đáp án lần 1 TVN

Tài liệu [VNMATH.COM]-DE Thi Va Dap An lan 1-ngogiatu-2013 pdf

Tài liệu [VNMATH.COM]-DE Thi Va Dap An lan 1-ngogiatu-2013 pdf
... trình tan x − tan x = Giải bất phương trình Câu III (2,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy SA = a Biết ABCD hình thang vuông A B, AB = a, BC = 2a SC vuông góc với BD Tính tang ... qua D AN = 2AD = a Khi BM = AN = AB = a BM // AN nên tứ giác ABMN hình vuông ⇒ AB // MN ⇒ AB // (SMN) mà SM ⊂ (SMN) nên d( AB , SM ) = d( AB ,( SMN ) ) = d( A,( SMN ) ) Vì MN // AB ⇒ MN ⊥ AN MN ... NGÔ GIA TỰ ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN MÔN : TOÁN, KHỐI A, A1 Thời gian làm : 180 phút -o0o - Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số y = 2x − x−2 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị...
 • 16
 • 149
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1 mới

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1 mới
... phương trình x =± =cos x + + ( + 1) tan x (1) π + kπ , (k∈ z) Ta có (1) 1+ tan2 x = - + + ( + 1) tan x ⇔ tan2 x – ( + 1) tan x + = Đk: cos x ≠ ⇔ x ≠ tan x = 1= tan ⇔ π x = π + kπ ⇔ π π x = + ... cos x = ⇔ 2sin x (1 - cos x ) = sin x = ⇔ sin x = 1- ⇔ ⇔ cos x = x = kπ (k∈ z) x = k π , (k∈ z) cos x = 2 π + k 2π Câu 5: Giải phương trình sin x + sin x – = Đặt t = sin x đk: -1 ≤ t ≤ Ta có phương ... ĐÁP ÁN + 2sin x xác định khi: cos x π cos x ≠ ⇔ x ≠ + k π , k∈ z Câu 2: y = + sin x - Vì -1 ≤ sin x ≤ ⇔ ≤ sin x + ≤ ⇔ ≤ sin x + ≤ ⇔ -3 ≤ sin...
 • 3
 • 132
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1 chính thức

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1 chính thức
... P N KIM TRA MễN TON 11 LN Cõu 1: iu kin: x + k (1) x + k ( 0,5 ) Vy xỏc nh: D = Ă \ + k , k  ( 0,5 ) Cõu 2: Ta cú ... k  cos x = (1) (1) Cõu 4: sin2 x = cos x sin x = sin x ữ x = x + k x = + x + k x = + k x = + k x = + k (k  ) x = + k Cõu 5: Ta cú 5sin2x 7sinx 12 = sinx = ... x = + k (k  ) x = + k Cõu 5: Ta cú 5sin2x 7sinx 12 = sinx = sin x = (0,5ủ ) sinx = 12 ( voõ nghieọm) x = + k , k  (0,5ủ ) cos2 x x + k Cõu 6: iu kin ( k Â) sinx x...
 • 4
 • 142
 • 0

dap an kt 1 tiet lan 2.doclop 8 + ma tran

dap an kt 1 tiet lan 2.doclop 8 + ma tran
... MA TRẬN ĐỀ Chủ đề Listening Pronunciation Nhận biết TN TL 6C 1, 5 điểm 2C 0,5 điểm Reading Language focus 6C 1, 5 điểm Thông hiểu TN TL 6C 1, 5 điểm 4C điểm Writing Tổng 14 C 3,5 điểm 10 C 2,5 ... 14 C 3,5 điểm 10 C 2,5 điểm Vận dụng TN TL 2C điểm 10 C điểm 12 C điểm Tổng 6C 1, 5 điểm 2C 0,5 điểm 8C 2,5 điểm 10 C 2,5 điểm 10 C điểm 36 C 10 điểm ...
 • 2
 • 142
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 3

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 3
... hạng tổng quát có dạng (1 ) (2đ) k 1 k 30 3 k Tk +1 = C x  ÷ = C15 x x Số hạng chứa x khi: 30 – 3k = ⇔ k = 7 Vậy số hạng chứa x9 T8 = C15 x = 6 435 x k 15 ( ) 15 − k a) (1 NB) Gọi A b/cố: “ ... Người làm đáp án: Lê Văn Quang ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LẦN Môn: Đại số 11 ( Gồm trang ) Câu Nội dung Điểm (2đ) Có Toán khác nên có cách chọn Toán Có Lí khác nên có cách chọn Lí ... Vậy có P5 = 5! = 12 0 cách dán tem vào bì thư 1, 0 1, 0 Chọn điểm để ghi vào điểm: đầu cuối ta véctơ Vậy véctơ chỉnh hợp chập Vậy có A7 = 7.6 = 42 véctơ 0,5 0,5 (2đ) (1 ) (1 ) Hình bát giác lồi có...
 • 3
 • 145
 • 1

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 3 st

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 3 st
... k k C (3 x 3) 5−k (- x )k = C 5−k (-2)k x 15 −3k −2 k Số hạng chứa x10 k thỏa mãn phương trình 15 – 5k = 10 ⇔ k = Vậy hệ số số hạng chứa x10 C 34 (-2) = - 810 Câu 7: Ta có N( Ω ) = 36 a, Lần đầu ... nghĩa chọn a ∈ { 1, 3, 5} , số cách chọn C = 3 lần sau số lớn nghĩa chọn b ∈ { 3, 4,5, 6} , số cách chọn C 14 = Vậy N(A) = 3. 4 = 12 12 ⇒ P(A)= = 36 b, Số cách chọn lần đầu có nút lẻ, lần hai có nút ... ĐÁP ÁN Câu 1: Theo quy tắc cộng ta có: 20 + 15 +10 = 45 (Cách chọn sách) Câu 2: Để lập đội từ tổ ta chọn người có 10 cách chọn người từ tổ thứ Có 10 cách chọn người từ tổ thứ hai Có 10 cách...
 • 2
 • 138
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1_10

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1_10
...  1 = a .1 + b  a + b = 1  ⇔ ⇔  3 = a.(−2) + b −2a + b = b =   Vậy hàm số cần tìm : y = − x + 3 a) + Đỉnh (P): I (1; 1) + Trục đối xứng : xI = + Điểm đặc biệt x -1 -1 1,0 0,5 0,5 1, 0 ... Thời gian :45 phút HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Đáp án A = { 0 ;1; 2} a) { 0} ;{ 1} ;{ 2} ;{ 0 ;1} ;{ 0;2} ;{ 1; 2} ;{ 0 ;1; 2} ;∅ b) a)  Biểu diễn trục số  A ∩ B = [ 4;5 ) b) HSXĐ x ... xứng : xI = + Điểm đặc biệt x -1 -1 1,0 0,5 0,5 1, 0 0,5 0,5 0,5 y 1, 5 0,5 0,5  5 Vậy TXĐ hàm số là: D = ¡ \ −   2 Điểm 1, 0 +Đồ thị PT hoành độ giao điểm (P) (d) x − x = m ⇔ x − x − m =...
 • 2
 • 152
 • 0

Đáp án lần 3 năm 2010 - THPT Gia lộc 1

Đáp án lần 3 năm 2010 - THPT Gia lộc 1
... 3i) 2 010 = C2 010 + C2 010 ( 3i ) + C ( 3i ) 2 010 + C2 010 ( 3i ) 2 010 + + C2 010 ( 3i ) 2 010 0,25 0,25 2008 2 010 = C2 010 3C2 010 + 32 C2 010 33 C2 010 + + 31 004 C2 010 31 005 C2 010 + 2009 + ( C2 010 ... 3C2 010 + 32 C2 010 33 C2 010 + + 31 004 C2 010 ) i 0,25 Mt khỏc 2 010 2 010 2 010 2 010 (1 + 3i) = cos + i sin ữữ = 22 010 cos + i sin ữ= 3 3 2 10 04 2008 10 05 2 010 2 010 Suy C2 010 3C2 010 ... (10 2t ) + (t 5) = 20 (t 5) = t = B (7;7) t = B (1 ;3) Do B cú honh dng nờn B (1 ;3) t BC cú phng trỡnh x y + = C (3; 7) uu uu ur ur AD = BC D (1; 9) Vy A (3; 5), B (1 ;3) , C (3; 7), D( 1; 9)...
 • 6
 • 109
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1_11

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 1_11
...   6   Câu (1 ) Ta có : sin2x + 7sinx – = s inx     sin x   x   k 2 , k   s inx  8 (Voâ nghieäm) cosx   ĐK   sin 2x   2x  k  x  k , k   sin 2x  1, 0 0,5 0,5 0,25 ...  k 2  x    k , k   3 Câu (1 )    0,25 0,25 0,25  x  cos x  sin x  cos4 x  sin 4x  2   sin2  2sin2 x.cos2 x   sin 4x         1  sin2 x   sin 4x   cos4x  sin ...   cos 3  0,25  Câu (1 )   2  4x    k 2  4x    k 2    4x     k 2  4x     2  k 2    3     x   k  k  x     k    12 - - - - - Hết - - - -...
 • 2
 • 171
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 Lần 3

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 Lần 3
... ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: GIẢI TÍCH 12 Nội dung Lần Câu a) log 0,5 16 = log 2 = −4 log 2 = −4 (3, 0 4 b) 16 log = 24log = log = ( 2log ) = ( ) = điểm) 1 23 1, 0 3log − log3 33 = = log 16 ... 16 + log 81 log 32 + log 34 2 log + log 2 log 32 26 − log 2 log 64 − log c) 3   − ÷log 3 − 2 =3 = = 1   + ÷log 2 +  2 Câu ( điểm ) a +Hàm số xác định − x > ⇔ x < Hay D = (−∞; ) 1 25 (4 ... (−∞; ] \ − ;0 }  2 + y ' = 3( 3x + 1) −4 (3x + 1) '+ ( − x ) '.2 x + − x (2 x ) ' = −9 (3 x + 1) −4 − 2 2 x + ( − x ).2 x ln 2( ) ' x − 6x 2 2.( − x ).2 x = −9 (3 x + 1) −4 − x − x2 − 6x Câu ( điểm...
 • 3
 • 76
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 bù lần 3

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 bù lần 3
... x 1. ln ( x − 1) ′ 2x − −4 32 x 1 = −6 x ( x − ) − − ln x − 2 .32 x 1 2x − log5 ( 23. 3) = log + log 2 + log a −b log 15 + log = a ⇒ log = + log 15 = = mà b (1 − a ) log + log log5 + log b Bài 3: ... [ 1; +∞ ) \ { 2} 0,25 + y ′ = ( ( x − ) 3 ) ′ − ( x − 2.42 x 1 ) ′ 0,25 ′ = 3 ( x − ) ( x − ) ′ − ( x − ) 32 x 1 − x − ( 32 x 1 ) ′ −4 = −6 x ( x − ) −4 − ( 2x − 2) ′ 32 x 1 − x − 2 .32 ...  −∞; ÷ 3  − 1 − + y ′ = − ( 10 − x ) ( 10 − x ) ′ = ( 10 − x ) 3 x > b) + Hàm số xác định khi: x − x − > ⇔  x < −  1  Vậy tập xác định của hàm số là D =  −∞; − ÷∪ ( 3; +∞ )...
 • 2
 • 76
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 Lần 1 kì II

Đề đáp án KT 1 tiết GT_12 Lần 1 kì II
... v = x −   4 x2 1 4x2 1 Do đó: ∫ x ln ( x + 1) dx = ln ( x + 1) − ∫ dx 4 2x +1 1 0,5 x2 1 = ln ( x + 1) − ∫ ( x − 1) dx 21 0,25 x2 1 = ln ( x + 1) − ( x − x ) 1 3  15  =  ln − ln ÷− ... a ∫ ( x − x − Do đó: ∫ Điểm 1 + ( 3x ) 1 =9 0,5 0,5 2 ( t − 4)  x 1 1  t5 dx = ∫ t dt = ∫ ( t − 4t ) dt =  − 2t ÷ = 3t 31 3  15 3x + 1 2  du = dx ( x + 1)  u = ln  2x + ⇒ c) Đặt ... (4 x + 3) Nên ∫ (4 x + 3) x dx = +C 40 Câu Đáp án 2 2 2  x3  2 a) ∫ ( x − x + 3) dx = ∫ x dx − ∫ xdx + ∫ 3dx =  (7,0 ÷ − ( 2x )  1 1 1 1 1 điểm) t −4 b) Đặt t = 3 x + ⇒ t = x + ⇒ x −...
 • 3
 • 64
 • 0

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 4

Đề đáp án KT 1 tiết Đs Lần 4
... đáp án: Lê Văn Quang ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LẦN Mơn: Đại số 11 ( Gồm trang ) Câu (1, 5đ) (2đ) (1 ) Nội dung 4n + n = =2 lim = lim 2n − 2− n (1 ) ( ) 1, 0 1, 0 0,25 lim x + x − x + = + 12 10 + = 11 ... x )  x →3  (1, 5đ) 0,5 0,5 0,5 4+ Vậy (1 ) Điểm ( ( x +6 +3 x −3 ) ) x + +  = − 6.6 = − 36   + 5x − 3x + x x3 = lim = lim x→ + ∞ 3x + x − x→ + ∞ 3 3+ − x x 5− • f(2) = (1 ) (1 ) x2 − ( x − ... m + 1) x 2 010 + x − 32 hàm đa thức nên liên tục ¡ liên tục đoạn [0; 2] f (0) = − 32 • lim f ( x ) = lim 0,5 0,5 0,5 0,5 1, 0 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ( ) f (2) = m + m + 2 010 =2 2 010 2...
 • 3
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – CN sở giao dịch IIIsinh viên với công việc làm thêm , thực trạng và giải phápĐánh giá rủi ro và xây dựng chương trình kiểm soát rủi ro cho công đoạn phun sơn của nhà máy chế biến gỗ Forimex IIPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÀM VĂNdo an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Báo cáo tham quan Nhà máy Phân Đạm Hà BắcSử dụng sinh vật để xử lý chất hữu cơ độc hạiBài thuyết trình file word về chủ đề Computer cell phonePHUONG PHAP XU LY CHAT THAI RANGói câu hỏi 1 Đố vui nguyên lý kế toánĐề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 1: Em hãy tả quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng của emĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014 2015 huyện Hoằng Hóa, Thanh HóaVăn mẫu lớp 6: Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn bản Vượt thác của nhà văn Võ Quảng54 thuc trang quan ly chat thai ran sinh hoat cua cac do thi o VNĐặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biểnPhát triển nhân lực nhà báo của các Đài Phát thanh – Truyền hình của các Thành phố lớn Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (TT)Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam
Đăng ký
Đăng nhập