Bai tap ve kho ve NH3

Tài liệu Bài tập về hộp đèn (Khó và rất hay) doc

Tài liệu Bài tập về hộp đèn (Khó và rất hay) doc
... tốn hộp kín giản đồ véc tơ trượt, nhận ưu phương pháp Các tập tơi đề cập đến tốn có chứa hộp kín, ta thấy rõ ưu vượt trội phương pháp Bài tập Một mạch điện xoay chiều có sơ đồ hình vẽ Trong hộp ... xoay chiều sâu sắc Để khắc phục khó khăn, học sinh phải ơn tập lý thuyết thật kĩ có kĩ tốt mơn hình học Bài tập Cho mạch điện hình vẽ X hộp đen chứa phần từ L1, R1,C1 nối tiếp A UMB= 200cos (100πt ... ⇒R* = R + R' ⇒R' - R* = 100 Bài tập7 Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ chứa phần tử R1L1 mắc nối tiếp A 100 ≈ 42,3 (Ω) M A B C0 Bỏ qua điện trở mape kế vào đầu nối Đặt vào đầu đoạn mạch hiệu điện...
 • 14
 • 1,086
 • 23

bai tap ve hop den kho va rat hay

bai tap ve hop den kho va rat hay
... Ampe kÕ kho K vµ d©y nèi §Ỉt vµo hai ®Çu M vµ N cđa m¹ch ®iƯn mét hiƯu ®iƯn thÕ xoay chiỊu cã gi¸ trÞ hiƯu dơng kh«ng ®ỉi vµ cã biĨu thøc u MN = 200 cos (2 π ft) (V) a) Víi f = 50Hz th× kho K ... (V) a) Víi f = 50Hz th× kho K ®ãng, Ampe kÕ chØ 1A TÝnh ®iƯn dung C0 cđa tơ ®iƯn b) Khi kho K ng¾t, thay ®ỉi tÇn sè th× thÊy ®óng f = 50Hz, Ampe kÕ chØ gi¸ trÞ cùc ®¹i vµ hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a ... chứa Phần tử (R L) Dòng điện mạch sớm pha π/3 so với hiệu điện A - B 1) Hỏi hợp X chứa điện trở hay cuộn cảm Tính giá trị 2) Viết biểu thức dòng điện tức thời mạch 3) Mắc thêm vào mạch điện AB...
 • 14
 • 336
 • 3

Bài tập về phương pháp quy đổi hay và khó

Bài tập về phương pháp quy đổi hay và khó
... A 11.2 gam B 25.2 gam C 43.87 gam D 6.8 gam Bài giải - Cách 1: + Sử dụng phơng pháp quy đổi, Quy đổi hỗn hợp X hai chất Fe Fe 2O3 hoà tan hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 d ta có: Fe + 6HNO3 Fe(NO3)3 ... 78,4g B: 139,2g C: 46,4g D: 46,256g Bài giải: áp dụng phơng pháp quy đổi: Quy hỗn hợp X hỗn hợp hai chất Cách 1: Quy hỗn hợp X chất Fe Fe2O3: Hoà tan hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 đặc nóng d Ta có: ... A Chú ý: + Nếu m Fe (SO ) = (0, + 0, 05).400 = 180g C sai + Tơng tự quy đổi hai chất khác Cách áp dụng phơng pháp quy đổi nguyên tử Ta xem 49,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 hỗn hợp...
 • 15
 • 2,939
 • 52

Bai tap ve hop den (kho va rat hay)

Bai tap ve hop den (kho va rat hay)
... UL + UC = * U AL = U L + U X α UX * U MB = U + U X Với UMP= 2YAN= 100 * Lấy trục số ∆, biểu diễn vec tơ * U AL ; U MB → HK= (50 ) + (100 ) − 2.50.100 cos (∆) UL E π UC K Xét ∆OHK ; HK = 2U2= 2UC ... Ux theo thời gian t 2) Cho I = 0,5 A Tính Px , tìm cấu tạo X * ZL = ωL ; Zc= → ωC C → α = 900 → vectơ U L ⊥ (∆) U L ⊥ U AN ⇒ U AN pha với U X hợp với U AN góc ϕX tgϕX = HE 25 = = OH 50 2 Ux = ... L) Vậy X điện trở R Biên soạn giảng dạy: Lê Trọng Duy - http://hocmaivn.com B Biểu diễn giản đồ vectơ: U C ; U L ; U (trục góc e ) Theo giả thiết tan π U 1 100 = = ⇒ U = 3U R ⇒R = = (Ω) ω.Z...
 • 15
 • 289
 • 2

Tổng hợp kiến thức và những bài tập hay khó về chương Tổ hợp Xác suất lớp 11

Tổng hợp kiến thức và những bài tập hay khó về chương Tổ hợp Xác suất lớp 11
... ) P ( A3 ) + P( A1 ) P ( A2 ) P ( A3 ) 6 4 + + = 111 0 111 0 11 10 11 Bài tốn:Trong hộp có bi đỏ, bi đen, bi vàng Lần lượt lấy bi từ hộp Tính xác suất để bi lấy khơng có đủ màu: HD: Gọi A biến cố ... phút) Bài5 : Hai cầu thủ ném bóng vào rổ trúng với xác suất ném trượt người là: 0,7 0,6.Người thứ ném trước a/Lập bảng phân bố xác suất số lần ném rổ cho người b/Lập bảng phân bố xác suất tổng ... đồng chất.Tìm xác suất để được: a /Tổng số chấm xuất (P=1/6) b /Tổng số chấm xuất nhỏ (P=7/12) c/ Có mặt chấm xuất (P =11/ 36) 32.Thang máy tồ nhà tầng xuất phát từ tấng với khách.tìm xác suất để : a/Tất...
 • 17
 • 1,037
 • 4

Bài tập con lắc lò xo hay và khó

Bài tập vè con lắc lò xo hay và khó
... động lắc gồm xo vật M mg M −m ( M + m) Mg A A = B A= C A = D A = k k k k 14 Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu xo gắn chặt vào tường Vật xo đặt ... động lắc gồm xo vật M mg M −m ( M + m) Mg A A = B A= C A = D A = k k k k 28 Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu xo gắn chặt vào tường Vật xo đặt ... Đáp án A Con lắc xo đặt nằm ngang, ban đầu xo chưa bị biến dạng, vật có khối lượng m =0,5kg xo có độ 22 cứng k= 20N/m Một vật có khối lượng m2 = 0,5kg chuyển động dọc theo trục xo với...
 • 9
 • 1,568
 • 54

một số bài tập về nhận biết, tách, làm khô

một số bài tập về nhận biết, tách, làm khô
... ươ Chỉ có nước khí CO nhận biết chất bột màu trắng sau: NaCl; Na 2CO3; Na2SO4; BaCO3; BaSO4 Bài 99: Cho bình:- Bình chứa Na2CO3 K2SO4 - Bình chứa NaHCO K2CO3 ... Bình chứa NaHCO K2CO3 - Binh chứa NaHCO Na2SO4 Chỉ dùng HCl dung dịch BaCl để phân biệt ba bình Bài 100: Tử hỗn hợp metanol , axeton v axitaxetic Hãy tách axit axetic ...
 • 4
 • 194
 • 0

kho bai tap ve phuong trinhuong trinh va he ph

kho bai tap ve phuong trinhuong trinh va he ph
... Onbai.org - eBook.here.vn T i mi n ph eBook, ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p Tuy n ch n 100 ph ơng trình, h pt hay & khó l p 10 - NTP - Hoa L A GI I PH ƠNG TRÌNH & H PH ƠNG TRÌNH ... + x n + = 3n  Onbai.org - eBook.here.vn T i mi n ph eBook, ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p Tuy n ch n 100 ph ơng trình, h pt hay & khó l p 10 - NTP - Hoa L A 49) Cho h ph ơng trình: n ... 5x − 38 ) x 6125 210 12x 34) + + − =0 x x x2 − Onbai.org - eBook.here.vn T i mi n ph eBook, ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p Tuy n ch n 100 ph ơng trình, h pt hay & khó l p 10 - NTP - Hoa...
 • 12
 • 98
 • 1

BÀI TẬP VỀ CON LẮC LÒ XO CHỌN LỌC HAY VÀ KHÓ

BÀI TẬP VỀ CON LẮC LÒ XO CHỌN LỌC HAY VÀ KHÓ
... dao động với tần số A 1,25 Hz B Hz C Hz D Đáp án khác Con Lắc Xo Câu Con lắc xo gồm vật nặng M = 300g, xo có độ cứng k = 200N/m lồng vào trục thẳng đứng hình bên Khi M vị trí cân bằng, ... động lắc gồm xo vật M A A = mg k B A= M −m k C A = ( M + m) k D A = Mg k Câu 14: Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu xo gắn chặt vào tường Vật xo ... lắc dao động tắt dần giới hạn đàn hồi xo Lấy g = 10 m/s2 Tính độ lớn lực đàn hồi cực đại xo trình dao động A 2,34N B 1,90N C 1,98N C.2,08N Câu 29: Một lắc xo treo thẳng đứng gồm xo...
 • 12
 • 341
 • 0

bài tập về hàng tồn kho

bài tập về hàng tồn kho
... 152 (B): 7.888.000 = 400 x 19.720 Bài : Công ty kinh doanh HH tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xác định giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia ... phát sinh tháng: Xuất kho 500 đơn vị hàng X bán cho công ty B, giá bán chưa thuế 2.800đ/đơn vị, thuế GTGT 10% Tiền hàng chưa thu, công ty B nhận hàng Nhập kho 6.000 đơn vị hàng X mua công ty C ... bán hàng a Bán cho công ty Z thu chuyển kho n giá bán chưa thuế 28.000.000đ, thuế GTGT 10%, nhận giấy báo có ngân hàng, giá thực tế hàng xuất kho 22.000.000đ b Xuất bán chịu cho công ty Q lô hàng...
 • 7
 • 99
 • 0

Bài tập về dao động hay và khó

Bài tập về dao động hay và khó
... động điều hòa phương tần số có biên độ A1 A2, pha ban đầu thay đổi Khi hai dao động thành phần pha ngược pha lượng dao động tổng hợp 8W 2W Khi lượng dao động tổng hợp 4W độ lệch pha hai dao động ... N/m Kích thích cho hai lắc dao động điều hòa chu kì dao động lắc A B T 2T Nếu lấy hai lò xo lắc A B ghép song song gắn với nặng có khối lượng m = m + m2 chu kì dao động lắc bằng: A 3T B  k1 ... không đổi thay đổi cách kích thich dao động - Lực phục hồi lực đưa vật VTCB Câu 10 Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục Ox cho không va chạm vào Vị trí...
 • 12
 • 293
 • 4

CÁC DẠNG BÀI TẬP HAY KHÓ VỀ HÌNH HỌC PHẲNG OXY CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

CÁC DẠNG BÀI TẬP HAY KHÓ VỀ HÌNH HỌC PHẲNG OXY CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
... 2017: Giải pháp tối ưu cho kì thi THPT Quốc Gia 2017! Khóa học CHINH PHỤC ĐIỂM 8-9 MÔN TOÁN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG FB: LyHung95 Bài 9: [ĐVH] Trong mặt phẳng tọa độ cho hình chữ nhật ABCD diện ... mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD tọa độ đỉnh D (1;1) diện tích Phân giác góc A phương trình: x − y + = Tìm tọa độ đỉnh B hình chữ nhật biết điểm A tung độ nhỏ Lời giải : Gọi E điểm ... Khóa học CHINH PHỤC ĐIỂM 8-9 MÔN TOÁN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG FB: LyHung95 Bài 4: [ĐVH] Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn ( C ) : ( x − ) + ( y − 1) = 10 Tìm tọa độ đỉnh 2 hình vuông...
 • 4
 • 324
 • 3

Bài tập về pH dung dịch hay và khó

Bài tập về pH dung dịch hay và khó
... BÀI TẬP pH CỦA DUNG DỊCH Câu 1: Câu sau sai A pH = - lg[H+] B [H+] = 10a pH = a C pH + pOH = 14 D [H+] [OH-] = 10-14 Câu 2: Ph t biểu không A Giá trị [H+] tăng độ axit tăng B Giá trị pH tăng ... axit tăng C Dung dịch pH < 7: làm quỳ hoá đỏ D Dung dịch pH = 7: trung tính Câu 3: Thang pH thường dùng từ đến 14 vì: A Tích số ion nước [H+] [OH-] = 10-14 250C B pH dùng để đo dung dịch có [H+] ... B 2,3,1 C 3,2,1 D 1,3,2 Câu 7: Dung dịch HCl dung dịch CH3COOH có nồng độ mol/l, pH hai dung dịch tương ứng x y Quan hệ x y (giả thiết, 100 ph n tử CH3COOH có ph n tử điện li) A y = 100x B y...
 • 12
 • 494
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về nh3 và muối amoni violetbài tập về phương pháp tính giá xuất khobài tập về dòng điện xoay chiều hay và khóbài tập về hiệu suất tổng hợp nh3bài tập về hno3 và muối nitrat hay và khóbai tap ve tong hop dao dong hay va khocac bai tap ve nhi thuc new ton hay va khócac bai tap ve hoa huu co khóbài tập về adn hay và khóbài tập về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng khóbài tập về con lắc lò xo khóbai tap ve este hay va khobài tập về các phương pháp tính giá xuất khobài tập về nhôm khóbài tập về vốn hàng tồn khoGiao an KHTN 6 (Sinh)Giáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcSoạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoFactors influencing the adoption of internet banking a case study in ho chi minh cityGiải pháp phát triển thương hiệu mủ cao su tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đến năm 2020Vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh bình dươngHÓA HỮU CƠ Chuong 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNGTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế VI mô SAU đại họckiếm tiền online với sms.vnSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)Các kỹ thuật xét nghiệm test nhanh HIV. Tét nhanh Determine, SD Bioline....MẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 1TOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤTLuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾDac diem khi hau viet nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập