ĐÁP án THI THỬ lần 2 TVN

Đáp án thi thử lần 2 THPT Quảng Xương 3

Đáp án thi thử lần 2 THPT Quảng Xương 3
... x2 = ⇒ A = = ( − t ) tdt = e t = dx − ln x = − t x 0 ,25 0 ,25 SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường THPT Quảng Xương ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 20 08 -20 09 Môn thi: TOÁN, khối AB ĐỀ THI THỬ LẦN ... HÓA Trường THPT Quảng Xương ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 20 08 -20 09 Môn thi: TOÁN, khối AB Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ LẦN π  2sin  2x − ÷+ 4sin ... nghiệm hệ:  x = + 2t y = 3+ t  A ( 3; 4;0 )  2 ⇒ 9t = ⇒ t = ±1 ⇒   z = 2 + 2t    B ( −1; 2; −4 ) 2 2 ( x − 1) + ( y − 3) + ( z + ) =  ( −1) + + ( −4 ) + 11 2. 3 + + 2. 0 + 11 d ( A / (...
 • 3
 • 328
 • 0

Đáp án thi thử lần 2 - 2009. Tiếng Anh

Đáp án thi thử lần 2 - 2009. Tiếng Anh
... học sinh hoạt động thi thử ngày đợc hoàn thi n mặt Chúc em có mùa thi thành công! Trờng THPT Bắc Yên Thành - Đáp án thang điểm chấm thi thử Đại học lần Năm 20 09 - Môn Tiếng Anh- Khối D ... là, kết Trờng THPT Bắc Yên Thành - Đáp án thang điểm chấm thi thử Đại học lần Năm 20 09 - Môn Tiếng Anh- Khối D 71B 48b 72D 45c 73C 46d 74B 44a 75D 47c 76C 50 a 77B 42b 78D 41b 79C 49c 80A 43b The ... opinion: say, think, believe, know, report, declare Cú hai dng: + Active: S+ V1 + (that) + Clause (S2 + V2 + O2) + Passive: It + (be) + V1(pp) + (that) + clause S2 + (be) + V1(pp) + to-inf / to...
 • 3
 • 141
 • 0

Đáp án thi thử lần 2 môn lý THPT Hồng Quang

Đáp án thi thử lần 2 môn lý THPT Hồng Quang
... TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG NĂM HỌC 20 12 - 21 013 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN : VẬT LÍ - KHỐI A-A1-V (Lần 01) Đáp án mã đề: 21 1 01 ; - - - 14 - / - - 27 ; - - - 40 - - = - 02 - - - ~ 15 - / - - 28 - ... - - = - 21 - - = - 34 - - - ~ 47 - - = - 09 - / - - 22 - / - - 35 - - - ~ 48 ; - - - 10 ; - - - 23 - / - - 36 - / - - 49 ; - - - 11 ; - - - 24 ; - - - 37 - - - ~ 50 - - - ~ 12 ; - - - 25 - / - ... - - ~ 36 ; - - - 49 - - = - 11 - - = - 24 - - = - 37 - / - - 50 - - - ~ 12 - - = - 25 ; - - - 38 - / - - 13 - - - ~ 26 ; - - - 39 - - - ~ Đáp án mã đề: 24 5 ...
 • 2
 • 180
 • 0

Đáp án thi thử lần 2 nd

Đáp án thi thử lần 2 nd
... 106 12 D 106 13 D 106 14 C 106 15 D 106 16 A 106 17 B 106 18 A 106 19 C 106 20 B 106 21 A 106 22 A 106 23 B 106 24 C 106 25 D 106 26 C 106 27 B 106 28 B 106 29 D 106 30 A 106 31 C 106 32 C 106 ... 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A D B B D C D A A A B A D C C D A B ... 107 107 107 107 107 107 107 107 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 A D A D C B B B A B D B B C A D D D A B B C D A C B B...
 • 6
 • 111
 • 0

CHUYÊN NGUYỄN TRÃI HẢI DƯƠNG: ĐỀ +ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 2

CHUYÊN NGUYỄN TRÃI HẢI DƯƠNG: ĐỀ +ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 2
... 1, 2, 3,…) Khi êlectron quỹ n2 đạo dừng có lượng nguyên tử hiđrô (-8,704.10 -20 J) bán kính quỹ đạo có giá trị A 15,9.10−11 m B 1, 325 .10−9 m C 26 ,5.10−11 m D 21 , 2. 10−11 m 21 0 20 6 21 0 Câu 22 : Chất ... trường suốt ánh sáng đỏ lớn chiết suất môi trường ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Trong môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ vận tốc ánh sáng đỏ D ... lượng B Bước sóng ánh sáng lớn lượng phôtôn ứng với ánh sáng nhỏ C Trong chân không, vận tốc phôtôn nhỏ vận tốc ánh sáng D Tần số ánh sáng lớn lượng phôtôn ứng với ánh sáng lớn Câu 42: Tìm phát biểu...
 • 6
 • 392
 • 6

Đề và đáp án thi thử lần 2 THPT Hoàng Lệ Kha

Đề và đáp án thi thử lần 2 THPT Hoàng Lệ Kha
... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM 20 11 (Lần 2) Môn thi: VẬT LÝ 1 32 C C C B A B B A D C C C ... A 20 ,48.10 - 3J B 2, 56.10 - 3J C 2, 56.10 - 7J D 7,37.10 - 3J - - HẾT -Trang 6/8 - Mã đề thi 1 32 TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Câu 26 : Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 2s, thời điểm t = vật có ly độ x = - 2 cm, tốc độ 2 cm/s xa vị trí cân Lấy π = 10 Gia tốc vật thời điểm t = 0,5s là: A 20 cm/s2 B 20 cm/s2 C - 20 ...
 • 8
 • 180
 • 0

Đề-đáp án thi thử lần 2-ĐHSP

Đề-đáp án thi thử lần 2-ĐHSP
... lim*_e- f(x) = _ - , Tac6f(x)>0v6i -4>x> -6vdf(x) t! ... -2 (x*y*z-3=02 (1) thi tga ttg giao diiim cria A tn nghi€in ctia he phucrng r-:-:_ trinh : J e+ A(3: 0: 0) Ke AB J A, B e A Ggi C ld giao di6m cria vi g ld g6c giGa d vA (P) thi g = mQt vdc to ... torin lA: x+y+z-3= ,",.,.f tv'i : [-zx+3y+ cAu ylr ( l,o di6m) Tac6 P =x3y3 *2(x3 = x3y3 + 2(x giithitit 2z*6*#= + y)[(x +y)2 _ 3xy ] + DAtf(t) Ta c6 x+y= x+y+z-3=0 [ (a)'[-zx+3yr zz* 6_#= +f; +...
 • 4
 • 188
 • 0

Đề +đáp an thi thử lần 2 chuyên nguyễn huê

Đề +đáp an thi thử lần 2 chuyên nguyễn huê
... m: ( x; y ) = (2; 1), ( x; y ) = (5; 2) ð t t = + ln x có 2tdt = dx x x = t = 1; x = e t = 0 ,25 0 ,25 0 ,25 e ln x ∫ x + ln x dx = ∫ t −1 2tdt = t 0 ,25 t3 = 2( − t ) = 0 ,25 2( 2 − 2) G i I trung ... ta có: 0 ,25 x + y + z + xyz − = x + ( y + z ) + yz ( x − 2) − ≥ x + ( y + z ) + ( y + z )2 ( x − 2) − = 0 ,25 = x2 + x +2 (3 − x) − = ( x − 1) ( x + 2) ≥ 4 D u b ng x y a = b = c = 0 ,25 G i N’ ... = 2u  ⇔ 4 − t + (1 + 2v) = 2. (2 − 3u ) −1 + 2t + (−1 + v) = 2( −3u )  0 ,25 ðư ng th ng ∆ ñi qua A, B, C có phương trình x y 2 z = = 1 G i z = x + iy ta có z = x − iy; z = z = z z = x + y 2...
 • 5
 • 119
 • 0

đề và đáp án thi thử lần 2 môn ngữ văn trường thpt quỳnh lưu

đề và đáp án thi thử lần 2 môn ngữ văn trường thpt quỳnh lưu
... NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II, NĂM 20 15 Môn: NGỮ VĂN Phần I Đọc hiểu (3,0 điểm) Câu phương thức biểu đạt nghị luận/nghị luận - Điểm 0 ,25 : Trả lời theo ... đoạn văn - Điểm 0: Thi u Mở Kết luận, Thân có đoạn văn viết có đoạn văn b) Xác định vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm): Bàn kết thúc đoạn trích Vợ chồng A Phủ Tô Hoài (SGK Ngữ văn 12, tập 2) , có ... - Điểm 1,0 -1 ,25 : Đáp ứng 1 /2 đến 2/ 3 yêu cầu - Điểm 0,5 - 0,75: Đáp ứng 1/3 yêu cầu - Điểm 0 ,25 : Hầu không đáp ứng yêu cầu yêu cầu - Điểm 0: Không đáp ứng yêu cầu yêu cầu d) Sáng tạo (0,5 điểm)...
 • 9
 • 140
 • 0

ĐỀ THIĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 2 THANH CHƯƠNG 3 môn vật lý (có đáp án)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 2 THANH CHƯƠNG 3 môn vật lý (có đáp án)
... 2 đúng? A 27 λ1=4 2 B 25 λ1= 28 2 C 25 6 λ1=675 2 D λ1=4 2 Câu 49 Chiết suất thuỷ tinh ánh sáng đỏ nđ ánh sáng tím nt 0,07 Nếu thủy tinh tốc độ truyền ánh sáng đỏ lớn tốc độ truyền ánh sáng ... mạch vào mạng điện có điện áp u=U0cos 120 πt công suất tỏa nhiệt R P2 Chọn đáp án đúng: A P1P2 D không đủ sở để so sánh P1 P2 ZL Câu 25 Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm ... nhau), biên độ với chu kỳ T T2=2T1 Tỷ số độ lớn vận tốc P Q chúng gặp là: A 2/ 3 B C 1 /2 D 3 /2 Câu 45 Thực giao thoa Y-âng, hai khe chiếu sáng ánh sáng trắng (có bước sóng 0 ,38 μm...
 • 5
 • 173
 • 2

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 2 MÔN LÍ TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 2 MÔN LÍ TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN
... C 110V D 20 V Trang 2/ 4 - Mã đề thi 1 32 Câu 25 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng người ta sử dụng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc ánh sáng đỏ có bước sóng λ = 720 nm, ánh sáng vàng có bước ... Câu 21 : Một vật dao động với phương trình x = 4cos (2 t - π ) (cm) Thời điểm vật có tốc độ 4π (cm/s )lần thứ 20 12 kể từ lúc dao động A 120 71 (s) 12 B 6035 (s) 12 C 6036 (s) 12 120 72 (s) 12 Câu 22 : ... AC 2 D AC C AC /2 3 Câu 19: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, ánh sáng dùng ánh sáng đơn sắc Trên bề rộng 7,2mm vùng giao thoa quan sát, người ta đếm vân sáng (ở hai rìa hai vân sáng)...
 • 4
 • 133
 • 0

De dap an thi thu lan 2 lop 5 mon TV NH 10 11

De dap an thi thu lan 2 lop 5 mon TV NH 10 11
... đọc, lại, nh ng, dòng, chữ, của, con, - Từ ghép: thời gian, lắng đọng, lặng yên - Từ láy: nguệch ngoạc Câu (1 điểm): Viết câu có sử dụng từ ngữ: an ninh, trật tự a) T nh h nh an ninh Phố Mới-một ... điểm): C Giặc đến nh , đàn bà đ nh Câu (1 điểm): Viết vào cột phải từ ngữ chứa tiếng dòng cột trái: xe Xe máy, xe chỉ, … Sung sung túc, sung sức,… se Se lanh, se sẽ, … xung xung quanh, xung khắc,… ... điểm): Xác đ nh từ đơn, từ ghép, từ láy đoạn văn sau: Thời gian/ nh / lắng đọng/ khi/ ông /mãi /lặng yên/ đọc /đi /đọc /lại /nh ng /dòng /chữ /nguệch ngoạc/ của/con/ m nh. / - Từ đơn: nh , khi, ông,...
 • 2
 • 71
 • 0

Đề thiđáp án thi thử làn 2 trường THCS Nguyễn Thiện Thuật

Đề thi và đáp án thi thử làn 2 trường THCS Nguyễn Thiện Thuật
... 20 10 Trờng THCS Nguyễn Thi n Thuật Môn: Ngữ văn (đề chẵn) -I.Phần trắc nghiệm: (2, 0 điểm) Thí sinh chép đợc đáp án đúng, đáp án cho 0 ,25 điểm Câu Đáp án D B B ... ký cán coi thi số Hớng dẫn chấm thi thử vào lớp 10 PTTH năm học 20 09 - 20 10 Trờng THCS Nguyễn Thi n Thuật Môn: Ngữ văn (đề lẻ) I Phần trắc nghiệm: (2, 0 điểm) ... ngắn Làng Kim Lân nghe tin làng chợ Dầu theo giặc -Hết - Họ tên thí sinh: Số báo danh: Phòng thi số: Chữ ký cán coi thi số Hớng dẫn chấm thi thử vào lớp 10 PTTH năm học 20 09 - 20 10...
 • 8
 • 53
 • 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 1 THPT LÊLỢI

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 1 THPT LÊLỢI
... ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM THI THỬ ĐH -TRƯỜNG THPT LÊ LỢI LẦN (Đáp án gồm có 04 trang) Giáo viên: Lê Đình Thành THPT Lê lợi – TP ĐÔNG HÀ-QUẢNG TRỊ Câu I Khảo ... x +1   > 0, ∀x ∈ [ 1; 2] ⇒ f (x) đồng biến [1; 2] + f(x) liên tục [ 1; 2] có f ′( x) = ( x + 1) Bài toán yêu cầu ⇔ f (1) ≤ 2m ≤ f (2) ⇔ Câu III −8 ∫ dx ≤m≤ Tính tích phân I = Giáo viên: 15 x ... x = 12 + kπ ⇔  (k∈¢ )  x = π + kπ  36  − x + x − = − x + 2mx + 2m 0,25 (*)  − x + 3x − ≥ (*) ⇔  2 − x + x − = − x + 2mx + 2m  1 x ≤  1 x ≤   3x − ⇔ ⇔ f ( x) = = 2m 2m( x + 1) =...
 • 4
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Lấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngEbook Elseviers integrated review pharmacology (2nd edition) Part 1Elseviers Integrated Review Pharmacology with STUDENT CONSULT Online Access, 2e 2NGUYÊN LÍ ÁNH XẠ CO TRONG KHÔNG GIAN ĐỀUNHẬN DIỆN HÀNH ĐỘNG HỎI TRỰC TIẾP VÀ HÀNH ĐỘNG HỎI GIÁN TIẾP Ở BÌNH DIỆN KẾT HỌC – NGHĨA HỌC – DỤNG HỌCNHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LỚP 9 VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT SỐ GIÁ TRỊ SỐNG THEO UNESCONHẬN THỨC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAINHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH TRANH GIÀNH ẢNH HƯỞNG GIỮA NGA VÀ MỸ Ở CÁC NƯỚC THUỘC SNG VÀ TRIỂN VỌNG CỦA VẤN ĐỀCác dạng câu hỏi trắc nghiệm môn toánNHÓM CON CỦA NHÓM TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT TRÊN TRƯỜNGNHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANHNHỮNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU VÀ TRIỂN VỌNG CỦA QUAN HỆ GIỮA LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC ÁNHỮNG PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANGNHỮNG TRANH LUẬN XUNG QUANH MỘT SỐ BÀI CA DAO HAY VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CA DAONỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CÁC CHƯƠNG “TỪ TRƯỜNG ” VÀ “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÍ 11 THPTPHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM VỀ MẶT ÂM HỌC CỦA HỆ THỐNG NGUYÊN ÂM TIẾNG BÌNH ĐỊNHBài nghiên cứu hợp đồng cho tặng tài sảnPHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE TRONG THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPPHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC TỈNH KIÊN GIANG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập