7 crom sắt đồng

ĐỀ CƯƠNG HÓA 12 (CHƯƠNG 7 CROM-SẮT-ĐỒNG)

ĐỀ CƯƠNG HÓA 12 (CHƯƠNG 7 CROM-SẮT-ĐỒNG)
... theo khối lượng Cr(NO 3)3 hh ban đầu là: A 47, 23% B 57, 27% C 52 ,77 % D 72 , 57% 33 Khi cho 100g hợp kim gồm có Fe, Cr, Al tác dụng với lượng dư dd NaOH thu 6 ,72 lít khí đktc Lấy phần rắn không tan cho ... hoàn toàn Khi lấy đồng có khối lượng 171 ,2 g Thể tích AgNO dùng để ngân đồng (giả thiết toàn lượng Ag sinh bám vào Cu) A 170 ,88 ml B 180 ,77 ml C 178 ,80 ml D 177 ,08 ml Cho 32 g hh gồm MgO, Fe2O3, ... dư thu 6 ,72 lít H2 đktc, cho tác dụng với dd HCl dư dẽ thu 26,88 lít H đktc Khối lượng Al Fe3O4 hh là: A 27 g 69,6 g B 54 g 69,6 g C 27 g 66,9 g D 2 ,7 g 6.96 g 17 Để khử hoàn toàn 17, 6 g hh gồm...
 • 13
 • 1,939
 • 26

KIỂM TRA CHƯƠNG 7. CROM - SATĐỒNG SẮT VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SẮT doc

KIỂM TRA CHƯƠNG 7. CROM - SAT – ĐỒNG SẮT VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SẮT doc
... naứo sau ủãy : A Fe2+, SO4 2-, NO 3-, H+ B Fe2+, Fe3+, SO4 2-, NO 3-, H+ C Fe3+, SO4 2-, NO 3-, H+ D Fe2+, SO3 2-, NO 3-, H+ 19 Cho luồng khớ H2 dư qua ống nghiệm chứa hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, FeO, Fe3O4 ... phõn hủy 48 g muối thấy cũn 30 gam gồm chất rắn tạp chất khụng bị biến đổi Phần trăm tạp chất muối (%) A 8,5 B 6,5 C 7,5 D 5,5 55 Trong cỏc hợp chất, crom số oxi húa phổ biến A +2, +3, +7 B +2, ... khơng đổi thu chất rắn có khối lượng m gam Giá trị m (g) A 7,0 B 8,0 C 9,0 D 10,0 70 Từ quặng sắt cromit (cú thể viết tắt FeCrO4) người ta điều chế 216 kg hợp kim ferocrom (hợp kim Fe-Cr) có chứa...
 • 10
 • 738
 • 20

TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG 7. CROM - SẮT–ĐỒNG docx

TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG 7. CROM - SẮT–ĐỒNG docx
... khí đo điều kiện Quan hệ V1 V2 A V = V1 B V2 = 2V C V2 = 2,5V D V = 1,5V1 ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2008 - KHỐI A 1.Để oxi hĩa hồn tồn 0,01 mol CrCl3 thnh K 2CrO4 Cl2 cĩ KOH, lượng tối thi u Cl2 v KOH tương ... dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M v H2SO4 0,2M Sau cc phản ứng xảy hồn tồn, sinh V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Gi trị V l A 0,746 B 0,448 C 1,792 D 0,672 ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2008 - KHỐI B : Cho ... 2b : Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 v Cu cĩ số mol Hỗn hợp X tan hồn tồn dung dịch A NaOH (dư) B HCl (dư) C AgNO3 (dư) D NH3 (dư) GV Thân Trọng Tuấn Học Tài liệu ôn thi Tốt Nghiệp THPT Đại Trang...
 • 4
 • 1,401
 • 39

Chương 7 CROM - SẮT - ĐỒNG pdf

Chương 7 CROM - SẮT - ĐỒNG pdf
... Na2CrO4 C Na2Cr2O7 D NaCrO2 Câu 29: Dd sắt (II) sunfat không phản ứng với dd sau đây? A dd brom nước B dd kalipemanganat môi trường axit C dd kaliđicromat môi trường axit D dd đồng sunfat Câu ... Cr(OH)2   ?    ?    X    X hợp chất crom? A Na[Cr(OH)4] B Cr2(SO4)3 C Na2Cr2O7 D Na2CrO4 Câu 50: Cho sơ đồ chuyển hoá quặng đồng thành đồng: O O2 CuFeS2  X  Y  X 2   Cu ... Fe2(SO4)3, FeSO4 Câu 47: Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 đến Fe thấy thoát 6 ,72 lít khí CO đktc Thể tích CO (đktc) tham gia phản ứng A 2,24 lít B 4,48 lít C 6 ,72 lít D 11,2 lít...
 • 5
 • 278
 • 2

Thiết kế và sử dụng hệ thống các thí nghiệm hoá học theo hướng dạy học tích cực chương 7 crôm sắt đồng hoá học 12 nâng cao

Thiết kế và sử dụng hệ thống các thí nghiệm hoá học theo hướng dạy học tích cực chương 7 crôm  sắt  đồng  hoá học 12 nâng cao
... dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Hóa học Mục đích nghiên cứu Thiết kế sử dụng hệ thống thí nghiệm hoá học theo hướng dạy học tích cực chương 7: “Crom - Sắt - Đồng – Hóa học 12 nâng ... dụng loại thí nghiệm dạy học tích cực - Quy trình thiết kế kế hoạch học sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực - Tìm hiểu thực trạng sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực trường ... nâng cao 2.2.1 Cơ sở thiết kế hệ thống thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực chương 7: “ Crom - Sắt - Đồng - Hóa học 12 nâng cao Trong dạy học Hóa học, việc lựa chọn thiết kế hệ thống thí nghiệm...
 • 103
 • 182
 • 0

Thiết kế E-book hóa học lớp 12 phần Crom - Sắt - Đồng hỗ trợ học sinh tự học

Thiết kế E-book hóa học lớp 12 phần Crom - Sắt - Đồng hỗ trợ học sinh tự học
... cho việc tự học người học Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài “THIẾT KẾ EBOOK HĨA HỌC LỚP 12, PHẦN CROM  SẮT  ĐỒNG HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ HỌC” nhằm nâng cao lực tự học cho học sinh phổ thơng, ... thơng, góp phần đổi phương pháp dạy học mơn Hóa học trường THPT Mục đích đề tài Thiết kế sách điện tử (E-Book) hóa học lớp 12 phần Crom sắt đồng hỗ trợ cho hoạt động tự học học sinh 2 Nhiệm ... dạy học, xu hướng đổi phương pháp dạy học, q trình tự học  Nghiên cứu nội dung chương trình hóa học lớp 12  Nghiên cứu, lựa chọn phần mềm dùng để xây dựng E-Book Thiết kế E-Book phần “Crom...
 • 151
 • 778
 • 5

Nâng Cao Năng Lực Nhận Thức Của Học Sinh Thông Qua Dạy Học Chương Crom, Sắt, Đồng Chương Trình Hóa Học Lớp 12- Ban Nâng Cao

Nâng Cao Năng Lực Nhận Thức Của Học Sinh Thông Qua Dạy Học Chương Crom, Sắt, Đồng Chương Trình Hóa Học Lớp 12- Ban Nâng Cao
... PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƢƠNG CROM, SẮT, ĐỒNG HÓA HỌC LỚP 12 – CHƢƠNG TRÌNH NÂNG CAO 2.1 Phân tích đặc điểm chƣơng Crom, sắt, đồng Hóa học 12 chƣơng trình ... nâng cao lực nhận thức cho học sinh thông qua chương Crom, sắt, đồng (lớp 12 - chương trình nâng cao) 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận phát triển lực nhận thức học sinh trình dạy ... cho học sinh thông qua hệ thống tập hóa học Tuy nhiên, đến chưa có công trình nghiên cứu cách cụ thể nâng cao lực nhận thức học sinh thông qua dạy học môn hóa học lớp 12 chương crom, sắt, đồng...
 • 24
 • 569
 • 7

CHUYEN DE NHOM - CROM - SAT - DONG

CHUYEN DE NHOM - CROM - SAT - DONG
... đây: a) Crom kim loại có tính khử mạnh sắt b) Crom kim loại nên tạo oxit bazơ c) Crom có tính chất hoá học giống nhôm d) Crom có hợp chất giống hợp chất lưu huỳnh e) Trong tự nhiên, crom dạng ... Na2CrO4, NaCl, H2O Một oxit R có tính chất sau: - Tính oxi hoá mạnh - Tan nước tạo thành dung dịch hỗn hợp H2RO4 H2R2O7 - Tan dung dịch kiềm tạo anion RO4 2- có màu vàng Oxit A SO3 B CrO3 C Cr2O3 D ... nguyên tố R có tính chất sau - Tính oxi hoá mạnh (C, S, P, bốc cháy tiếp xúc với nó) - Tan nước tạo thành dung dịch hỗn hợp H2RO4 H2R2O7 - Tan dung dịch kiềm tạo ran ion RO4 2- có màu vàng Oxit A SO3...
 • 17
 • 654
 • 13

CROMSẮTĐỒNG ( Phần 1)_05

CROM – SẮT – ĐỒNG ( Phần 1)_05
... C2H5F Câu 6: Hợp chất CH3 CH2(CH3) CH2 CH2 CH(C2H5) COOH có tên quốc tế A axit etyl metyl hexanoic B axit etyl metyl nonanoic C axit etyl metyl hexanoic D tên gọi ... sau đây, phản ứng phản ứng oxi hóa khử? Câu 33: Cho đồng tác dụng với dung dịch sau : HCl (1 ), HNO3 (2 ), AgNO3 (3 ), Fe(NO3)2 (4 ), Fe(NO3)3 (5 ), Na2S (6 ) Đồng phản ứng với A 2, 3, 5, B 2, 3, ... H2S Sắt( III) oxit oxi hóa chất A Fe, Cu, KCl, KI B Fe, Cu C Fe, Cu, KI, H2S D Fe, Cu, KI Câu 21: Các hợp kim đồng có nhiều công nghiệp đời sống : Cu Zn (1 ), Cu Ni (2 ), Cu Sn (3 ), Cu Au (4 ),...
 • 17
 • 567
 • 2

Tài liệu CROM - SẮT - ĐỒNG

Tài liệu CROM - SẮT - ĐỒNG
... 2H2O -> 4Fe(OH)3↓ c Muối sắt (II): Thí dụ: 2FeCl2 + Cl2 -> 2FeCl3 Chú ý: FeO , Fe(OH)2 tác dụng với HCl hay H2SO4 loãng tạo muối sắt (II) Thí dụ: FeO + 2HCl -> FeCl2 + H2 Fe(OH)2 + 2HCl -> FeCl2 ... Hợp chất sắt (III):Hợp chất sắt (III) có tính oxi hóa a Sắt (III) oxit: Fe2O3 Là oxit bazơ: tác dụng với axit tạo muối sắt (III) nước Thí dụ: Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O Fe2O3 + 6HNO3 -> 2Fe(NO3)3 ... khác Câu 30: Trong dãy : A I- ; OH- ; Fe3+ ; Fe2+ B.H+ ; Ba2+ ; Na+ ; Al3+ C Ag+ ; K+ ; Zn2+ ; Cu2+ D Cl- ; Br- ; CO3 2- ; NO3Câu 31: Để điều chế Fe từ hợp chất sắt người ta dùng phương pháp:...
 • 13
 • 297
 • 15

luận văn:Nâng cao năng lực nhận thức của học sinh thông qua dạy học chương Crom, sắt, đồng chương trình Hóa học lớp 12 – Ban nâng cao doc

luận văn:Nâng cao năng lực nhận thức của học sinh thông qua dạy học chương Crom, sắt, đồng chương trình Hóa học lớp 12 – Ban nâng cao doc
... PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƢƠNG CROM, SẮT, ĐỒNG HÓA HỌC LỚP 12 CHƢƠNG TRÌNH NÂNG CAO 2.1 Phân tích đặc điểm chƣơng Crom, sắt, đồng Hóa học 12 chƣơng trình ... Nâng cao lực nhận thức học sinh thông qua dạy học chương Crom, sắt, đồng chương trình Hóa học lớp 12 Ban nâng cao Nguyễn Thị Thu Hiền Trường Đại học Giáo dục Luận văn Thạc sĩ ngành: Lí luận ... trình dạy học hoá học lớp 12 (chương crom, sắt, đồng Chương trình nâng cao) trường THPT 5.2 Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống giảng hoá học chương Crom, sắt, đồng (lớp 12 Chương trình nâng cao) ...
 • 25
 • 341
 • 0

TN CRÔM-SẮT-ĐỒNG(P1) CÓ ĐÁP ÁN

TN CRÔM-SẮT-ĐỒNG(P1) CÓ ĐÁP ÁN
... xám chứa nhiều xementit Câu 37: Crom(II) oxit oxit A tính bazơ B tính khử C tính oxi hóa D vừa tính khử, vừa tính oxi hóa vừa tính bazơ Câu 38: Chọn câu câu sau: A Gang hợp kim ... kim loại nhóm IA chu kỳ A liên kết đơn chất đồng bền B ion đồng điện tích nhỏ C đồng bán kính nguyên tử nhỏ D kim loại đồng cấu tạo kiểu lập phương tâm khối, đặc Câu 52: Khối lượng đồng ... Fe3O4 → ĐÁP ÁN CROM – SẮT – ĐỒNG (phần 1) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án C A D D B B B D C D A A C D B C B B B...
 • 6
 • 198
 • 3

Bài tập hóa học 12 phần Crom, sắt, đồng pdf

Bài tập hóa học 12 phần Crom, sắt, đồng pdf
... lọc: Lương Phát Tài 12 Hóa BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN CROM, SẮT, ĐỒNG Đáp án: a) 50% Cu 50% CuO (theo số mol) b) V1 = 4,48 lít, mCu = 44,8 gam c) V2 = 14,45 lít, Cu tan hết Bài 13: Một hỗn hợp X ... a) Xác định khí D, số mol SO2 D hỗn hợp Z Sưu tầm chọn lọc: Lương Phát Tài 12 Hóa BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN CROM, SẮT, ĐỒNG b) Xác định kim loại A, B biết số mol kim loại tính % kim loại hỗn hợp ... BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN CROM, SẮT, ĐỒNG Đáp án: a) % Fe = 36%; % Cu = 64%; [AgNO3] = 0,38 M b) VHNO3 = 183,5 ml Bài 7: Cho 4,15 gam hỗn hợp Fe Al dạng bột...
 • 4
 • 772
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: thực hành tính chất hóa học của crom sắt đồngbài tập trắc nghiệm về crom sắt đồngbài tập về crom sắt đồngbài tập về crom sắt đồng có đáp ánphuong phap giai bai tap ve crom sat dongbài tập trắc nghiệm crom sắt đồng có đáp ánbài tập trắc nghiệm crom sắt đồngbài tập trắc nghiệm chương crom sắt đồngphương pháp giải bài tập crom sắt đồnglý thuyết nhôm crom sắt đồngtrắc nghiệm crom sắt đồngtom tat ly thuyet chuong crom sat dongbài tập crom sắt đồng có đáp ánbai tap crom sat dong co dap an13 crom sắt đồngThực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực chăm sóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện huyện, trạm y tế xã tỉnh đắk lắk, 2013 2016Nghiên cứu các giải pháp nâng cao thông lượng mạng WBAN phân cụm dựa trên chuẩn IEEE 802 15 6Quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầngjava cơ bản cho người mới bắt đầusáng kiến kinh nghiệm Xây dựng phần mềm Quản lý đoàn viên Nâng cao công tác quản lý đoàn ở trường THPTtiểu luận tình huống chuyên viên: giải quyết khiếu nại trong tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh XBan Thuyet minh DABT1Tổng hợp câu hỏi đề thi và đáp án lý thuyết tài chính tiền tệ cao học ueh (có mục lục)Giáo án tỏ lòng (chi tiết)Tiểu luận cao học kinh tế phát triển cải cách hành chính gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tếSKKN dạy truyện hiện đại ngữ văn lớp 9DE CUONG NHA NUOC PHAP LUAT LAN 2Giáo án hình học 6 hay và đầy đủLý Thuyết và dạng bài tập chuyển động thẳng đềuGIẢI CHI TIÊT TOÀN BỘ ĐỀ HÓA THPT 2017Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại viện pasteurPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măng (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Tâm Phúc (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH gỗ Hoàng Giang (LV tốt nghiệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập