De kiem tra chat luong lan 1

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1 potx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1 potx
... elêctrôn b)Tìm lượng toàn phần phôtôn gây tượng quang điện phút Cho biết: c=3 .10 8m/s, h=6.625 .10 -34J.s, me=9 ,1. 10-31kg, e= -1, 6 .10 -19 C, biết hiệu suất lượng tử H =1% Câu Cho phản ứng hạt nhân: 31T  X ... 0983 210 274 1. Viết đầy đủ phương trình phản ứng, xác định hạt nhân X 2.Phản ứng thu hay toả lượng? Tính E=? Cho biết mT=3,0 015 5u, mHe=4,0 015 u, mn =1, 0087u, mX=2, 013 6u, u=931MeV/c2 3.Tính lượng ... bước sóng =0 ,14 m Giới hạn quang điện đồng 0=0,30m Mô tả tượng xảy tính điện cực đại cầu Cho h  6,625 .10 34 ( J s); e  1, 6 .10 19 J ; c  3 .10 m / s Câu (1, 5điểm) Poloni 210 PO (đứng yên)...
 • 9
 • 80
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng lần 1 ( Thời gian làm bài 120 phút ) pps

Đề kiểm tra chất lượng lần 1 ( Thời gian làm bài 120 phút ) pps
... Tính E=? Cho biết mT=3,0 015 5u, mHe=4,0 015 u, mn =1, 0087u, mX=2, 013 6u, u=931MeV/c2 3.Tính lượng toả tổng hợp 1g He NA=6,625 .10 23 Kiểm tra vật lý (Thời gian làm 18 0 phút) Câu Con lắc lò xo nằm ngang ... sóng =0 ,14 m Giới hạn quang điện đồng 0=0,30m Mô tả tượng xảy tính điện cực đại cầu Cho h  6,625 .10 34 ( J s); e  1, 6 .10 19 J ; c  3 .10 m / s Câu (1 , 5điểm) Poloni 210 PO ( ứng yên) phóng ... Đề thi thử đại học năm Môn thi: vật lí Thời gian làm bài: 18 0 phút không kể thời gian giao đề Câu (1 , 5điểm) Hiện tượng phóng xạ gì? Phát biểu viết biểu...
 • 8
 • 154
 • 0

Bài giảng Đề thi - Đáp án Toán 10 - Thi kiểm tra chất lượng lần 1

Bài giảng Đề thi - Đáp án Toán 10 - Thi kiểm tra chất lượng lần 1
... = 16 − 4m ≥ ⇔ −2 ≤ m ≤ Theo định lí Viet ta có x1 + x2 = 2m; x1 x2 = 5m − 16 ( 0,5 15  = ;1 16  0,5 1, 0 ) 0,5 A = x1 ( x1 + 3x2 − 17 ) + x2 ( x2 + 3x1 − 17 ) = x12 + x2 + x1 x2 − 17 ( x1 ... (2 ;1) (-2 ; -1 ) ĐKXĐ x 1 II III 0,5 (1 điểm)  ≤ x 1  Khi − x + − x < ⇔ ( − x ) (1 − x ) < x − ⇔   4( − x ) (1 − x ) < ( x − 1)1  ≤ x ≤ 15 ⇔ 2 ⇔ < x ≤ Vậy tập nghiệm BPT S 16 x > 15 16 ... 17 ( x1 + x2 ) [ ] = ( x1 + x2 ) − x1 x2 + x1 x2 − 17 ( x1 + x2 ) = 5( x1 + x2 ) − x1 x2 − 17 ( x1 + x2 ) 2 0,5 = −34m + 64 Vì − ≤ m ≤ nên − ≤ A ≤ 13 2 Vậy MinA =-4 , MaxA =13 2 ( a − b) + ( b − c)...
 • 2
 • 321
 • 6

Gián án Đề thi - Đáp án Toán 10 - Thi kiểm tra chất lượng lần 1

Gián án Đề thi - Đáp án Toán 10 - Thi kiểm tra chất lượng lần 1
... 16  0,5 1, 0 ) 0,5 A = x1 ( x1 + 3x2 − 17 ) + x2 ( x2 + 3x1 − 17 ) = x12 + x2 + x1 x2 − 17 ( x1 + x2 ) [ ] = ( x1 + x2 ) − x1 x2 + x1 x2 − 17 ( x1 + x2 ) = 5( x1 + x2 ) − x1 x2 − 17 ( x1 + x2 ) ... (1 điểm) 1  ≤ x ≤ 15 ⇔ 2 ⇔ < x ≤ Vậy tập nghiệm BPT S 16 x > 15 16  PT cho có nghiệm ⇔ ∆' = 16 − 4m ≥ ⇔ −2 ≤ m ≤ Theo định lí Viet ta có x1 + x2 = 2m; x1 x2 = 5m 16 ( 0,5 15  = ;1 16 ... 1  x − xy + y =  y =  y = 0,5 Vậy hệ cho có nghiệm (2 ;1) (-2 ; -1 ) ĐKXĐ x 1  ≤ x 1 (1 điểm) Khi − x + − x < ⇔ ( − x ) (1 − x ) < x − ⇔  Giải BPT…  4( − x ) (1 − x ) < ( x − 1)  III (1...
 • 2
 • 269
 • 8

Bài giảng Đề thi - Đáp án Toán 10 - Thi kiểm tra chất lượng lần 1

Bài giảng Đề thi - Đáp án Toán 10 - Thi kiểm tra chất lượng lần 1
... = 16 − 4m ≥ ⇔ −2 ≤ m ≤ Theo định lí Viet ta có x1 + x2 = 2m; x1 x2 = 5m − 16 ( 0,5 15  = ;1 16  0,5 1, 0 ) 0,5 A = x1 ( x1 + 3x2 − 17 ) + x2 ( x2 + 3x1 − 17 ) = x12 + x2 + x1 x2 − 17 ( x1 ... (2 ;1) (-2 ; -1 ) ĐKXĐ x 1 II III 0,5 (1 điểm)  ≤ x 1  Khi − x + − x < ⇔ ( − x ) (1 − x ) < x − ⇔   4( − x ) (1 − x ) < ( x − 1)1  ≤ x ≤ 15 ⇔ 2 ⇔ < x ≤ Vậy tập nghiệm BPT S 16 x > 15 16 ... 17 ( x1 + x2 ) [ ] = ( x1 + x2 ) − x1 x2 + x1 x2 − 17 ( x1 + x2 ) = 5( x1 + x2 ) − x1 x2 − 17 ( x1 + x2 ) 2 0,5 = −34m + 64 Vì − ≤ m ≤ nên − ≤ A ≤ 13 2 Vậy MinA =-4 , MaxA =13 2 ( a − b) + ( b − c)...
 • 2
 • 172
 • 2

Đề kiểm tra chất lượng lần 5 môn vật lý

Đề kiểm tra chất lượng lần 5 môn vật lý
... nên vật dao động tắt dần, sau thực 10 dao động vật dừng lại Hệ số ma sát vật sàn A 0,04 B 0, 15 C 0,10 D 0, 05 Câu 19: Một lắc đơn gồm cầu khối lượng m1 = 50 g treo vào sợi dây không dãn có khối lượng ... biên độ A1 Đúng lúc vật M vị trí biên vật m có khối lượng khối lượng vật M, chuyển động theo phương ngang với vận tốc v0 vận tốc cực đại vật M, đến va chạm với M Biết va chạm hai vật đàn hồi xuyên ... gồm vật có khối lượng m = 100 g gắn vào lò xo có độ cứng k = 10 N/m Hệ số ma sát vật sàn 0,1 Ban đầu đưa vật đến vị trí mà lò xo bị nén đoạn thả Khi vật qua điểm E tốc độ vật đạt cực đại lần...
 • 4
 • 309
 • 5

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SỐ 1 docx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SỐ 1 docx
... seen d seeing 57 In the last hundred years, traveling _ much easier and more comfortable a becomes b has become c became d will become 58 In the 19 th century, it _ two or three months to ... is work He is busy his monthly report a on / for b in / about c to / through d at / with 51 With greatly increased workloads, everyone is _ pressure now a under b above c upon d out of ... teaching c have usually been taught / have been teaching d were usually teaching / are teaching 41 You are old enough to take _ for what you have done a responsible b responsibility c responsibly...
 • 3
 • 144
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng lớp 1 tham khảo (2)

Đề kiểm tra chất lượng lớp 1 tham khảo (2)
... 4/ + + … /2 đ Số ? = - = - 5/ Viết phép tính thích hợp: Có : vịt Thêm : vịt Có tất : …… vịt ? … /1 đ 6/ Hình vẽ : a/ có ………… hình tam giác b/ có ………… hình vuông = = ...
 • 2
 • 776
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng lần 6 năm 2016 môn lý có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng lần 6 năm 2016 môn lý có đáp án
... điều hoà không ma sát mặt phẳng ngang Nếu tăng độ cứng lên lần giảm khối lượng lần tần số dao động A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 24: Vật dao động điều hòa trục Ox, quanh vị trí ... vận tốc lắc độ lớn tăng dần B vectơ gia tốc lắc độ lớn tăng dần C vectơ gia tốc lắc đổi chiều lần D vectơ vận tốc lắc đổi chiều lần Câu 23: Con lắc lò xo độ cứng k, khối lượng m, dao ... s B 72 cm C cm D cm A 64 cm Câu 15: Tần số dao động điều hòa lắc đơn phụ thuộc vào A khối lượng lắc B lượng kích thích dao động C chiều dài lắc D biên độ dao động Câu 16: Khi đưa lắc đơn lên...
 • 2
 • 194
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC: 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC: 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4
... GD & T THANH HO TRNG THPT HU LC *** đáp án thang điểm đề kiểm tra chất lượng ôn thi đại học Lần năm học: 2012 201 3- môn toán, khối A A1 (ỏp ỏn Thang im gm 05 trang) P N THANG IM ... tim cn ngang: y = 4 x x lim y , lim y tim cn ng: x = x ( ) x ( ) + Bng bin thi n: 0.25 0.25 x - y' - + + + y - * th: th hm s i xng qua giao im ng tim cn 0.25 b. (1,0 im) Gi M l trung ... x0 ) x0 (4 x0 3) x0 x0 Ta cú AB ( x0 ; ) Do ú tip tuyn cú h s gúc l k x0 (4 x0 3) x0 25 M ta li cú k y '( x0 ) (4 x0 3) 2 (1,0 im) x0 x0 25 Suy x0 x0 (4 x0 3) (4 x0 3) 2...
 • 6
 • 458
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN, KHỐI A VÀ KHỐI A1 TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN, KHỐI A VÀ KHỐI A1 TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4
... GD & T THANH HO TRNG THPT HU LC *** đáp án thang điểm đề kiểm tra chất lượng ôn thi đại học Lần năm học: 2012 201 3- môn toán, khối A A1 (ỏp ỏn Thang im gm 05 trang) P N THANG IM Cõu ... ) d ( A, SBC ) Dng hỡnh bỡnh hnh ADBE Do AB BD nờn AB AE t d ( A, SBC ) = h Trong t din vuụng ASEB, ta cú: (1,0 im) 1 1 1 1 1 2 2 2 2 h SA AB AE SA AB BD 6a a 3a 6a a Suy d ( AD, SC ... nht ca P bng 7 .a (1,0 im) 0.25 (khi v ch a b c ) (1,0 im) Vỡ A d1 , B d nờn gi ta A( a; 3a 5); B(b; 3b 1) 0.25 T gi thit AB 2 suy ra: 0.25 AB (b a; 3(b a )) t (b a ) 3(b a )...
 • 6
 • 884
 • 4

Đề kiểm tra chất lượng HSG lần 1

Đề kiểm tra chất lượng HSG lần 1
... Câu 1( điểm) Tế bào lỡng bội ruồi giấm có khoảng 2,83 x 10 8 cặp nuclêôtit Nếu chiều dài trung bình NST ruồi giấm kì khoảng micrômet, cuộn chặt lại làm ngắn lần so với chiều dài ... làm ngắn lần so với chiều dài kéo thẳng phân tử ADN Câu 2( 1, 5 điểm) Mỗi tế bào đơn bội ngời chứa hàm lợng ADN có chiều dài khoảng 1m nhân Hãy giải thích cách lợng ADN khổng lồ xếp gọn nhân với...
 • 2
 • 174
 • 0

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 doc

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 doc
... gồm đơn chất Khối lượng hỗn hợp Z là: A 18 ,7 gam B 22 ,4 gam C 17 ,8 gam D 24, 2 gam - HẾT -1 C 2C 3C 4C 5C 6A 7A 8B 9A 10 D 11 B 12 B 13 A 14 C 15 D 16 B 17 C 18 B 19 D 20B 21B 22B 23B 24A 25C 26B ... CH3COO- bazơ Câu 11 : Công thức tổng quát este tạo axit no, chức, mạch hở ancol no, chức, mạch hở là: A CnH2n -1 0 O12 (n ≥ 12 ) B CnH2n -1 4 O12 (n ≥ 12 ) C CnH2n -1 4 O12 (n ≥ 8) D CnH2n -1 0 O12 (n ≥ 8) Câu 12 : ... 20B 21B 22B 23B 24A 25C 26B 27D 28D 29A 30A 31C 32A 33D 34D 35D 36A 37C 38B 39A 40 B 41 B 42 C 43 D 44 D 45 A 46 A 47 C 48 D 49 C 50D Trang 4/ 4 - đề thi 13 5 ...
 • 4
 • 484
 • 23

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 3 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 docx

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 3 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 docx
... có tên gọi là: A 3- metylbut-2-en -1 - ol B pent-2-en-1ol C ancol iso-pent-2-en -1 - ylic D 2-metylbut-2-en-4-ol Câu 34 : Tiến hành điện phân 10 0 ml dung dịch Fe(NO 3) 3 1M Cu(NO3 )3 1M bình điện phân ... hữu X2 + C2H4(OH)2 + NaCl Công thức cấu tạo X, Y là: A CH3-CHCl-COOC2H5 CH3COOCHCl-CH3 B ClCH2-COOC2H5 CH3COOCH2CH2Cl C ClCH2-COOC2H5 CH3COOCHCl-CH3 D CH3COOCHCl-CH2Cl CH3COOCH2CH2Cl Câu 40: Aminoaxit ... 1, 3, B 2, 5, C 2, 3, D 2, 4, Câu 24: Trong dung dịch sau: (1) saccarozơ, (2) 3- monoclopropan1, 2- iol ( 3- MCPD), (3) etilenglycol, (4) đipeptit, (5) axit fomic, (6) tetrapeptit, (7) propan -1 , 3- điol...
 • 4
 • 440
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: Đồ án cung cấp điện cho nhá máyTổng hợp các dạng bài tập ôn thi công chức thuế năm 2017 có hướng dẫn và lời giảiBảng tuần hoàn hóa học chia nhóm các nguyên tố như thế nào?Thực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực chăm sóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện huyện, trạm y tế xã tỉnh đắk lắk, 2013 2016Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (tt)Tiểu luận phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến, vận dụng trong tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trườngĐề cương ôn tập môn triết 1sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng phần mềm Quản lý đoàn viên Nâng cao công tác quản lý đoàn ở trường THPTTiểu luận cao học môn kinh tế quốc tế lý luận và thực tiễn khi việt nam hội nhập kinh tế quốc tếĐề cương ôn tập triết 2Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH một thành viên hóa chất 21 – bộ quốc phòng giai đoạn 2015 – 2020Câu hỏi ôn tập triết 2Đề cương ôn tập triết 2Đề cương triết 2Giáo án hình học 6 hay và đầy đủGIẢI CHI TIÊT TOÀN BỘ ĐỀ HÓA THPT 2017Tổng hợp bí kíp làm bài tiếng anh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp thpt, cao đẳng đại họcGiải chi tiết đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học 2017Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măng (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường (LV tốt nghiệp)