN CẤP GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬPLập kế hoạch truyền thông đại chúng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệng240 vocabulary words g1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập