Dap an ancol va phenol

Bài tập có đáp án Ancol- Phenol

Bài tập có đáp án Ancol- Phenol
... hỗn hợp chất hữu Z thành phần gồm A m-metylphenol o-metylphenol B benzyl bromua o-bromtoluen C o-bromtoluen p-bromtoluen D o-metylphenol p-metylphenol Câu 46: Cho chất: phenol (A), ancol etylic ... ứng phenol với A Na nước brom B dung dịch NaOH nước brom C nước brom dung dịch NaOH D dung dịch NaOH fomanđehit Câu 37: Đun nóng fomanđehit với phenol (dư) axit làm xúc tác thu polime cấu ... 80% khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/ml Giá trị x A 96 B 76,8 C 120 D 80 ĐÁP ÁN CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẤN ĐỀ 1D 2D 3C 4B 5D 6B 7A 8D 9B 10B 11C 12D 13C 14B 15B 16C 17A 18A 19B...
 • 8
 • 361
 • 6

Bài tập - Đáp án Ancol- Phenol

Bài tập - Đáp án Ancol- Phenol
... C2H4, CH3COOH Câu 24: Khi tách nước từ ancol 3-metylbutan-2-ol, sản phẩm thu A 3-metylbut-1-en B 2-metylbut-2-en C 3-metylbut-2-en D 2-metylbut-3-en Câu 25: Khi tách nước từ chất X có công thức ... B CH3-CHCl2 C ClCH2-CH2Cl D CH2=CHCl CH3-CHCl2 Câu 30: Cho chất có công thức cấu tạo sau: HOCH2-CH2OH (X) ; HOCH2-CH2-CH2OH (Y) ; HOCH2-CHOH-CH2OH (Z) ; CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R) ; CH3-CHOH-CH2OH ... Butan-2-ol  X (anken)  Y  Z → → → Trong X, Y, Z sản phẩm Công thức Z A (CH3)3C-MgBr B CH3-CH2-CH2-CH2-MgBr C CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3 D (CH3)2CH-CH2-MgBr Câu 35: Ảnh hưởng nhóm -OH đến...
 • 8
 • 371
 • 4

Giáo án Hóa học 11 bài 42: Luyện tập dẫn xuất Halogen, Ancol Phenol

Giáo án Hóa học 11 bài 42: Luyện tập dẫn xuất Halogen, Ancol và Phenol
... bảng, GV hướng dẫn HS so sánh dẫn xuất halogen với ancol, phenol mặt hình thức phản ứng (thế, tách) Hoạt động 2: Luyện tập đồng phân, tên gọi ancol dẫn xuất halogen GV yêu cầu HS làm tập SGK C4H9Cl ... động 4: Bài tập hoá học GV yêu cầu HS thực tập số SGK trang 195 0,03 = 0,12 mol mphenol= 0,06 * 94 = 5,64 gam mancol= 0,24 * 46 = 11, 05 gam Thành phần % khối lượng chất: %mC2 H 5OH  11, 05 * ... OH Br + Br B r2 + 3H Br Br Hoạt động 3: Luyện tập tính chất ancol phenol GV yêu cầu HS làm tập 2, 3, SGK b Số mol C6H3OBr3 : 19,86/331= 0,06 mol = số mol phenol nH2= 3,36/22,4 = 0,15 mol Từ (2)...
 • 4
 • 102
 • 0

KIEM TRA 1T LÝ 10 NC CHƯƠNG I CÓ DÁP ÁN.TN TLUAN

KIEM TRA 1T LÝ 10 NC CHƯƠNG I CÓ DÁP ÁN.TN VÀ TLUAN
... ( a v0 tr i dấu) Câu 15: Một thuyền buồm chạy ngợc dòng v i vận tốc 14 km/h so v i bờ Nớc chảy v i vận tốc km/h so v i bờ Vận tốc thuyền nớc yên lặng bao nhiêu? A km/h C 18 km/h B 10 km/h D 18 ... 08 09 10 Hc sinh tụ en vo ụ chn 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 II.T LUN:(6D) Một ôtô chuyển động v i vận tốc 54 km/h tắt máy, chuyển động chậm dần đều, sau 5s vận tốc ôtô 36 km/h a) Tính gia tốc ... Sau kể từ lúc tắt máy xe dừng hẳn b) Kể từ lúc tắt máy, xe th i gian để thêm đợc 100 m c) Tính quãng đờng xe đợc giây cu i trớc dừng l i ...
 • 3
 • 225
 • 1

ĐỀ 2 KT 1T 10 NC C.I CÓ DÁP ÁN .TN TLUAN

ĐỀ 2 KT 1T 10 NC C.I CÓ DÁP ÁN .TN VÀ TLUAN
... dÊu) 2 C x = x0 + v0 t + at ( a vµ v0 cïng dÊu) A S = v0.t + 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 at ( a vµ v0 tr¸i dÊu) 2 D x = x0 + v0.t + at ( a vµ v0 tr¸i dÊu) B S = v0.t + Học sinh tơ đen vào chọn ... chọn 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 II.TỰ LUẬN: Hai người xe đạp chuyển động ngược chiều Cùng thời điểm, người thứ qua A với vận tốc đầu m/s, chuyển động chậm dần với gia tốc 0 ,2 m/s2; người thứ ... tốc 0 ,2 m/s2; người thứ hai qua B với vận tốc đầu 1,5m/s, chuyển động nhanh dần với gia tốc 0 ,2 m/s2 Biết AB = 130m a Viết phương trình tọa độ hai người b Xác định vị trí thời điểm hai người gặp...
 • 2
 • 166
 • 0

KT 1T ch.I 10 NC có dáp án TN TLuan

KT 1T ch.I 10 NC có dáp án TN và TLuan
... nh C©u14: Hai xe xuất phát vào lúc 9h từ hai thành phố A B cách 150km tiến gặp Xe chạy với tốc độ 36km/h, xe chạy tốc độ 54km/h Thời điểm hai xe gặp A 9h30 C 11h30 B 10h30 D 12h30 Câu 15Một thuyền ... tính vận tốc thuyền so với bờ A 9km/h B 8km/h C 5km/h D 6km/h 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Học sinh tơ đen vào chọn 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 II.TỰ LUẬN: Từ đất người ném vật lên cao với vận...
 • 3
 • 87
 • 0

Kiem tra hinh chuong 1 co dap an - cb va nc

Kiem tra hinh chuong 1 co dap an - cb va nc
... Câu điểm r r ĐÁP ÁN HÌNH HỌC 10 – CHƯƠNG I r a u = a + b =( 2-5 ;3 +1) r u = (-3 ;4) điểm điểm r r r b v = c − 5a = (-4 -5 .2; 11 -5 .3) r v = ( -1 4 ; -4 ) r r r điểm c Gọi hai số m, n thoã mãn ... + n = 11 n = Ta có hệ phương trình :  r r r Vậy : c = 3a + 2b Câu điểm điểm a u u D(x;y) , ABCD hình bình hành : Gọi u u ur ur AB = DC uu ur uu ur Ta có : AB = (3 ;-2 ) , DC =(4-x; -3 -y) 4 ... -3 -y) 4 − x = x = ⇔ Vậy D (1; -1 )  −3 − y = −2  y = 1 Suy :  b Gọi E(x;y) Theo giả thiết suy C trung điểm đoạn AE điểm  1 + x  =4 x =  ⇔ Ta có hệ :  Vậy E(9 ;-9 )  + y = −  y = −9 ...
 • 3
 • 199
 • 2

Bài giảng De va dap an Toan va TV 5( De so 1)

Bài giảng De va dap an Toan va TV 5( De so 1)
... nhiều ngời giúp đỡ Câu3: a, Trạng ngữ : Tra, chiều tà Chủ ngữ: Nớc biển, biển Vị ngữ: Xanh lơ, đổi sang màu xanh lục b, Trạng ngữ: Trên cát trắng tinh nơi ngực cô Mai giặc Chủ ngữ: Những hoa tím ... quê hơng em đẹp, vào mùa xuân cảnh đẹp mà em thích cảnh b, Thân bài: - Nêu đợc cảnh đẹp: Theo thứ tự thời gian theo thứ tự không gian - Xem cảm xúc trình miêu tả c, Kết luận: - Nêu đợc cảm nghĩ ... đẹp quê em đề thi học sinh giỏi - khối năm học: 2005 2006 Môn: Toán Thời gian: 90 (không kể thời gian chép đề) Ngày: Bài1 : (1,5 điểm) Cho số có chữ số Biết chữ số hàng trăm ngàn, hàng ngàn, hàng...
 • 6
 • 154
 • 0

Gián án De va dap an Toan va TV 5( De so 2)

Gián án De va dap an Toan va TV 5( De so 2)
... đề thi học sinh giỏi Lớp: ngày 23 tháng năm 2006 Môn thi: Toán Thời gian: " 90' " không kể thời gian chép đề Bài 1: Không tính tổng, cho biết tổng sau có chia hết ... Tính độ dài đoạn thẳng EF? Bài 5: Tính nhanh: 2006 x 125 + 1000 126 x 2006 - 1006 EC Từ điểm E kẻ đờng thẳng song Đáp án đề thi học sinh giỏi - khối Môn toán Năm học 2005 - 2006 Bài 1: ( điểm ) ... EF song song với AB) Theo đầu bài: AF = Vậy S FAB = EC 18 x = 36(cm ) hay AE = 12 AC = = 4cm 3 18 x12 = 108(cm ) S FAC = 108 36 = 72(cm ) 72 x12 = 12(cm) Nên suy ra: EF = S ABC = EF song song...
 • 4
 • 121
 • 0

BÀI TẬP HAY VỀ ANCOL PHENOL

BÀI TẬP HAY VỀ ANCOL VÀ PHENOL
... C2H5Cl B CH3OCH3 C C3H7OH D C2H5OH 33/ Khi oxi hóa ancol A CuO, t0, thu anđehit B, ancol A A ancol bậc B ancol bậc C ancol bậc ancol bậc D ancol bậc 34/ Khi cho 2,2−đimetylpropanol tác dụng với ... trắng B Cho quì tím vào dung dịch phenol, quì chuyển sang màu đỏ C Cho phenol vào dung dịch NaOH, ban đầu phân lớp, sau tạo dung dịch đồng D Dẫn dòng khí CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy xuất ... (4) : Phenol tan vô hạn nước 660C (5) : Phenol tan etanol (6) : Phenol không tan axeton A.(2), (4), (6) B (2), (4), (5) C (1), (2), (4), (5) D (3), (5), (6) 40/ Những phát biểu ? (1) : Phenol...
 • 4
 • 5,481
 • 161

Chapter 9: Ancol Phenol docx

Chapter 9: Ancol và Phenol docx
... chất ancol Phenol: Liên kết Hydro   Nguyên tử oxy ancol có lai hóa sp3 ancol phenol có nhiệt độ sôi cao ankan ankyl halogenua tương tự 14 Liên kết hydro cuả ancol 15 16 9.3 Tính chất hóa học ancol ... ancoxit ion, RO− , phenoxit ion, ArO− 18 19 ancol: 20 Phenol 21 Tính axit Ancol    Ancol đơn giản có tính axit khoảng nước Nhóm Ankyl làm tính axit ancol giảm Ion ancoxit dễ bị solvat hóa H2O, ... Ancoxit từ ancol 25 Tính axit Phenol   Phenol (pKa ~10) có tính axit mạnh ancol (pKa ~ 16) ion phenoxit bền hóa hiệu ứng liên hợp Phenol phản ứng với dung dịch NaOH (nhưng ancol không phản ứng), tạo...
 • 100
 • 1,624
 • 0

đáp án dạy va học hóa học

đáp án dạy va học hóa học
... gam D 17,95 gam Câu 42 : Trong nguyên tố sau, nguyên tố có lượng ion hóa nhỏ A Cs B Na C K D Li Hệ thống tư liệu Dạy học Hóa học Câu 43 : Cho 17,94 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 320ml ... nước, BaCl2, Na2CO3, Cl2 D nước, BaCl2, K2CO3, dung dịch H2SO4 đặc, khí Cl2 Hệ thống tư liệu Dạy học Hóa học Câu 23 : Nung bột Al với bột S bình kín (không có không khí) thu hỗn hợp chất rắn X Cho ... trung hòa Y cần 600ml dung dịch HCl 0,5M Giá trị m A 7,2 B 3,2 C 8,4 D 4,0 Hệ thống tư liệu Dạy học Hóa học Câu 33 : Hoà tan hỗn hợp X gồm Cu Fe2O3 400 ml dung dịch HCl a mol/lít dung dịch Y lại...
 • 5
 • 429
 • 1

Bài tập về ancol phenol

Bài tập về ancol và phenol
... C2H5Cl B CH3OCH3 C C3H7OH D C2H5OH 33/ Khi oxi hóa ancol A CuO, t0, thu anđehit B, ancol A A ancol bậc B ancol bậc C ancol bậc ancol bậc D ancol bậc 34/ Khi cho 2,2−đimetylpropanol tác dụng với ... trắng B Cho quì tím vào dung dịch phenol, quì chuyển sang màu đỏ C Cho phenol vào dung dịch NaOH, ban đầu phân lớp, sau tạo dung dịch đồng D Dẫn dòng khí CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy xuất ... (4) : Phenol tan vô hạn nước 66 0C (5) : Phenol tan etanol (6) : Phenol không tan axeton A.(2), (4), (6) B (2), (4), (5) C (1), (2), (4), (5) D (3), (5), (6) 40/ Những phát biểu ? (1) : Phenol...
 • 4
 • 2,834
 • 33

Xem thêm

Từ khóa: bai tap trac nghiem ve ancol va phenol co dap angiáo án bài luyện tập dẫn xuất halogen ancol và phenolbài 42 luyện tập dẫn xuất halogen ancol và phenolluyện tập dẫn xuất halogen ancol và phenolphương pháp giải bài tập ancol và phenolcách giải bài tập về ancol và phenolphương pháp giải bài tập về ancol và phenolbài tập về ancol và phenolso sánh tính axit của ancol và phenolbài tập về ancol và phenol violetcác bài tập về ancol và phenolbài tập trắc nghiệm về ancol và phenolcác dạng bài tập về ancol và phenolso sánh tính chất hóa học của ancol và phenolgiai bai tap ancol va phenolNghiên cứu đặc điểm hình thái phần trên cơ thể học sinh nam hà nội từ 15 17 tuổiNghiên cứu đặc điểm kích thước phần thân dưới cơ thể phụ nữ thành phố hồ chí minh độ tuổi 25 45Nghiên cứu đặc tính cắt may một số loại vải làm quần áo bảo hộ cản xạNghiên cứu khả năng sử dụng chất màu được chiết tách từ bắp cải tím với sự trợ giúp của sóng siêu âm cho vật liệu cảm biến PHNghiên cứu lựa chọn chất liệu cho vải may áo dài bộ đồng phục nữ sinh trung họcNghiên cứu lựa chọn điều kiện công nghệ cho công đoạn tiền xử lý phù hợpNghiên cứu mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất cơ lý của một số vật liệuNghiên cứu mối quan hệ giữa độ giãn đàn hồi của vải dệt kim đàn tính cao vàNghiên cứu một số khuyết tật của sợi bông, sợi pha xuất hiện trong quá trình kéo sợiNghiên cứu một số tính chất lưu biến của vải dệt kimNghiên cứu một số tính chất vải nhuộm bằng chất màu tự nhiên dùng cho sản phẩm ga gốiNghiên cứu số hạng điều chỉnh thiết kế áo cơ sở nữ việt nam theo đa dạng vóc dáng sử dụng phần mềm thiết kế trang phục 3 chiều v stitcherNghiên cứu tính cách âm của tấm xơ tự nhiên gốc thực vậtXây dựng hệ thống cỡ số quần áo đồng phục trẻ em gái lứa tuổi tiểu học trên địa bàn thành phố hà nộiNghiên cứu thiết kế đường cong trên sản phẩm quần âu namNghiên cứu thiết kế đường cong vòng nách và đầu mang tay áo sơ miNghiên cứu ứng dụng kiến trúc SOA trong mô hình ứng dụng doanh nghiệpNghiên cứu xác định điều kiện may tối ưu thực hiện đường may mũi thoi trên vải dệt kimTìm hiểu về sóng hàiNghiên cứu xử lý hoàn tất kháng khuẩn hồ mềm cho vải PECO
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập