BÀI tập bổ SUNG

Bài tập bổ sung Anh 10

Bài tập bổ sung Anh 10
... Mary goes to library twice a week Mrs Tuyet is doing the transplanting now 10 Phong gets up at 5:30 Tay Thuy Anh BT bo sung 10 IV Choose one sentence that best rewrites the sentence given: I have ... very nice.” 9) She said to them, “He’s lived here for four years.” 10) “I saw her this morning,” he said Tay Thuy Anh BT bo sung 10 11) “I don’t like this film,” Betty said to Bill 12) “I saw John ... Tay Thuy Anh BT bo sung 10 A often does John go B far does John go C fast does John go D long does John go 19 "...
 • 9
 • 256
 • 3

Bài tập bổ sung Anh 11

Bài tập bổ sung Anh 11
... C D That was a very old place for visit Tay Thuy Anh English Grade 11 A B C D 10 I heard him to leave the house early this morning A B C D 11 All students were allowed coming in the class A ... some more money D Daisy looked forward to giving her mother some more money Tay Thuy Anh English Grade 11 11 “ You have just got a promotion, haven’t you? Congratulations ! ” Peter said to his ... Tay Thuy Anh English Grade 11 21 He is always loyal ……………his principles whatever happens A with B about C on D to...
 • 27
 • 394
 • 6

Tài liệu BÀI TẬP BỔ SUNG MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA docx

Tài liệu BÀI TẬP BỔ SUNG MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA docx
... doanh Mỹ Mexico Một số thông tin công ty sau: - Công ty bán hàng Mỹ Mexico - Phần lớn nguyên liệu để sản xuất công ty mua Mỹ, trả đồng USD Qua nghiên cứu, Công ty xây dựng số thông số báo cáo ... tỷ giá ảnh hưởng đến khả cạnh tranh nên công ty Walt Disney dựa vào liệu lịch sử để xây dựng dự báo doanh số thị trường Mexico (thị trường tiêu thụ Công ty) sau: Khả xuất tỷ giá Mex$ $ 0,1242 ... 180 ngày có giá trị thực 0,656 USD giá mua 0,015 USD + American Airlines dự báo tỷ giá giao tương lai sau 180 ngày là: Kết 0,640USD 0,665USD 0,667USD Xác suất 30% 50% 20% BÀI TẬP Walt Disney...
 • 3
 • 1,817
 • 47

Bài tập bổ sung tiếng anh 10 (chương trình chuẩn)

Bài tập bổ sung tiếng anh 10 (chương trình chuẩn)
... B 39 D 40 C 41.C 42 D 43 A 44 A 45 B 46 C 47 B 48 C 49 A 50 D BÀI ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit 6) ~ 35 PRACTICE TEST D A B C A A D D B 10 C 11 D 12 A 13 B 14 C 15 C 16 B 17 A 18 A 19 D 20 D 21.A 22 ... C Offer a comparable suite D Add an extra bed The End KEY BÀI ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit 6) ~ 41 UNIT PRACTICE TEST 1 C A B A D B A B D 10 C 11 C 12 A 13 B 14 C 15 B 16 A 17 D 18 C 19 D 20 C 21 B ... 38 A 39 D 40 C 41 B 42 D 43! A 44 B 45 D 46 A 47 C 48 B 49 B 50 C ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit 7) ~ 47 SUMMER EXTRA COURSE 10 – 2 010 UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE PRACTICE TEST A PHONETICS I Pick...
 • 94
 • 2,083
 • 5

Xây dựng hệ thống bài tập bổ sung mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 2

