BAI TAP CHUONG 2 CACBOHIDRAT(1)

Bai tap - Chuong 2

Bai tap - Chuong 2
... y = -2 , z = 5, biết mật độ điện tích đường ρL = 16nC/m a Tính E điểm P(1, 2, 3) Đ/S: EP = 57.5ay -2 8.az V/m b Tìm E điểm mặt z = hướng vector cường độ điện trường hướng với vector 1/3ay – 2/ 3az ... 0, z = -0 .5) Đ/S: Ez = -8 .1kV/m Tính vector cường độ điện trường E gốc hệ tọa độ chân không bao gồm: điện tích điểm Q = 12nC đặt P (2, 0, 6), dây dẫn thẳng, dài vô hạn ρL = 3nC/m x = -2 , y = 3, ... dây dẫn thẳng, dài vô hạn ρL = 3nC/m x = -2 , y = 3, mặt phẳng tích điện ρS = 0.2nC/m2 đặt x = Đ/S: -3 .9ax – 12. 4ay -2 .5az V/m ...
 • 2
 • 392
 • 4

BAI TAP CHUONG 2-LOP 11

BAI TAP CHUONG 2-LOP 11
... vẽ: Biết ξ=6V, r=0,5Ω; R=4,5Ω; I=1A có chiều hình vẽ Ta có: a UBA= 1V ξ B R b UBA= 11V A c UBA= -1V I d UBA= -11V Câu 68: Cho mạch điện hình vẽ Ba pin giống mắc nối tiếp, B A pin có suất điện ... Điện trở dây dẫn hình trụ đồng tính phụ thuộc yếu tố nào? a I b I II c I, II III d Cả yếu tố Câu 11: Xét dây dẫn hình trụ đồng tính Gọi l: chiều dài dây dẫn, S: tiết diện dây, ρ: điện trở suất...
 • 8
 • 856
 • 8

Nghiệp vụ cho vay bài tập chương 2

Nghiệp vụ cho vay bài tập chương 2
... 1,3 trđ - chi phí xử lý khoản cho vay 12, 4 trđ - chi phí cho việc ghi chép quản lý TK 4,5 trđ Những phân tích tín dụng cho thấy KH trì số d TKTG l 21 25 trđ cho hoạt động thờng xuyên hng năm Tỷ ... suất 9 ,25 %/năm) công 0 ,25 % Tuy nhiên KH muốn mức lãi suất theo phơng pháp tích 1, 025 libor Nừu NH đồng ý với lãi suất ny lãi suất cho vay l ngy hôm nay? So sánh tơng quan với lãi suất cho vay m ... khoản cho vay 10 tỷđ vòng năm khách hng tốt nhất, NHA bán kỳ phiếu NH cho ngời đầu t tổng trị giá tỷđ, lãi suất hng năm l 8,755 v vay tỷđ từ thị trờng liên NH với lãi suất 8,4% Chi phí cho việc...
 • 3
 • 442
 • 2

Dạng bài tập chương 2 lý 12 cơ bản

Dạng bài tập chương 2 lý 12 cơ bản
... mặt nước ? A 0,2m/s B 0,4m/s C 0,6m/s D 0,8m/s - 12 29 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10 W/m Một âm có mức cường độ âm 80dB cường độ âm A 10-4W/m2 B 3.10-5W/m2 C 1066W/m2 D 10 -20 W/m2 30* Xét dao ... sóng Biết vận tốc từ 2, 8m/s đến 3,4m/s A 2, 9 m/s B m/s C 3,1 m.s D 3 ,2 m/s 22 Tại điểm M cách tâm sóng khoảng x có ptdđ uM = 4sin( 20 0π t − A 20 0Hz ; B 100Hz ; C 100s ; 2 x ) Tần số sóng λ D ... 1,5 π ; C 2, 5 π ; D 3,5 π 27 .Khoảng cách ngắn hai gợn sóng liên tiếp mặt nước 2, 5m Chu kỳ dao động vật mặt nước 0,8s vận tốc truyền sóng mặt nước A 2m/s B 3,3m/s C 1,7m/s D 3, 125 m/s 28 Trong...
 • 2
 • 334
 • 4

Bai tap chuong 2

Bai tap chuong 2
... nhóm VI bảng tuần hoàn Cấu hình nguyên tử X là: A 1s22s22p63s4 B 1s22s22p63s2 C 1s22s22p63s23p4 D 1s22s22p63s23d4 Bµi 11: Nguyên tố X có số thứ tự 26 , vị trí nguyên tố X bảng TH là: A Chu kỳ 3, nhóm ... khử mạnh, có cấu hình ion X+ 1s22s22p63s23p6 D tất Bµi 2: Nguyên tố X có cấu hình e là: 1s22s22p3 Vị trí X BTH là: A X thuộc chu kỳ 2, nhóm V A B X thuộc chu kỳ 2, nhóm III A C A B D A B sai Bµi ... hình e 1s22s22p63s23p6 Vị trí Y BTH là: A Y thuộc chu kỳ 3, nhóm VII A B Y thuộc chu kỳ 3, nhóm VI A C Y thuộc chu kỳ 4, nhóm I A D Tất sai Bµi 5: Biết Cu (Z = 29 ), Fe (Z = 26 ); Cr (Z = 24 ) K (Z...
 • 2
 • 163
 • 0

bài tập chương 2: Cacbohyđrat

bài tập chương 2: Cacbohyđrat
... glixerol, anđhyt axetic, ancol etylic D Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, ancol etylic Câu 25 Cacbohyđrat chứa gốc glucozơ gốc fructozơ A Tinh bột B Saccarozơ C Fructozơ D xenlulozơ Câu 26 Tinh...
 • 5
 • 257
 • 10

bài tập chương 2 cơ bản

bài tập chương 2 cơ bản
... sóng Biết vận tốc từ 2, 8m/s đến 3,4m/s A 2, 9 m/s B m/s C 3,1 m.s D 3 ,2 m/s 22 Tại điểm M cách tâm sóng khoảng x có ptdđ uM = 4sin( 20 0π t − A 20 0Hz ; B 100Hz ; C 100s ; 2 x ) Tần số sóng λ D ... mặt nước ? A 0,2m/s B 0,4m/s C 0,6m/s D 0,8m/s - 12 29 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10 W/m Một âm có mức cường độ âm 80dB cường độ âm A 10-4W/m2 B 3.10-5W/m2 C 1066W/m2 D 10 -20 W/m2 30* Xét dao ... 1,5 π ; C 2, 5 π ; D 3,5 π 27 .Khoảng cách ngắn hai gợn sóng liên tiếp mặt nước 2, 5m Chu kỳ dao động vật mặt nước 0,8s vận tốc truyền sóng mặt nước A 2m/s B 3,3m/s C 1,7m/s D 3, 125 m/s 28 Trong...
 • 2
 • 255
 • 1

bai tap chuong 2 hot

bai tap chuong 2 hot
... +1 − 26 .5 x + > b) log5(2x + 1) < – 2x c) log2( – x) > x + d) log2(2x + 1) + log3(4x + 2) ≤ Bài tập: 1/ 25 2/ log x − log 3 x − = = 125 3 2( x + log 2) 2= 3 x + log 8/ x +2 x +2 = 3x 3x 9/ 6 .2 ... 32 x −7 = 128 x −3 f) + x x -1 +2 x 2 =3 –3 x x–1 g) (1 ,25 )1 – x = (0, 64) 2( 1+ a) +3 x -2 x) c) logx + 17 + log9x7 = d) log2x + Dạng đặt ẩn phụ a) +2 2x + = 12 b) - 4.3 2x +4 2x + + 27 = c) 52x ... log4x.log3x = log2x + log3x – b) log2( x + 5) ≤ log2(3 – 2x) – g) log2(9 c) log2( x2 – 4x – 5) < x 2 +7) – = log2( x 2 + 1) h) log ( x + ) + log3 ( x − ) = log3 d) log1 /2( log3x) ≥ e) 2log8( x- 2) – log8(...
 • 6
 • 234
 • 0

bài tập chương 2

bài tập chương 2
... 43+ 2. 21− 2. 2−4− ( 25 1+ 2 a So sánh b 30 a + 20 Kết luận số a b π   ÷ 3 −5 2 )5 π   ÷ 3 3+ −1− 2 c 22 + 5.31+ 1 c  ÷ 3 (a + 5) > ( a + 5) a 2 a a a a > a 12 b III LÔGARIT ... thức log 108 log 12 + log 2, 25 log 25 log5 + 49log − A = 1+ log9 + 42 log + 5log 125 27 B= log 21 log + log 81 C= D= (31+ log ) : (4 2 log ) F= H= G= a2 a a a log a 16 27 + 42 1+ log log E= (log ... log 2log2 52log5 ( )log2 a +b ) 2log ab (a, b > 0; a ≠ 1; a ≠ 1) B= 1 1 + + + + x x x x log a log a2 log a3 log a n C= D=(loga b+logba +2) (loga b-logabb)logba -1 Chöùng minh raèng: Trang log + 2+ ...
 • 3
 • 129
 • 1

Bài tập chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư

Bài tập chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư
... Tính toán lập định khoản kế toán nghiệp vụ trên; 2- Xác định CP- DT xác định kết kinh doanh quí I/2010; 3- Ghi sổ Cái TK911 theo hình thức NKC Bài số 2: Trong quí 4/N công ty Toàn Phát, hạch toán ... A, Dự án hoàn thành nghiệm thu, toán A- B toán dứt điểm cho nhà thầu tháng 12/2009 - Số dư đầu năm TK217 Giá trị quyền sử dụng đất dự án khu A, TK1567 HH Bất động sản khu chung cư dành cho người ... sung: Giải sử lợi nhuận kế toán lợi nhuận chụi thuế thu nhập DN; thuế suất thuế TNDN 25% Yêu cầu: 1- Tính toán lập định khoản kế toán quí I/N; 2- Xác định doanh thu- chi phí kết kinh doanh quí; ...
 • 3
 • 2,662
 • 45

Bài tập chương 2 : Hàm số y = ax + b

Bài tập chương 2 : Hàm số y = ax + b
... (x1 ;y1< /b> ); (x2 ;y2< /b> ) toạ độ điểm A ,B nói trên, tìm k cho tổng S=x 1 +y1< /b> +x2 +y2< /b> đạt giá trị lớn B i < /b> tập7< /b> cho hàm < /b> số < /b> y=< /b> x a tìm tập < /b> xác định hàm < /b> số < /b> b tìm y < /b> biết: + < /b> x=4 + < /b> x=(1- )2 < /b> + < /b> x=m2-m+1 + < /b> x=(m-n )2 < /b> ... h : < /b> * Toạ độ giao điểm (d) (P) nghiệm h : < /b> Vớ d: Tỡm to giao im ca (d ): < /b> y=< /b> -2x+5v(P )y=< /b> 3x2 Quan hệ (d) y=< /b> kx +b (P) y=< /b> ax2< /b> y < /b> = < /b> ax < /b> y < /b> = < /b> kx + < /b> b Phơng trình hoành độ giao điểm: ax2< /b> =kx +b < /b> ax2< /b> kx b ... A(x0 ;y0< /b> ) v tip xỳc vi (P ): < /b> y < /b> = < /b> cx2 (c 0) +) < /b> Do ng thng i qua im A(x0 ;y0< /b> ) nờn cú phng trỡnh : < /b> y0< /b> = < /b> ax0< /b> + < /b> b (3.1) +) < /b> Do th hm s y < /b> = < /b> ax < /b> + < /b> b tip xỳc vi (P ): < /b> y < /b> = < /b> cx (c 0) nờn: Pt: cx2 = < /b> ax < /b> + < /b> b cú...
 • 7
 • 443
 • 2

bài tập chương 2 lớp 12

bài tập chương 2 lớp 12
... a CH2OH(CHOH)4CH2OH c CH2OH(CHOH)4COOH b CH2OH(CHOH)4CH2CHO d CH2OH(CHOH)4CH3 Câu58: Công thức Xenlulozơ trinitrat là: a [C6H7O2(OH)3] n c [C6H7O2(NO2)3] n b [C6H7O2(ONO2)3] n d [C6H7O2(OH )2] ... loại Bài tập trắc nghiệm chương2 - cacbohiđrat a Monosaccarit b Lipit c Đisaccarit d Polisaccarit Câu36: Thủy phân 324 gam Tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng Glucozơ thu a 360 gam b 25 0 ... 25 0 gam c 27 0 gam d 300 gam Câu37: Cho 5,4 gam Glucozơ phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3/ NH3 dư khối lượng Ag thu a 2, 16 gam b 3 ,24 gam c 4, 32 gam d 6,48 gam Câu38: Đun nóng dd chứa 27 gam Glucozơ...
 • 4
 • 836
 • 16

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 HÓ 10 NÂNG CAO

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 HÓ 10 NÂNG CAO
... cách gián tiếp Hỏi X , Y ngững nguyên tố ? Bài 15 cho hidroxit kim loại nhóm tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20 % thu dung dịch muối có nong độ 21 ,9% Tìm nguyên tố đó? ... Bài 14 X, Y hai nguyên tố thuộc hai nhóm liên tiếp thuộc hai chu kì liên tiếp Tổng số hạt mang điện hai nguyên tử...
 • 2
 • 784
 • 16

Bài giảng bài tập chuong 2

Bài giảng bài tập chuong 2
... TRƯỜNG THPT CÀ MAU bị phần cứng ; 2/ Bật máy ; 3/người dùng làm việc ; 4/hệ điều hành nạp vào nhớ trong; A 2- 1-4-3 C 1 -2- 3-4 B 2- 1-3-4 D 1-3 -2- 4 C©u : Để kết thúc chương trình bị “treo”, ... điều hành ? A Phần mềm tiện ích; B Phần mềm ứng dụng; C Phần mềm công cụ D Phần mềm hệ thồng; C©u 12 : Tìm câu sai câu nói chức hệ điều hành đây: A Tổ chức quản lí sử dụng cách tối ưu tài nguyên ... Mở tệp, nháy nút Close; D Mở thư mục chứa tệp, nháy nút phải chuột lên tên tệp, chọn Delete; C©u 20 : Để xóa tệp/thư mục, ta chọn tệp/thư mục cần xóa A Nhấn phím Delete; B Chọn Edit Delete; C...
 • 2
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn giải bài tập chương 2 sinh học 12bài tập chương 2 đo lường sản lượng quốc giagiải bài tập chương 2 xử lý tín hiệu sốbài tập chương 2 nitơ photphobài tập chương 2 sinh học 12 cơ bảnbài tập chương 2 sức bền vật liệusinh học 12 nâng cao bài 18 bài tập chương 2bài tập chương 2 môn sinh học 12 nâng caobài tập chương 2 môn kinh tế quốc tếhuong dan giai bai tap chuong 2 hoa lop 11cac dang bai tap chuong 2 mon vat li 12bai tap chuong 2 hoa 12bài tập chương 2 kinh tế lượnggiai bai tap chuong 2 ke toan tai chinhbai tap chuong 2 ke toan tai chinhBài tập chương 10: Cây Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Bài tập chương 2: Predicate Logic Proof Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Bài tập chương 6: Counting Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Chapter 8 Introduction to Graphs Discrete Structures for ComputingĐề kiểm tra mẫu môn thi Cấu trúc rời rạc cho KHMT năm 2016 Đề 2Introduction to using RData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 1 IntroductionData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 3 RecursionData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 4 ListData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 7 AVL TreeChapter 5a: REPETITION STRUCTURES IN C++Chapter 5c: STRUCTURED TYPE IN C++Chapter 6: FUNCTIONS AND POINTERS IN C++ĐỒ án ROBOT CÔNG NGHIỆP SONG SONGSlide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 41: windows and messages)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 51: shared memory (additional))Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 61:blockingvsnonblocking)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 63: menu resource MDI)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 72:automated unit testing with CPPUnit)TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THI