Đáp án đề TD lần 3

DE + DAP AN KS HSG LAN 3 MOI

DE + DAP AN KS HSG LAN 3 MOI
... tam giác BOM CON Bài Giải Đáp án : Câu 1: X=1 câu : 33 /32 câu : 20 000 câu : 53; 55; 57. 133 ; 135 câu : X = 17,5 câu : 18 tuổi câu : 12/7 câu : 10 15 câu : 1900 m2 ...
 • 3
 • 177
 • 0

Đềđáp án thi thử lần 3-2010-thptchuyên Hà tĩnh

Đề và đáp án thi thử lần 3-2010-thptchuyên Hà tĩnh
... giao thoa với ánh sáng đơn sắc ,ta thấy khoảng hai điểm P, Q cách mm, có 11 vân sáng, P Q vân sáng Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 0,75 mm A vân tối thứ B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân ... dải màu từ vàng tới tím Câu 57: Khi bán kính cầu đồng chất giảm lần ,thì mômen quán tính trục quay qua tâm A giảm lần B giảm lần C giảm 243 lần D giảm 27 lần Câu 58: Một đĩa quay nhanh dần từ ... D hình thành ban đầu từ hạt nuclôn có nhiệt độ khối lượng riêng lớn Câu 21: Chiếu vào mặt bên lăng kính có góc chiết quang A = 600 chùm ánh sáng trắng hẹp, góc lệch tia màu vàng chùm sáng ló mặt...
 • 6
 • 147
 • 0

De-dap an sat hạch lan 3- toan 11-D- Lê xoay 2012

De-dap an sat hạch lan 3- toan 11-D- Lê xoay 2012
... 1, oAp AN THANG DrEM vr0x roAn Lop 11 r,.A.x nr Ciu Cflu (2d) I l.(lilGiAi xu6l-n ,:,'':'i ' :: '": : N$i Dung Ei€m ... 0r5 3(1d) Tfnh diQn tich ttfr gi6c- viMN//SAtheo NP/lBc tarets -#=# "a W = # =T + MN = a - x =#-+NP :AM =x MQ:a Do MN IMQ suy tir gi6c MNPQ la hinh thang vudng (NP + MQ)MN (x + a)(a - "MNPQ- 3o' ... = 10 -+ JOI = tO (5 ;V 0,25 " ;9)\-+]O, | = f 015 0,25 10 1.(1d) Tfnh g6c cfra tam giic rlr(a ,AAn 005 Theo gid thi6t ta c6 B = A,C = A A A n n r Vi l+ B+c = tr +J A= n + A='o 7' Ta co y t 7'...
 • 5
 • 62
 • 0

Đềđáp án KSĐH 10 lần 3- Chuyên Vĩnh Phúc

Đề và đáp án KSĐH 10 lần 3- Chuyên Vĩnh Phúc
... ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu 1: 0,75 điểm FeCO3 Câu 0,75 điểm nước vôi trong: 0,25 điểm PTHH : 0,5 điểm ... điểm) Câu 0.5 điểm a Cu b Na2SO3 ( Học sinh có đáp án khác, cho điểm tối đa) Câu 1,5 điểm: PTHH 1/4 điểm Chỉ không điều chế SO2 Câu 9: 0.5 điểm CS2 Câu 10 điểm 58g ... PTPU) điểm H2 S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl Câu điểm lấy muối lọ hòa tan vào nước để làm mẫu thử - Dd t/d với Br2 tạo tinh thể màu đen tím, dd KI - Dùng Cl2 nhận biết dd...
 • 2
 • 105
 • 0

Đề-đáp án thi thử lần 3-ĐHSPHN

Đề-đáp án thi thử lần 3-ĐHSPHN
... d6 th6a mdn bdi ' (l,0di6m)R\{l} to6n thi Tac6Y' T6n tai tii5p tuy6n cua c6 nghiQm ...
 • 4
 • 84
 • 0

đềđáp án thi thử lần 3 môn ngữ văn trường thpt quỳnh lưu 4

đề và đáp án thi thử lần 3 môn ngữ văn trường thpt quỳnh lưu 4
... DẪN CHẤM KÌ THI THỬ THPT LẦN III Môn Ngữ văn Phần I Đọc hiểu (3, 0 điểm) Câu Phong cách ngôn ngữ báo chí Câu Hành động xuyên Việt anh Nguyễn Quang Thạch: - hành trình: từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh ... đánh Tây Núi giăng thành luỹ sắt dày Rừng che đội, rừng vây quân thù.” ( Việt Bắc, Tố Hữu, Ngữ văn 12, tập 1, NXB Giáo dục 2008, trang 112) Hết -TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI ... có đoạn văn - Điểm 0: Thi u Mở Kết luận, Thân có đoạn văn viết có đoạn văn b) Xác định vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm): vai trò việc đọc sách người thời đại - Điểm 0,5: Xác định vấn đề cần nghị...
 • 8
 • 156
 • 0

Đáp án đề thi robot 3

Đáp án đề thi robot 3
... ý6  3 − − 3 −1 − − = − = (5 − 3 ) ⇒ - pn = (5 − 3 )  pn = 2 2 2  −4 6 3  − + = − = ⇒ - po = −  po = 4 2  11 11  pa = − 3. 0 + = ⇒ - pa = −  2 2  −1 Vậy H     = −      3/ 2 − ... x = s1 d + a1c1 ; n x = c1 ; n y = s1 ; TRƯỞNG BỘ MÔN pz = ; Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2009 NGƯỜI LÀM ĐÁP ÁN Nguyễn Quốc Ân 0,5 ... xác định ma trận Ai sau: Câu II, ý1 cos θ1  sin θ A1 =     1 0 A3 =  0  0 0 − sin θ1 cos θ1 0 0 0   ; − d3    a1 cos θ1  a1 sin θ1  ; d1    cos θ  sin θ A4 =    ...
 • 4
 • 265
 • 8

Tài liệu ĐỀ+ĐÁP ÁN ĐỀ KT CHƯƠNG 3 GT12 NĂM 2011

Tài liệu ĐỀ+ĐÁP ÁN ĐỀ KT CHƯƠNG 3 GT12 NĂM 2011
... quả cho tích phân không tính điểm Đặt 63 x + = u x = ⇒ u = 1, x = ⇒ u = Câu (3. 0đ) 63x + = u ⇒ dx = Vậy b ∫2 63 x + + u du 21 u3 dx = ∫ du 21 2u + 63x + 0.25 0.25   = ∫  4u − 2u + − ÷du ... x) thì theo câu a ta có: = (3. 0đ) F ( x) = b (1.0đ) 1 x + x + x + ln x − + C , x ≠ 2 Theo giả thiết F (1) = 2011 ⇔ C + 0.5 0.5 a Câu 0.5 10 60 23 = 2011 ⇔ C = 3 0.5 1.0 0.25 0.5 Vậy nguyên ... 2x ¡ x +4 Câu (3 điểm) Cho hàm số f ( x) = 8x3 2x − a Tìm họ nguyên hàm của hàm số f ( x) b Tìm một nguyên hàm F ( x) của hàm số f ( x) cho F (1) = 2011 Câu (3 điểm) Tính các...
 • 5
 • 98
 • 0

ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 3 -2010

ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 3 -2010
... H nằm CE a 3, a 3, CE = CH = a2 13 =a SC = SH + HC = 4a + 3 a 2a SH CE = 3a = SH.CE = SC.ED => ED = 0,25 SC 13 13 a 0,25 1 3a 3a S ABD = AB.DS = a = 2 13 13 3a 9a a − = 13 13 13 a 23a − = SD = ... = a = 2 13 13 3a 9a a − = 13 13 13 a 23a − = SD = SC − CD = a 13 13 Thể tích khối chóp S.ABD V = S ABD SD = 3 3a 23a 23a = 13 13 52 CD = CE − ED = 0,25 0,25 Câu 5:(1đ) Cho a, b, c số thực dương ... (d1), B (3 − 7b; 1+ 2b; + 3b) ∈ (d2), C(c; 0; 0) 7 + a + c = 2 (3 − 7b) a =   ⇔ b = B trung điểm AC ⇔  + 2a = 2(1 + 2b) 9 − a = 2(1 + 3b) c = −16   uu u r => A(8; 6; 8), B( − 4; 3; 4) =>...
 • 5
 • 84
 • 0

thầy cô giúp e đáp án đề sinh lần 2 boxmath

thầy cô giúp e đáp án đề sinh lần 2 boxmath
... loại enzim ADN pôlimeraza E coli D cấu trúc ADN người giúp cho enzim dễ tháo xoắn, dễ phá vỡ liên kết hidro Câu 40: Con lai phép lai sau thể đa bội nguồn ? A AABB x DDEE → AABBDDEE B AABB x DDEE ... nhanh người khoảng 10 lần Cơ chế giúp toàn hệ gen người chép hoàn chỉnh chậm hệ gen E coli khoảng vài chục lần do: A tốc độ chép ADN enzim người lớn E Coli nhiều lần B hệ gen người có nhiều điểm ... hoán vị hai gen nói A 12% B 6% C 24 % D 36% Câu 37: Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a đột biến quy định tính trạng mắt trắng Khi gen nói tự tái lần số nuclêôtit gen mắt đỏ gen...
 • 6
 • 204
 • 0

Đáp án thi thử lần 3 THPT Sào Nam lần 3 môn vật lý

Đáp án thi thử lần 3 THPT Sào Nam lần 3 môn vật lý
... 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C A D B C B C D C D A A A 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 48 49 50 51 52 53 54 ... B D 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B D B C A B A D A D B D A 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 48 49 50 51 52 53 54...
 • 2
 • 293
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài tập các thì hiện tại,quá khứ, tương lại,phân biệt thì Tiếng anhGiáo trình thiên vănGiáo trình tự học tiếng hàn quốc cho mọi người phần nâng caoGiáo trình tiếng hoa sơ cấp tập 2Giáo trình giao tiếp tiếng tây ban nhaGiáo trình tự học tiếng hàn dành cho mọi người phần sơ cấpNhập môn triết học phương tâyTriết học descarterĐồ án thiết kế tay máy 3 bậc tự do tài liệu ebook giáo trìnhNâng cao chất lượng hoạt động và phòng, chống tiêu cực trong lĩnh vực Đăng kiểmĐề Án Nâng Cao Chất Lượng Vận Tải Hành Khách Công Cộng Bằng Xe BuýtXây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum đến năm 2020Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa Ban Quản Lý Hành Chính – Bộ Tham Mưu – Quân Khu 7Nghiên cứu xây dựng danh lục và hiện trạng sử dụng các loài thực vật có tác dụng chữa bệnh tiểu đường ở vùng đệm vườn quốc gia tam đảo, khu vực xã ngọc thanhBạo lực học đườngChủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nướcNGHIÊN cứu THIẾT kế máy BAY sử DỤNG HIỆU ỨNG mặt đấtThuyết minh tổng hợp QH xây dựng nông thôn mới xã Mê Linh, huyện Mê Linh ,TP. Hà Nội.docHơn 2 nghìn icon đẹp đủ các loại cho mọi thể loạiQuy trình sản xuất trà atiso mật ong
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập