Đề TB khá lần 2

De kiem dinh lan 2

De kiem dinh lan 2
... có: a 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ngày b Ngày ngắn đêm dài vào ngày 22 /6 c Ngày đêm dài vào ngày 21 /3 23 /9 Nửa cầu Bắc có: a Ngày ngắn đêm dài vào ngày 22 /6 b Ngày ngắn đêm dài vào ngày 22 / 12 c ... gãy, núi lửa So sánh độ cao tuyệt đối độ cao tơng đối? Đáp án: Địa I Trắc nghiệm: (3 đ) A 22 /6 22 / 12 21/3 23 /9 B a c b II Tự luận: Cấu tạo trái đất gồm ba lớp: vỏ; trung gian; lõi - Đặck điểm lớp ... học kỳ Môn: Giáo dục công dân I Trắc nghiệm: Câu 1: (1 đ) Mỗi ý đợc 0 .25 đ a- 3; b - 4; c - 1; d -2 Câu 2: (1đ) Mỗi ý đợc 0 .25 đ a; b; c; d Câu 3: (1 đ) Em đồng ý với ý kiến C, vì: Học trờng để...
 • 11
 • 161
 • 0

DE Kiem Tra Lan 2 HKII

DE Kiem Tra Lan 2 HKII
... environment 2/ ……….We shouldn’t plant the tree 3/……… We should redure smoke from the factories 4/……… We shouldn’t make the ocean clean 5/……… We have to morning exercises 6/……… We should n’t have a balanced ... friend Invite your friend to go on a picnic with you Use the following questions to guide you writing: (2. 5Ms) - What did your friend give you? Where? On what occasion? What was it like? How ... received the present? How you fell now? Do you want to invite your friends to countryside? Start like this: Dear …… Thank you very much for the music disks you give me while I were in Ho Chi Minh...
 • 4
 • 188
 • 0

Đề thi thu lan 2

Đề thi thu lan 2
... T1 Khi khối lượng vật m = m2 chu kì dao động T2 Khi khối lượng vật m = m1 + m2 chu kì dao động là: A) T = T 12 + T 22 B) T = T1 + T2 C) T = T + T D) T = T1T2 T 12 + T 22 16) Cho đoạn mạch xoay ... : VL_ 123 Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA dCbâdua ĐA d 11 c 21 d 31 d d 12 a 22 a 32 b b 13 d 23 b 33 d Khởi tạo đáp án đề số : VL_ 123 01. ­   ­   ­   ~   06. ;   ­   ­   ­ b 14 a 24 d 34 a a 15 a 25 b 35 ... D) 2m 40) Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T Động lắc biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kì là: A) T B) 2T C) T D) T Mã đề thi VL_ 123 trang Đề thi –Mã VL 123 gồm trang Đáp án đề...
 • 5
 • 193
 • 0

de thi thu lan 2

de thi thu lan 2
... giang đợc in tập thơ Lửa thi ng ( 1940 ), thơ thu c loại tiếng Huy Cận đồng thời kiệt tác thơ ca Việt Nam đại Đoạn trích thu c khổ thơ thứ hai thơ Cảm nhận đợc vẻ đẹp khổ thơ (2, 5 điểm) - Hai câu ... đầy cảm xúc thi sĩ vẻ đẹp Vĩ Dạ buổi ban mai Cảm nhận đợc vẻ đẹp khổ thơ (2, 5 điểm) - Câu lời mời mọc ân cần tha thi t, lời trách móc nhẹ nhàng, thân mật, lời cô gái Huế hay lời tự hỏi thi nhân-> ... đời sống Nghệ thu t xây dựng nhân vật ngời đàn bà hàng chài thể nhìn thấu hiểu, trĩu nặng tình thơng, nhân đạo hóa ngời nỗi lo âu cho ngời Giới thi u khái quát truyện ngắn Chiếc thuyền xa(0,5...
 • 5
 • 192
 • 0

Đề ktr 15'''' lần 2 tin 10 HK II

Đề ktr 15'''' lần 2 tin 10 HK II
... Toolbars \ Drawing B Lệnh View \ Toolbars \ Forms C Lệnh View \ Toolbars \ Formatting D Lệnh View \ Toolbars \ Reviewing Câu 12: Một số thuộc tính định dạng trang văn bản, : A Kích thước lề trái, lề ... thực lệnh : A File \ Page Setup B File \ Print Setup C Edit \ Page Setup D Format \ Page Setup Câu 10: Để tạo khung cho đoạn văn hay nhóm kí tự, trước tiên chọn văn cần tạo khung, sau thực : A Lệnh ... sau tìm thấy “Sa Pa”, “ SA PA”, “ sa pa”, “ Sa pa” D Chức thay cho phép xóa từ hay cụm từ văn Câu 20 : Trong thực soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay chữ “ Quang Trung” thành chữ “ Nguyễn Huệ”...
 • 3
 • 210
 • 0

Đề sinh 6.lần.2

Đề sinh 6.lần.2
... ĐÁP ÁN Đề A D I TRĂC NGHIỆM: B A C D A II TỰ LUẬN: (5 Điểm) A D 10 C Dựa vào đặc điểm để phân biệt khô ... lông gió mang xa cỏ lau, Bồ công anh So sánh đặc điểm cấu tạo rêu với tảo? Điểm giống nhau: - Đều TV bậc thấp Điểm khác nhau: Tảo có dạng đơn bào đa bào Cơ thể chưa phân hóa thành rễ, thân,...
 • 2
 • 128
 • 0

Đề thi thử lần 2 - thpt

Đề thi thử lần 2 - thpt
... A 2, B 2, C 1, D 3, Câu 27 : Một quần thể ngẫu phối có thành phần di truyền sau 0 ,25 BB: 0,1Bb :0,65bb.Cấu trúc quần thể hệ A 0,9BB: 0,02Bb : 0,08bb B 0 ,25 BB: 0,5Bb : 0 ,25 bb Trang 2/ 4 - đề thi ... x AABBdd B aabbdd x AabbDD C AABbdd x Aabbdd D aaBBdd x aabbDD Câu 42: Môi trường sống sinh vật là: Trang 3/4 - đề thi 1 32 A Tất nhân tố sinh thái B Tất có tự nhiên C Tất yếu tố bao quanh sinh ... lệ A+T/G+X sợi chuỗi xoắn kép 0 ,2 tỷ lệ sợi bổ sung là: A B 0 ,2 C 0,5 D Câu 45: Một đoạn phân tử ADN có 120 chu kì xoắn Số nucleotit đoạn phân tử ADN là: A 120 0 B 24 00 C 3600 D 4800 Câu 46: Cơ chế...
 • 4
 • 259
 • 0

DE THI THU LAN 2 TRUONG LUONG DAC BANG THANH HOA

DE THI THU LAN 2 TRUONG LUONG DAC BANG THANH HOA
... khử A B C D Cõu 25 : Cấu hình electron sai cấu hình eletron sau A Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6 B Fe2+: 1s22s22p63s23p63d44s2 C Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5 D Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2 Cõu 26 : Biết O, F, ... Ag Cõu 24 : Cho phản ứng Trang 2/ 6 - Mó thi 1 32 (1) Fe2O3 + 6HCl > 2FeCl3 + 3H2O (2) Fe3O4 + 8HCl > 2FeCl3 + FeCl2 +4H2O (3) 4FeS + 7O2 > 2Fe2O3 + 4SO2 (3) Ca(OH )2 + Cl2 > CaOCl2 + H2O Số ... Y khỏi hỗn hợp A hỗn hợp A2 có M =28 X, Y Z lần lợt A C2H6, C2H4, C2H2 B C2H4, C2H6, C2H2 C C2H2, C2H4, C2H6 D C2H6, C2H2, C2H4 Cõu 45: mệnh đề không A Fe khử đợc Cu2+ dung dịch B Tính oxi hóa...
 • 6
 • 273
 • 2

Đề KT HH10CB (lần 2 HKII)

Đề KT HH10CB (lần 2 HKII)
... 3+ t x = 1+ t CC ' : y = 2t 18 * BC = 26 ; = 26 18 S= 26 = (đvdt) 26 + b = 17 = c không pt đờng tròn a + b = 26 > 17 = c Là phơng trình đờng tròn có tâm * a2 * I(1;-5) ban kính R = * a ... kính lợt là: (A) (1;-4) 5; (B) (1;-4) 25 ; (C) (-1;4) 5; (D) (-1;4) 25 ; Phần II- Tự luận ( Điểm) Câu (4đ) Trong mặt phẳng toạ độ cho điểm A (2; 1) , B ( 2; 3) C (1; 2) a)Viết phơng trình tổng quát cạnh ... y = + 2t * BC = 10 ; = 10 S= 10 = (đvdt) 10 * + b = 10 = c không pt đờng tròn a + b = < 13 = c không pt đờng tròn a + b = 29 > = c Là phơng trình đờng tròn có tâm * a2 * * I( -2; 5) ban...
 • 8
 • 175
 • 0

ks hsg -de toan 9-lan 2 06-07

ks hsg -de toan 9-lan 2 06-07
... x2= 3 + + 125 27 Suy ra: x1*x2=5/3 Khi x= x1- x2 x3=(x1 x2)3 = x13- x23 3x1x2(x1- x2) x3 + 5x = (x 1)(x2 + x + 6) = x 1= x=1 Vậy x = số hữu tỷ 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 0.5 Câu 2: (2 điểm) Đặt ... +b4(x+1)x(x-1)(x -2) (2) Thay x lần lợt bằng-1; 0; 1; 2; -2 vào (2) ta đợc: 0= b0 0=b1 b1=0 6= b2 .2. 1 b2=3 36 = 3.3 .2 + b3.3 .2. 1 b3=3 0= 3.(-1).( -2) = (-1).( -2) .(-3) + b4.(-1).( -2) .(-3).(-4) b4=1 /2 Vậy ... + 1 /2( x+1)x(x-1)(x -2) P(x) = 3(x+1)x2 + 1 /2( x+1)x(x-1)(x -2) P(x) = (x+1)x.[3x + 1 /2 (x-1)(x -2) ] P(x) = 1 /2 (x+1).x.[6x + (x-1)(x -2) ] P(x)= 1 /2( x+1).x.(x+1)(x +2) P(x) = 1/2x.(x+1 )2( x +2) b.Từ...
 • 5
 • 176
 • 0

ks hsg -de dia 9 lan 2 06-07-OK

ks hsg -de dia 9 lan 2 06-07-OK
... đồng đều: giai đoạn 198 5 - 199 5 tốc độ chậm (năm 199 5 so 198 5 tăng thêm 1,87% ), giai đoạn 199 5 đến 20 03 tốc độ nhanh ( năm 20 03 so 199 5 tăng 5, 09% ) + Giải thích ( 0,5 đ ): - Số dân thành thị ... 198 5- 20 03 số dân tỷ lệ dân thành thị tăng nhanh ( năm 3003 so 198 5 tỷ lệ dân thành thị tăng thêm 16, 82% ) - Trong giai đoạn số dân tỷ lệ dân thành thị tăng không đồng đều: giai đoạn 198 5 - 199 5 ... Khảo sát học sinh giỏi lớp lần Năm học 20 06 -20 07 Hớng dẫn chấm môn Địa lý Câu I ( 3,5 đ ): a, Vẽ biểu đồ ( đ ): Yêu cầu: - Vẽ biểu đồ đờng...
 • 3
 • 129
 • 0

DE KHOI 4 (LAN 2 TOAN, TV 07-08).doc

DE KHOI 4 (LAN 2 TOAN, TV 07-08).doc
... ……………………kg? A: 3900kg B: 3090kg C: 3009kg D: 390kg 2 2) m = …………….cm ? 10 A: 100 cm2 B: 10 cm2 C: 1000 cm2 D: 10000 cm2 Bài 4: Khối lớp có 120 học sinh Trong số học sinh nữ số học sinh nam Hỏi ... KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 20 07 -20 08 KHỐI 4: MÔN : TOÁN HỌ VÀ TÊN:……………………………………………………………………… LỚP :……………………………………… Bài 1: tính giá trò biểu thức: a) 5 24 8 + 40 0 : 25 b) 1580 – 100 x ………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 5: (2 ) cho hình vuông MNPQ hình chữ nhật ABCD có diện tích Hãy chọn số đo chiều dài hình chữ nhật ? M N A B 2cm D C Q P A 16 cm B 32 cm C cm D cm ...
 • 5
 • 173
 • 0

DE THI THU LAN 2

DE THI THU LAN 2
... +2 = 6.4 x − x +1 Giải phương trình 3.4 + 9 2x 2x 2x 2x • Biến đổi phương trình cho dạng 3 .2 + 27 .3 = 6 .2 − x 2 3 ⇔ x = log • Từ ta thu  ÷ = 39 39 2 Cho chóp tứ giác SABCD có cạnh bên a mặt ...  2; ; − ÷  2 uu r uu r uu r uu uu r r • Ta có ud = ( 2; 1; −3) ,nP = ( 2; 1;1) ⇒ u∆ = ud ;n p  = ( 1; 2; )   • Vậy phương trình đường thẳng ∆ ∆ : x = + t; y = − 2t; z = − 2 0 ,25 0,5 0 ,25 ... phương trình dạng • Điều kiện: x > 0; x ≠ 2; x ≠ 0 ,25 0,5 42 20 − + =0 − t 4t + 2t + 1 Vậy pt có nghiệm x =1; • Giải ta t = ;t = 2 ⇒ x = 4; x = 2 0 ,25 x = 4; x = Câu III a) π x sin x dx x ∫...
 • 4
 • 170
 • 0

de thi thu lan 2- 2009 TT LUYEN THI TRANG

de thi thu lan 2- 2009 TT LUYEN THI TRANG
... màu giống vân sáng trung tâm A 10mm B 15mm C 5mm D 20mm Câu41 Chọn câu sai A Thi n hà hệ thống gồm đám tinh vân B Quata thi n hà có mật độ vật chất lớn thờng phát sóng vô tuyến tia C Hốc đen nguội ... C 0,68.10-10 % D 0,066% Câu44 Theo thuyết phôtôn Anhxtanh lợng A Của phôtôn B Của phôtôn lợng tử lợng C Càng giảm phôtôn xa nguồn D Của phôtôn không phụ thu c vào bớc sóng Câu45 Chọn câu Hợp ... Xung quanh ống dây có dòng điện không đổi chạy qua Câu30 Do tợng tán sắc ánh sáng nên thấu kính thu tinh A Tiêu điểm ứng với sáng màu đỏ xa thấu kính tiêu điểm ứng với ánh sáng màu tím B Tiêu...
 • 4
 • 141
 • 0

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 MÔN TOÁN KHỐI A

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 MÔN TOÁN KHỐI A
... đường tròn (C ) : ( x  1)  ( y  2)  cho diện tích tam giác MAB có giá trị lớn Câu 7b: (1 điểm) Trong không gian với hệ t a độ Descartes Oxyz, cho tam giác ABC có A( 1; 1; 1), B(0; -1; -1), C(3; ... http://baigiangtoanhoc.com Trung tâm tư vấn phát triển giáo dục EDUFLY Câu 6b: (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ t a độ Descartes Oxy cho điểm A( 3; 5), B(5; 3) Xác định điểm ... -1), C(3; 5; -3) Lập phương trình đường phân giác góc A tam giác ABC Câu 8b (1 điểm) Tìm n nguyên dương lớn cho 2Cn  5Cn  8Cn    (3n  2) Cnn  1600 http://edufly.vn Hotline: 0987.708.400 ...
 • 2
 • 236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bảng báo giá kẹo xuất khẩuđề + đáp án thi vào 10 tỉnh hải dương 2015Tài liệu kiến thức cơ bản tiếng anh 9 hoàng minhCác tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng theo luật Hình sự Việt NamCác tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Namđề vilympic toán 5 vòng 1 25 năm học 2009 2010những câu hỏi phỏng vấn UV HTKTCác quá trìnhthiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm 4 nguyễn binnovel food fermentation technologies 2016Fermentation microbiology and biotechnology 2011Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thựcNghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thực (tóm tắt)Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn tại thành phố hà nộidạy theo chủ đề nito cacbon hóa học 11Thế chấp nhà ở để bảo đảm hợp đồng tín dụng ngân hàng theo pháp luật việt nam hiện nayĐấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn quận hà đông, thành phố hà nộiVăn bản hành chính từ thực tiễn viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTrách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong luật hình sự việt namXác định lượng các bon tích lũy trên mặt đất của trạng thái rừng IIB và IIIA1 tại xã nghinh tường thuộc khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàngQuyền tham gia của cá nhân trong xây dựng chính sách pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập