Este giai NTB

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm về anđehit, xeton, axit cacboxylic- este

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm về anđehit, xeton, axit cacboxylic- este
... ứng este hóa Hãy chọn đáp án Đáp án B Một este có CTPT C4H8O2 đợc tạo thành từ rợu metylic axit sau A Axit fomic B Axit propionic C Axit axetic D Axit oxalic Hãy chọn đáp án Đáp án C Phân tử axit ... dụng mỡ động vật, thay vào sử dụng dầu thực vật nh dầu lạc, dầu vừng, dầu nành B Bài tập trắc nghiệm có lời giải Anđehit bị oxi hoá chất sau đây? A Dung dịch brom B Cu(OH)2 / OH-, t0 C K2Cr2O7 ... chất khác Các axit fomic, axetic, propionic tan vô hạn nớc Khi số nguyên tử C tăng lên độ tan nớc giảm, tính chất kị nớc gốc hiđrocacbon Este Este axit cacboxylic sản phẩm thay nhóm OH axit nhóm...
 • 10
 • 14,247
 • 823

pp giai toan este

pp giai toan este
... CT cấu tạo este VD1 : Thủy phân este X có tỉ khối hiđrô 44 muối Natri có khối lượng 41 44 khối lượng este Tìm CTCT este HD giải: Ta có: Meste = Mhi®r« × 44 = 88 ®vc = × Mgèc −coo ⇒X este đơn chức ... 2nmuối = 2neste; nOH- = ∑ nrượu 5.Khi xác định công thức cấu tạo este hữu ta nên ý: OH R1 OH + R2OH + R(COONa)2 LÝ THUYẾT ESTE nNaOH - Tỉ lệ mol: = số nhóm chức este neste t - Cho phản ứng: Este + ... nAncol = nNaOH Vậy X, Y hai este b Một muối ancol hai chất hữu là: - Một este ancol có gốc hidrocacbon giống rượu este: RCOOR1 R1OH - Một este axit có gốc hidrocacbon giống este: RCOOR1 RCOOH - Một...
 • 5
 • 166
 • 4

Phương pháp giải toán este

Phương pháp giải toán este
... (CH3CO)2O CH3COOC6H5 + CH3COOH anhiđric axetic phenyl axetat LÝ THUYẾT ESTE phương pháp giải tập Đốt cháy este mà thu nCO2 = nH 2O este este no đơn chức VD1 : Đốt cháy hoàn toàn 0,1 gam chất hữu X cần ... CO2 + nH2O IV Điều chế: a ) Este ancol Phương pháp thường dùng để điều chế este ancol đun hồi lưu ancol với axit hữu cơ, có H2SO4 đặc xúc tác, phản ứng gọi phản ứng este hóa CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH ... + R’ + 44 Khi giải toán este ta thường sử dụng hai công thức - Công thức CxHyO2 dùng để đốt cháy VD : Đốt cháy hoàn toàn mol este X thu mol khí CO2 Mặt khác xà phòng hóa 0,1 mol este thu 8,2...
 • 5
 • 1,616
 • 65

tổng hợp lý thuyết este lipit có lời giải chi tiết

tổng hợp lý thuyết este lipit có lời giải chi tiết
... ng sau: Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH n (phõn t) mui + m (phõn t) ancol Este + NaOH mui + andehit Este + NaOH mui + xeton Este + NaOH ... ca este X, Y l: CnH2n+1COO C m H m1 Vỡ X, Y u l este n chc, no, mch h nờn: n H 2O = nCO2 = 6,38/44 = 0,145 mol meste + mO2 = 44 nCO2 + 18 n H 2O meste = 3,31 gam Ta cú : mO (trong este) = meste ... toỏn v phn ng t chỏy este - t cụng thc ca este cn tỡm cú dng: CxHyOz ( x, z 2; y l s chn; y 2x ) y z y )O2 t xCO2 H O 2 Nu t chỏy este A m thu c n H 2O = nCO2 Este A l este no, n chc, mch...
 • 12
 • 3,015
 • 331

BÀI TẬP ESTEGIẢI

BÀI TẬP ESTE CÓ GIẢI
... 2O ⇒ HCOOCH3 ⇒ Este đơn chức + Este số C < + Este M < 100 Công thức ý : 32 + Đối với este no – đơn phương trình cháy ta cần ý sau : n = m este nCO2 − 14 nO2 = 1, 5nCO − neste + Khối lượng ... mol este n este = nCO2 − nH 2O nên este không no, liên kết pi Cn H 2n − O C= n CO2 n este = 1, = 4, 66 , nên ta chọn A 0,3 Câu 45: Meste = 5,5.16 = 88 nên công thức phân tử este C4H8O2 , n este ... , este no – đơn chức công thức Cn H 2n O n 0, 42 n O = 1,5n CO2 − n este ⇒ n este = 1, 5n CO2 − n O2 = 0,105 mol, C = CO = = , chọn A neste 0,102 Câu : nCO2 = nH2O , este no – đơn chức có...
 • 12
 • 2,822
 • 71

bai tap este co giai

bai tap este co giai
... hai este A CH3COOC2H5 HCOOC3H7 B C2H5COOC2H5 C3H7COOCH3 C HCOOC4H9 CH3COOC3H7 D C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 Câu 48 (ĐH Khối A – 2009): Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 ... hỗn hợp este đơn chúc đồng phân cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 2M Công thức cấu tạo thu gọn este là: A HCOOC2H5 CH3COOCH3 B CH3COOCH3 C2H5COOH D CH3COOC2H5 C2H5COOCH3 C HCOOC2H5 C2H5COOH ... 2n − O O2 ⎯⎯ → n CO = n H 2O nCO2 + (n − 1)H2O n CO2 > n H 2O n este = n CO2 − n H 2O ⇒ HCOOCH3 ⇒ Este đơn chức + Este có số C < + Este có M < 100 Công thức ý : 32 + Đối với este no – đơn phương...
 • 12
 • 1,207
 • 16

Este lipit tom tat ly thuyet bai tap dap an bai tap tu giai

Este lipit tom tat ly thuyet bai tap dap an bai tap tu giai
... hủy thành CH3CHO( axetanđehit) Chọn đáp án C Tìm CTCT este dựa vào phản ứng thủy phân môi trường kiềm: Ghi nhớ: Khi xà phòng hóa este * cho muối ancol đơn chức (an ehit xeton) este đơn chức: RCOOR’ ... đơn chức: RCOOR’ *cho muối nhiều ancol este đa chức: R(COO R )a( axit đa chức) *cho nhiều muối ancol este đa chức: ( R COO)aR ( ancol đa chức) *cho hai muối nước este có dạng: RCOOC6H4R’ Ví dụ ... memgiam   X4 có tên gọi A Natri axetat B Vinyl axetat C Metyl axetat D Ety axetat 20 A este chức mạch hở Đun nóng 7,9 gam A với NaOH dư Đến phản ứng hoàn toàn thu ancol B 8,6 gam hỗn hợp muối D Tách...
 • 10
 • 994
 • 18

Tài liệu Este – bài giải doc

Tài liệu Este – bài giải doc
... ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Este giải 0, 1,85 = 0, 025 mol , M este = = 74 28 0, 025 Từ đáp án ta biết este no đơn chức nên ta đặt công thức este : Cn H 2n O Ta có M este = 74 = 14n + 32 ⇒ n ... ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Este giải 32 Câu : Đối với este no đơn phương trình cháy ta cần ý sau : n = m este − 14 nCO2 nO2 = 1, 5nCO − neste Cần ý khối lượng dung dịch Δmdd = ... − neste ⇒ neste = 1,5.1 − = 0,5 ⇒ C = nCO = =2 neste 0,5 Chú ý : n = có este metyl fomat HCOOCH3 ⇒ chọn D Câu : Loại D este no đơn chức , X + NaOH → muối + ancol đồng đẳng liên tiếp Nên X este...
 • 12
 • 461
 • 1

Phuong phap giai toan este lipit chat tay rua

Phuong phap giai toan este lipit chat tay rua
... Este đơn chức Este có Meste ≤ 100 nCO2  nH 2O  neste Đốt cháy este mạch hở mà  este đơn chức khơng no chứa nối đơi C=C, este chức no  este đơn chức, khơng no nCO2  nH 2O Đốt cháy este mạch hở ... luận Este thuộc dãy đồng đẳng metylfomiat metylaxetat Đốt este thu nH2o = nCO2  Este no đơn chức, mạch hở Este có ngun tử oxi nOH  Thủy phân mà : neste  nNaOH  neste Ese có số ngun tử C ≤  Este ... thức phân tử este dựa % ngun tố Phương pháp : Bước :Dựa kiện đề cho để thu gọn phạm vi cơng thức phân tử Este - Nếu Este có Meste < 100 : Este đơn chức - Nếu Este có số ngun tử C ≤ : Este đơn chức...
 • 23
 • 992
 • 3

Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este - lipit (bài tập tự luyện) pot

Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este - lipit (bài tập tự luyện) pot
... c c u t o c a X là: B CH2=CH-COO-CH2-CH3 A CH2=CH-CH2-COO-CH3 C CH3 -COO-CH=CH-CH3 D CH3-CH2-COO-CH=CH2 (Trích ñ thi n sinh Cao ñ ng – 2008) Câu 27: Cho 20 gam m t este X (có phân t kh i 100 ñvC) ... 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Phương pháp gi i toán ñ c trưng v Este- Lipit Ph n II ñun nóng v i m t H2SO4 ñ c ñ ph n ng este hóa x y hoàn toàn, thu ñư c 8,8 gam este ... trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Phương pháp gi i toán ñ c trưng v Este- Lipit Câu 7: H n h p X g m etyl axetat n-propyl axetat ðun nóng h n h...
 • 9
 • 1,546
 • 127

Phân dạng và cách giải đầy đủ nhất este - ôn tập hóa

Phân dạng và cách giải đầy đủ nhất este - ôn tập hóa
... mui khan Hp cht X cú cụng thc cu to l: A C3H7OOC-C4H8-COOC2H5 B CH3OOC-C3H6-COO-C3H7 C C3H7OOC-C2H4-COOC2H5 D C2H5OOC-C3H6-COO-C3H7 Bi 14: X l mt este a chc to bi mt ancol no, mch h, ba chc Y v ... cu to thu gn ca este l: A H-COO-CH3 v H-COO-CH2CH2CH3 B CH3COO-CH3 v CH3COO-CH2CH3 C C2H5COO-CH3 v C2H5COO-CH2CH3 D H-COO-CH3 v H-COO-CH2CH3 Bi 7: Hn hp A gm ba cht hu c n chc X, Y, Z Cho 4,4 gam ... ng sau: Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH n (phõn t) mui + m (phõn t) ancol Este + NaOH mui + andehit Este + NaOH mui + xeton Este + NaOH...
 • 12
 • 1,509
 • 6

phương pháp giải bài tập về este (có ví dụ + hướng dẫn giải)

phương pháp giải bài tập về este (có ví dụ + hướng dẫn giải)
... cấu tạo este hữu ta nên ý: n - Tỉ lệ mol: NaOH = số nhóm chức este neste t - Cho phản ứng: Este + NaOH  Muối + Rượu  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: meste + mNaOH = mmuối + mrượu ... RCOOC=CH2 CH3 to  R-COONa + CH2=CHOH-CH3 + NaOH  Đp hóa CH3-CO-CH3  - Este + NaOH  2muối + H2O  Este có gốc rượu phenol đồng đẳng phenol o  RCOONa + C6H5ONa + H2O + 2NaOH t ( phenol có tính ... ứng tiếp với NaOH tạo muối H2O)  - Este + NaOH  sản phẩm  Este đơn chức vòng RCOO C O R O o  +NaOH t R COONa OH  - Este + NaOH  muối + rượu + H2O Este- axit : HOOC-R-COOR’ Biên soạn...
 • 3
 • 38,202
 • 1,598

nghiên cứu một số phương pháp giải nhanh bài tập chương este – lipit nhằm phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

nghiên cứu một số phương pháp giải nhanh bài tập chương este – lipit nhằm phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông
... nhanh tập chương este lipit nhằm phát triển cho học sinh trung học phổ thông KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 2.1 Khách thể nghiên cứu: Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh ... xây dựa phương pháp  Bên cạnh xây dựng xếp tập từ lí thuyết đến tự luận nhằm phát triển cho học sinh trung học phổ thông NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu tài liệu đánh giá kết học sinh THPT ... loại máy tính bỏ túi thông dụng kết hợp với phương pháp khác để giải nhanh toán Este- Lipit Phát triển cho học sinh phương pháp nhanh chóng để nhớ tất khối lượng ancol, este, axit, amin, anđêhit...
 • 77
 • 2,421
 • 3

chuyên đề giải nhanh este - lipit

chuyên đề giải nhanh este - lipit
... C=C) phải khác i Phản ứng xà phòng hóa este tạo glixerol : CH2-O-CO-R1 CH- O-CO-R2 + 3NaOH CH2-O-CO-R3 t CH2-OH R 1- COONa CH 2- OH + R - COONa R 3- COONa CH -OH Thực chất phản ứng thủy phân môi trường ... Etyl gốc CH3-CH2 – CH2(hoặc viết –CH2-CH2-CH3) CH3-CH(CH3)(hoặc viết –CH(CH3)-CH3 CH3-CH2 – CH2 – CH2 – ( viết –CH2-CH2-CH2-CH3) CH3-CH(CH3)-CH2(hoặc viết –CH2-CH(CH3)-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)(hoặc ... Butyl ( viết –CH2-CH2-CH2-CH3) CH3-CH(CH3)-CH2iso - Butyl g ốc 4C(C4H9) (hoặc viết –CH2-CH(CH3)-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)sec - Butyl (hoặc viết – CH(CH3)-CH2-CH3 CH3-CH(CH3)2 Tert -Butyl ( Ghi : ngoặc...
 • 19
 • 218
 • 2

Phương pháp giải nhanh bài tập este ppt

Phương pháp giải nhanh bài tập este ppt
... sau: Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH Este + NaOH t) ancol mui + ancol Este + NaOH mui + ancol n (phõn t) mui + m (phõn Este + NaOH mui + andehit Este + NaOH mui + xeton Este + NaOH mui + nc Este ... ca este X, Y l: CnH2n+1COO C m H m Vỡ X, Y u l este n chc, no, mch h nờn: n H 2O = nCO2 = 6,38/44 = 0,145 mol meste + mO2 = 44 nCO2 + 18 n H 2O meste = 3,31 gam Ta cú : mO (trong este) = meste ... CH2CH=CHCOOCH3 D Gii: * Nhn xột: T cỏc ỏp ỏn ta thy chỳng u l este t cụng thc este l RCOOR Meste = 3,125.32 = 100 neste = 20/100 = 0,2 mol nNaOH p = neste = 0,2 mol nNaOH d = 0,3 0,2 = 0,1 mol mNaOH =...
 • 24
 • 1,491
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: giải nhanh bài tập estephương pháp giải nhanh toán estephương pháp giải bài tập thủy phân estephương pháp giải bài tập về estephương pháp giải bài tập chương estephương pháp giải bài tập phần estephương pháp giải các bài tập este cơ bảnphương pháp giải nhanh bài tập estecách giải bài tâp estephương pháp giải bài tập este lipitphương pháp giải bài tập este đa chứcphương pháp giải bài tập este hóacach giai estecach giai bai tap estetổng hợp lý thuyết este lipit có lời giải chi tiếTÌM HIỂU GIAO DIỆN VÔ TUYẾN TRONG HỆ THỐNG UMTSNghiên cứu biến động sử dụng tài nguyên đất giai đoạn 2005 2015 ở huyện cẩm giàng, tỉnh hải dươngNghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu họ cicadidae (hemiptera auchenorrhyncha) ở vườn quốc gia tam đảo, tỉnh vĩnh phúcPrinciples and practice of physics global edtion eric mazur 1Business statistics 6th back 1Tìm hiểu hệ thống mạng di động gsmĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ và NĂNG lực CÔNG NGHỆGiáo án rèn học sinh yếu lớp 1 môn tiếng việtSkkn biện pháp rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh theo hướng dạy học tích cực trong môn vật lí trung học cơ sởSkkn một số kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinhVề họ chuẩn tắc các hàm phân hìnhĐề thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn tỉnh hưng yên năm học 2017 2018(có đáp án)Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tổng hợp tỉnh hưng yên năm học 2017 2018(có đáp án)Chien tranh van hoa cua TQCẩm nang cán bộ làm công tác tổ chức Nhà nướcBí kíp thế lực ver 3 0 nguyễn thế lực giải nhánh toánCHUYÊN dề 1 DI TRUYỀN họcĐỒ ÁN MÔN HỌC THÔNG TIN SỢI QUANG HỆ THỐNG WDMTÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPSĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂNTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG NGÃ TƯ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập