Nap 1

DE THI THU MON HOA LAN 3 2016 NAP (1)

DE THI THU MON HOA  LAN 3  2016  NAP (1)
... dạng thu gọn A, B, C, D là: A.HCOOCH2 - CH2OOCH; H3COOC-COOCH3; HOOC - COOC2H5; HOOC - CH2 - COOCH3 B.H3COOC-COOCH3; HCOOCH2 - CH2COOH; HOOC - COOC2H5; HOOC - CH2 - COOCH3 C.H3COOC-COOCH3; HCOOCH2 ... 0,28 B 0,26 C 0 ,30 D 0 ,33 Câu 30 : Cho 3, 68 gam hỗn hợp chứa Mg, Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp chứa Fe(NO3 )3 0,3M, Cu(NO3)2 0,4M AgNO3 0,5M Sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch X 9,08 gam chất ... B 3: 4 C 2 :3 D 3: 5 Câu 33 : Hỗn hợp X gồm 0,15 mol pro pin, 0,1 mol axetilen, 0,2 mol etan 0,6 mol H2 Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) thời gian, thu hỗn hợp khí Y Cho Y tác dụng với AgNO dư NH3...
 • 6
 • 236
 • 0

Chuong III - Bai 1 Phuong phap quy nap toan hoc.ppt

Chuong III - Bai 1 Phuong phap quy nap toan hoc.ppt
... n 1) Với n = 1, ta có : A1= 2) Giả sử với n = k ≥ 1, ta có: Ak = (k3 – k) (giả thiết quy nạp) 3) Ta chứng minh Ak +1 Thật vậy: Ak +1 = (k +1) 3- (k +1) = k3 +3k2 +3k + 1- k -1 = (k 3- k) +3(k2+k) = ... Ta chứng minh : Sk +1= 1 + + + …+ (2k – 1) + [2(k + 1) 1] = (k +1) Thật vậy: Sk +1= Sk+ [2(k + 1) 1] = k2 + 2k + = ( k + 1) 2 Vậy: (1) đúng với mọi n∈N* n n 5.5 4.4 = 12 Mệnh đề phụ thuộc ... 3n < n + 10 0 ” P(n): “ Q(n): “ 2n > n ” a) n = : < 10 1 (Đ) a) n = : 2 >1 (Đ) n = : < 10 2 (Đ) n=2: 4>2 (Đ) n = : 27 < 10 3 (Đ) n=3: 8>3 (Đ) n = : 81 < 10 4 (Đ) n=4: 16 > (Đ) n = : 243 < 10 5 (S) n=5:...
 • 12
 • 1,857
 • 6

Bai 1 Phuong Phap Qui Nap Toan Hoc

Bai 1 Phuong Phap Qui Nap Toan Hoc
... :"3n < n + 10 0" Q(n) :"2n < n " với n = 1, 2,3, 4,5 Trả lời: •n = 1: P (1) : “ 31 < 1+ 100” (Đ) Q (1) : “ 21> 1 (Đ) •n = 2: P(2): “ 32 < 2 +10 0” (Đ) Q(2): “ 22> 2” (Đ) •n = 3: P(3): “ 33 < 3 +10 0” (Đ) ... ….+ (2n -1) = n2 (1) CM: P(n) với n ∈ N * Hoạt động nhóm Phương pháp qui nạp n = 1: = 12 • Bước 1: Kiểm tra P(n) CMR: = 1+ 3 = 22 n với 2: n∈ N* với n = n = 3: 1+ 3 +5 = 32 n( n + 1) (1) 1 ……………………………… ... 2: Giả sử P(n) Nhóm 1, 2: Bước với n = k ≥ n = k: 1+ 3+5+…+(2k -1) = k2 (P(k) gọi giả thuyết quy Nhóm 3, 4: Bước ( đến gt qui nạp) n = k +1: 1+ 3+5+…+(2k -1) nạp) +[2(k +1) -1] = (k +1) 2 Nhóm 5, 6: Bước...
 • 10
 • 258
 • 4

Chuong III - Bai 1 Phuong phap quy nap toan hocppt

Chuong III - Bai 1 Phuong phap quy nap toan hocppt
... n 1) Với n = 1, ta có : A1= 2) Giả sử với n = k ≥ 1, ta có: Ak = (k3 – k) (giả thiết quy nạp) 3) Ta chứng minh Ak +1 Thật vậy: Ak +1 = (k +1) 3- (k +1) = k3 +3k2 +3k + 1- k -1 = (k 3- k) +3(k2+k) = ... Ta chứng minh : Sk +1= 1 + + + …+ (2k – 1) + [2(k + 1) 1] = (k +1) Thật vậy: Sk +1= Sk+ [2(k + 1) 1] = k2 + 2k + = ( k + 1) 2 Vậy: (1) đúng với mọi n∈N* n n 5.5 4.4 = 12 Mệnh đề phụ thuộc ... 3n < n + 10 0 ” P(n): “ Q(n): “ 2n > n ” a) n = : < 10 1 (Đ) a) n = : 2 >1 (Đ) n = : < 10 2 (Đ) n=2: 4>2 (Đ) n = : 27 < 10 3 (Đ) n=3: 8>3 (Đ) n = : 81 < 10 4 (Đ) n=4: 16 > (Đ) n = : 243 < 10 5 (S) n=5:...
 • 12
 • 385
 • 2

bài 1 : phương pháp qui nạp toán

bài 1 : phương pháp qui nạp toán
... =13 k -1  (gtqn)    Ta phải chứng minh : Fk +1 6, tức l :    Fk +1 = 13 k +1 -1   Thật vậy: Fk +1 = 13 k +1 -1 = 13 .13 k -13 +12 =13 (13 k - 1) + 12 =13 Fk +12 Theo giả thiết quy nạp Fk 6, ngồi 12 ... lời: 3n < n + 10 0 ” P(n ): “ Q(n ): “ 2n > n ” a) n = : < 10 1 (Đ) a) n = : 2 >1 (Đ) n = : < 10 2 (Đ) n= 2: 4>2 (Đ) n = : 27 < 10 3 (Đ) n= 3: 8>3 (Đ) n = : 81 < 10 4 (Đ) n= 4: 16 > (Đ) n = : 243 < 10 5 ... Bước3 : Chứng minh mệnh đề với n = k + II Ví dụ áp dụng : Chứng minh với n∈N* : + + + + (2n – 1) = n2 (1) Giải: B1) Khi n = 1: VT = 1, VP = 12 = Vậy (1) Ví dụ 1: B2) Đặt VT = Sn Giả sử (1) ...
 • 19
 • 333
 • 3

Tài liệu Sử dụng Group Policy Filtering để tạo chính sách thực thi DHCP cho NAP - Phần 1 doc

Tài liệu Sử dụng Group Policy Filtering để tạo chính sách thực thi DHCP cho NAP - Phần 1 doc
... viên Sử dụng NAP wizard để tạo sách thi hành NAP DHCP Xem lại sách yêu cầu kết nối Xem lại sách mạng Xem lại sách sức khỏe Cấu hình máy chu DHCP để truyền thông với máy chủ NPS nằm thực thi NAP ... thi t lập NAP Group Policy Nhập máy tính Vista vào nhóm máy tính thực thi NAP Kiểm tra giải pháp Tạo nhóm bảo mật cho máy khách NAP Thứ mà thực tạo nhóm bảo mật cho máy tính có sử dụng sách NAP ... luận Trong phần loạt sử dụng thi hành NAP DHCP này, giới thi u cho bạn số khái niệm NAP Sau hướng dấn tạo nhóm bảo mật cho máy khách NAP kết thúc việc cài đặt thành phần máy chủ NPS DHCP giải...
 • 19
 • 229
 • 2

Tài liệu GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 1) ppt

Tài liệu GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 1) ppt
... - Biết ích lợi việc sống gọn gàng, ngăn nắp - Biết phân biệt gọn gàng hay không gọn gàng - Biết sống gọn gàng, ngăn nắp Yêu mến, đồng tình với bạn sống gọn gàng, ngăn nắp II Đồ DÙNG DạY HọC : ... : Gọn gang, ngăn nắp b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY * Hoạt động 1: Hoạt cảnh ph HOẠT ĐỘNG HỌC Đồ dùng để đâu ? Mục Tiêu : Giúp hs biết -Các nhóm thảo luận, lợi ích sống gọn gàng, ... nội dung tranh Mục tiêu : Hs phân biệt ph -Làm việc theo nhóm -Các nhóm trình bày gọn gàng hay chưa gọn gàng, ngăn nắp -Y/C hs quan sát tranh -GV chia nhóm giao nhiệm vụ -Nhận xét kết luận -HS...
 • 5
 • 622
 • 2

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - nạp năng lượng của mạch dao động điện từ (bài tập tự luyện)

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - nạp năng lượng của mạch dao động điện từ (bài tập tự luyện)
... M 01 A 02 A 03 C 04 B 05 C 06 A 07 D 08 D 11 D 12 A 13 C 14 B 15 C 16 A 17 B 09 C 10 D 18 B Giáo viên: Ngu n Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T ng Vi t Hùng Hocmai.vn n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 : - Trang ... chung c a h c trò Vi t T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) N pn ng m ch dao nt Câu 17 : M t m ng g m cu n c m L b t g m hai t n C1 C2 ghép n i ti p N i ... c m b ng E Tính giá tr C?? A 3 ,12 B 3, C 3 ,1 D 3, 312 5 Câu 15 : 25 gian L? 4000 B 0,25 H C 0 ,12 5 H D 0,5 H A 0,2 H Câu 16 : M t m ch dao ng g m cu n c m L t C = 0 ,1 pF N i hai c c c a ngu n m t...
 • 3
 • 397
 • 21

Bất dung nạp và dị ứng thực phẩm ở trẻ dưới 1 tuổi docx

Bất dung nạp và dị ứng thực phẩm ở trẻ dưới 1 tuổi docx
... gồng cứng hay nôn trớ) sau ăn loại thực phẩm đó, bé bị bất dung nạp thực phẩm - nghĩa hệ tiêu hoá bé xử lý loại thực phẩm cách bình thường Khoảng 15 % trẻ 12 tháng tuổi gặp phải loại bất dung nạp ... bé bị dị ứng thực phẩm điển hình, tức bé ăn loại thực phẩm đó, hệ miễn dịch bé phản ứng mức tạo nên kháng thể dị ứng loại thực phẩm Khi bé ăn lại chúng, bé nhanh chóng phát triệu chứng dị ứng điển ... bác sĩ chưa thể hiểu hết số trẻ hình thành địa dị ứng thực phẩm bé khác lại không Mặc dù biết em bé có nguy bị dị ứng bất dung nạp thực phẩm cao bố mẹ anh chị bé bị dị ứng - với thứ từ thức ăn,...
 • 8
 • 147
 • 0

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo nắp hầm hàng tàu vỏ thép, chương 1 ppsx

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo nắp hầm hàng tàu vỏ thép, chương 1 ppsx
... chế tạo nắp hầm hàng tàu vỏ thép 1. 3.2 Vấn đề cần nghiên cứu Chế tạo nắp hầm hàng tàu vỏ thép vấn đề mẻ ngành công nghiệp tàu thủy nước ta, ta sâu nghiên cứu để thiết lập quy trình công nghệ chế ... công nghiệp phụ trợ cho ngành đóng tàu Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu ngày to lớn 1. 2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO NẮP HẦM HÀNG TÀU VỎ THÉP Ở nước ngoài, công nghệ chế tạo nắp hầm hàng tàu vỏ ... trình công nghệ chế tạo nắp hầm hàng tàu thép để đảm bảo yêu cầu kinh tế kỹ thuật tối ưu từ liệu thiết kế kỹ thuật Cụ thể ta thiết kế quy trình công nghệ chế tạo nắp hầm hàng tàu vỏ thép 20.000DWT...
 • 7
 • 628
 • 11

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học pptx

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học pptx
... Trần Văn Hùng - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: tranhung18102000@yahoo.com GIẢI TÍCH 11 - Chương III Bài CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN A Tóm tắt lý thuyết Định nghĩa a) Cấp số cộng: (un) cấp số cộng với ... = −32 + 42 ; u = −42 + 52 Tính un Tìm số hạng tạo thành cấp số cộng biết tổng số -3 tổng bình phương chúng 35 4 Tìm số tạo thành cấp số nhân biết tích tổng chúng 64 Tìm số tạo thành cấp số cộng...
 • 3
 • 689
 • 7

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 1 doc

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 1 doc
... 8/2005 “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens Giảng vi n hƣớng dẫn: TS TRẦN THỊ CÚC HÒA Nghiên cứu chuyển nạp gen vào ... khả chuyển nạp gen hai giống vảI SSR60F Coker 312 vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens đƣợc thực nhằm mục đích nhằm tìm hiểu khả chuyển nạp gen hai giống vải SSR60F Coker 312 , tập trung nghiên cứu ... tạo giống truyền thống 10 2.2.2 Một số nghiên cứu chuyển nạp gen vải 10 2.3 Chuyển nạp gen vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens 12 2.3 .1 Đặc điểm vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens .13 ...
 • 10
 • 197
 • 0

Luân. văn : Xây dựng quy trình biến nạp đoạn DNA vào tế bào vi khuẩn E.coly DH5α part 1 pdf

Luân. văn : Xây dựng quy trình biến nạp đoạn DNA vào tế bào vi khuẩn E.coly DH5α part 1 pdf
... thể biến nạp PHẦN TỔNG QUAN TÀI LYỆU 2 .1 Hiện tƣợng biến nạp vi khuẩn 2 .1. 1 Hiện tƣợng biến nạp Biến nạp tƣợng tiếp nhận DNA từ bên vào tế bào vi khuẩn Hiện tƣợng biến nạp đƣợc chứng minh lần vi ... đề tài “ Xây dựng quy trình biến nạp đoạn DNA vào tế bào vi khuẩn E.coly DH5α khoá luận tốt nghiệp 1. 2 Mục tiêu đề tài Thiết lập quy trình chèn đoạn DNA vào plasmid pBluescipt ... chặt vào ComK promoter, điều đảm bảo phiên mã xác nồng độ ComK thấp 2.3 Sự biến nạp nhân tạo vào tế bào E.coly 2.3 .1 Khái niệm biến nạp nhân tạo Biến nạp nhân tạo vi c đƣa đoạn DNA vào tế bào...
 • 8
 • 127
 • 0

CHAI CHỨA KHÍ CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP HÀN CÓ THỂ NẠP LẠI - 1 docx

CHAI CHỨA KHÍ CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP HÀN CÓ THỂ NẠP LẠI - 1 docx
... khách hàng thỏa thuận ghi vào đơn đặt hàng 4 .1. 2 Tất phần thân chai hàn tất phận hàn vào thân chai phải làm từ vật liệu tương thích 4 .1. 3 Các vật liệu hàn, dùng phải khả tạo mối hàn giới ... chế tạo chai 4 .1. 4 Người sản xuất chai phải phải cung cấp chứng nhận phân tích đúc thép để chế tạo phần chịu áp lực chai để nhận biết chai ứng với mẻ thép dùng để chế tạo chúng 4.2 Thành phần ... Không phép nhiệt luyện cục lại Thiết kế 5 .1 Yêu cầu chung 5 .1. 1 Việc tính toán chiều dầy thành phận chịu áp suất chai chứa khí phải vào giới hạn chảy vật liệu chế tạo 5 .1. 2 Để tính toán giá trị...
 • 6
 • 106
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thương mại điện tử Kinh doanh cây cảnh cửa hàng nicetree onlineThiết kế hệ thống cô đặc ba nồi xuôi thiet bị cô đặc phòng đốt ngoài kiểu đứng Cô đặc dung dịch NaOH.Bia ngang dep cho giao an blablablaTổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng ở việt nam hiện nayMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt nam astracthoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh tại miền đông nam bộ việt nam hiện nay astractHOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU GỖ TỪ CÁC NƯỚC CHÂU PHI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG ANH GIAI ĐOẠN 2014 – 032016: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPPhân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Khang ThịnhQUANG HỢP NHÂN TẠO ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESISSteve mcconnell code complete a practical handbook of software construction microsoft press (2004)luan van nghien cuu song hai he thong ESPHOA DUOC 2 DUNG CHO DAO TAO DUOC SĨHỆ THỐNG lọc SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG FCskkn Một số biên pháp nâng cao kết quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâmskkn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động dạy hát quan họ cho trẻ 4-5 tuổiskkn Xây dựng môi trường học tập cho trẻ 4 – 5 tuổi hoạt động một cách tích cựccảm xúc và tình cảmĐề đa HSG toán 8 huyện vũ thư 2016 2017ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾTĐỀ THI THỬ THPT QG TOÁN 2017 TRÊN TẠP CHÍ THTT NXB GIÁO DỤC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập