BAI TAP CHUONG 2 CACBOHIDRAT(1)

Bai tap - Chuong 2

Bai tap - Chuong 2
... y = -2 , z = 5, biết mật độ điện tích đường ρL = 16nC/m a Tính E điểm P(1, 2, 3) Đ/S: EP = 57.5ay -2 8.az V/m b Tìm E điểm mặt z = hướng vector cường độ điện trường hướng với vector 1/3ay – 2/ 3az ... 0, z = -0 .5) Đ/S: Ez = -8 .1kV/m Tính vector cường độ điện trường E gốc hệ tọa độ chân không bao gồm: điện tích điểm Q = 12nC đặt P (2, 0, 6), dây dẫn thẳng, dài vô hạn ρL = 3nC/m x = -2 , y = 3, ... dây dẫn thẳng, dài vô hạn ρL = 3nC/m x = -2 , y = 3, mặt phẳng tích điện ρS = 0.2nC/m2 đặt x = Đ/S: -3 .9ax – 12. 4ay -2 .5az V/m ...
 • 2
 • 404
 • 4

BAI TAP CHUONG 2-LOP 11

BAI TAP CHUONG 2-LOP 11
... vẽ: Biết ξ=6V, r=0,5Ω; R=4,5Ω; I=1A có chiều hình vẽ Ta có: a UBA= 1V ξ B R b UBA= 11V A c UBA= -1V I d UBA= -11V Câu 68: Cho mạch điện hình vẽ Ba pin giống mắc nối tiếp, B A pin có suất điện ... Điện trở dây dẫn hình trụ đồng tính phụ thuộc yếu tố nào? a I b I II c I, II III d Cả yếu tố Câu 11: Xét dây dẫn hình trụ đồng tính Gọi l: chiều dài dây dẫn, S: tiết diện dây, ρ: điện trở suất...
 • 8
 • 923
 • 8

Nghiệp vụ cho vay bài tập chương 2

Nghiệp vụ cho vay bài tập chương 2
... 1,3 trđ - chi phí xử lý khoản cho vay 12, 4 trđ - chi phí cho việc ghi chép quản lý TK 4,5 trđ Những phân tích tín dụng cho thấy KH trì số d TKTG l 21 25 trđ cho hoạt động thờng xuyên hng năm Tỷ ... suất 9 ,25 %/năm) công 0 ,25 % Tuy nhiên KH muốn mức lãi suất theo phơng pháp tích 1, 025 libor Nừu NH đồng ý với lãi suất ny lãi suất cho vay l ngy hôm nay? So sánh tơng quan với lãi suất cho vay m ... khoản cho vay 10 tỷđ vòng năm khách hng tốt nhất, NHA bán kỳ phiếu NH cho ngời đầu t tổng trị giá tỷđ, lãi suất hng năm l 8,755 v vay tỷđ từ thị trờng liên NH với lãi suất 8,4% Chi phí cho việc...
 • 3
 • 492
 • 2

Dạng bài tập chương 2 lý 12 cơ bản

Dạng bài tập chương 2 lý 12 cơ bản
... mặt nước ? A 0,2m/s B 0,4m/s C 0,6m/s D 0,8m/s - 12 29 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10 W/m Một âm có mức cường độ âm 80dB cường độ âm A 10-4W/m2 B 3.10-5W/m2 C 1066W/m2 D 10 -20 W/m2 30* Xét dao ... sóng Biết vận tốc từ 2, 8m/s đến 3,4m/s A 2, 9 m/s B m/s C 3,1 m.s D 3 ,2 m/s 22 Tại điểm M cách tâm sóng khoảng x có ptdđ uM = 4sin( 20 0π t − A 20 0Hz ; B 100Hz ; C 100s ; 2 x ) Tần số sóng λ D ... 1,5 π ; C 2, 5 π ; D 3,5 π 27 .Khoảng cách ngắn hai gợn sóng liên tiếp mặt nước 2, 5m Chu kỳ dao động vật mặt nước 0,8s vận tốc truyền sóng mặt nước A 2m/s B 3,3m/s C 1,7m/s D 3, 125 m/s 28 Trong...
 • 2
 • 376
 • 4

Bai tap chuong 2

Bai tap chuong 2
... nhóm VI bảng tuần hoàn Cấu hình nguyên tử X là: A 1s22s22p63s4 B 1s22s22p63s2 C 1s22s22p63s23p4 D 1s22s22p63s23d4 Bµi 11: Nguyên tố X có số thứ tự 26 , vị trí nguyên tố X bảng TH là: A Chu kỳ 3, nhóm ... khử mạnh, có cấu hình ion X+ 1s22s22p63s23p6 D tất Bµi 2: Nguyên tố X có cấu hình e là: 1s22s22p3 Vị trí X BTH là: A X thuộc chu kỳ 2, nhóm V A B X thuộc chu kỳ 2, nhóm III A C A B D A B sai Bµi ... hình e 1s22s22p63s23p6 Vị trí Y BTH là: A Y thuộc chu kỳ 3, nhóm VII A B Y thuộc chu kỳ 3, nhóm VI A C Y thuộc chu kỳ 4, nhóm I A D Tất sai Bµi 5: Biết Cu (Z = 29 ), Fe (Z = 26 ); Cr (Z = 24 ) K (Z...
 • 2
 • 170
 • 0

bài tập chương 2: Cacbohyđrat

bài tập chương 2: Cacbohyđrat
... glixerol, anđhyt axetic, ancol etylic D Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, ancol etylic Câu 25 Cacbohyđrat chứa gốc glucozơ gốc fructozơ A Tinh bột B Saccarozơ C Fructozơ D xenlulozơ Câu 26 Tinh...
 • 5
 • 277
 • 10

bài tập chương 2 cơ bản

bài tập chương 2 cơ bản
... sóng Biết vận tốc từ 2, 8m/s đến 3,4m/s A 2, 9 m/s B m/s C 3,1 m.s D 3 ,2 m/s 22 Tại điểm M cách tâm sóng khoảng x có ptdđ uM = 4sin( 20 0π t − A 20 0Hz ; B 100Hz ; C 100s ; 2 x ) Tần số sóng λ D ... mặt nước ? A 0,2m/s B 0,4m/s C 0,6m/s D 0,8m/s - 12 29 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10 W/m Một âm có mức cường độ âm 80dB cường độ âm A 10-4W/m2 B 3.10-5W/m2 C 1066W/m2 D 10 -20 W/m2 30* Xét dao ... 1,5 π ; C 2, 5 π ; D 3,5 π 27 .Khoảng cách ngắn hai gợn sóng liên tiếp mặt nước 2, 5m Chu kỳ dao động vật mặt nước 0,8s vận tốc truyền sóng mặt nước A 2m/s B 3,3m/s C 1,7m/s D 3, 125 m/s 28 Trong...
 • 2
 • 270
 • 1

bai tap chuong 2 hot

bai tap chuong 2 hot
... +1 − 26 .5 x + > b) log5(2x + 1) < – 2x c) log2( – x) > x + d) log2(2x + 1) + log3(4x + 2) ≤ Bài tập: 1/ 25 2/ log x − log 3 x − = = 125 3 2( x + log 2) 2= 3 x + log 8/ x +2 x +2 = 3x 3x 9/ 6 .2 ... 32 x −7 = 128 x −3 f) + x x -1 +2 x 2 =3 –3 x x–1 g) (1 ,25 )1 – x = (0, 64) 2( 1+ a) +3 x -2 x) c) logx + 17 + log9x7 = d) log2x + Dạng đặt ẩn phụ a) +2 2x + = 12 b) - 4.3 2x +4 2x + + 27 = c) 52x ... log4x.log3x = log2x + log3x – b) log2( x + 5) ≤ log2(3 – 2x) – g) log2(9 c) log2( x2 – 4x – 5) < x 2 +7) – = log2( x 2 + 1) h) log ( x + ) + log3 ( x − ) = log3 d) log1 /2( log3x) ≥ e) 2log8( x- 2) – log8(...
 • 6
 • 246
 • 0

bài tập chương 2

bài tập chương 2
... 43+ 2. 21− 2. 2−4− ( 25 1+ 2 a So sánh b 30 a + 20 Kết luận số a b π   ÷ 3 −5 2 )5 π   ÷ 3 3+ −1− 2 c 22 + 5.31+ 1 c  ÷ 3 (a + 5) > ( a + 5) a 2 a a a a > a 12 b III LÔGARIT ... thức log 108 log 12 + log 2, 25 log 25 log5 + 49log − A = 1+ log9 + 42 log + 5log 125 27 B= log 21 log + log 81 C= D= (31+ log ) : (4 2 log ) F= H= G= a2 a a a log a 16 27 + 42 1+ log log E= (log ... log 2log2 52log5 ( )log2 a +b ) 2log ab (a, b > 0; a ≠ 1; a ≠ 1) B= 1 1 + + + + x x x x log a log a2 log a3 log a n C= D=(loga b+logba +2) (loga b-logabb)logba -1 Chöùng minh raèng: Trang log + 2+ ...
 • 3
 • 133
 • 1

Bài tập chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư

Bài tập chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư
... Tính toán lập định khoản kế toán nghiệp vụ trên; 2- Xác định CP- DT xác định kết kinh doanh quí I/2010; 3- Ghi sổ Cái TK911 theo hình thức NKC Bài số 2: Trong quí 4/N công ty Toàn Phát, hạch toán ... A, Dự án hoàn thành nghiệm thu, toán A- B toán dứt điểm cho nhà thầu tháng 12/2009 - Số dư đầu năm TK217 Giá trị quyền sử dụng đất dự án khu A, TK1567 HH Bất động sản khu chung cư dành cho người ... sung: Giải sử lợi nhuận kế toán lợi nhuận chụi thuế thu nhập DN; thuế suất thuế TNDN 25% Yêu cầu: 1- Tính toán lập định khoản kế toán quí I/N; 2- Xác định doanh thu- chi phí kết kinh doanh quí; ...
 • 3
 • 2,856
 • 48

Bài tập chương 2 : Hàm số y = ax + b

Bài tập chương 2 : Hàm số y = ax + b
... (x1 ;y1< /b> ); (x2 ;y2< /b> ) toạ độ điểm A ,B nói trên, tìm k cho tổng S=x 1 +y1< /b> +x2 +y2< /b> đạt giá trị lớn B i < /b> tập7< /b> cho hàm < /b> số < /b> y=< /b> x a tìm tập < /b> xác định hàm < /b> số < /b> b tìm y < /b> biết: + < /b> x=4 + < /b> x=(1- )2 < /b> + < /b> x=m2-m+1 + < /b> x=(m-n )2 < /b> ... h : < /b> * Toạ độ giao điểm (d) (P) nghiệm h : < /b> Vớ d: Tỡm to giao im ca (d ): < /b> y=< /b> -2x+5v(P )y=< /b> 3x2 Quan hệ (d) y=< /b> kx +b (P) y=< /b> ax2< /b> y < /b> = < /b> ax < /b> y < /b> = < /b> kx + < /b> b Phơng trình hoành độ giao điểm: ax2< /b> =kx +b < /b> ax2< /b> kx b ... A(x0 ;y0< /b> ) v tip xỳc vi (P ): < /b> y < /b> = < /b> cx2 (c 0) +) < /b> Do ng thng i qua im A(x0 ;y0< /b> ) nờn cú phng trỡnh : < /b> y0< /b> = < /b> ax0< /b> + < /b> b (3.1) +) < /b> Do th hm s y < /b> = < /b> ax < /b> + < /b> b tip xỳc vi (P ): < /b> y < /b> = < /b> cx (c 0) nờn: Pt: cx2 = < /b> ax < /b> + < /b> b cú...
 • 7
 • 461
 • 2

bài tập chương 2 lớp 12

bài tập chương 2 lớp 12
... a CH2OH(CHOH)4CH2OH c CH2OH(CHOH)4COOH b CH2OH(CHOH)4CH2CHO d CH2OH(CHOH)4CH3 Câu58: Công thức Xenlulozơ trinitrat là: a [C6H7O2(OH)3] n c [C6H7O2(NO2)3] n b [C6H7O2(ONO2)3] n d [C6H7O2(OH )2] ... loại Bài tập trắc nghiệm chương2 - cacbohiđrat a Monosaccarit b Lipit c Đisaccarit d Polisaccarit Câu36: Thủy phân 324 gam Tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng Glucozơ thu a 360 gam b 25 0 ... 25 0 gam c 27 0 gam d 300 gam Câu37: Cho 5,4 gam Glucozơ phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3/ NH3 dư khối lượng Ag thu a 2, 16 gam b 3 ,24 gam c 4, 32 gam d 6,48 gam Câu38: Đun nóng dd chứa 27 gam Glucozơ...
 • 4
 • 1,014
 • 16

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 HÓ 10 NÂNG CAO

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 HÓ 10 NÂNG CAO
... cách gián tiếp Hỏi X , Y ngững nguyên tố ? Bài 15 cho hidroxit kim loại nhóm tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20 % thu dung dịch muối có nong độ 21 ,9% Tìm nguyên tố đó? ... Bài 14 X, Y hai nguyên tố thuộc hai nhóm liên tiếp thuộc hai chu kì liên tiếp Tổng số hạt mang điện hai nguyên tử...
 • 2
 • 815
 • 16

Bài giảng bài tập chuong 2

Bài giảng bài tập chuong 2
... TRƯỜNG THPT CÀ MAU bị phần cứng ; 2/ Bật máy ; 3/người dùng làm việc ; 4/hệ điều hành nạp vào nhớ trong; A 2- 1-4-3 C 1 -2- 3-4 B 2- 1-3-4 D 1-3 -2- 4 C©u : Để kết thúc chương trình bị “treo”, ... điều hành ? A Phần mềm tiện ích; B Phần mềm ứng dụng; C Phần mềm công cụ D Phần mềm hệ thồng; C©u 12 : Tìm câu sai câu nói chức hệ điều hành đây: A Tổ chức quản lí sử dụng cách tối ưu tài nguyên ... Mở tệp, nháy nút Close; D Mở thư mục chứa tệp, nháy nút phải chuột lên tên tệp, chọn Delete; C©u 20 : Để xóa tệp/thư mục, ta chọn tệp/thư mục cần xóa A Nhấn phím Delete; B Chọn Edit Delete; C...
 • 2
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn giải bài tập chương 2 sinh học 12bài tập chương 2 đo lường sản lượng quốc giagiải bài tập chương 2 xử lý tín hiệu sốbài tập chương 2 nitơ photphobài tập chương 2 sinh học 12 cơ bảnbài tập chương 2 sức bền vật liệusinh học 12 nâng cao bài 18 bài tập chương 2bài tập chương 2 môn sinh học 12 nâng caobài tập chương 2 môn kinh tế quốc tếhuong dan giai bai tap chuong 2 hoa lop 11cac dang bai tap chuong 2 mon vat li 12bai tap chuong 2 hoa 12bài tập chương 2 kinh tế lượnggiai bai tap chuong 2 ke toan tai chinhbai tap chuong 2 ke toan tai chinhKinh Tế và Xã Hội Việt Nam Dưới Các Vua Triều NguyễnMinna no Nihongo Minna no NihongoMinna No Nihongo I Nhật Ngữ Sơ Cấp Bản Từ Vựng Tập 1Minna No Nihongo II Nhật Ngữ Sơ Cấp Bản Từ VựngDo an mat ma hocdemoSẢN XUẤT ENZYME CELLULASE TỪ BÃ SẮNslide bài giảng luật lao động 2016kế hoạch hoạt động trạm y tế xãTiểu luận Kinh tế phát triểnbồi dưỡng thường xuyên anh văn 2016 2017CẢI BIÊN BỘ CÔNG CỤ ASQ-3 NHẰM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TRẺ TỪ 27 ĐẾN 36 THÁNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ BẾN TREsáng kiến kinh nghiệm 2016 2017So sánh hệ thống bán lẻ giữa ngân hàng acb và chi nhánh ngân hàng hsbc tại việt namThực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 năm 20162017 THPT Thanh Hoá (Có đáp án)4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 năm 20162017 THPT Nhân Chính (Có đáp án)KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG và THUẾĐề tài ngân hàng đặc biệtHạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương thăng long4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12 chương 3 năm 20162017 THPT Phan Ngọc Hiển (Có đáp án)