ĐỀ thi thử môn hóa số 14

ĐỀ thi thử môn hóa số 14

ĐỀ thi thử môn hóa số 14
... phản ứng metanol với CO (xúc tác) Số phát biểu A B C D Câu 30: X nguyên tử nguyên tố có tổng số hạt phân lớp p 10 Y nguyên tử nguyên tố có số hạt mang điện nhỏ số hạt mang điện X Cho nhận định ... NO3-, số mol ion NO3- gấp 2,5 lần tổng số mol ion kim loại Khí Z A N2 B NO2 C N2O D NO Câu 20: Trong phòng thí nghiệm dụng cụ vẽ đây: dung dịch B Chất rắn A khí C Có thể dùng để điều chế khí số ... trị a A 16,64 B 13,76 C 14, 86 D 13,04 Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 26,72 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit adpic, axit axetic glixerol (trong số mol axit metacrylic số mol axit axetic) O dư...
 • 5
 • 48
 • 0

de thi thu mon hoa so 2

de thi thu mon hoa so 2
... C6H5-NH2 D C4H9NH2, CH3-NH2, C6H5-NH2 Đề Câu 26 So sánh tính Bazơ: NH3, CH3NH2; C6H5NH2 A NH3 < CH3-NH2 < C6H5NH2 B CH3-NH2 < C6H5NH2 < NH3 C CH3-NH2 < NH3 < C6H5NH2 D C6H5NH2 < NH3 < CH3-NH2 Câu 27 ... C2H5OH + NaCl Y + NaOH → Muối hữu B1 + C2H4(OH )2 + NaCl Công thức cấu tạo X Y A CH3 – COOC2H4Cl; CH3COOCH2-CH2-Cl B Cl-CH2-COOC2H5 ; Cl – CH2COOCH2 – CH2-Cl C Cl-CH2 – COOC2H5; CH3COOCH2-CH2Cl ... tử A phần trăm thể tích C 2H2 hỗn hợp là: A C2H4: %V C2H2 = 50% B C2H6: %V C2H2 = 50% C C2H4: %V C2H2 = 40% D C2H4: %V C2H2 = 60% Câu 31 X có công thức phân tử C5H 12 tác dụng với clo theo tỉ...
 • 5
 • 146
 • 0

DE THI THU MON HOA SO 2

DE THI THU MON HOA SO 2
... lấy -2- A 6,6g (NH4) 2SO4 7,45g KCl B 6,6g (NH4) 2SO4 1,49g KCl C 8,7g K 2SO4 5,35g NH4Cl D 3,48g K 2SO4 1,07g NH4Cl Câu 24 Nung 44 gam hỗn hợp X gồm Cu Cu(NO 3 )2 bình kín phản ứng xảy hoàn toàn thu ... 3H2 ¬  2NH3 Khi cân thi t lập, ta có nồng độ cân  chất sau : [N2] = mol/l, [H2] = mol/l, [NH3] = mol/l Vậy nồng độ ban đầu N2 H2 A [N2] = mol/l, [H2] = 12 mol/l B [N2] = mol/l, [H2] = 15 mol/l ... C Isopren D Stiren Câu 38 Trung hoà 0,1 mol amino axit X cần 20 0g dung dịch NaOH 4% Cô cạn dung dịch thu 16,3gam muối khan Công thức phân tử X A H2NCH2COOH B.H2NCH(COOH )2 C H2NCH2CH2COOH D H2NCH2CH(COOH)2...
 • 4
 • 120
 • 0

Đề thi thử môn hóa MClass số 14

Đề thi thử môn hóa MClass số 14
... Khóa luyện đề THPT Quốc Gia môn Hóa Mclass. vn A : B : C : D : Câu 13 Dãy kim loại điều chế phương pháp nhiệt luyện A Zn, Cr, Cu B K, Ca, Al C Hg, Ag, Ba D Al, Fe, Cu Câu 14 Hỗn hợp ... 0964946284 Page Khóa luyện đề THPT Quốc Gia môn Hóa Mclass. vn A mol C17H35COONa B mol C17H33COONa C mol C17H33COONa D mol C17H35COONa Câu 38 Một polime có phân tử khối 280000 đvC hệ số trùng hợp ... khối lượng Cu hỗn hợp A: A 44,8% B 50% C 32% D 25,6% Hotline: 0964946284 Page Khóa luyện đề THPT Quốc Gia môn Hóa Mclass. vn Câu 26 Lấy 5,2 gam hỗn hợp FeS2 Cu2S tác dụng hoàn toàn với dung dịch...
 • 5
 • 111
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 14 NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1, V

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 14 NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1, V
... dao động, v t v n tốc cực đại 62,8 cm/s Xem nh = 10 V n tốc v t qua v trí cách v trí cân 1cm là: 62,8cm/s B 50,25cm/s C 54,39 cm/s D 36cm/s Mạch dao động bắt tín hiệu máy thu v tuyến điện, ... 400 kV so v i dựng hi u ủi n th 200 kV l: Nh hn l n B Nh hn l n C L n hn l n D L n hn l n Một lắc lò xo gồm v t khối lợng m = 100g treo v o đầu lò xo có độ cứng K= 100N/m Kích thích cho v t dao ... biến thi n theo qui luật q=2.10-5sin( 3140 t) (C) Năng lợng từ trờng cuộn dây biến thi n điều hoà v i chu kì 2.10-2s B 2.10-3s -3 10 s D 10-4s Một v t dao động điều hoà dọc theo trục Ox, v n tốc v t...
 • 5
 • 140
 • 0

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPTT chuyên Bắc Ninh 2009-2010 đề 143 pdf

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPTT chuyên Bắc Ninh 2009-2010 đề 143 pdf
... CH3NHCH3 Trang 3/4 - Mã thi 143 C NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2 D C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2 Câu 40: Tính ch t c tr ng c a saccaroz : tham gia ph n ng hi ro hóa ch t k t tinh không ... Al Na t ng ng 48,43 51,57 Các k t lu n úng A 1) 2) B 2) 3) C 1), 2) 3) D 1) 3) Trang 2/4 - Mã thi 143 Câu 26: Xét ph n ng: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O N u sau ph n ... 62,5% C 75,0% D 41,67% Câu 28: hòa tan h t m t h n h p g m 0,02 mol kim lo i A (hóa tr II) 0,01 mol kim lo i B (hóa tr III) n m gam dung d ch HNO3 20% Sau ph n ng thu c dung d ch X không ch a...
 • 4
 • 447
 • 1

Đề thi thử đại học số 14- môn toán

Đề thi thử đại học số 14- môn toán
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 14 Câu 1: 1, Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số y  x3  x  T ập xác định: Hàm số có tập xác định D   x   Sự biến thi n: y'  x  x Ta có y'  ...  Bảng biến thi n: x y' 0       y  2  Đồ thị: y f(x)=(x^3)-3*(x)^2+2 x -8 -6 -4 -2 -5 Câu 1: 2, Biện luận số nghiệm phương trình x  2x   Ta có x  x   m theo tham số m x 1 m ... trình x  2x   Ta có x  x   m theo tham số m x 1 m   x  x   x   m,x  Do số nghiệm phương trình x 1 số giao điểm y   x  x   x  , C'  đường thẳng y  m,x   f  x  x   nờn...
 • 6
 • 159
 • 14

Đề thi thử môn hóa đề 14

Đề thi thử môn hóa đề 14
... suất cân hóa học chuyển dịch theo chiều thuận B Thêm Fe2O3 cân hóa học chuyển dịch theo chiều thuận C Nghiền nhỏ Fe2O3 cân hóa học chuyển dịch theo chiều thuận D Thêm H2 vào hệ cân hóa học chuyển ... lớp 49 Nhận định sau pin điện hóa ? A Điện cực xảy oxi hóa, có tên anot, nơi sinh electron B Điện cực xảy khử, có tên anot, nơi sinh electron C Điện cực xảy oxi hóa, có tên catot, nơi sinh electron ... 21 Cách phân loại sau ? A Các loại sợi vải, sợi len tơ thi n nhiên B Tơ nilon-6 tơ nhân tạo C Tơ visco tơ tổng hợp D Tơ xenlulozơ axetat tơ hóa học 22 Trong chất sau, chất dùng để điều chế cao...
 • 6
 • 153
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 14 pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 14 pps
... khong thi gian T/4, quóng ng ln nht m vt cú th i c l A A B A C A D 1, 5A Cõu 17: Mch in xoay chiu RLC mc ni tip ang cú tớnh cm khỏng, tng tn s ca dũng in xoay chiu thỡ h s cụng sut ca mch A khụng ... l khụng ỳng? A Chu k ca súng chớnh bng chu k dao ng ca cỏc phn t dao ng B Tn s ca súng chớnh bng tn s dao ng ca cỏc phn t dao ng C Tc ca súng chớnh bng tc dao ng ca cỏc phn t dao ng D Bc súng ... -1 C,2C,3D, 4A, 5B,6B,7B,8D,9C,10D,11D,1 2A, 1 3A, 1 4A, 15C,16B,17D,18B,19B,20C,21C,22C,23B,24 A, 25D,26B,27C,2 8A, 2 9A, 3 0A, 31 D,3 2A, 33B,34B,35C,36 D,37C,38D,3 9A, 40D,41C,42B,4 3A, 44B,45B, 46D,47D,48D,4 9A, 50C,51 D,52C,53D,5 4A, 55C,56B,57C,58B,5 9A, 60C Trang 5/5 - thi 132 ...
 • 5
 • 159
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 14 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN VẬT LÝ KHỐI A docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 14 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN VẬT LÝ KHỐI A docx
... khong thi gian T/4, quóng ng ln nht m vt cú th i c l A A B A C A D 1, 5A Cõu 17: Mch in xoay chiu RLC mc ni tip ang cú tớnh cm khỏng, tng tn s ca dũng in xoay chiu thỡ h s cụng sut ca mch A khụng ... l khụng ỳng? A Chu k ca súng chớnh bng chu k dao ng ca cỏc phn t dao ng B Tn s ca súng chớnh bng tn s dao ng ca cỏc phn t dao ng C Tc ca súng chớnh bng tc dao ng ca cỏc phn t dao ng D Bc súng ... -1 C,2C,3D, 4A, 5B,6B,7B,8D,9C,10D,11D,1 2A, 1 3A, 1 4A, 15C,16B,17D,18B,19B,20C,21C,22C,23B,24 A, 25D,26B,27C,2 8A, 2 9A, 3 0A, 31 D,3 2A, 33B,34B,35C,36 D,37C,38D,3 9A, 40D,41C,42B,4 3A, 44B,45B, 46D,47D,48D,4 9A, 50C,51 D,52C,53D,5 4A, 55C,56B,57C,58B,5 9A, 60C Trang 5/5 - thi 132 ...
 • 5
 • 177
 • 0

Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 05 pot

Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 05 pot
... (http://www.novapdf.com) MOD : hung23991 yahoo:hung23991 A B.3 C D.5 Câu 1 3: Nguyên tố X có hai đồng vị X1 X2 X1 X2 hai nơtron với tỉ lệ số nguyên tử đồng vị : Số khối X 64.4 số khối hai đồng vị X1, X2 l : A 62 , ... without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) MOD : hung23991 yahoo:hung23991 Câu 3 0: Hòa tan 31,2 g hỗn hợp Al Al203 NaOH dư thu 0,6 nol khí % Al2O3 hỗn hợp: A 34,62% ... 94.6% Câu 3 1: Trong thi n nhiên oxi có đồng vị bền: 16O, 17O,18O, Cacbon có đồng vị bền 12 C, 13C Có phân tử CO 2: A B C 12 D.18 Câu 3 2: Phương pháp điều chế etanol công nghiệp: A Hydrat hóa etylen...
 • 9
 • 114
 • 0

Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 04 potx

Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 04 potx
... files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) MOD : hung23991 yahoo:hung23991 Câu 2 4: Cho 3g hỗn hợp gồm kim loại đứng trước H2 dãy hoạt động hóa học phản ứng ... purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) MOD : hung23991 yahoo:hung23991 Câu 4 7: Cho 5 ,04 gam hỗn hợp A: Fe, Cu ( có tỷ lệ khối lượng tương ứng :7 ) phản ứng với 350ml ddHNO3 0,2M Khi kết thúc ... (đkc) X l : A.NO2 B.NO C N2O D N2 @ - Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) MOD : hung23991 yahoo:hung23991 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ A 11 B...
 • 10
 • 172
 • 0

Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 03 ppt

Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 03 ppt
... MOD : hung23991 yahoo:hung23991 Câu 7: Hỗn hợp X có C2 H2, C3H6 , C2H6 ,H2 ( M hh =30) Đun nóng 2,24 lít hỗn hợp X với Ni thời gian thu hổn hợp Y Cho hỗn hợp Y qua bình c ó dung ... gam hỗn hợp muối l : A 17,6 g B 19,2 g C 27,4 g D 21,2 g Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) MOD : hung23991 yahoo:hung23991 Câu 1 4: Ankanol ... D 3-metylpentan Câu 2 9: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X oxy có tỉ lệ số mol tương ứng 1:1 0 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu hỗn hợp khí Y Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu hỗn hợp khí Z có tỉ khối hiđro...
 • 9
 • 150
 • 0

Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 02 docx

Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 02 docx
... without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) MOD : hung23991 yahoo:hung23991 Câu 1 1: Cho bột Al vào dung dịch hỗn hợp: NaNO3 ; NaNO2; NaOH có số phản ứng nhiều bằng: A.1 ... purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) MOD : hung23991 yahoo:hung23991 Câu 2 3: (A) este đơn chức, mạch C hở có mC : mO  : Có tất CTCT (A)có thể c : A.3 B C D Câu 2 4: Cho NO2 pứ với NaOH ... (http://www.novapdf.com) MOD : hung23991 yahoo:hung23991 A 12 B.13,7 C 12 ,02 D 11,3 Câu 4 7: 1,68 lít hỗn hợp A: CH4, C2H4 (đkc) có KLPTTB 20 Đốt cháy hồn tồn hhA; thu x gam CO2 Vậy x bằng: A.3,3g...
 • 10
 • 162
 • 0

Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 01 pdf

Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 01 pdf
... l: A 0,45 B 0,6 C 0,75 D 0,9 Blog: Duyhungpro.very.to Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) MOD : hung23991 yahoo:hung23991 Câu 2 6: Hỗn hợp ... 5/3 Blog: Duyhungpro.very.to Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) MOD : hung23991 yahoo:hung23991 C 8/3 D 10/3 Câu 4 0: Cho 2,4 gam hợp chất ... D.68,2 Blog: Duyhungpro.very.to Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) MOD : hung23991 yahoo:hung23991 Câu 4 7: Dung dịch có pH= 7: A NH4Cl...
 • 9
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiếng anh trình độ a đề 14 pptđề kiểm tra tiếng anh lớp 8 đề 14đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2011 de 146món quà của thượng đế 14 ngày tập 9món quà của thượng đế 14 ngày tập 8đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2011 mã đề 146món quà của thượng đế 14 ngày tập 13món quà của thượng đế 14 ngày tập 7món quà của thượng đế 14 ngày phim14món quà của thượng đế 14 ngày phim14 netđề thi học kì môn toán lớp 10 tỉnh đồng tháp đề 14hướng dẫn vật lý 8chủ đề 14 định luật về côngde 1401 mon vat lybai giai de hoa khoi b nam 2009 ma de 148poitiers diane de 1499 1566New microsoft word documentSKKN hệ thống các dạng bai toan ve day so de BD HSG (1)Tìm hiều nhu cầu sản phẩm may mặc của nhân viên văn phòng tại thành phố hồ chí minhHƯỚNG dẫn CHƠI NHANH LÊN ĐỒ VÀ TIẾT KIỆM NGÔI SAO THỜI TRANG MỚI 2017Nghiên cứu công nghệ bê tông tự lèn để thi công cánh tràn piano đập dâng văn phong tỉnh bình địnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện vị xuyên tỉnh hà giangNghiên cứu quy hoạch phòng chống lũ chi tiết trên các tuyến sông có đê tỉnh hà namBài giảng các phẫu thuật cơ bản trên dạ dàyNghiên cứu tính chất lưu biến, cơ lý và nghiệt của vật liệu polime composit polyvinylcloritgypsum phế thảiVulnerability assessment of freshwater resources in island to environment change a case study in phu quoc island kien giang provinceNghiên cứu ảnh hưởng của vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông kôn hà thanh đến ngập lụt vùng hạ duThe collapse of lehman brothersĐề Thi Hóa Đại Cương Vô CơBáo cáo địa chất ĐÔNG ĐẤTRủi ro ngành ngân hàng và cái chết của lehman brothersĐỀ THI ĐỘC CHẤT HỌC.......................TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƯỢCCâu hỏi ôn tập môn Bệnh Họctrả lời các câu hỏi thực tập hóa phân tích 2 cho sinh vien dượcNoiSan 20 03 2017 brochure
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập