ĐỀ số 7

Đáp án môn Kinh tế quốc tế - Đáp án đề số 7

Đáp án môn Kinh tế quốc tế - Đáp án đề số 7
... - Mở rộng thị trờng xuất khẩu, tăng kim ngạch xuất khẩu; Thu hút đợc nhiều vốn, công nghệ đại, phơng pháp quản lý mới; Nâng cao lực cạnh tranh; Giải tốt vấn đề xã hội; Tận dụng...
 • 2
 • 226
 • 3

Đề thi môn Kinh tế quốc tế - Đề số 7

Đề thi môn Kinh tế quốc tế - Đề số 7
... giá quốc tế sản phẩm bị lạm phát giá quốc tế sản phẩm đó: a Tăng c Không đổi b Giảm d Cả b c 10 Nội dung liên kết kinh tế quốc tế t nhân diễn lĩnh vực: a Sản xuất kinh doanh b Kinh tế vĩ mô c Kinh ... xuất Anh quốc đồng ý bảo lãnh cho Vietnam Airlines mua máy bay Airbus 321 Đây hình thức: a Đầu t quốc tế trực tiếp c Tín dụng quốc tế bảo lãnh b Đầu t quốc tế gián tiếp d Tín dụng quốc tế có bảo ... Nền kinh tế đóng cửa có u điểm: a Khai thác đợc nguồn lực bên c Nền kinh tế phát triển nhanh b Hạn chế tác động xấu từ bên d Tiết kiệm nguồn lực Chiến lợc kinh tế mở cửa phát triển kinh tế dựa...
 • 5
 • 227
 • 3

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 9 (mới) Đề số 7

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 9 (mới) Đề số 7
... Câu 1- ( 2,5 điểm ) Trình bày nội dung chuyển dịch cấu kinh tế nước ta thời kỳ đổi mới? Câu 2- ( điểm ) Dựa vào bảng số liệu sau: Cơ cấu GDP thời 19 91 - 2002 (% ) 19 91 199 5 19 99 2002 Tổng số 10 0,0 ... 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 Nông, lâm, ngư nghiệp 40,5 27, 2 25,4 23 Công nghiệp- Xây dựng 28,3 28,8 34,5 38,5 Dịch vụ 35 ,7 44,0 40 ,1 38,5 a/ Vẽ biểu đồ ( miền ) thể cấu GDP nước ta thời kỳ 19 91 - 2002 ... Dựa vào biểu đồ nhận xét chuyển dịch cấu kinh tế nước ta thời kỳ 19 91 2 002 Câu3- Vùng Tây Nguyên có diện tích 54. 475 km2, số dân 4,4 triệu người ( năn 2002) Tính mật độ dân số vùng C ĐÁP ÁN Phần...
 • 3
 • 272
 • 2

đề thi thử đại học môn anh văn - đề số 7

đề thi thử đại học môn anh văn - đề số 7
... crowded streets Câu 4: Đọc hiểu (2 điểm) Đọc đoạn văn sau xác đònh câu in nghiêng phía Đúng (true) Sai (Fasle) so với nội dung đoạn văn Ghi True False sau số thứ tự tương ứng câu in nghiêng vào giấy ... viết thành câu hoàn chỉnh We/ think about/ buy/ house/ the office// The furniture/ expensive/ I/ not/ buy// ĐÁP ÁN Câu 1: Ngữ âm (1 điểm – từ 0,2 điểm) stopped left-handed books strengthen plough ... health of the people might be regular exercise in the moderate climate: the temperature is about 70 Fahrenheit all year long In addition, the water from mountain streams is high in minerals – a...
 • 3
 • 256
 • 6

Bài thi môn kinh tế quốc tế (đề số 7)

Bài thi môn kinh tế quốc tế (đề số 7)
... thị giá quốc tế sản phẩm bị lạm phát giá quốc tế sản phẩm đó: a Tăng c Không đổi b Giảm d Cả b c 10 Nội dung liên kết kinh tế quốc tế tư nhân diễn lĩnh vực: a Sản xuất kinh doanh c Kinh tế - xã ... xuất Anh quốc đồng ý bảo lãnh cho Vietnam Airlines mua máy bay Airbus 321 Đây hình thức: a Đầu tư quốc tế trực tiếp c Tín dụng quốc tế bảo lãnh b Đầu tư quốc tế gián tiếp d Tín dụng quốc tế có bảo ... Nền kinh tế đóng cửa có ưu điểm: a Khai thác nguồn lực bên c Nền kinh tế phát triển nhanh b Hạn chế tác động xấu từ bên d Tiết kiệm nguồn lực Chiến lược kinh tế “mở cửa” phát triển kinh tế dựa...
 • 5
 • 145
 • 3

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (ĐỀ SỐ 7)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (ĐỀ SỐ 7)
... đề thi trắc nghiệm tuyển sinh =================================================================== 27 Mr Van ... =================================================================== Phan trần khánh linh Tiền hải Thái Bình đề thi trắc nghiệm tuyển sinh =================================================================== 41 He asked ... Many houses catch fire in this way Some kinds of clothing burn very easily Many children have been badly burned because they have stood too near a fire and their clothing has suddenly caght fire...
 • 3
 • 212
 • 2

Đề thi đại học môn Toán - đề số 7

Đề thi đại học môn Toán - đề số 7
... www.khoabang.com.vn Luyện thi mạng Phiên 1.0 _ Câu IVa Trong mặt phẳng xem hypebol (H) (H) : x2 - y2 = Gọi (D) đỷờng thẳng qua gốc tọa độ O có hệ số góc k, (D) đỷờng...
 • 2
 • 178
 • 0

Đề và ĐA thi thử ĐH môn Hóa (Đề số 7)

Đề và ĐA thi thử ĐH môn Hóa (Đề số 7)
... A c mol bột Al vào Y B c mol bột Cu vào Y C 2c mol bột Al vào Y D 2c mol bột Cu vào Câu 10: Xà phòng hóa m gam loại chất béo cần dùng 150 ml dung dịch NaOH ... CuCl2 Nhúng vào dung dịch Fe ngun chất Số trường hợp xuất ăn mòn điện hóa là: A B C D Câu 47: Cho chất : phenol, etanol, etyl axetat, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit Số cặp chất tác ... la:ø A CH3OH B C4H9OH C C3H7OH D C2H5OH  ĐÁP ÁN Câu Đáp án Câu Đáp án Câu (Đề số 07) Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 01 C 11 B 21 D 31 B 41 C 02 A 12 B 22 A 32 C 42 D 03 D 13 A...
 • 6
 • 160
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn Sinh học - Đề số 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn Sinh học - Đề số 7
... pôlipeptit 8- Hình thành liên kết peptit aa1 aa2 9- Phức hợp [aa1-tARN] vào ribôxôm Trình tự sau đúng? A 2-4 - 1-5 - 3-6 - 8 -7 B 2-5 - 4-9 - 1-3 - 6-8 -7 C 2-5 - 1-4 - 6-3 - 7- 8 D 2-4 - 5-1 - 3-6 - 7- 8 Câu 47: Điểm khác ... mARN mã mở đầu 3- tARN có anticodon 3' UAX 5' rời khỏi ribôxôm 4- Hạt lớn ribôxôm gắn với hạt bé 5- Phức hợp [fMet-tARN] vào vị trí mã mở đầu 6- Phức hợp [aa2-tARN] vào ribôxôm 7- Mêtionin tách ... 20 cm, cao có chiều cao 210cm Khi cho cao lai với thấp F1 Cho F1 giao phấn với nhau, tỷ lệ số có chiều cao 150cm A.6/64 B 32/64 C.15/64 D.20/64 Câu 21: Trong gia đình bố mẹ bình thường, sinh đầu...
 • 7
 • 107
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 7
... A 375 74 5 B 355 74 5 C 375 72 5 D 366 74 5 42: Phát biểu không phát sinh sống Trái Đất là: A Nhiều chứng thực nghiệm thu ủng hộ quan điểm cho chất hữu Trái Đất hình thành đường tổng hợp hoá học ... diễn sinh thái? A Trong diễn sinh thái, quần xã sinh vật biến đổi thay lẫn B Diễn thứ sinh xảy môi trường mà trước chưa có quần xã sinh vật C Diễn nguyên sinh xảy môi trường có quần xã sinh vật ... hai alen (A a), người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp lần số cá thể đồng hợp lặn Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp quần thể A 18 ,75 % B 56,25% C 37, 5% D 3 ,75 % Câu 13: Các loài sâu ăn thường...
 • 6
 • 123
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ANH VĂN KHỐI D đề số 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ANH VĂN KHỐI D đề số 7
... A 25 D 45 B 65 A D 26 B 46 B 66 B B 27 A 47 C 67 B C 28 A 48 A 68 A D 29 A 49 D 69 B 10 D 30 D 50 A 70 B 11 C 31 C 51 C 71 C 12 D 32 C 52 B 72 B 13 D 33 D 53 B 73 C 14 B 34 D 54 C 74 D 15 D 35 ... C 27 B 47 D 67 D B 28 C 48 D 68 A A 29 49 A 69 D 10 C 30 B 50 A 70 B 11 D 31 B 51 B 71 B 12 D 32 A 52 C 72 C 13 B 33 A 53 D 73 A 14 A 34 D 54 B 74 C 15 B 35 B 55 A 75 A 16 C 36 C 56 B 76 B 17 ... C 56 B 76 B 17 A 37 D 57 A 77 C 18 C 38 D 58 C 78 D 19 D 39 A 59 D 79 B 20 D 40 B 60 A 80 A ĐỀ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest...
 • 13
 • 232
 • 0

Thi thử ĐH môn Sinh - Đề số 7

Thi thử ĐH môn Sinh - Đề số 7
... minh hoạ cho khu sinh học ( biôm) là: a tập hợp hệ sinh thái nước b tập hợp rừng cạn c toàn đất cạn d tập hợp sinh vật nước mặn 27/ Hiệu suất sinh thái chuỗi thức ăn là: a hiệu số lượng bậc liên ... ăn hệ sinh thái bị trung bình tới 90% a phần sinh vật thải dạng trao đổi chất, chất tiết b phần bị tiêu hao dạng hô hấp sinh vật c phần không sinh vật sử dụng d phần lớn lượng xạ vào hệ sinh thái ... thái d nòi sinh học ¤ Đáp án đề thi: 1[ 1]c 2[ 1]b 9[ 1]d 10[ 1]c 17[ 1]c 18[ 1]b 25[ 1]d 26[ 1]a 33[ 1]a 34[ 1]c 41[ 1]d 42[ 1]c 49[ 1]b 50[ 1]a 3[ 1]b 11[ 1]a 19[ 1]d 27[ 1]b ...
 • 5
 • 149
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ SỐ 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ SỐ 7
... sobitol Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/ Số phát ... trị m là: Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/ ... biểu sau: Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/...
 • 8
 • 148
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Định lí không điểm tổ hợp và một vài vận dụngTỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ7 lời đề nghị nên gật đầuĐề toán (liên trường)Mĩ thuật 3 CN đan mạch 2017bài tập ankan hay dành cho lớp 11NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN TRÊN GEN FLT3 Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN LƠ XEMI CẤP DÒNG TỦYNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHNghiên cứu đặc điểm xói lở và bồi tụ đoạn sông Đà từ đập thủy điện Hòa Bình đến xã Tân Đức và Minh NNghiên cứu mô hình vùng thấm trong thân đê_ đập bằng phương pháp điện đa cực cải tiến và Ra đa đấtNghiên cứu phát triển hệ thống sắc kí miễn dịch cạnh tranh phát hiện nhanh các độc tố ruột tụ cầu trNghiên cứu phương pháp đánh giá và cải thiện hiệu năng giao thức TCP cho mạng máy tínhNghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nướcNghiên cứu và đề xuất một mô hình thanh toán điện tửNGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNHGiáo án tiếng việt lớp 4 tuần 24: vẽ về cuộc sống an toànBộ đề thi học sinh giỏi địa của các cấp lớpBài tập tiếng anh 8 thí điểm unit 8giao an lop 10 bai 16Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của giun huyết maphysa mossambica (peters, 1854)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập