ĐỀ số 8 (CU TRUNG)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN THI: TOÁN − ĐỀ SỐ 8 doc

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN THI: TOÁN − ĐỀ SỐ 8 doc
... Hàm số cho NB khoảng xác định không đạt cực trị  Giới hạn tiệm cận: lim y  ; lim y   y  tiệm cận ngang x  x  lim y   ; lim y    x  tiệm cận đứng x 1 x 1  Bảng biến thi n ... tung: cho x   y   Bảng giá trị: x –1 y 3/2 || 5/2  Đồ thị hàm số hình vẽ bên đây: 2x   (C ) : y  x 1  Tiếp tuyến có hệ số góc –4 nên f (x )  4 2,5 -1 O   x   x  1      ... (2)     Hàm số đạt cực tiểu x     f (2)  6.2  6m       m  12m  11  m  hoac m  11       m 1 12  6m  m       x0   Vậy, với m = hàm số đạt cực tiểu...
 • 5
 • 126
 • 0

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 - ĐỀ SỐ 8 ppt

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 - ĐỀ SỐ 8 ppt
... would lie D books- will lie 33 If you _ less last night, you _ so bad today A had drunk- would not have felt B drank- would not feel C had drunk- would not feel D would have drunk- would not feel ... round the world A were- would sail B would be – would sail C were- will sail 32 If he _tickets yesterday, he _ on the beach now A had booked- would be lying B had booked- would have lied C booked ... B Had- studied C Didn’t study ’ 38 We re going to be late if _ A we not leave right now B we didn’t leave right now ’ ’ C we won t leave right now D we don t leave right now 39 “I wish this...
 • 2
 • 151
 • 0

TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐAI HỌC LÊ HỒNG PHONG BỘ ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2011 ĐỀ SỐ 8. docx

TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐAI HỌC LÊ HỒNG PHONG BỘ ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2011 ĐỀ SỐ 8. docx
... phát ánh sáng khả kiến C Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng D Tia hồng ngoại nằm vùng ánh sáng khả kiến, tần số tia hồng ngoại nhỏ tần số ánh sáng đỏ Câu 26 Chiếu ... sóng có tần số xác định D Nếu tần số riêng mạch dao động máy thu điều chỉnh đến giá trị f, máy thu bắt sóng có tần số f Câu Hai sóng sau không giao thoa với nhau? A Hai sóng tần số , biên độ ... dụng L C Câu Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước A bước sóng giảm B.tần số giảm C.tần số tăng lên D.bước sóng tăng lên Câu Hiện tượng tượng tán sắc gây ra? A tượng cầu vồng B tượng xuất vầng...
 • 23
 • 142
 • 0

15 ĐỀ ÔN THI Tốt Ngiệp Trung Học Phổ Thông môn vật lý ĐỀ SỐ 8

15 ĐỀ ÔN THI Tốt Ngiệp Trung Học Phổ Thông môn vật lý ĐỀ SỐ 8
...   Câu 27 Bước sóng vạch quang phổ dãy Laiman 122nm, hai vạch H α Hβ dãy Banme 656nm 486 nm Bước sóng vạch dãy Pasen A 187 5nm B 183 7nm C 185 6nm D 188 7nm Câu 28 Xét trình phân rã phóng xạ hạt ... ban đầu cực đại 7.10 m/s, biết công suất chiếu xạ 3mW, hiệu suất lượng tử 1% Số electron khỏi K 1s A 0,07265.10 15 B 0,04265.10 15 C 0,02265.10 15 D 0,09265.10 15 Câu 19 Từ tượng tán sắc giao ... đối tương ứng A 15% B 17% C 19% D 21% Câu 16 Sóng dừng xảy dây AB = 11cm với đầu A cố định, đầu B tự do, bước sóng 4cm tần số sóng f = 10Hz Coi tốc độ truyền sóng dây không đổi Số bụng sóng A...
 • 4
 • 82
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn học Máy điện Khí cụ điện: đề số 8

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn học Máy điện Khí cụ điện: đề số 8
... dựa vào thông số nào? a Dòng điện định mức qua tiếp điểm b Dòng điện tác động áptômát c Điện áp định mức đặt tiếp điểm d Cả thông số 10 Cơ cấu điện từ nối tiếp mắc song song với lới điện đợc không? ... động điện chiều kích từ độc lập điện trở phụ có giá trị lần điện trở phần ứng dòng điện phần ứng khởi động tăng lần a b 8 c d 15 Khi thay đổi chiều quay động chiều ngời ta thay đổi chiều dòng điện ... có dòng điện ghi nhãn 35A, hỏi bảo vệ cho tải sau đây: a Động không đồng pha, có Pđm=1,5KW; U1đm=220V; đm=0,76; cosđm=0 ,8 b Động không đồng pha, có Pđm=1,5KW; U1đm= 380 V; đm=0 ,85 ; cosđm=0 ,89 c Động...
 • 4
 • 134
 • 1

de so 8 bai tap hoc ky lao dong (9 diem).doc

de so 8 bai tap hoc ky lao dong (9 diem).doc
... thuận tập thể lao động với NSDLĐ Do vậy, TƯLĐTT coi loại nguồn có tính chất bổ sung luật lao động c Thoả ước lao động tập thể cụ thể hoá quy định PLLĐ TƯLĐTT mang chất pháp lý song hợp: vừa ... cho loại lao động, cách thức giao định mức, dự kiến biện pháp xử lí, trường hợp không hoàn thành định mức An toàn vệ sinh lao động: Phải nêu biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, ... hộ lao động, biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, bồi thường tai nạn lao động, bềnh nghề nghiệp, Bảo hiểm xã hội: Thoả thuận số vấn đề trách nhiệm, quyền lợi người sử dụng lao động, người lao...
 • 15
 • 609
 • 0

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 9 (mới) Đề số 8

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 9 (mới) Đề số 8
... đến năm 2 010 ?(2đ) Câu 3:Dựa vào bảng số liệu sau(2đ) Năng suất lúa đồng Sông Hồng nước tạ/ha 19 95 2000 2002 Đồng Sông Hồng 44,4 55,2 56,4 Cả nước 36 ,9 42,4 45 ,9 Vẽ biểu đồ cột so sánh suất lúa ... xét - ĐÁP ÁN A-Trắc nghiệm(4đ) Mỗi câu cho 0,5đ Câu Đáp án a b a b B c a BTự luận: (6đ): Câu1: - Cơ cấu dân số trẻ (0,5đ) - Số phụ nữ độ tuổi sinh đẻ chiếm tỉ lệ cao dân số( 0,5đ) Nêu hậu sgk (1 ) ... hậu sgk (1 ) Câu2: Nêu vai trò loại rừng (1, 5đ) Chiến lược phát triển đến năm 2 010 (0,5đ) Câu3: Vẽ biểu đồ đúng, đầy đủ,chính xác (1 ) Nhận xét,so sánh. (1 ) a ...
 • 3
 • 229
 • 2

đề thi thử đại học môn anh văn - đề số 8

đề thi thử đại học môn anh văn - đề số 8
... ran (8) ……………………… a marathon race over twenty-six miles Many joggers, like Ronald Robbins, feel that (9) …………………………… they can succeed in jogging, they succeed in other things and quite often this ... June - Carol accused ………………………………………………………………… Don’t you wish you could get out more in the evenings? - Don’t you get fed …………………………………………………………… This car is too expensive for Peter to buy - Peter ... câu hoàn chỉnh Thí sinh thêm từ thực biến đổi cần thi t không bỏ từ cho Environment pollution/ term/ refer/ ways/ man/ pollute/ surroundings - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 5
 • 776
 • 10

Bộ đề & ĐA ôn thi vào lớp 10 THPT môn Toán Đề số 8

Bộ đề & ĐA ôn thi vào lớp 10 THPT môn Toán Đề số 8
... 4x = 11   13 - 4m   x1 =  7m −   x1 = 26 - 8m  7m −  13 - 4m 3 − 26 - 8m = 11  LTC ST> Giải phương trỡnh 13 - 4m 7m − −4 = 11 26 - 8m ta m = - m = 4,125 (2) Đối chiếu điều kiện (1) ... (2R) 8R d − R 2.R d − R = 4(d − R ) + 4R d2 Cõu (1đ) Để phương trỡnh cú nghiệm phõn biệt x1 ; x2 thỡ ∆ > (2m - 1)2 - (m - 1) > Từ đú suy m ≠ 1,5 (1) Mặt khỏc, theo định lý Viột giả thi t ... LTC ST> x+2 Với x < suy x - < suy A = − Cõu  x( y − 2) = ( x + 2)( y − 4)  ( x − 3)(2 y + 7) = (2...
 • 4
 • 293
 • 3

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - THAI BINH (ĐỀ SỐ 8

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - THAI BINH (ĐỀ SỐ 8
... đề thi thử tuyển sinh lớp 10 =================================================================== 23.When I came ... ================================================================== Phan trần khánh linh Tiền hải Thái Bình đề thi thử tuyển sinh lớp 10 =================================================================== Bài 6: Chọn ... ================================================================== Phan trần khánh linh Tiền hải Thái Bình đề thi thử tuyển sinh lớp 10 =================================================================== C Now we are...
 • 4
 • 274
 • 2

đáp án đề thi đại học- đề số 8 đề thi môn toán

đáp án đề thi đại học- đề số 8 đề thi môn toán
... ị y = 2) Tiếp tuyến (P) điểm (x , y ) ẻ (P) có hệ số góc xác định o 2yoyo = ị yo = o 2y o 1 Vậy điểm T , = ẻ (P), tiếp tuyến AT có hệ số góc k = y' o = 2y o 2 2 = , suy phỷơng trình tiếp ... phỷơng trình -y= x + 6 x y=4 6 3) Theo hình 1 18, A giao điểm tiếp tuyến AT với Ox Suy hoành độ A nghiệm phỷơng trình www.khoabang.com.vn Luyện thi mạng Phiên 1.0 ... _www.khoabang.com.vn Luyện thi mạng Phiên 1.0 a4 x 3x + = (x a)(2a 6a) + 3a + 2 2 Phơng trình...
 • 5
 • 143
 • 0

Đề thi đại học môn Toán - đề số 8

Đề thi đại học môn Toán - đề số 8
... www.khoabang.com.vn Luyện thi mạng Phiên 1.0 _ Câu Va Trong mặt phẳng với hệ tọa độ trỷồc chuẩn xOy, cho elip(E) x + 4y = 4, hai điểm M (-2 , m), N(2, n) 1) Gọi A ... (ACD), (ABD) A, B, C 1) Gọi N giao điểm DA BC Hãy chỷỏng tỏ điểm A, M, N thẳng hàng 2) Chỷỏng tỏ tỉ số thể tích hình chóp M.BCD A.BCD MA/AD 3) Chỷỏng minh tổng MA' MB' MC' không phụ thuộc vào vị trí...
 • 2
 • 125
 • 0

Đề thi thử ĐH 2009 (Đề số 8)

Đề thi thử ĐH 2009 (Đề số 8)
... ZnSO4; bình (5) chứa Fe(OH)2; bình (6) chứa dung dòch CrO3; bình (7) chứa dung dòch AlCl3 Số bình xảy phản ứng số bình có chất không tan H2O sau NH3 qua (các phản ứng xảy hoàn toàn): A B C D Câu 26: ... 32,1g C 116,5g D 168,2g Câu 16: Khi có CH3-NH2 đư vào dd chứa chất: FeCl3, AgNO3, Cu(NO3)2, NaCl Số kết tủa tạo thành là: A O B C D Câu 17: Hóa chất sau dùng để tách nhanh bột Al khỏi hỗn hợp bột: ... polime A : B : C : D : Câu 24: C sơ đồ A t +F +G C + Biết: G: NaOH; A: khoáng sản dùng sản xuất vôi sống; B khí nạp vào bình chửa lửa o +E B +G +G D ...
 • 7
 • 130
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo Điện Biên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh Sơn La (LV thạc sĩ)Kinh nhật tụng chùa hoằng phápMột số kỹ thuật trích chọn đặc trưng chữ viết tay trong nhập điểm rèn luyện tự động (LV thạc sĩ)Nâng cao vai trò của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 90012008 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)Lunchtime Games BookÝ TƯỞNG KỊCH BẢN QUẢNG CÁO QUẢNG CÁO OMO TẾT 2018Lợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam đang niêm yếtTác động của uy tín công ty kiểm toán đến quản trị lợi nhuận (earnings management) tại các ngân hàng TMCP việt namVốn chủ sở hữu và rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhChiến lược phát triển kinh tế biển việt nam xét từ tiếp cận cạnh tranh quốc tếNghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư ven biển xã nam điền, huyện nghĩa hưng, tỉnh nam địnhNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcĐánh giá tính dễ bị tổn thương lĩnh vực trồng trọt do biến đổi khí hậu huyện hòa vang, thành phố đà nẵngBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến nay
Đăng ký
Đăng nhập