ĐỀ số 9 (CU TRUNG)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN THI: TOÁN − ĐỀ SỐ 9 doc

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN THI: TOÁN − ĐỀ SỐ 9 doc
... x    x    x   x   Bảng biến thi n x – y y  + – – + + – –  Hàm số ĐB khoảng (;  2),(0; 2) , NB khoảng ( 2; 0),( 2; ) Hàm số đạt cực đại yCĐ = x CÑ   , đạt cực tiểu ... y 2  2  Bảng giá trị: x -2 - O y 0  Đồ thị hàm số hình vẽ bên đây:  x  4x  log b   x  4x  log b (*)  Số nghiệm phương trình (*) số giao điểm (C) d: y = logb  Dựa vào đồ thị, (C) ... e   f (2)  e2   e e 4  Trong kết số nhỏ là: e   , số lớn e2   e e 4  Vậy, y  e   x = max y  e   x = [1;2] [1;2] e e A Câu III  Gọi H,M trung điểm BC, SA SMIH hbh  Ta có, IH...
 • 5
 • 114
 • 0

15 ĐỀ ÔN THI Tốt Ngiệp Trung Học Phổ Thông môn vật lý ĐỀ SỐ 9

15 ĐỀ ÔN THI Tốt Ngiệp Trung Học Phổ Thông môn vật lý ĐỀ SỐ 9
... S nguồn giống với nguồn ban đầu? A 89 B 90 C 99 D 100 Câu 15 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10rad/s Biết động vật vận tốc vật có độ lớn 0,6m/s Biên độ dao động ... khỏi catốt Tần số lớn tia X mà ống phát A 0,483.10 19 Hz B 0,583.10 19 Hz C 0,783.10 19 Hz D 0 ,98 3.10 19 Hz Câu 27 Trong mạch LC, L = 25mH C = 1,6µF thời điểm t = 0, cường độ dòng điện mạch 6 ,93 mA, ... đứng có tần số 15Hz luôn dao động pha Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 30cm/s Coi biên độ sóng không đổi trình truyền Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn AB A B C 11 D 13 Câu 19 Hiện tượng...
 • 4
 • 52
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn học Máy điện Khí cụ điện: đề số 9

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn học Máy điện Khí cụ điện: đề số 9
... khởi động động không đồng dòng điện pha khởi động nối lần dòng điện trờng hợp nối a.3 b.1/3 c d 10 Động điện pha chạy tụ, gọi R1 điện trở cuộn chính, R2 điện trở cuộn phụ thông thờng: a.R1 ... nối tiếp điện trở vào mạch Rôto c Khả điều tốc đợc mềm mại d Cả ba đáp án 19. Cho máy biến áp ba pha có U1đm = 47 KV, un% =1,732%, sơ cấp nối , tính điện áp ngắn mạch pha Unf: a Unf=5 89, 5V b Unf=470,0 ... a.Tụ điện C bị hỏng b.Cuộn dây phụ bị đứt tiếp xúc c.Cả hai nguyên nhân d.ít hai nguyên nhân a), b) 13.Mắc thêm vào mạch phần ứng động điện chiều kích từ độc lập điện trở phụ có giá trị lần điện...
 • 3
 • 54
 • 0

Đáp án môn Kinh tế quốc tế - Đáp án đề số 9

Đáp án môn Kinh tế quốc tế - Đáp án đề số 9
... - Đây hình thức đầu t chịu ảnh hởng mạnh mẽ yếu tố tâm lý nên khả nhà đầu t theo rút vốn dễ xảy Cơ hội Việt Nam: - Mở rộng thị trờng xuất khẩu, tăng kim ... hút đợc nhiều vốn, công nghệ đại, phơng pháp quản lý mới; Nâng cao lực cạnh tranh; Giải tốt vấn đề xã hội; Tận dụng đợc nguồn lực nớc ngoài, phát huy lợi bên ...
 • 2
 • 207
 • 1

Đề thi môn Kinh tế quốc tế - Đề số 9

Đề thi môn Kinh tế quốc tế - Đề số 9
... quốc tế sản phẩm bị lạm phát giá quốc tế sản phẩm đó: a Tăng c Không đổi b Giảm d Cả b c 10 Nội dung liên kết kinh tế quốc tế t nhân thể lĩnh vực: a Sản xuất kinh doanh c Kinh tế - xã hội b Kinh ... xuất Anh quốc đồng ý bảo lãnh cho Vietnam Airlines mua máy bay Airbus 321 Đây hình thức: -2 - a Đầu t quốc tế trực tiếp c Tín dụng quốc tế bảo lãnh b Đầu t quốc tế gián tiếp d Tín dụng quốc tế có ... không? Tại sao? Đầu t quốc tế gián tiếp qua thị trờng chứng khoán, chủ đầu t dễ dàng rút vốn Đúng hay sai? Tại sao? Đánh giá hội Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế -4 - -5 - ...
 • 5
 • 282
 • 5

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 9 (mới) Đề số 9

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 9 (mới) Đề số 9
... thời 19 91 – 2002 (%) Tổng số Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp-xây dựng Dịch vụ 19 91 100, 40,5 23,8 35,7 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 100,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 29, 9 27,2 25,8 25,4 23,3 28 ,9 28,8 ... 25,4 23,3 28 ,9 28,8 32 ,1 34,5 38 ,1 41, 2 44,0 42 ,1 40 ,1 38,6 2002 10 0,0 23,0 38,5 38,5 ĐÁP ÁN Phần : ( điểm ) Câu Ph .án C B D C B D A D Phần : ( điểm ) Câu Câu Câu 1a Đáp án * Thuận lợi: - Nguồn ... biển; địa phương em thuộc vùng kinh tế nào? Bài : (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau đây: a Hãy vẽ biểu đồ miền thể cấu GDP thời 19 91 – 2002 b Tỉ trọng khu vực kinh tế tăng; Thực tế phản ánh...
 • 3
 • 243
 • 2

đề thi thử đại học môn anh văn - đề số 9

đề thi thử đại học môn anh văn - đề số 9
... days ago - 37 It/ be lovely/ hear/ you - 38 I/ be sorry/ I not write/ such/ long time/ but I/ be/ very busy - 39 As you know/ we buy/ new house/ May - ... work - 41 We finish/ most/ it now/ and it look/ very nice - 42 John and I/ decide/ give/ house – warming party/ October 2nd - 43 You thinks/ you/ able/ come? - ... before - It is 32 Apples are usually cheaper than oranges - Apples are not 33 I am always nervous when I travel by air - Traveling 34 Remind me to water the plants - Don’t...
 • 4
 • 306
 • 8

Bài thi môn kinh tế quốc tế (đề số 9)

Bài thi môn kinh tế quốc tế (đề số 9)
... thị giá quốc tế sản phẩm bị lạm phát giá quốc tế sản phẩm đó: a Tăng c Không đổi b Giảm d Cả b c 10 Nội dung liên kết kinh tế quốc tế tư nhân thể lĩnh vực: a Sản xuất kinh doanh c Kinh tế - xã ... a Thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển c Thúc đẩy xuất b Kìm hãm thương mại quốc tế phát triển d Không có tác động Dòng vốn đầu tư quốc tế chuyển vào khu vực kinh tế tư nhân có ảnh hưởng ... Nền kinh tế đóng cửa có ưu điểm: a Khai thác nguồn lực bên c Nền kinh tế phát triển nhanh b Hạn chế tác động xấu từ bên d Tiết kiệm nguồn lực Chiến lược kinh tế “mở cửa” phát triển kinh tế dựa...
 • 5
 • 198
 • 1

Bộ đề & ĐA ôn thi vào lớp 10 THPT môn Toán Đề số 9

Bộ đề & ĐA ôn thi vào lớp 10 THPT môn Toán Đề số 9
... LTC ST> AB2 = (-2 – 0)2 + (0 – 4)2 =20 AC2 = (-2 – 1)2 + (0 –1)2 =10 BC2 = (0 – 1)2 + (4 – 1)2 = 10 ⇒ AB2 = AC2 + BC2 ⇒ ∆ABC vuụng C 10 10 = ( đơn vị diện tớch ) Cõu ... = ⇒ x = 10 Cõu B a.Áp dụng định lớ Pitago tớnh AB = AC = R ⇒ ABOC hỡnh D vuụng (0.5đ) Kẻ bỏn kớnh OM cho M A ⇒ ∠BOD = ∠MOD E ∠MOE = ∠EOC (0.5đ) Chứng minh ∆BOD = ∆MOD ⇒ ∠OMD = ∠OBD = 90 0 Tương ... ⇒ ∠BOD = ∠MOD E ∠MOE = ∠EOC (0.5đ) Chứng minh ∆BOD = ∆MOD ⇒ ∠OMD = ∠OBD = 90 0 Tương tự: ∠OME = 90 0 ⇒ D, M, E thẳng hàng Do đú DE tiếp tuyến đường trũn (O) b.Xột ∆ADE cú DE < AD +AE mà DE = DB...
 • 2
 • 289
 • 1

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - THAI BINH (ĐỀ SỐ 9

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - THAI BINH (ĐỀ SỐ 9
... đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 ============================================================== 27 I cant speak ... ============================================================== Phan trần khánh linh Tiền Hải Thái Bình đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 ============================================================== 41 The book is ... you should to walk to school Bài làm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ==============================================================...
 • 3
 • 311
 • 3

Đề LT ĐHCĐ môn Lý cấp tốc Đề số 9

Đề LT ĐHCĐ môn Lý cấp tốc Đề số 9
... ban ñầu lắc A 100 cm B 101 cm C 98 cm D 99 cm C©u 31 Một lắc lò xo mà cầu nhỏ có khối lượng 500 g dao ñộng ñiều hoà với 10 (mJ) Khi cầu có vận tốc 0,1 m/s gia tốc -√3 m/s ðộ cứng lò xo là: A ... sắc A C Tần số ánh sáng ñơn sắc B tần số ánh sáng ñơn sắc A D Phương lan truyền ánh sáng ñơn sắc B khác phương lan truyền ánh sáng ñơn sắc A 14 14 C©u 19 Một dải sóng ñiện từ chân tần số từ 4,0.10 ... kW B 576 kW C 5760 W D 57600 W C©u 29 Một hạt chuyển ñộng với tốc ñộ 0,8 tốc ñộ ánh sáng hệ quy chiếu phòng thí nghiệm bị phân rã sau ñi ñược 3m Thời gian sống hạt hệ quy chiếu phòng thí nghiệm...
 • 6
 • 114
 • 0

Đề thi đại học môn Toán - đề số 9

Đề thi đại học môn Toán - đề số 9
... www.khoabang.com.vn Luyện thi mạng Phiên 1.0 _ Câu IVa Trong mặt phẳng tọa độ cho parabol...
 • 2
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HAY NHẤT NĂM 2017LUẬN VĂN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2016THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SX GIÀY UY VIỆTTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 2014bo de thi hoc ki 2 mon tieng anh lop 11 nam 2015 truong thpt le hong phongSKKN một số phương pháp dạy toán ở lớp 2cong thuc vat ly 12 co ban 2017Bộ đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2016 2017Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Thanh Sơn, Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận của em về đoạn trích Cảnh ngày xuânVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về vấn đề bạo lực học đườngBai 5 tong hop hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan so phuong phap gian do frenenVăn mẫu lớp 9: Số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ Nương và Thúy KiềuSố phận và tính cách nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam CaoĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 thành phố Hải Dương năm học 2016 2017 vòng 2Tóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn DữVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”Tóm tắt Rôbinxơn ngoài đảo hoang của ĐiphôVăn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về hút thuốc lá có hại cho sức khỏe
Đăng ký
Đăng nhập