Xây dựng hệ thống bài tập bổ sung mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 2
... việc xây dựng hệ thống tập bổ sung mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp Chương 2: Xây dựng hệ thống tập bổ sung mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp Chương 3: Hướng sử dụng hệ thống ... hiệu hệ thống tập, chương trình bày hai nội dung: Các định hướng nguyên tắc xây dựng hệ thống tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2 Hệ thống tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học ... dạy học Luyện từ câu nói riêng, dạy học Tiếng Việt cho HS lớp nói chung hạn chế Xuất phát từ sở nêu trên, lựa chọn đề tài: "Xây dựng hệ thống tập bổ sung mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh...
 • 93
 • 1,444
 • 3

các dạng bài tập bổ sung luyên thi đại học

các dạng bài tập bổ sung luyên thi đại học
... x5 x6 30 = = = 15 2!(6 − 2)! x 4! http://thuviensinhhoc.com II/ THỰC TIỂN GIẢI BÀI TẬP. -Bài tập 1: ( Bài – SGK Sinh học 12 - trang 66) Bệnh Phêninkêtô niệu người gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường ... ; Thể kép : 2n + + (n: Số cặp NST) DẠNG ĐỘT BIẾN Số dạng lệch bội đơn khác Số dạng lệch bội kép khác Có a thể lệch bội khác SỐ TRƯỜNG HỢP TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẶP NST Cn1 = n Cn2 = n(n – 1)/2 ... http://thuviensinhhoc.com BÀI : ĐỘT BIỄN SỐ LƯỢNG NST DẠNG : THỂ LỆCH BỘI : a/ Các dạng : -Thể khuyết (không) : 2n – ; Thể khuyết kép : 2n – - -Thể 1:...
 • 14
 • 301
 • 0

bai tap bo sung dien hoc vao 10

bai tap bo sung dien hoc vao 10
... CĐDĐ qua mạch qua mạch rẽ Bài 7:121L9: Có hai dây dẫn loại có chiều dài l=4m,điện trở suất 1,5 .10 -8 Ω m.tiết diện dây thứ 0,02mm2và dây thứ hai S2=3/5S1 a)Tính điện trở R1 b)Mắc song song R1,R2 ... hợp Bài 9:47L9: hai dây đồng có đường kính d 1=2mm,d2=5mm dài So sánh điện trở hai dây đồng Bài 10: 48L9: Một dây dẫn làm = hợp kim dài 0,2km,tiết diện tròn ,đường kính 0,4cm có điện trở ôm.tính...
 • 2
 • 133
 • 0

BÀI TẬP BỔ SUNG TOÁN 11

BÀI TẬP BỔ SUNG TOÁN 11
... bì thư dán tem Hỏi có cách làm ? Bài 9: Một lớp có 20 học sinh có cán lớp Hỏi có cách chọn người dự Hội nghị mà có cán lớp ? Bài 10: Có nhà Toán học nam, nhà Toán học nữ nhà Vật lý Muốn lập đoàn ... lẫn nữ có nhà Toán học, nhà Vật lý Hỏi có cách chọn ? Bài 11: Cho hai đường thẳng song song d1 d2 Trên d1 lấy 15 điểm, d2 lấy điểm Hỏi có tam giác tạo thành ba điểm từ điểm lấy ? Bài 12: Đội tuyển ... chữ số d) Phải có mặt hai chữ số Bài 4: Từ số 1,2,3,4,5,6,7 lập số có chữ số nhỏ 276 ? Bài 5: Tính tổng số có chữ số phân biệt thành lập từ số sau: 3,4,5,6,7 Bài 6: Với số 0,1,2,3,4,5 lập số...
 • 23
 • 120
 • 0

bài tập bổ sung tiếng anh 9

bài tập bổ sung tiếng anh 9
... moved to this area in 199 6 I have Many designers have introduced several styles of clothes in the last few years Several They bought their car in 199 0 Their car The ... went to Stan's holiday party last year, hadn't we ? a b c d 24 My family lived in Hue since 199 0 to 199 6, but we are now living in Sai Gon a b c d 25 Are you ready ? It's time we go a b c d 26 ... lesson Mr.Green is our English teacher He ( teach ) English since he ( leave ) London in 199 9 A Vietnamese boy ( name ) Tan ( live ) with the Parker family on a farm He ( stay ) ...
 • 143
 • 411
 • 4

Bài tập bổ sung chuẩn bị thi học kỳ II

Bài tập bổ sung chuẩn bị thi học kỳ II
... and so Lan does Hoa didn’t go to school yesterday because her sickness Mai didn’t have beakfast this morning, and I did neither V/ Complete the sentences with can, can’t, must or mustn’t You …………...
 • 3
 • 60
 • 0

BÀI TẬP BỔ SUNG CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BHTTH

BÀI TẬP BỔ SUNG CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BHTTH
... B i n vào phân l p, C không K t lu n úng là: A A B nguyên t h p; C nguyên t h s B A, B nguyên t h s; C nguyên t h p C A nguyên t h p; B, C nguyên t h s D A, B, C u nguyên t h p 80 Cho nguyên ... n 38 S hi u nguyên t cho bi t: A s proton h t nhân nguyên t hay s ơn v i n tích h t nhân nguyên t B s electron v nguyên t C s th t c a nguyên t b ng h th ng tu n hoàn 39 Obitan nguyên t hidro ... electron c a nguyên t nguyên t thu c nhóm VII A 28 Nguyên t ó có nguyên t kh i c u hình electron nguyên t là; A 20; 1s22s22p6 B 20; 1s22s22p5 C 19; 1s22s22p5 D 19; 1s22s22p6 84 Hai nguyên t A,...
 • 12
 • 115
 • 0

[OntapHK2]Mot so bai tap bo sung

[OntapHK2]Mot so bai tap bo sung
... BDD’C’=? HD: Chọn góc tam diện (A, AB, AD, AA’) ta có: M (− ; ; Ôn thi HK – Một số dạng toán bổ sung uu ur u ur uu u ur uu BD = (− a; a;0); BD ' = (−a; a; h); BC ' = (0; a; h) u u u ur ur u u ...  = ( 3;0; −1) ⇒ ( SAD) : x − z + =0   ⇒ d ( C → ( SAD) ) = a Ôn thi HK – Một số dạng toán bổ sung ...
 • 3
 • 56
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap bo sung tieng anh 9 vo thi thuy anhbai tap bo sung tieng anh 10sách bài tập bổ sung tiếng anh 8mot so bai tap bo sungbai tap bo sung chuonghướng dẫn về nhà học thuộc nội dung ghi nhớ sgk 68 đọc thêm mục có thể em chưa biết sgk 68 làm các bài tập 25 1 25 3 và bài tập bổ sung 25 a25 c vbt lý7bài tập bổ sung các từ ngữ in đậm dưới đây là thành phần nào trong số các thành phần câu đã họcbài tập bổ sung a em hãy xác định từ loại của những từ ngữ in đậm trong ngữ liệu saubài tập bổ sung b em hãy phân tích ngữ liệu dưới đây để chứng minh tiếng việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lậpbài 3 bài tập bổ sungbài tập bổ trợbài tập bổ trợbài tập bổ trợ tiếng anhbài tập bộ nhớ cacheđề bài tập bộ nhớ cacheTiểu luận môn hành vi khách hàng nghiên cứu hành vi người tiêu dùng nữ đối với các chương trình khuyến mãi cuối tuần dành cho quầy hàng thực phẩm tại lotte mart tây sơnFile Autocad Bộ bản vẽ Nhà thờ họsáng kiến kinh nghiệm hay ở tiểu họctiểu luận chuyên đề báo chígiao an anh 8 ca namVai trò của SXVC và quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSXGiáo án điện tử Lưu huỳnh lớp 10Kế hoạch chủ đề Bé và gia đình thân yêu của bé nhà trẻ 18 đến 24 thángGiáo án điện tử Làm quen chữ cái G Y trường Mẫu giáoGiáo án phát triển ngôn ngữ Làm quen chữ cái G Y trường Mẫu giáoGiáo án chủ đề gia đình thân yêu của béKế hoạch thực hiện chủ đề Một số hiện tượng tự nhiên trường Mẫu giáoKế hoạch thực hiện chủ đề Bản thân trọn bộ cực hayKế hoạch thực hiện chủ đề Các hiện tượng tự nhiêngiáo án Mẫu giáo 5 6 tuổi trọn bộ hayPhiếu quan sát các hoạt động khác mẫu giáoNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020Đề cương ôn tập kiểm tra HKI công nghệ 8 20172018Mục lục đề ánHarry Potter and the Prisoner of Azkaban
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập