đáp án lần 1 TVN

Tài liệu [VNMATH.COM]-DE Thi Va Dap An lan 1-ngogiatu-2013 pdf

Tài liệu [VNMATH.COM]-DE Thi Va Dap An lan 1-ngogiatu-2013 pdf
... trình tan x − tan x = Giải bất phương trình Câu III (2,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy SA = a Biết ABCD hình thang vuông A B, AB = a, BC = 2a SC vuông góc với BD Tính tang ... qua D AN = 2AD = a Khi BM = AN = AB = a BM // AN nên tứ giác ABMN hình vuông ⇒ AB // MN ⇒ AB // (SMN) mà SM ⊂ (SMN) nên d( AB , SM ) = d( AB ,( SMN ) ) = d( A,( SMN ) ) Vì MN // AB ⇒ MN ⊥ AN MN ... NGÔ GIA TỰ ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN MÔN : TOÁN, KHỐI A, A1 Thời gian làm : 180 phút -o0o - Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số y = 2x − x−2 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị...
 • 16
 • 169
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1 mới

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1 mới
... phương trình x =± =cos x + + ( + 1) tan x (1) π + kπ , (k∈ z) Ta có (1) 1+ tan2 x = - + + ( + 1) tan x ⇔ tan2 x – ( + 1) tan x + = Đk: cos x ≠ ⇔ x ≠ tan x = 1= tan ⇔ π x = π + kπ ⇔ π π x = + ... cos x = ⇔ 2sin x (1 - cos x ) = sin x = ⇔ sin x = 1- ⇔ ⇔ cos x = x = kπ (k∈ z) x = k π , (k∈ z) cos x = 2 π + k 2π Câu 5: Giải phương trình sin x + sin x – = Đặt t = sin x đk: -1 ≤ t ≤ Ta có phương ... ĐÁP ÁN + 2sin x xác định khi: cos x π cos x ≠ ⇔ x ≠ + k π , k∈ z Câu 2: y = + sin x - Vì -1 ≤ sin x ≤ ⇔ ≤ sin x + ≤ ⇔ ≤ sin x + ≤ ⇔ -3 ≤ sin...
 • 3
 • 152
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1 chính thức

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1 chính thức
... P N KIM TRA MễN TON 11 LN Cõu 1: iu kin: x + k (1) x + k ( 0,5 ) Vy xỏc nh: D = Ă \ + k , k  ( 0,5 ) Cõu 2: Ta cú ... k  cos x = (1) (1) Cõu 4: sin2 x = cos x sin x = sin x ữ x = x + k x = + x + k x = + k x = + k x = + k (k  ) x = + k Cõu 5: Ta cú 5sin2x 7sinx 12 = sinx = ... x = + k (k  ) x = + k Cõu 5: Ta cú 5sin2x 7sinx 12 = sinx = sin x = (0,5ủ ) sinx = 12 ( voõ nghieọm) x = + k , k  (0,5ủ ) cos2 x x + k Cõu 6: iu kin ( k Â) sinx x...
 • 4
 • 155
 • 0

dap an kt 1 tiet lan 2.doclop 8 + ma tran

dap an kt 1 tiet lan 2.doclop 8 + ma tran
... MA TRẬN ĐỀ Chủ đề Listening Pronunciation Nhận biết TN TL 6C 1, 5 điểm 2C 0,5 điểm Reading Language focus 6C 1, 5 điểm Thông hiểu TN TL 6C 1, 5 điểm 4C điểm Writing Tổng 14 C 3,5 điểm 10 C 2,5 ... 14 C 3,5 điểm 10 C 2,5 điểm Vận dụng TN TL 2C điểm 10 C điểm 12 C điểm Tổng 6C 1, 5 điểm 2C 0,5 điểm 8C 2,5 điểm 10 C 2,5 điểm 10 C điểm 36 C 10 điểm ...
 • 2
 • 163
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 3

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 3
... hạng tổng quát có dạng (1 ) (2đ) k 1 k 30 3 k Tk +1 = C x  ÷ = C15 x x Số hạng chứa x khi: 30 – 3k = ⇔ k = 7 Vậy số hạng chứa x9 T8 = C15 x = 6 435 x k 15 ( ) 15 − k a) (1 NB) Gọi A b/cố: “ ... Người làm đáp án: Lê Văn Quang ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LẦN Môn: Đại số 11 ( Gồm trang ) Câu Nội dung Điểm (2đ) Có Toán khác nên có cách chọn Toán Có Lí khác nên có cách chọn Lí ... Vậy có P5 = 5! = 12 0 cách dán tem vào bì thư 1, 0 1, 0 Chọn điểm để ghi vào điểm: đầu cuối ta véctơ Vậy véctơ chỉnh hợp chập Vậy có A7 = 7.6 = 42 véctơ 0,5 0,5 (2đ) (1 ) (1 ) Hình bát giác lồi có...
 • 3
 • 172
 • 1

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 3 st

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 3 st
... k k C (3 x 3) 5−k (- x )k = C 5−k (-2)k x 15 −3k −2 k Số hạng chứa x10 k thỏa mãn phương trình 15 – 5k = 10 ⇔ k = Vậy hệ số số hạng chứa x10 C 34 (-2) = - 810 Câu 7: Ta có N( Ω ) = 36 a, Lần đầu ... nghĩa chọn a ∈ { 1, 3, 5} , số cách chọn C = 3 lần sau số lớn nghĩa chọn b ∈ { 3, 4,5, 6} , số cách chọn C 14 = Vậy N(A) = 3. 4 = 12 12 ⇒ P(A)= = 36 b, Số cách chọn lần đầu có nút lẻ, lần hai có nút ... ĐÁP ÁN Câu 1: Theo quy tắc cộng ta có: 20 + 15 +10 = 45 (Cách chọn sách) Câu 2: Để lập đội từ tổ ta chọn người có 10 cách chọn người từ tổ thứ Có 10 cách chọn người từ tổ thứ hai Có 10 cách...
 • 2
 • 154
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1_10

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1_10
...  1 = a .1 + b  a + b = 1  ⇔ ⇔  3 = a.(−2) + b −2a + b = b =   Vậy hàm số cần tìm : y = − x + 3 a) + Đỉnh (P): I (1; 1) + Trục đối xứng : xI = + Điểm đặc biệt x -1 -1 1,0 0,5 0,5 1, 0 ... Thời gian :45 phút HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Đáp án A = { 0 ;1; 2} a) { 0} ;{ 1} ;{ 2} ;{ 0 ;1} ;{ 0;2} ;{ 1; 2} ;{ 0 ;1; 2} ;∅ b) a)  Biểu diễn trục số  A ∩ B = [ 4;5 ) b) HSXĐ x ... xứng : xI = + Điểm đặc biệt x -1 -1 1,0 0,5 0,5 1, 0 0,5 0,5 0,5 y 1, 5 0,5 0,5  5 Vậy TXĐ hàm số là: D = ¡ \ −   2 Điểm 1, 0 +Đồ thị PT hoành độ giao điểm (P) (d) x − x = m ⇔ x − x − m =...
 • 2
 • 171
 • 0

Đáp án lần 3 năm 2010 - THPT Gia lộc 1

Đáp án lần 3 năm 2010 - THPT Gia lộc 1
... 3i) 2 010 = C2 010 + C2 010 ( 3i ) + C ( 3i ) 2 010 + C2 010 ( 3i ) 2 010 + + C2 010 ( 3i ) 2 010 0,25 0,25 2008 2 010 = C2 010 3C2 010 + 32 C2 010 33 C2 010 + + 31 004 C2 010 31 005 C2 010 + 2009 + ( C2 010 ... 3C2 010 + 32 C2 010 33 C2 010 + + 31 004 C2 010 ) i 0,25 Mt khỏc 2 010 2 010 2 010 2 010 (1 + 3i) = cos + i sin ữữ = 22 010 cos + i sin ữ= 3 3 2 10 04 2008 10 05 2 010 2 010 Suy C2 010 3C2 010 ... (10 2t ) + (t 5) = 20 (t 5) = t = B (7;7) t = B (1 ;3) Do B cú honh dng nờn B (1 ;3) t BC cú phng trỡnh x y + = C (3; 7) uu uu ur ur AD = BC D (1; 9) Vy A (3; 5), B (1 ;3) , C (3; 7), D( 1; 9)...
 • 6
 • 121
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1_11

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1_11
...   6   Câu (1 ) Ta có : sin2x + 7sinx – = s inx     sin x   x   k 2 , k   s inx  8 (Voâ nghieäm) cosx   ĐK   sin 2x   2x  k  x  k , k   sin 2x  1, 0 0,5 0,5 0,25 ...  k 2  x    k , k   3 Câu (1 )    0,25 0,25 0,25  x  cos x  sin x  cos4 x  sin 4x  2   sin2  2sin2 x.cos2 x   sin 4x         1  sin2 x   sin 4x   cos4x  sin ...   cos 3  0,25  Câu (1 )   2  4x    k 2  4x    k 2    4x     k 2  4x     2  k 2    3     x   k  k  x     k    12 - - - - - Hết - - - -...
 • 2
 • 199
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 Lần 3

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 Lần 3
... ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: GIẢI TÍCH 12 Nội dung Lần Câu a) log 0,5 16 = log 2 = −4 log 2 = −4 (3, 0 4 b) 16 log = 24log = log = ( 2log ) = ( ) = điểm) 1 23 1, 0 3log − log3 33 = = log 16 ... 16 + log 81 log 32 + log 34 2 log + log 2 log 32 26 − log 2 log 64 − log c) 3   − ÷log 3 − 2 =3 = = 1   + ÷log 2 +  2 Câu ( điểm ) a +Hàm số xác định − x > ⇔ x < Hay D = (−∞; ) 1 25 (4 ... (−∞; ] \ − ;0 }  2 + y ' = 3( 3x + 1) −4 (3x + 1) '+ ( − x ) '.2 x + − x (2 x ) ' = −9 (3 x + 1) −4 − 2 2 x + ( − x ).2 x ln 2( ) ' x − 6x 2 2.( − x ).2 x = −9 (3 x + 1) −4 − x − x2 − 6x Câu ( điểm...
 • 3
 • 83
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 bù lần 3

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 bù lần 3
... x 1. ln ( x − 1) ′ 2x − −4 32 x 1 = −6 x ( x − ) − − ln x − 2 .32 x 1 2x − log5 ( 23. 3) = log + log 2 + log a −b log 15 + log = a ⇒ log = + log 15 = = mà b (1 − a ) log + log log5 + log b Bài 3: ... [ 1; +∞ ) \ { 2} 0,25 + y ′ = ( ( x − ) 3 ) ′ − ( x − 2.42 x 1 ) ′ 0,25 ′ = 3 ( x − ) ( x − ) ′ − ( x − ) 32 x 1 − x − ( 32 x 1 ) ′ −4 = −6 x ( x − ) −4 − ( 2x − 2) ′ 32 x 1 − x − 2 .32 ...  −∞; ÷ 3  − 1 − + y ′ = − ( 10 − x ) ( 10 − x ) ′ = ( 10 − x ) 3 x > b) + Hàm số xác định khi: x − x − > ⇔  x < −  1  Vậy tập xác định của hàm số là D =  −∞; − ÷∪ ( 3; +∞ )...
 • 2
 • 85
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 Lần 1 kì II

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 Lần 1 kì II
... v = x −   4 x2 1 4x2 1 Do đó: ∫ x ln ( x + 1) dx = ln ( x + 1) − ∫ dx 4 2x +1 1 0,5 x2 1 = ln ( x + 1) − ∫ ( x − 1) dx 21 0,25 x2 1 = ln ( x + 1) − ( x − x ) 1 3  15  =  ln − ln ÷− ... a ∫ ( x − x − Do đó: ∫ Điểm 1 + ( 3x ) 1 =9 0,5 0,5 2 ( t − 4)  x 1 1  t5 dx = ∫ t dt = ∫ ( t − 4t ) dt =  − 2t ÷ = 3t 31 3  15 3x + 1 2  du = dx ( x + 1)  u = ln  2x + ⇒ c) Đặt ... (4 x + 3) Nên ∫ (4 x + 3) x dx = +C 40 Câu Đáp án 2 2 2  x3  2 a) ∫ ( x − x + 3) dx = ∫ x dx − ∫ xdx + ∫ 3dx =  (7,0 ÷ − ( 2x )  1 1 1 1 1 điểm) t −4 b) Đặt t = 3 x + ⇒ t = x + ⇒ x −...
 • 3
 • 82
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 4

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 4
... đáp án: Lê Văn Quang ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LẦN Mơn: Đại số 11 ( Gồm trang ) Câu (1, 5đ) (2đ) (1 ) Nội dung 4n + n = =2 lim = lim 2n − 2− n (1 ) ( ) 1, 0 1, 0 0,25 lim x + x − x + = + 12 10 + = 11 ... x )  x →3  (1, 5đ) 0,5 0,5 0,5 4+ Vậy (1 ) Điểm ( ( x +6 +3 x −3 ) ) x + +  = − 6.6 = − 36   + 5x − 3x + x x3 = lim = lim x→ + ∞ 3x + x − x→ + ∞ 3 3+ − x x 5− • f(2) = (1 ) (1 ) x2 − ( x − ... m + 1) x 2 010 + x − 32 hàm đa thức nên liên tục ¡ liên tục đoạn [0; 2] f (0) = − 32 • lim f ( x ) = lim 0,5 0,5 0,5 0,5 1, 0 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ( ) f (2) = m + m + 2 010 =2 2 010 2...
 • 3
 • 85
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: DE THI DUOC LAM SANGOpenADR 2.0 DR Program Guide Certification DocumentationOpenADR 2.0b Certification Test Harness Users ManualVIÊM PHỔI (BAI GIANG PPT)OpenADR Security Certificate Installation and Verification GuideABSCESS PHỔI ( bai giang ppt)de thi HKIK10(14 15)Bien phap trac địa nhà cao tầngĂn nhiều thịt làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thểChocolate graphics Chiến lược digital marketing chương trình cặp đôi ngọt ngàoNghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)The tải english ladder activity book 3 pdf susan house and katharine scottGiáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường cao đẳng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường cao đẳng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tt)Tiểu luận quản lí giáo dục của hiệu trưởng trường THCS: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS EAUYBài dự thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặt biệt Việt Nam - Lào năm 2017Luận văn về nhãn hiệu hàng hóaCông tác lưu trữ và quản trị văn phòng ở Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Naitổng hợp ngữ pháp lớp 6tiểu luận hoạch định vp
Đăng ký
Đăng nhập